Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:159:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 159, 16 юни 2016 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 159

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 59
16 юни 2016 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/949 на Съвета от 6 юни 2016 година за подписване, от името на Съюза и неговите държави членки, на Протокола към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Монголия, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/950 на Комисията от 15 юни 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества 2,4-ДБ, бета-цифлутрин, карфентразон-етил, Coniothyrium minitans щам CON/M/91-08 (DSM 9660), циазофамид, делтаметрин, диметенамид-Р, етофумезат, фенамидон, флуфенацет, флуртамон, форамсулфурон, фостиазат, имазамокс, йодосулфурон, ипродион, изоксафлутол, линурон, малеинов хидразид, мезотрион, оксасулфурон, пендиметалин, пикоксистробин, силтиофам и трифлоксистробин ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/951 на Комисията от 15 юни 2016 година за одобряване на активното вещество с нисък риск Trichoderma atroviride щам SC1 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/952 на Комисията от 15 юни 2016 година за одобряване на активното вещество с нисък риск Saccharomyces cerevisiae щам LAS02 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

10

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/953 на Комисията от 15 юни 2016 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2016/954 на Съвета от 9 юни 2016 година за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения относно имуществения режим на международните двойки, обхващащо както въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи, така и въпроси, свързани с имуществените последици на регистрираните партньорства

16

 

*

Решение (ЕС) 2016/955 на Европейската централна банка от 6 май 2016 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/54 относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали (ЕЦБ/2016/12)

19

 

*

Решение (ЕС) 2016/956 на Европейската централна банка от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 (ЕЦБ/2016/2) за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17)

21

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top