Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0075

Directiva 2002/75/CE a Comisiei din 2 septembrie 2002 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 254, 23.9.2002, p. 1–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 62 - 107
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 009 P. 211 - 256
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 009 P. 211 - 256
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 12 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 17/09/2016; abrogat prin 32014L0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/75/oj

07/Volumul 09

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

211


32002L0075


L 254/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/75/CE A COMISIEI

din 2 septembrie 2002

de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 80 alineatul (2),

având în vedere Directiva 96/98/CE a Consiliului din 20 decembrie 1996 privind echipamentele maritime (1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/53/CE a Comisiei (2), în special articolul 17 prima și a doua liniuță,

întrucât:

(1)

În înțelesul Directivei 96/98/CE, convențiile internaționale, inclusiv Convenția SOLAS din 1974, și standardele de testare, precum și modificările acestora, sunt cele în vigoare la 1 ianuarie 2001.

(2)

Modificările la Convenția SOLAS și la celelalte convenții internaționale, precum și noile standarde de testare au intrat în vigoare după 1 ianuarie 2001 sau vor intra în vigoare în viitorul apropiat.

(3)

Aceste instrumente au introdus noi norme privind echipamentele de la bordul navelor.

(4)

Este necesar ca Directiva 96/98/CE să fie modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului înființat conform articolului 12 din Directiva 93/75/CEE a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Directiva 96/98/CE se modifică după cum urmează:

1.

articolul 2 se modifică după cum urmează:

 

La literele (c), (d) și (n), data de „1 ianuarie 2001” se înlocuiește cu data de „1 iulie 2002”;

2.

anexa A se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Echipamentele enumerate ca „echipament nou” din coloana „numele echipamentului” din anexa A.1, care au fost fabricate anterior datei menționate la articolul 3 alineatul (1) în conformitate cu procedurile privind aprobarea de tip în vigoare înainte de data adoptării acestei directive pe teritoriul unui stat membru menționat în continuare, precum și echipamentele prezentate în anexa A.1, secțiunile 4 și 5, având marcajul corespunzător și fiind fabricate anterior datei menționate la articolul 3 alineatul (1), pot fi comercializate și utilizate la bordul unei nave comunitare, ale cărei certificate au fost eliberate de către sau în numele unui stat membru în conformitate cu convențiile internaționale, pe durata a doi ani de la data menționată în articolul 3 alineatul (1).

Articolul 3

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive în termen de maxim șase luni de la intrarea în vigoare a directivei. Statele membre informează Comisia cu privire la aceasta.

Când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin o trimitere la această directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere în momentul publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică imediat Comisiei textul dispozițiilor de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 4

Prezenta directivă intră în vigoare în ziua publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 5

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 2 septembrie 2002.

Pentru Comisie

Loyola DE PALACIO

Vicepreședinte


(1)  JO L 46, 17.2.1997, p. 25.

(2)  JO L 204, 28.7.2001, p. 1.

(3)  JO L 247, 5.10.1993, p. 19.


ANEXĂ

ANEXA A

ANEXA A.1:   ECHIPAMENTE PENTRU CARE EXISTĂ DEJA STANDARDE DE TESTARE DETALIATE ÎN REGLEMENTĂRILE INTERNAȚIONALE

Note privind anexa A.1 în întregime

Generalități: Pe lângă standardele de testare menționate în mod explicit, mai există câteva dispoziții care trebuie verificate în timpul examinării de tip (incluse în aprobarea de tip), așa cum se menționează în modulele privind evaluarea conformității din anexa B, pentru a îndeplini cerințele convențiilor internaționale și ale rezoluțiilor și circularelor în domeniu ale Organizației Maritime Internaționale (OMI).

Coloana 5: Dacă se menționează rezoluțiile OMI, se aplică numai standardele de testare din părțile în domeniu ale anexelor la rezoluții și se exclud dispozițiile din rezoluțiile respective.

Coloana 5: În scopul identificării corecte a standardelor care se aplică, rapoartele de testare și certificatele de omologare trebuie să specifice standardul aplicat și versiunile acestuia, așa cum este specificat în coloana 5.

Coloana 5: Dacă sunt indicate două serii de standarde de testare (separate prin «;» sau prin cuvântul «sau»), fiecare set respectă toate cerințele de urmat conform standardelor de funcționare a echipamentelor așa cum sunt acestea definite de OMI. De aceea este suficientă testarea unei singure serii pentru a demonstra conformitatea cu cerințele reglementărilor internaționale care se aplică.

Coloana 6: Prin «modulul H» se înțelege modulul H plus certificatul de examinare.

1.   Mijloace de salvare

Note care se aplică anexei A.1, punct 1 – Mijloace de salvare

Coloanele 3 și 4: Dacă aceste coloane sunt împărțite în două pentru un cod de identificare specific, nivelul superior se referă, dacă este cazul, la navele construite conform Codului HSC înainte de 1 iulie 2002, iar nivelul inferior se referă, dacă este cazul, la navele care operează conform Codului HSC la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date.

Nr. crt.

Numele echipamentului

Regulă din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/1.1

Colaci de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1.3, 8.3 (Cod HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Cod HSC din 2000)

 

 

 

A.1/1.2

Lumini de poziție pentru mijloace de salvare

(a)

pentru mijloace de salvare în general și pentru bărci de urgență

(b)

pentru colaci de salvare

(c)

pentru veste de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 și 8.10 (Codul HSC din 1994), Circulara OMI MSC 885

Rezoluția OMI MSC.81 (70), cu excepția cerințelor privind bateriile definite în EN 394 (1993) care se aplică numai în cazul luminilor de la vestele de salvare

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.1.3, III/22.1.2, III/22.3.1, III/32.1, III/32.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3, 8.10 (Codul HSC din 2000), Circulara OMI MSC 885

 

 

 

A.1/1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.1.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.1.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/1.4

Veste de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70), cu excepția cerințelor privind bateriile definite în EN 394 (1993) care se aplică numai în cazul luminilor de la vestele de salvare

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/1.5

Costume de imersiune și de salvare

izolate sau neizolate

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/1.6

Costume de imersiune și de salvare considerate ca veste de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.3 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/1.7

Mijloace de protecție termică

Regula III/4

Regula III/7.3, III/22.4, III/32.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.8

Rachetă parașută luminoasă (pirotehnie)

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/6.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.2 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/6.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.2 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

A.1/1.9

Facle de mână (pirotehnice)

Regula III/4

Regula III/4, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

X

 

 

A.1/1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnie)

Regula III/4

Regula III/4, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

X

 

 

A.1/1.11

Aparate de lansare a bandulei (pirotehnie)

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/18 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.8 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/18 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.8 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

A.1/1.12

Plute de salvare gonflabile

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.1, III/31.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.1, III/31.1 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

A.1/1.13

Plute de salvare rigide

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.1, III/31.1.1.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.1, III/31.1.1.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

A.1/1.14

Plute de salvare cu redresare automată

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.2.4, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 809 (1), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.2.4 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 809 (1), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

A.1/1.15

Plute de salvare închise, reversibile

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.2.4, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 809 (1), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.2.4 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 809 (1), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

A.1/1.16

Dispozitive care permit plutirea liberă a plutelor de salvare (dispozitive de declanșare hidrostatică)

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/13.4.2, III/26.2.2, și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 și 8.6 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/13.4.2, III/26.2.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 811, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 și 8.6 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/1.17

Ambarcațiuni de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.1, III/31.1.1.1, III/31.1.2.1, III/31.1.6, III/31.1.7 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

A.1/1.18

Bărci de urgență rigide

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.10 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

A.1/1.19

Bărci de urgență gonflabile

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/21.2, III/31.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

A.1/1.20

Bărci de urgență rapide

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 (Codul HSC din 1994), Circulara OMI MSC 809 (1)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.3 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 (Codul HSC din 2000), Circulara OMI MSC 809 (1)

 

 

 

 

A.1/1.21

Instalații de lansare la apă care folosesc palane și un vinci (gruie)

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/23, III/33 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 și 8.7 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

X

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/23, III/33 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 și 8.7 (Codul HSC din 2000)

 

