Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0954

Decizia (UE) 2016/954 a Consiliului din 9 iunie 2016 de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

OJ L 159, 16.6.2016, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/954/oj

16.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 159/16


DECIZIA (UE) 2016/954 A CONSILIULUI

din 9 iunie 2016

de autorizare a unei cooperări consolidate în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești privind regimurile patrimoniale ale cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 329 alineatul (1),

având în vedere cererile transmise de Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Marele Ducat al Luxemburgului, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Finlanda și Regatul Suediei,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European (1),

întrucât:

(1)

Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și a dezvolta un spațiu de libertate, securitate și justiție, în cadrul căruia să se asigure libera circulație a persoanelor. Pentru stabilirea progresivă a unui astfel de spațiu, Uniunea trebuie să adopte măsuri privind cooperarea judiciară în materie civilă cu implicații transfrontaliere.

(2)

În temeiul articolului 81 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), printre respectivele măsuri trebuie să se regăsească și cele care promovează compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi, inclusiv măsuri privind dreptul familiei care au implicații transfrontaliere.

(3)

La 16 martie 2011, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și o propunere de regulament al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia parteneriatelor înregistrate.

(4)

În cadrul reuniunii sale din 3 decembrie 2015, Consiliul a concluzionat că nu ar fi posibil ca Uniunea în ansamblu să ajungă la un acord într-un termen rezonabil pentru adoptarea regulamentelor.

(5)

În aceste condiții, Malta, Croația și Belgia au adresat ulterior Comisiei solicitări, prin scrisorile din 14 decembrie 2015, 15 decembrie 2015 și, respectiv, 17 decembrie 2015, iar Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Luxemburg, Portugalia, Slovenia și Suedia, prin scrisorile din 18 decembrie 2015, în care își exprimă dorința de a stabili între ele o cooperare consolidată în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și a efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, solicitându-i Comisiei să prezinte Consiliului o propunere în acest scop. Republica Cehă, Țările de Jos, Bulgaria, Austria și Finlanda au adresat Comisiei solicitări identice prin scrisorile din 28 ianuarie 2016, 2 februarie 2016, 9 februarie 2016, 16 februarie 2016 și, respectiv, 26 februarie 2016. Printr-o scrisoare trimisă Comisiei la 18 martie 2016, Cipru și-a exprimat intenția de a participa la instituirea unei cooperări consolidate. Cipru și-a reiterat această dorință în timpul lucrărilor din cadrul Consiliului. În total, 18 state membre au solicitat instituirea unei astfel de cooperări consolidate.

(6)

Cooperarea consolidată ar trebui să instituie un cadru juridic clar și cuprinzător în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, care includ atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate în statele membre participante, să garanteze cetățenilor soluții corespunzătoare din perspectiva securității juridice, a previzibilității și a flexibilității și să faciliteze circulația hotărârilor judecătorești și a actelor autentice între statele membre participante.

(7)

În conformitate cu solicitările statelor membre de instituire a unei cooperări consolidate, două acte de drept material ar trebui să pună în aplicare cooperarea consolidată, unul privind regimurile matrimoniale și altul privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Pentru a acoperi întreaga sferă de aplicare a cooperării consolidate în domeniul regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale și pentru a garanta nediscriminarea cetățenilor, cele două acte de drept material de punere în aplicare ar trebui adoptate simultan.

(8)

Condițiile prevăzute la articolul 20 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolele 326-329 din TFUE sunt îndeplinite.

(9)

Domeniul specific al cooperării consolidate, și anume competența, legea aplicabilă și recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, se regăsește în articolul 81 alineatul (2) literele (a) și (c) și în articolul 81 alineatul (3) din TFUE ca fiind unul dintre domeniile vizate de tratate. Acesta nu este un domeniu de competență exclusivă a Uniunii.

(10)

Cerința de a recurge în ultimă instanță la articolul 20 alineatul (2) din TUE este îndeplinită prin aceea că, la 3 decembrie 2015, Consiliul a concluzionat că obiectivele regulamentelor propuse nu pot fi atinse într-un termen rezonabil de către Uniune, în ansamblul său.

(11)

Cooperarea consolidată în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, își propune să dezvolte o cooperare judiciară în materie civilă cu incidență transfrontalieră, întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești, și să asigure compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi. Astfel, cooperarea consolidată promovează obiectivele Uniunii, apără interesele acesteia și consolidează procesul acesteia de integrare, astfel cum se prevede la articolul 20 alineatul (1) din TUE.

(12)

Cooperarea consolidată în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, respectă tratatele și dreptul Uniunii și nu aduce atingere pieței interne și nici coeziunii economice, sociale și teritoriale. Cooperarea consolidată nu constituie un obstacol sau o discriminare în schimburile comerciale dintre statele membre și nu provoacă o denaturare a concurenței între acestea.

(13)

În special, cooperarea consolidată în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, respectă dreptul Uniunii privind cooperarea judiciară în materie civilă, în sensul în care cooperarea consolidată nu aduce atingere acquis-ului din acest domeniu.

(14)

Cooperarea consolidată în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, respectă competențele, drepturile și obligațiile statelor membre care nu iau parte la aceasta. Normele comune privind competența, conflictul de legi, recunoașterea și executarea în statele membre participante nu aduc atingere normelor statelor membre neparticipante. Instanțele din statele membre neparticipante vor continua să aplice propriile norme interne existente pentru a stabili competența și legea aplicabilă și în ceea ce privește recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate.

(15)

Prezenta decizie respectă principiile consacrate de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special pe cele din articolele 9 și 21.

(16)

Cooperarea consolidată în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale, incluzând atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, este deschisă în orice moment tuturor statelor membre, în conformitate cu articolul 328 din TFUE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Croația, Republica Italiană, Republica Cipru, Marele Ducat al Luxemburgului, Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Finlanda și Regatul Suediei sunt autorizate să instituie între ele o cooperare consolidată în domeniul competenței, al legii aplicabile și al recunoașterii și executării hotărârilor judecătorești în materia regimurilor patrimoniale ale cuplurilor internaționale,incluzând atât regimurile matrimoniale, cât și efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate, prin aplicarea dispozițiilor relevante din tratate.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 9 iunie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

G.A. VAN DER STEUR


(1)  Aprobarea din 7 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).


Top