EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_03_025_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
03.Agricultură
Volumul 25

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

03.   Agricultură

Volumul 025

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

1998

L 205

7

 

 

31998R1569

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1569/98 al Comisiei din 17 iulie 1998 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente veterinare în alimentele de origine animală (1)

3

1998

L 205

10

 

 

31998R1570

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1570/98 al Comisiei din 17 iulie 1998 de modificare a anexelor I-IV la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

6

1998

L 206

15

 

 

31998R1576

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1576/98 al Comisiei din 22 iulie 1998 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

36

1998

L 208

17

 

 

31998R1593

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1593/98 al Comisiei din 23 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1764/86 privind cerințele minime de calitate pentru produsele pe bază de roșii eligibile pentru acordarea ajutorului pentru producție

38

1998

L 208

49

 

 

31998L0054

 

 

 

Directiva 98/54/CE a Comisiei din 16 iulie 1998 de modificare a Directivelor 71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE și de abrogare a Directivei 75/84/CEE (1)

40

1998

L 208

54

 

 

31998D0470

 

 

 

Decizia Comisiei din 9 iulie 1998 de punere în aplicare a Directivei 89/662/CEE a Consiliului în ceea ce privește informațiile privind controalele veterinare [notificată cu numărul C(1998) 1741] (1)

42

1998

L 210

14

 

 

31998R1631

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1631/98 al Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2392/86 privind organizarea unui registru comunitar al culturilor de viță de vie

50

1998

L 210

23

 

 

31998R1636

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1636/98 al Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 privind organizarea comună a pieței în sectorul tutunului brut

51

1998

L 210

28

 

 

31998R1637

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1637/98 al Consiliului din 20 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 404/93 privind organizarea comună a piețelor în sectorul bananelor

56

1998

L 221

23

 

 

31998L0058

 

 

 

Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă

60

1998

L 223

4

 

 

31998R1764

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1764/98 al Comisiei din 10 august 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1439/95 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3013/89 al Consiliului în ceea ce privește importul și exportul de produse din sectorul cărnii de oaie și de capră

65

1998

L 224

1

 

 

31998R1726

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1726/98 al Comisiei din 22 iulie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2037/93 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2081/92 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

66

1998

L 226

16

 

 

31998L0056

 

 

 

Directiva 98/56/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind comercializarea materialelor de înmulțire pentru plantele ornamentale

107

1998

L 228

35

 

 

31998D0512

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1998 de recunoaștere în principiu a conformității dosarelor prezentate pentru examinare detaliată în vederea eventualei includeri a BAS 620H (tepraloxydim), S-metolachlor și SZX 0722 (iprovalicarb) în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare [notificată cu numărul C(1998) 2368] (1)

115

1998

L 230

28

 

 

31998D0514

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 iulie 1998 de modificare a Deciziei 96/411/CE a Consiliului privind îmbunătățirea statisticilor agricole comunitare [notificată cu numărul C(1998) 2135] (1)

117

1998

L 235

1

 

 

31998L0057

 

 

 

Directiva 98/57/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind controlul Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

119

1998

L 245

28

 

 

31998R1890

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1890/98 al Comisiei din 3 septembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1780/97 de stabilire a modalităților de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 723/97 al Consiliului privind punerea în aplicare a programelor de acțiuni ale statelor membre în domeniul controalelor cheltuielilor din FEOGA, secțiunea Garantare

158

1998

L 250

8

 

 

31998R1916

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1916/98 al Comisiei din 9 septembrie 1998 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

160

1998

L 250

13

 

 

31998R1917

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1917/98 al Comisiei din 9 septembrie 1998 de modificare a anexelor I și II la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

165

1998

L 251

39

 

 

31998D0536

 

 

 

Decizia Comisiei din 3 septembrie 1998 de stabilire a listei laboratoarelor de referință naționale pentru detectarea reziduurilor [notificată cu numărul C(1998) 2487] (1)

168

1998

L 254

7

 

 

31998R1958

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1958/98 al Comisiei din 15 septembrie 1998 de modificare a anexelor I, II și III la Regulamentul (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului de instituire a unei proceduri comunitare pentru stabilirea limitelor maxime de reziduuri de medicamente de uz veterinar în alimentele de origine animală (1)

172

1998

L 256

10

 

 

31998R1983

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1983/98 al Comisiei din 17 septembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2273/93 de stabilire a centrelor de intervenție pentru cereale

176

1998

L 257

14

 

 

31998L0064

 

 

 

Directiva 98/64/CE a Comisiei din 3 septembrie 1998 de stabilire a metodelor comunitare de analiză pentru determinarea aminoacizilor, uleiurilor și grăsimilor brute și a olaquindoxului din furaje și de modificare a Directivei 71/393/CEE (1)