 

A.1/1.22

Instalații de lansare la apă prin degajare liberă pentru mijloacele de salvare

Transferat la anexa A.2

A.1/1.23

Instalații de lansare la apă prin cădere liberă pentru ambarcațiuni de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/33 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5 și 8.7 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

 

 

 

X

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/33 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5 și 8.7 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

A.1/1.24

Instalații de lansare la apă a plutelor de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.6 și 8.7 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

X

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6 și 8.7 (Codul HSC din 2000)

 

 

A.1/1.25

Instalații de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.3.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 (Codul HSC din 1994), Circulara OMI MSC 809 (1)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.3.2 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 (Codul HSC din 2000), Circulara OMI MSC 809 (1)

 

 

 

A.1/1.26

Mecanisme de eliberare pentru:

(a)

ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

(b)

plute de salvare

lansate prin folosirea unuia sau a mai multor palane

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 și 8.5 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 și 8.5 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/1.27

Mijloace maritime de evacuare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/15, III/26.2.1, III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

 

 

X

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/15, III/26.2.1, III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

A.1/1.28

Mijloace de salvare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.4 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 810 (2), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5 și 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.81 (70), Circulara MSC 810

 

X

 

 

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/26.4 și III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Circulara OMI MSC 810 (2), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5 și 8.10 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

A.1/1.29

Scări de îmbarcare

Transferat la anexa A.2/1.4

A.1/1.30

Materiale reflectorizante

Regula III/4

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI A.658 (16) anexa 2

 

X

X

X

 

 

A.1/1.31

Aparat radiotelefonic de emisie-recepție în UIF pentru ambarcațiunile de salvare

Transferat la anexa A.1/5.17 și A.1/5.18

A.1/1.32

Transponder SAR în 9GHz (SART)

Transferat la anexa A.1/4.18

A.1/1.33

Reflector radar pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI A.384 (X), EN/ISO 8729 (1998);

Rezoluția OMI A.384 (X), ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

 

A.1/1.34

Compas magnetic pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Transferat la anexa A.1/4.23

A.1/1.35

Stingătoare portabile pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Transferat la anexa A.1/3.38

A.1/1.36

Motoare de propulsie pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Regula III/4

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.37

Motoare exterioare de propulsie pentru bărci de urgență

Regula III/4

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.38

Lumini de căutare pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66)

Rezoluția OMI MSC.81 (70)

 

X

X

X

 

 

A.1/1.39

Plute de salvare deschise și reversibile

Regula III/4, Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1, 8.5, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.36 (63) anexa 10 (Codul HSC din 1994)

 

X

 

 

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1, 8.5, 8.6, 8.7 și 8.10 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) anexa 11 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

A.1/1.40 fost A.1/4.17

Dispozitiv de ridicare a pilotului

Regula V/17 (b)

Regula V/17 (f), Rezoluția OMI A.889 (21), Circulara OMI MSC 773

ISO 799 (1986)

 

X

X

X

 

 

Regula V/23

Regula V/23.6, Rezoluția OMI A.889 (21), Circulara OMI MSC 773

 

 

 

2.   Prevenirea poluării maritime

Nr. crt.

Numele echipamentului

Regulă din Convenția MARPOL 73/78 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția MARPOL 73/78 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Echipament de filtrare a hidrocarburilor (când conținutul de hidrocarburi al efluentului nu depășește 15 părți per milion)

anexa I, Regula 16 (4) și (5)

anexa I, Regula 16 (1) și (2)

Rezoluția OMI MEPC.60 (33)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.2

Detectoare de suprafață de separație hidrocarburi/apă

anexa I, Regula 15 (3) (b)

anexa I, Regula 15 (3) (b)

Rezoluția OMI MEPC.5 (XII)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.3

Aparate de măsură a conținutului de hidrocarburi

anexa I, Regula 16 (4) și (5)

anexa I, Regula 16 (1) și (2)

Rezoluția OMI MEPC.60 (33)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.4

Elemente de proces destinate atașării la echipamentul de separație apă/hidrocarburi existent (când conținutul de hidrocarburi al efluentului nu depășește 15 părți per milion)

Punct anulat

A.1/2.5

Instalație de supraveghere continuă și control a deversărilor de hidrocarburi ale unui petrolier

anexa I, Regula 15 (3) (a)

anexa I, Regula 15 (3)

Rezoluția OMI A.586 (14)

 

X

X

X

 

 

A.1/2.6

Instalații de tratare a apelor uzate

anexa IV, Regula 8 (1) (b)

anexa IV, Regula 8 (1) (b)

Rezoluția OMI MEPC.2 (VI)

 

X

X

X

X

 

A.1/2.7

Incineratoare la bordul navelor

anexa VI, Regula 16 (2) (a)

anexa VI, Regula 16 (2) (a)

Rezoluția OMI MEPC.76 (40)

 

X

X

X

X

 

3.   Protecția contra incendiului

Note care se aplică anexei A.1, punct 3 – Protecția contra incendiului

Coloanele 3 și 4: Dacă aceste coloane sunt împărțite în două pentru un cod de identificare specific, nivelul superior se referă la regulile care se aplică navelor construite înainte de 1 iulie 2002, iar nivelul inferior se referă la navele construite la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date (dar se poate aplica în egală măsură navelor construite înainte de 1 iulie 2002).

Coloana 5: În coloana 5, la mai multe puncte pot apărea mai multe standarde de testare. Rămâne la latitudinea autorității care răspunde de efectuarea încercărilor să se asigure că standardul de testare corespunzător se aplică punctului respectiv, astfel încât să se întrunească criteriile internaționale din convenție.

Nr. crt.

Numele echipamentului

Regulă din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Învelișul nedemontabil al punții

Regula II-2/34.8, II-2/49.3

Regula II-2/34.8, II-2/49.3

Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, Părțile 2 și 6, anexa 2, Circulara OMI MSC 1004

 

X

 

 

 

 

Regula II-2/4.4.4, II-2/6.3

Regula II-2/4.4.4, II-2/6.3

 

 

 

 

 

A.1/3.2

Stingătoare portabile

Regula II-2/6.1, Regula X/3

Regula II-2/6, Rezoluția OMI A.602 (15), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.7 și 7.8.4.1.3 (Codul HSC din 1994)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1: (1999)

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/10.3.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 4.1.2 (Codul FSS)

Regula II-2/10.3, Rezoluția OMI A.602 (15), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.4, 7.8.4.1.3, 7.17.3.7 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 4.1.2, 4.2.1 (Codul FSS)

 

 

 

A.1/3.3

Echipament pentru pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contact cu focul)

Regula II-2/17.1.1.1, Regula X/3

Regula II-2/17.1.1.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.1.1 (Codul HSC din 1994), Circulara OMI MSC 847

EN 469 (1995), EN 531 (1995) + A1: (1998), EN 1486 (1996), ISO 15538 (2001)

 

X

 

 

 

 

Regula II-2/10.10.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.1 (Codul FSS)

Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.1 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

A.1/3.4

Echipament pentru pompieri: bocanci

Regula II-2/17.1.1.2, Regula X/3

Regula II-2/17.1.1.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Codul HSC din 1994)

EN 344 (1992) + AC (1993) + A1 (1997), EN 344-2 (1996), EN 345 (1992) + A1 (1997), EN 345-2 (1996) Clasa 2, IEC 60903 (1993)

 

X

 

 

 

 

Regula II-2/10.10.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.2 (Codul FSS)

Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.2 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

A.1/3.5

Echipament pentru pompieri: mănuși

Regula II-2/17.1.1.2, Regula X/3

Regula II-2/17.1.1.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.1.2 (Codul HSC din 1994), Circulara OMI MSC 847

EN 659 (1996)

 

X

 

 

 

 

Regula II-2/10.10.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.1 (Codul FSS)

Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.1 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

A.1/3.6

Echipament pentru pompieri: cască

Regula II-2/17.1.1.3, Regula X/3

Regula II-2/17.1.1.3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.1.3 (Codul HSC din 1994)

EN 443 (1997)

 

X

 

 

 

 

Regula II-2/10.10.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.3 (Codul FSS)

Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.1.3 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

A.1/3.7

Aparat de respirație autonom acționat cu aer comprimat (3)

Regula II-2/17.1.2, Regula X/3

Regula II-2/17.1.2.2, II-2/17.2, II-2/54.2.6.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.2.2, 7.10.3.2.3 (Codul HSC din 1994)

EN 137 (1993), EN 136 (1998)

 

X

 

 

 

 

Regula II-2/10.10.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1, 3.2.1.2 (Codul FSS)

Regula II-2/10.10.1, II-2/19.3.6.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.2.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.2, 3.2.1.3 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

A.1/3.8

Aparat de respirație prin alimentare cu aer pentru utilizare cu o cască sau o mască pentru fum (3)

Regula II-2/17.1.2, Regula X/3

Regula II-2/17.1.2.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Codul HSC din 1994)

EN 138 (1994)

 

X

 

 

 

 

Nota (4)

 

 

 

 

 

A.1/3.9

Componente ale instalațiilor cu sprinklere pentru încăperile de locuit, de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele prevăzute în Convenția SOLAS 74, regula II-2/12

Regula II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/52.2

Regula II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5, II-2/42.5.2, II-2/52.2

Rezoluția OMI A.800 (19)

 

X

 

 

X

 

Regula II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 8.1 (Codul FSS)

Regula II-2/7.5.3.2, II-2/7.5.5.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 8.1 (Codul FSS)

 

 

 

 

A.1/3.10

Ajutaje pentru instalațiile fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune, în încăperile de mașini

Transferat la anexa A.2/3.11

A.1/3.11

Construcții de tip «A» și «B» rezistente la foc

(a)

construcții de tip «A»

(b)

construcții de tip «B»

Regula II-2/3.3.5, II-2/3.4.4

Regula II-2/3.3.5, II-2/3.4.4, II-2/16.11

Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC. 61 (67) anexa 1, partea 3 și anexa 2 (Codul FTP), Circulara OMI MSC 916, Circulara OMI MSC 1004, Circulara OMI MSC 1005

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/3.2.5, II-2/3.4.4

Regula II-2/3.2.5, II-2/3.4.4

 

 

 

A.1/3.12

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul petrolierelor (numai valve de mare viteză)

Regula II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2

Regula II-2/59.1.5, II-2/59.1.9.4, II-2/59.2

Circulara OMI MSC 677, Circulara OMI MSC 1009

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3

Regula II-2/4.5.3.3, II-2/4.5.3.4.1.4, II-2/4.5.6.1, II-2/16.3.2.2.3

 

 

 

A.1/3.13

Materiale incombustibile

Regula II-2/3.1, Regula X/3

Regula II-2/3.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.2.4 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI A.799 (19), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 1 și anexa 2

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/3.33, Regula X/3

Regula II-2/3.33, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.3 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.14

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor care traversează construcții de tip «A» sau «B»

Regula II-2/18.2.1

Regula II-2/18.2.1

Rezoluția OMI A.753 (18), Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/9.3.1, II-2/9.3.2

Regula II-2/9.3.1, II-2/9.3.2

 

 

 

A.1/3.15

Materiale, altele decât oțelul, destinate tubulaturilor de hidrocarburi sau combustibili lichizi

(a)

țevi și armături

(b)

valve

(c)

ansambluri de țevi flexibile

Regula II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Regula X/3

Regula II-2/15.2.8, II-2/18.2.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.5.4 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI A.753 (18), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, Regula X/3

Regula II-2/4.2.2.5.1, II-2/4.2.2.5.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.5.4 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.16

Uși antifoc

Regula II-2/30.2, II-2/31.1.1 și II-2/47

Regula II-2/30.2, II-2/31.1.1 și II-2/47

Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67), anexa 1, partea 3, Circulara OMI MSC 916, Circulara OMI MSC 1004

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2

Regula II-2/9.4.1.1.2, II-2/9.4.1.2.1, II-2/9.4.2

 

 

 

A.1/3.17

Sisteme de comandă a ușilor antifoc (5)

Regula II-2/30.4.15, Regula X/3

Regula II-2/30.4.15, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.9.3.3 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 4

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/9.4.1.1.4.15, Regula X/3

Regula II-2/9.4.1.1.4.15, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.9.3.3 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.18

Materiale de finisare și acoperiri ale pardoselilor cu putere lentă de propagare a flăcării (6)

(a)

furniruri decorative

(b)

sisteme de vopsire

(c)

acoperiri ale pardoselilor

(d)

acoperiri de izolare a tubulaturilor

Regula II-2/3.8, II-2/34.3, II-2/34.7, II-2/49.1, II-2/49.2, Regula X/3

Regula II-2/3.8, II-2/3.23.4, II-2/3.23.5, II-2/16.1.1, II-2/32.1.4.3.1,II-2/34.2, II-2/34.3, II-2/49.1, II-2/50.3.1, II-2/34.7, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.3.4, 7.4.3.5 și 7.4.3.6 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI A.653 (16), Rezoluția OMI MSC. 61 (67) anexa 1, părțile 3 și 5, și anexa 2 ISO 1716 (1973), Circulara (7) OMI MSC 916 modificată de Circulara OMI MSC 1008, Circulara OMI MSC 1004

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/3.29, II-2/5.3.2.4, II-2/6.2,Regula X/3

Regula II-2/3.29, II-2/3.40.4,II-2/3.40.5,II-2/9.7.1.1.1, II-2/9.7.4.4.3.1, II-2/5.3.1.1,II-2/5.3.2.4, II-2/6.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.3.4, 7.4.3.5 și 7.4.3.6 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.19

Draperii, perdele și alte elemente textile suspendate

Regula II-2/3.23.3, Regula X/3

Regula II-2/3.23.3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.3.3.3 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 7

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Regula X/3

Regula II-2/3.40.3, II-2/9.2.2.3.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.3.3.3 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.20

Mobilier tapițat

Regula II-2/3.23.6, Regula X/3

Regula II-2/3.23.6, II-2/34.6, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.3.3.4 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI A.652 (16), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 8

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, Regula X/3

Regula II-2/3.40.6, II-2/9.2.2.3.2, II-2/5.3.3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.3.3.4 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.21

Cazarmament

Regula II-2/3.23.7, II-2/26.2, Regula X/3

Regula II-2/3.23.7, II-2/26.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.3.3.5 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI A.688 (17), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 9

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, Regula X/3

Regula II-2/3.40.7, II-2/9.2.2.3.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.3.3.5 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.22

Clapete antifoc

Regula II-2/16.11.1

Regula II-2/16, II-2/32, II-2/48

Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/9.7.1.2

Regula II-2/9.7.1.1

 

 

 

A.1/3.23

Treceri incombustibile de conducte prin construcții de tip «A»

Transferat la anexa A.1/3.26

A.1/3.24

Treceri de cabluri electrice prin construcții de tip «A»

Transferat la anexa A.1/3.26

A.1/3.25

Ferestre și hublouri

Regula II-2/33

Regula II-2/33, Circulara MSC 847

Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3, ISO 614 (1989), ISO 1095 (1989), ISO 1751 (1993), ISO 3254 (1989), ISO 3903 (1993), ISO 3904 (1994), Circulara OMI MSC 1004

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/9.4.1.3

Regula II-2/9.4.1.3, Circulara MSC 847

 

 

 

A.1/3.26

Treceri prin construcții de tip «A»:

(a)

treceri de cabluri electrice

(b)

treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

Regula II-2/18.1.1

Regula II-2/18.1.1

Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/9.3.1

Regula II-2/9.3.1

 

 

 

A.1/3.27

Treceri prin construcții de tip «B»:

(a)

treceri de cabluri electrice

(b)

treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

Regula II-2/18.1.2

Regula II-2/18.1.2

Rezoluția OMI A.754 (18), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, partea 3

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/9.3.2

Regula II-2/9.3.2

 

 

 

A.1/3.28

Instalații cu sprinklere (limitate la capetele sprinklerelor și la metoda de stropire și semnalizare automată, de exemplu întrerupătoare de flux, panouri de alarmă)

Regula II-2/12.3, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 și II-2/52.2