177

1998

L 261

10

 

 

31998L0067

 

 

 

Directiva 98/67/CE a Comisiei din 7 septembrie 1998 de modificare a Directivelor 80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE și a Directivei 96/25/CE a Consiliului și de abrogare a Directivei 92/87/CEE (1)

192

1998

L 261

32

 

 

31998L0068

 

 

 

Directiva 98/68/CE a Comisiei din 10 septembrie 1998 de stabilire a documentului tip prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 95/53/CE a Consiliului și de stabilire a normelor privind controlul, la intrarea în Comunitate, a produselor din țările terțe destinate hranei animalelor (1)

214

1998

L 263

12

 

 

31998R2042

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2042/98 al Comisiei din 25 septembrie 1998 privind condițiile speciale de acordare a ajutorului pentru depozitarea în regim privat a cărnii de porc

220

1998

L 265

10

 

 

31998R2075

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2075/98 al Comisiei din 29 septembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2138/97 privind delimitarea zonelor omogene de producție a uleiului de măsline

223

1998

L 266

24

 

 

31998R2088

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2088/98 al Comisiei din 30 septembrie 1998 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

225

1998

L 266

59

 

 

31998R2093

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2093/98 al Comisiei din 30 septembrie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1609/88 de stabilire a ultimei date de intrare în stoc a untului vândut conform Regulamentelor (CEE) nr. 3143/85 și (CEE) nr. 570/88

227

1998

L 270

7

 

 

31998R2139

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2139/98 al Comisiei din 6 octombrie 1998 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 al Comisiei privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate, prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

229

1998

L 270

9

 

 

31998R2140

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2140/98 al Comisiei din 6 octombrie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1014/90 privind normele de aplicare cu privire la definirea, descrierea și prezentarea băuturilor spirtoase

232

1998

L 275

18

 

 

31998R2182

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2182/98 al Comisiei din 9 octombrie 1998 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1848/93 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului privind atestatele de specificitate ale produselor agricole și alimentare

233

1998

L 276

11

 

 

31998D0567

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 1998 de modificare a Deciziei 93/195/CEE privind condițiile de sănătate animală și certificarea veterinară pentru reintroducerea cailor înregistrați pentru curse, competiții și evenimente culturale, după exportul temporar [notificată cu numărul C(1998) 2954] (1)

234

1998

L 277

26

 

 

31998D0568

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 1998 de stabilire a condițiilor speciale de reglementare a importurilor de produse pescărești și de acvacultură originare din Guatemala [notificată cu numărul C(1998) 2950] (1)

236

1998

L 277

31

 

 

31998D0569

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 1998 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri și gasteropode marine vii originare din Tunisia [notificată cu numărul C(1998) 2952] (1)

241

1998

L 277

36

 

 

31998D0570

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 octombrie 1998 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Tunisia [notificată cu numărul C(1998) 2978] (1)

247

1998

L 277

44

 

 

31998D0572

 

 

 

Decizia Comisiei din 12 octombrie 1998 de stabilire a condițiilor speciale care reglementează importurile de produse pescărești și de acvacultură originare din Cuba [notificat cu numărul C(1998) 2970] (1)

253

1998

L 281

36

 

 

31998D0582

 

 

 

Decizia Consiliului din 6 octombrie 1998 de modificare a Deciziei 97/80/CE a Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 96/16/CE a Consiliului cu privire la statisticile din sectorul laptelui și al produselor lactate

258

1998

L 286

53

 

 

31998D0594

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 octombrie 1998 de modificare a Deciziilor 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE și 93/197/CEE ale Consiliului privind condițiile de sănătate animală pentru importul, admiterea temporară și reintroducerea cailor înregistrați din Thailanda [notificată cu numărul C(1998) 2962] (1)

261

1998

L 288

5

 

 

31998R2305

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2305/98 al Comisiei din 26 octombrie 1998 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 97/95 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1766/92 al Consiliului în ceea ce privește prețul minim și plata compensatorie care trebuie plătită producătorilor de cartofi și a Regulamentului (CE) nr. 1868/94 al Consiliului de instituire a unui sistem de contingente pentru producția de amidon din cartofi

263

1998

L 288

8

 

 

31998R2307

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2307/98 al Comisiei din 26 octombrie 1998 privind eliberarea certificatelor de export pentru alimentele pentru câini și pisici cu codul NC 23091090 care beneficiază de un tratament special la importul în Elveția

265

1998

L 289

4

 

 

31998R2316

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2316/98 al Comisiei din 26 octombrie 1998 privind autorizarea unor aditivi noi și de modificare a condițiilor de autorizare a mai multor aditivi autorizați deja în hrana animalelor (1)

267

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top