Regula II-2/12, II-2/36.1.2, II-2/36.2, II-2/41-2.5 și II-2/52.2

EN 12259-1 (1999), EN 12259-2 (1999), EN 12259-3 (2000), EN 12259-4 (2000), EN 12259-5,

ISO 6182-1 (1993), ISO 6182-2 (1993), ISO 6182-3 (1993), ISO 6182-4 (1993), ISO 6182-5 (1995)

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 8.1, capitolul 8.2.5.2.3 (Codul FSS)

Regula II-2/10.6.1.2, II-2/10.6.1.1, II-2/10.6.2,Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 8.1, capitolul 8.2.5.2.3 (Codul FSS)

 

 

 

A.1/3.29

Furtunuri

Regula II-2/4.7.1, Regula X/3

Regula II-2/4.7.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Codul HSC din 1994)

EN 671-2 (2001), EN ISO 15540 (2001), EN ISO 15541 (2001), ISO 15540 (1999), ISO 15541 (1999)

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/10.2.3.1.1, Regula X/3

Regula II-2/10.2.3.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.30

Echipamentul pentru analiza oxigenului și detectarea gazelor

Regula VI/3.1

Regula II-2/59.5, II-2/59.4.4.1, II-2/62.17, II-2/59.5, Regula VI/3.1, Circulara MSC 774 (instalații fixe)

EN 50104 (1999) oxigen, EN 50054 (1991), EN 50057 (1999) gaze inflamabile

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/4.5.7.1, II-2/4.5.7.2.1, II-2/4.5.7.2.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 15.2.4.2.4 (Codul FSS)

 

 

 

A.1/3.31

Componente ale instalațiilor fixe cu sprinklere pentru ambarcațiuni de mare viteză

Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.13.1 (Codul HSC din 1994), Circulara MSC 912

Rezoluția OMI MS.44 (65), Rezoluția OMI A.800 (19)

 

X

X

X

X

 

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.13.1 (Codul HSC din 2000), Circulara MSC 912

 

 

A.1/3.32

Materiale contra incendiului (cu excepția mobilierului) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.2.2 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.40 (64), Rezoluția OMI MSC.90 (71)

 

X

X

X

 

 

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.2 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.33

Materiale contra incendiului pentru mobilierul ambarcațiunilor de mare viteză

Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.2.2 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.40 (64), Rezoluția OMI MSC.90 (71)

 

X

X

X

 

 

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.2 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.34

Construcții rezistente la foc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.2.1 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.45 (65)

 

X

X

X

 

 

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.1 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.35

Uși antifoc la ambarcațiunile de mare viteză

Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.2.1, 7.4.2.6 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.45 (65)

 

X

X

X

 

 

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.2.1, 7.4.2.6 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.36

Clape antifoc pentru ambarcațiunile de mare viteză

Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.6.4 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.45 (65)

 

X

X

X

 

 

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.6.4 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.37

Treceri prin construcții rezistente la foc la ambarcațiunile de mare viteză:

(a)

treceri de cabluri electrice

(b)

treceri de țevi, conducte, puțuri etc.

Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.4.2.6 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.45 (65)

 

X

X

X

 

 

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.4.2.6 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.38

fost A.1/1.35

Stingătoare portabile pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI A.602 (15), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1.2 (Codul HSC din 1994)

EN 3-1 (1996), 3-2 (1996), 3-3 (1994), 3-4 (1996), 3-5 (1996) + AC (1997), 3-6 (1995) + A1 (1999)

 

X

X

X

 

 

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1.2 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

A.1/3.39

Dispozitive alternative pentru instalații cu halon de stingere a incendiului în sălile mașinilor și compartimentele pompelor – dispozitive echivalente pentru instalațiile de stingere a incendiului cu apă

Regula II-2/10.1, II-2/63.1.3

Regula II-2/10.1, II-2/63.1.3

Circulara OMI MSC 668, Circulara OMI MSC 728

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1

Regula II-2/10.4.1.1.3, II-2/10.9.1, II-2/10.9.3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7.2.2 (Codul FSS)

 

 

 

A.1/3.40

Instalații de iluminat amplasate la nivel jos (numai componente)

(punct nou)

Regula II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7

Regula II-2/28.1.10, II-2/28.1.11, II-2/41-2.4.7

Rezoluția OMI A.752 (18) sau ISO 15370 (2001)

 

X

X

X

X

 

Regula II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 11 (Codul FSS)

Regula II-2/13.3.2.5.1, II-2/13.3.2.5.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 11 (Codul FSS)

 

 

A.1/3.41

Aparate de respirație pentru evacuare în caz de urgență (EEBD)

(punct nou)

 (8)

EN 400 (1993), EN 401 (1993), EN 402 (1993), EN 1146 (1997), EN 1961 (1996)

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3

Regula II-2/1.2.2.2, II-2/13.3.4, II-2/13.4.3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.2. (Codul FSS), Circulara OMI MSC 849

 

 

 

A.1/3.42

Instalațiile cu gaz inert

(punct nou)

Regula II-2/62.1

Regula II-2/62.1, Circulara OMI MSC 847

Circularele OMI MSC 1009, 677, 485, 450/ Rev. 1, 387, 353 și 282, Rezoluția OMI A.567 (14) și Cor. 1

 

X

X

X

X

 

Regula II-2/4.5.5

Regula II-2/4.5.5, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 15 (Codul FSS), Circulara OMI MSC 847

 

 

A.1/3.43

Instalații de stingere a incendiului (manuale sau automate) pentru echipamentul de gătit

(punct nou)

 (9)

ISO 15371 (2000), ISO 6182-1 (1993)

 

X

X

X

X

 

Regula II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4, Regula X/3

Regula II-2/1.2.2.3, II-2/10.6.4.2-5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.6 (Codul HSC din 2000)

 

 

A.1/3.44

Echipament pentru pompieri – saulă

(punct nou)

Regula II-2/17.2, Regula X/3

Regula II-2/17.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.3 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.3 (Codul FSS) (10)

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/10.1, Regula X/3

Regula II-2/10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 3.2.1.3 (Codul FSS)

 

 

 

A.1/3.45

Instalații fixe pentru stingerea incendiilor cu gaz în sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă

(punct nou)

Regula II-2/7.1.1, II-2/63, Regula X/3

Regula II-2/7.1.1, II-2/63, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.4 (Codul HSC din 1994)

Circulara OMI MSC 848

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)

Regula II-2/10.4.1.1.1, II-2/10.9.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)

 

 

 

A.1/3.46

Instalații fixe pentru stingerea incendiilor cu gaz în sălile mașinilor (instalații aerosol)

(punct nou)

Regula II-2/7.1.1, Regula X/3

Regula II-2/7.1.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.4 (Codul HSC din 1994)

Circulara OMI MSC 1007

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/10.4.1.1.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)

Regula II-2/10.4.1.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 5.2.5 (Codul FSS)

 

 

 

A.1/3.47

Concentrat pentru instalații fixe de stingere a incendiului cu spumă, cu coeficient mare de expandare în sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă (11)

(punct nou)

Regula II-2/9

Regula II-2/9

Circulara OMI MSC 670

 

X

X

X

X

 

Regula II-2/10.4.1.1.2

Regula II-2/10.4.1.1.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 6.2.2 (Codul FSS)

 

 

A.1/3.48

Instalații fixe pentru stingerea incendiilor cu apă pentru utilizare locală în sălile mașinilor de categoria «A»

(punct nou)

 (12)

Circulara OMI MSC 913

 

X

X

X

X

 

Regula II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Regula X/3

Regula II-2/1.2.2.4, II-2/10.5.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.2.1 (Codul HSC din 2000)

 

 

A.1/3.49

Ajutaje pentru instalațiile fixe de stingere a incendiului prin pulverizarea apei sub presiune în încăperile de categorie specială (compartimente de marfă roll on-roll off, încăperi roll on-roll off și încăperi pentru vehicule)

(punct nou)

Regula II-2/37.1.3, II-2/54.2.9, Regula X/3

Regula II-2/37.1.3, II-2/38.2.2, II-2/38-1.2, II-2/38-1/3, II-2/53.2.2.1.4, II-2/53.2.2, II-2/54.2.9, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.8.2 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI A.123 (V) (funcționare) Circulara OMI MSC 914

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7 (Codul FSS)

Regula II-2/19.3.1.3, II-2/19.3.9, II-2/20.6.1.1.3, II-2/20.6.1.2, II-2/20.6.1.3, II-2/20.6.1.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.8.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7 (Codul FSS)

 

 

 

A.1/3.50

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice

(punct nou)

Regula II-2/54.2.6.1

Regula II-2/54.2.6.1

EN 368 (1992), EN 369 (1993), EN 463 (1994), EN 943-2 (2001)

 

X

X

X

 

 

Regula II-2/19.3.6.1

Regula II-2/19.3.6.1

 

 

 

4.   Echipamente de navigație

Note care se aplică anexei A.1, punctul 4: Echipamente de navigație

Coloanele 3 și 4: Dacă aceste coloane sunt împărțite în două niveluri pentru un cod de identificare, nivelul superior se referă la regulile care se aplică navelor construite înainte de 1 iulie 2002, iar rubrica inferioară se referă la navele construite la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date (dar se poate aplica în egală măsură navelor construite înainte de 1 iulie 2002).

Coloana 4: Recomandările ITU menționate sunt cele din convențiile internaționale și rezoluțiile și circularele OMI în domeniu.

Coloana 5: Dacă se face referire la standardul EN/IEC 61 162, pentru delimitarea părții care se aplică din standardul EN/IEC 61 162 este verificat standardul de testare pentru produsul respectiv.

Nr. crt.

Numele echipamentului

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/4.1

Compas magnetic

Regula V/12. (r)

Regula V/12 (b), Rezoluția OMI A.382 (X), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN ISO 449 (1999), EN ISO 694 (2001), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1

Regula V/19.2.1.1, Rezoluția OMI A.382 (X), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.2

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum (anterior – compas electromagnetic)

Regula V/12. (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12 (b), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.2.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17)

EN ISO 11606 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11606 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.3.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.3

Compas magnetic cu giroscop

Regula V/12. (r)

Regula V/12 (d), Rezoluția OMI A.424 (XI), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN ISO 8728 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162

ISO 8728 (1997), IEC 60945 (1996), EN 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1

Regula V/19.2.5.1, Rezoluția OMI A.424 (XI), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.4

Echipament radar

Transferat la anexa A.1/4.34, A.1/4.35 și A.1/4.36

A.1/4.5

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)

Transferat la anexa A.1/4.34

A.1/4.6

Sondă ultrason

Regula V/12. (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12 (k), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.4 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.224 (VII) modificată de Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17)

EN ISO 9875 (1997), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 9875 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.3.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.4.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.224 (VII) modificată de Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.7

Echipament pentru măsurarea vitezei și a distanței (SDME)

Regula V/12. (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12. (l), Rezoluția OMI A.824 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.96 (72), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.3 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 61023 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61023 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.3.4, Rezoluția OMI A.824 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.96 (72), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.8

Indicatorul unghiului cârmei, al vitezei de rotație, al pasului elicei

Punctul a fost împărțit în trei. Punctul a fost mutat la anexa A.1/4.20-21-22

A.1/4.9

Indicator de girație

Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12 (n), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.7.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.526 (13), Rezoluția OMI A.694 (17)

Rezoluția OMI A.526 (13), EN 60945 (1997), EN 61162;

Rezoluția OMI A.526 (13), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.9.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.526 (13), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.10

Radiogoniometru

Punct anulat

A.1/4.11

Echipament Loran-C

Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12 (p), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.694 (17), Rezoluția OMI A.818 (19)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.818 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.12

Echipament Chayka

Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12 (p), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.818 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 61075 (1993), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61075 (1991), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.818 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.13

Echipament Decca navigator

Punct anulat

A.1/4.14

Echipament GPS

Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12 (p), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.819 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 61108-1 (1996), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-1 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.819 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.15

Echipament GLONASS

Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12 (p), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.53 (66), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 61108-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61108-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.53 (66), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.16

Sistem de control al direcției de mișcare (HCS) (anterior – pilot automat)

Regula V/18.1

Regula V/19.2.8.2, Rezoluția OMI A.342 (IX) modificată de Rezoluția OMI MSC.64, (67) anexa 3, Rezoluția OMI A.694 (17)

EN/ISO 11674 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

ISO 11674 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.17

Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului

Transferat la anexa A.1/1.40

A.1/4.18

Transponder SAR în 9 GHz (SART)

Regula III/4, Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula III/6.2.2, Regula IV/7.1.3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.2.1.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.530 (13), Rezoluția OMI A.802 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)

EN 61097-1 (1993), EN 60945 (1997);

IEC 61097-1 (1992), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Regula III/4, Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula III/6.2.2, Regula IV/7.1.3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.530 (13), Rezoluția OMI A.802 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93)

 

 

A.1/4.19

Echipament radar pentru ambarcațiuni de mare viteză

Transferat la anexa A.1/4.37

A.1/4.20

Indicatorul unghiului cârmei

Regula V/12 (r), Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula V/12 (m), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.7.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.7.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.21

Indicatorul vitezei de rotație

Regula V/12 (r)

Regula V/12 (m), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1

Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.22

Indicatorul pasului elicei

Regula V/12 (r)

Regula V/12 (m), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1

Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.23

Compas magnetic pentru ambarcațiunile de salvare și bărcile de urgență

Regula III/4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3

EN ISO 613 (2001), ISO 10316 (1990);

ISO 613 (2000), ISO 10316 (1990)

 

X

X

X

X

 

Regula III/4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1.6 și 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.48 (66) 4.4.8.5, 5.1.2.2.3

 

 

A.1/4.24

Dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Transferat la anexa A.1/4.37

A.1/4.25

Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA)

Transferat la anexa A.1/4.35

A.1/4.26

Dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Transferat la anexa A.1/4.38

A.1/4.27

Dispozitiv electronic de trasare (EPA)

Transferat la anexa A.1/4.36

A.1/4.28

Sisteme integrate de timonerie

(punct nou)

Regula V/18.7, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 15.4.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 61209 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61209 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.29

Dispozitiv de înregistrare a datelor privind voiajul (VDR)

(punct nou)

Regula V/18.1, V/20.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/20, Rezoluția OMI A.861 (20), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.16 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 61996 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61996 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.30

Sistem electronic de vizualizare a hărților maritime cu înregistrarea informațiilor (ECDIS) și sistem de vizualizare a hărților cu grafică raster (RCDS)

(punct nou)

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.4, Regula V/19.2.1.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.8 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.817 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 5 și de Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 61174 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162

IEC 61174 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.31

Compas magnetic cu giroscop pentru ambarcațiuni de mare viteză

(punct nou)

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.2.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.821 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 16328 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 16328 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.821 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

A.1/4.32

Echipament AIS (sistem universal automat de identificare)

(punct nou)

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.4, Rezoluția OMI MSC. 74 (69) anexa 3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.15 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.1371-1 (10/00) (13)

EN 61993-2 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 61993-2 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.33

Sistem de urmărire a drumului

(punct nou)

Regula V/18.7, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.8.2, Rezoluția OMI MSC. 97 (73) 13.12 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17)

IEC 62065 (2002), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 62065 (2002), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/4.34

Echipament radar cu dispozitiv automat de trasare radar (ARPA)

Regula V/12 (r)

Regula V/12 (g), Regula V/12 (h), Regula V/12 (j), Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.823 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-1 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-1 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1

Regula V/19.2.3.2, Regula V/19.2.7.1, Regula V/19.2.8.1, Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.823 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.35

Echipament radar cu dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA)

Regula V/12 (r)

Regula V/12 (g), Regula V/12 (h), Regula V/12 (i), Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-2 (1998), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-2 (1998), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1

Regula V/19.2.3.2, Regula V/19.2.7.1, Regula V/19.2.5.5, Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.36

Echipament radar cu dispozitiv electronic de trasare (EPA)

Regula V/12 (r)

Regula V/12 (g), Regula V/12 (h), Regula V/12 (i), Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-1 (2000), EN 60872-3 (1999), EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60936-1 (1999), IEC 60872-3 (1999), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

Regula V/18.1

Regula V/19.2.3.2, Regula V/19.2.3.3, Regula V/19.2.7.1, Rezoluția OMI A.278 (VIII), Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.37

Echipament radar cu dispozitiv automat de trasare radar (ARPA) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.820 (19), Rezoluția OMI A.823 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-1 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-1 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.823 (19), Rezoluția OMI A.820 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.38

Echipament radar cu dispozitiv automat de urmărire a drumului (ATA) pentru ambarcațiunile de mare viteză

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.13.1 (Codul HSC din 1994)

Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.820 (19), Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

EN 60936-2 (1999), EN 60872-2 (1998), EN 61162, EN 60945 (1997);

IEC 60936-2 (1998), IEC 60872-2 (1998), IEC 61162, EN 60945 (1997);

 

X

X

X

X

 

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.820 (19), Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.628-3 (11/93), ITU-R M.1177-2 (05/00)

 

 

A.1/4.39

Reflector radar

(punct nou)

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.7, Rezoluția OMI MSC. 97 (73) 13.13

Rezoluția OMI A.384 (X), EN 60945 (1997), EN ISO 8729 (1998);

Rezoluția OMI A.384 (X), IEC 60945 (1996), ISO 8729 (1997)

 

X

X

X

X

 

5.   Echipamente de radiocomunicație

Note care se aplică anexei A.1, punctul 5 – Echipamente de radiocomunicație

Coloana 4: Recomandările ITU menționate sunt cele din convențiile internaționale și rezoluțiile și circularele OMI în domeniu.

Coloana 5: În cazul în care există o contradicție între dispozițiile Circularei OMI MSC.862, menționată la mai multe puncte, și standardele de testare ale produsului, cerințele Circularei OMI MSC.862 sunt considerate mai importante.

Coloana 5: Dacă se face referire la standardul EN/IEC 61 162, pentru definirea părții aplicabile din norma EN/IEC 61 162 este verificat standardul de testare pentru produsul respectiv.

Nr. crt.

Numele echipamentului

Regulă din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.1/5.1

Instalație radio în UIF capabilă să transmită și să recepteze ASN și radiotelefonie

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/7.1.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.385 (X), Rezoluția OMI A.524 (13), Rezoluția OMI A.803 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.689-2 (11/93), Circulara OMI MSC 862

ETS 300 162-1 (2000-12), EN 301 925 (V1.1.1), EN 300 338 (V1.2.1 1999.04), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), Circulara OMI MSC 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-7 (1996), IEC 60945 (1996), Circulara OMI MSC 862, IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.2

Receptor de veghe ASN în UIF

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/7.1.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.803 (19), Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97)

EN 300 338 (V1.2.1 1999-04), EN 301 033 (V1.1.1 1998-08), EN 300 828 (V1.1.1 1998-03), EN 60945 (1997);

IEC61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.3

Receptor NAVTEX

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/7.1.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.4 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.4 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.525 (13), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95)

EN 300 065 V 1.1.3 (2001-5), EN 301 011 V1.1.1 (1998-09);

IEC 61097-6 (1995), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.4

Receptor EGC

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/7.1.5, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.570 (14), Rezoluția OMI A.664 (16), Rezoluția OMI A.694 (17)

ETS 300 460 ed. 1 (1997-11) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03);

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.5

Receptor în IF pentru informații maritime privind siguranța navigației (MSI) (receptor HF NBDP)

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/7.1.5, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.5 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.699 (17), Rezoluția OMI A.700 (17), Rezoluția OMI A.806 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.540-2 (06/90), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.688 (06/90)

ETS 300 067 ed. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), EN 60945 (1997), EN 61162;

ETS 300 067 ed. 1 (1992-09) + A1 (1998-09), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.6

Radiobaliză în 406 MHz (COSPAS-SARSAT)

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/7.1.6, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.622 (16), Rezoluția OMI A.696 (17), Rezoluția OMI A.810 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.56 (66) și Rezoluția OMI MSC.120 (74), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.633-2 (05/00), ITU-R M.690-1 (10/95), Circulara OMI MSC 862

ETS 300 066 V 1.3.1 (2001-01), EN – 60945 (1997), Circulara MSC 862 (14);

IEC 61097-2 (1994), IEC 60945 (1996), Circulara OMI MSC 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.7

Radiobaliză în bandă-L (INMARSAT)

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/7.1.6, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.6.1.6 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.1.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.662 (16), Rezoluția OMI A.812 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.632-3 (02/97), ITU-R M.690-1 (10/95), Circulara OMI MSC 862

ETS 300 372 ed. 1 (1996-05), EN 60945 (1997), Circulara MSC 862 (14);

IEC 61097-5 (1997), Circulara OMI MSC 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.8

Receptor de veghe în 2 182 KHz

Punct anulat

A.1/5.9

Generator de semnal de alarmă bitonal

Punct anulat

A.1/5.10

Instalație radio în MF capabilă să transmită și să recepționeze ASN și radiotelefonie (15)

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/9.1.1, IV/ 10.1.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.8.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.9.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.804 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97)

EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 373 ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 60945 (1997), Circulara OMI MSC 862, EN 61162;

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 60945 (1996), Circulara OMI MSC 862, IEC 61162

 

X

X

X

X

 

A.1/5.11

Receptor de veghe ASN în bandă MF

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/9.1.2, Regula IV/10.1.3, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.8.1.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.9.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.804 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.1173 (10/95)

EN 301 033 V1.1.1 (1998-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997),

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.12

Inmarsat-B SES (stație navală)

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/10.1.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.570 (14) Rezoluția OMI A.808 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), Circulara OMI MSC 862

IEC 61097-10 (1999), Circulara OMI MSC 862,

IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.13

Inmarsat-C SES (stație navală)

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/10.1.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.9.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.570 (14), Rezoluția IMOA.664 (16) (16), Rezoluția OMI A.807 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17), Circulara OMI MSC 862

ETS 300 460 ed. 1 (1996-05) + A1 (1997-11), EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), EN 61162, Circulara OMI MSC 862;

IEC 61097-4 (1994), IEC 60945 (1996), IEC 61162, Circulara OMI MSC 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.14

Instalație radio în MF/IF capabilă să transmită și să recepționeze ASN, NBDP și radiotelefonie (17)

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/10.2.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.9.2.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.2.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.806 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 3, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.476-5 (10/95), ITU-R M.491-1 (07/86), ITU-R M.492-6 (10/95), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97), ITU-R M.625-3 (10/95), ITU-R M.1173 (10/95), Circulara OMI MSC 862

ETS 300 373 ed. 1 (1995-08) + A1 (1997-08), EN 300 338 V1.2.1 (1999-04), ETS 300 067 ed. 1 (1999-11) + A1 (1993-10), EN 60945 (1997), EN 61162, Circulara OMI MSC 862,

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-9 (1997), IEC 61097-11 (2000), IEC 60945 (1996), IEC 61162, Circulara OMI MSC 862

 

X

X

X

X

 

A.1/5.15

Receptor de veghe ASN în bandă MF/IF

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/10.2.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.9.2.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.2.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.806 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC.68 (68) anexa 3, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.493-10 (05/00), ITU-R M.541-8 (10/97)

ETS 301 033 V1.1.1 (1998-08), ETS 300 338 V1.2.1 (1999-04), EN 60945 (1997);

IEC 61097-3 (1994), IEC 61097-8 (1998), IEC 60945-11 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.16

Aparat radiotelefonic aeronautic de emisie-recepție în UIF

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/7.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.7.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 80 (70) anexele 1 și 2; Rezoluția OMI A.694 (17),Convenția OACI, anexa 10, Reguli de radiocomunicație

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), EN 60945 (1997);

EN 301 688 V1.1.1 (2000-07), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.17

Aparat radiotelefonic portabil de emisie-recepție în UIF pentru ambarcațiuni de salvare

Regula III/4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1.6 și 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula III/6.2.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.2.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.809 (19) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M.542.1 (07/82)

ETS 300 225 ed. 3 (1998-01), EN 300 828 V1.1.1 (1998-03), EN 60945 (1997);

IEC 61097-12 (1996), IEC 60945 (1996)

 

X

X

X

X

 

A.1/5.18

Aparat radiotelefonic fix de emisie-recepție în UIF pentru ambarcațiuni de salvare

Regula III/4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 14.13.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1.6 și 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula III/6.2.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.2.1.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.2.1.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.809 (19) anexa 2, Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95)

EN 301 466 (2000-11), EN 60945 (1997);

EN 301 466 (2000-11), IEC 60945 (1997)

 

X

X

X

X

 

ANEXA A.2:   ECHIPAMENTE PENTRU CARE NU EXISTĂ STANDARDE DE TESTARE DETALIATE ÎN REGLEMENTĂRILE INTERNAȚIONALE

Note care se aplică anexei A.2

Coloana 5: Un pachet de standarde de testare, indicat pentru un punct, poate fi incomplet sau poate include standarde care nu au fost încă adoptate.

1.   Mijloace de salvare

Nr. crt.

Numele echipamentului

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/1.1

Reflector radar pentru plute de salvare

Regula III/4, III/34, Regula X/3

Rezoluția OMI MSC. 48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.2

Materiale pentru costumele de imersiune

Regula III/4, III/34

Rezoluția OMI MSC. 48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.3 fost A.1/1.22

Instalații de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcațiunile de salvare

Regula III/34

Rezoluția OMI MSC. 48 (66)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.3 (punct nou)

Instalații de alarmă generală în caz de urgență și de comunicare cu publicul

Regula III/6 (5)

Codul LSA 7.2, Rezoluția OMI A.830 (18), Circulara OMI MSC 808, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 4.2.2 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/1.4 fost A.1/1.29

Scări de îmbarcare

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.36 (63) 8.1 (Codul HSC din 1994)

ISO 799-1980

 

 

 

 

 

 

Regula III/4, Regula X/3

Regula III/34, Rezoluția OMI MSC.48 (66), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 8.1 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

 

2.   Prevenirea poluării marine

Nr. crt.

Numele echipamentului

Reguli din Convenția MARPOL 73/78 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția MARPOL 73/78 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/2.1 (punct nou)

Dispozitive de la bordul navei pentru controlul și înregistrarea NOx

anexa VI Rezoluția 2 capitolul 1 Regula 1.3.9, Rezoluția 2 capitolul 2 Regula 2.1.2.5 și Rezoluția 2 capitolul 6.1

anexa VI Rezoluția 2 capitolul 1 Regula 1.3.9, Rezoluția 2 capitolul 2 Regula 2.1.2.5 și Rezoluția 2 capitolul 6.1

Se vor elabora de IMO

 

 

 

 

 

 

A.2/2.2 (punct nou)

Instalații de la bordul navei pentru epurarea gazelor arse

anexa VI Regula 13.3 (b) (i) și Regula 14.4 (b)

anexa VI Regula 13.3 (b) (i) și Regula 14.4 (b)

Se vor elabora de IMO

 

 

 

 

 

 

A.2/2.3 (punct nou)

Metode echivalente pentru reducerea emanațiilor de NOx de la bord

anexa VI Regula 13.3 (b) (ii)

anexa VI Regula 13.3 (b) (ii)

Se vor elabora de IMO

 

 

 

 

 

 

A.2/2.4 (punct nou)

Alte metode tehnologice pentru reducerea emanațiilor de SOx

anexa VI Regula 14.4 (c)

anexa VI Regula 14.4 (c)

Se vor elabora de IMO

 

 

 

 

 

 

3.   Protecția contra incendiului

Nr. crt.

Numele echipamentului

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/3.1

Stingătoare de incendiu fixe și mobile

Regula II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Regula X/3

Regula II-2/6.1, II-2/7.1.3, II-2/7.2.3, II-2/7.3.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Codul HSC din 1994)

EN 1866 (1998) ISO 11601 (1999)

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 4.1.2 (Codul FSS)

Regula II-2/10.5.1.2.2, II-2/10.5.2.2.2, II-2/10.5.3.2.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.5.6.11.2, 7.5.6.11.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 4.1.2 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.2

Ajutaje pentru instalațiile fixe de stingere a incendiului cu apă sub presiune în încăperi de categorie specială

Transferat la anexa A.1/3.49

A.2/3.3

Pornirea grupurilor generatoare pe vreme rece (dispozitive de pornire)

Regula II-1/44.2, Regula X/3

Regula II-1/44.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 12.4 (Codul HSC din 1994)

 

 

 

 

 

 

 

Regula II-1/44.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 12.4 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.4

Ajutaje de tip combinat (jet pulverizat/jet compact)

Re2/41-2.1.5, Regula X/3

Regula II-2/4.8.4, II-2/41-2.1.5, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.8.6 (Codul HSC din 1994)

 

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.2.3.3.4, Regula X/3

Regula II-2/10.2.3.3.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.5.6 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.5

Instalații fixe de detectare și avertizare a incendiului pentru posturile de comandă, încăperile de serviciu, încăperile de locuit, sălile mașinilor și sălile mașinilor nesupravegheate

Regula II-2/13, II-2/14.1, Regula X/3

Regula II-2/13, II-2/14.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)

EN 54-2 (1997) + AC (1999)

EN 54-4 (1997) + AC (1999)

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9 (Codul FSS)

Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, II-2/7.4.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.6

Detectoare de fum

Regula II-2/13.3.2, Regula X/3

Regula II-2/13.3.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)

EN 54-7 (2000), pr. EN 54-12, pr. EN 54-15

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.2 (Codul FSS)

Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.2 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.7

Detectoare de căldură

Regula II-2/13.3, Regula X/3

Regula II-2/13.3.3, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)

EN 54-5 (2000), EN 54-6 (1982) + A1 (1998), pr EN 54-15

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.3 (Codul FSS)

Regula II-2/7.2.2, II-2/7.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.3 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.8

Lampă electrică de siguranță

Regula II-2/17.1.1.4, Regula X/3

Regula II-2/17.1.1.4, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.1.4 (Codul HSC din 1994)

Publicația IEC 79

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.10, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 3.2.1.1.4 (Codul FSS)

Regula II-2/10, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.1.4 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 3.2.1.1.4 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.9

Îmbrăcăminte de protecție rezistentă la acțiunea substanțelor chimice

Transferat la anexa A.1/3.50

A.2/3.10

Instalații de iluminat amplasate la nivel jos

Transferat la anexa A.1/3.40

A.2/3.11 fost A.1/3.10

Ajutaje pentru instalațiile fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune, în încăperile de mașini

Regula II-2/10.1, Regula X/3

Regula II-2/10.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.4 (Codul HSC din 1994)

 

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.4, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 7 (Codul FSS) NB: Nu este inclus în Codul HSC din 2000

Regula II-2/10.4, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 7 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.12

Instalații echivalente fixe de stingere a incendiului cu gaz din sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă

Transferat la anexa A.1/3.45

A.2/3.13

Aparat de respirație cu aer comprimat

Regula II-2/17.1.2, Regula X/3

Regula II-2/17.1.2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.10.3.2.1 (Codul HSC din 1994)

EN 139 (1994) + AC (1995) + A1 (1999)

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.10.1, Regula X/3 Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 3 (Codul FSS)

Regula II-2/10.10.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.10.3.2.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 3 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.14

Furtunuri de incendiu (tip mosor)

Regula II-2/4.7.1, Regula X/3

Regula II-2/4.7.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.8.5 (Codul HSC din 1994)

EN 671-1 (1994) + AC (1995)

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Regula X/3

Regula II-2/10.2.3.1.1, II-2/10.2.3.3.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.5.5 (Codul HSC din 2000)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.15

Instalații de detectare a fumului prin prelevare de eșantioane de aer

Regula II-2/13-1

Regula II-2/13-1

 

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 10 (Codul FSS)

Regula II-2/7.6, II-2/19.3.3, II-2/20.4.2, Rezoluția OMI MSC.98 (73) capitolul 10 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.16

Detectoare de flăcări

Regula II-2/132, Regula X/3

Regula II-2/13, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)

Pr EN 54-10

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/7.1, II-2/7.2.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) 9.2.3.1.1 (Codul FSS)

Regula II-2/7.1, II-2/7.2.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1, 7.7.1.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.3.1.1 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.17

Avertizoare de incendiu cu comandă manuală

Regula II-2/13, Regula X/3

Regula II-2/13, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)

Pr EN 54-11

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/7.1, II-2/7.2.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) 9.2.1.1 (Codul FSS)

Regula II-2/7.1, II-2/7.2.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.1.1 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.18

Dispozitive de alarmă

Regula II-2/13, Regula X/3

Regula II-2/13, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994)

Pr EN 54-3 (2001)

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/7.1, II-2/7.2.2, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.98 (73) 9.2.5 (Codul FSS)

Regula II-2/7.1, II-2/7.2.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 9.2.5 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.19

Instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă și cu acțiune directă pentru utilizare în sălile mașinilor de categoria A

Transferat la anexa A.1/3.48

A.2/3.20

Mobilier tapițat

Transferat la anexa A.1/3.20

A.2/3.21 (punct nou)

Instalații de stingere pentru magazii de vopsele și lichide inflamabile

Regula II-2/18.7

Regula II-2/18.7

Circulara OMI MSC 847

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.6.3

Regula II-2/10.6.3

 

 

 

 

 

 

A.2/3.22 (punct nou)

Instalații fixe de stingere a incendiului pentru conductele de evacuare ale cuptoarelor de la bucătării

Regula II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3

Regula II-2/16.7.4, II-2/32.1.9.3

 

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/9.7.5

Regula II-2/9.7.5

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.23 (punct nou)

Instalații de stingere a incendiului pe puntea pentru elicoptere

Regula II-2/18.8.2.3

Regula II-2/18.8.2.3

Rezoluția OMI A.855 (20)

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/18.1.2

Regula II-2/18.1.2

 

 

 

 

 

 

A.2/3.24 (punct nou)

Dispozitive portabile de refulare a spumei

Regula II-2/6.4, Regula X/3

Regula II-2/6.4, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.8.4.1.2 (Codul HSC din 1994)

 

 

 

 

 

 

 

Regula X/3

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.8.4.1.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 4.1.2 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.25 (punct nou)

Construcții de tip «C»

Regula II-2/3.5

Regula II-2/3.5

Rezoluția OMI A.799 (19), Rezoluția OMI A.653 (16), Rezoluția OMI MSC.61 (67) anexa 1, părțile 1, 2 și 5 și anexa 2, ISO 1716 (1973)

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/3.10

Regula II-2/3.5

 

 

 

 

 

 

A.2/3.26 (punct nou)

Instalații cu combustibil gazos pentru uz gospodăresc (componente)

Regula II-2/51

Regula II-2/51

 

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/4.3

Regula II-2/4.3

 

 

 

 

 

 

 

A.2/3.27 (punct nou)

Instalații fixe de stingere a incendiului cu gaz CO2

Regula II-2/5.2, Regula X/3

Regula II-2/5.2, II-2/7.1.1.1, II-2/38.2.1, II-2/39.1, II-2/53.1, II-2/53.2.2.1, II-2/63.1.1, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.6.2, 7.15 (Codul HSC din 1994)

Pr. EN.12094, părțile 1-20

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.4.1.1.1, Regula X/3

Regula II-2/10.4.1.1.1, I-2/10.5.1.1, II-2/10.6.3.1.1, II-2/10.7.1.1, II-2/10.7.1.3, II-2/10.9.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 7.7.3.3, 7.15, 7.17.3.8.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 5.2.2 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.28 (punct nou)

Instalații de stingere a incendiului cu spumă cu coeficient mediu de expandare – dispozitive fixe cu spumă pentru petroliere

Regula II-2/61.4

Regula II-2/61.4

Circulara OMI MSC 798

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.8.1

Regula II-2/10.8.1, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 14 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.29 (punct nou)

Instalații fixe de stingere a incendiului cu spumă cu coeficient redus de expandare pentru sălile mașinilor și protecția punților petrolierelor

Regula II-2/8, II-2/61.4

Regula II-2/8, II-2/61.4

Circulara OMI MSC 582 și Cor. 1

 

 

 

 

 

 

Regula II-2/10.8.1

Regula II-2/10.8.1, Rezoluția OMI MSC. 98 (73) capitolul 6.2.3 capitolul 14 (Codul FSS)

 

 

 

 

 

 

A.2/3.30 (punct nou)

Spumă expandabilă pentru instalații fixe de stingere a incendiului pentru navele destinate transportului produselor chimice

Rezoluția OMI MSC.4 (48) capitolul 11 alineatul 11.3 (Codul IBC)

Rezoluția OMI MSC.4 (48) capitolul 11 alineatul 11.3 (Codul IBC)

Circularele OMI MSC 799, 582, 553

 

 

 

 

 

 

4.   Echipamente de navigație

Note care se aplică anexei A.2, punctul 4 – Echipamente de navigație

Coloanele 3 și 4: Trimiterile la capitolul V din Convenția SOLAS se înțeleg ca trimiteri la Convenția SOLAS 1974 modificată de Rezoluția MSC 73, care intră în vigoare la 1 iulie 2002.

Coloana 4: Recomandările ITU menționate sunt acelea la care se face referire în convențiile internaționale și rezoluțiile și circularele în domeniu ale OMI.

Nr. crt.

Numele echipamentului

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/4.1

Compas magnetic cu giroscop pentru ambarcațiuni de mare viteză

Transferat la anexa A.1/4.31

A.2/4.2

Sistem de control al direcției de mișcare pentru ambarcațiuni de mare viteză (anterior – pilot automat)

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.12 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.822 (19), Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare ISO 16329, EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare ISO 16329, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.3

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda GNSS) (anterior – compas electromagnetic)

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.5.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2.5 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.382 (X), Rezoluția OMI MSC.116 (73), Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare ISO 22090-X, EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare ISO 22090-X, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.4

Lampă de semnalizare de zi

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.2.2, Rezoluția OMI MSC.95 (72), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.9 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.5

Reflector pentru ambarcațiuni de mare viteză

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.9 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.6

Echipamente de vizibilitate nocturnă pentru ambarcațiuni de mare viteză

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.10 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.94 (72), Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare EN ISO 16273, EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare ISO 16273, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.7

Sistem de control pentru urmărirea drumului navei

Transferat la anexa A.1/4.33

A.2/4.8

Sistem electronic de vizualizare a hărților maritime (SEVCM)

Transferat la anexa A.1/4.30

A.2/4.9

Dispozitiv de înregistrare a datelor furnizate de sistemul electronic de vizualizare a hărților maritime (SEVCM)

Transferat la anexa A.1/4.30

A.2/4.10

Sistem de vizualizare a hărților realizate prin utilizarea graficii raster

Transferat la anexa A.1/4.30

A.2/4.11

Echipament combinat GPS/GLONASS

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.74 (69) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare EN 61108-3, EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare IEC 61108-3, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.12

Echipament DGPS, DGLONASS

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.64 (67) anexa 2, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 7.7.1 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare EN 61108-4, EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare IEC 61108-4, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.13

Compas magnetic cu giroscop pentru ambarcațiuni de mare viteză

Transferat la anexa A.1/4.31

A.2/4.14

Sistem de înregistrare a datelor privind voiajul

Transferat la anexa A.1/4.29

A.2/4.15

Sistem de navigație integrat

Regula V/18.7, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.6, Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 3, Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare EN 61924, EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare IEC 61924, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.16

Sistem de punte integrat

Transferat la anexa A.1/4.28

A.2/4.17

Amplificator de radiolocație

Regula V/18.7, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)

ITU-R M.1176 (10/95), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.18

Sistem de recepție acustică

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.1.8, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.14 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 1, Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.19

Compas magnetic pentru ambarcațiuni de mare viteză

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.382 (X), Rezoluția OMI A.694 (17)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), EN 60945 (1997)

ISO 449 (1997), ISO 694 (2000), ISO 1069 (1973), ISO 2269 (1992), IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/4.20

Sistem de control al drumului pentru ambarcațiuni de mare viteză

Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.4 (Codul HSC din 2000)

Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.12 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997), EN 61162;

IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.21

Material cartografic pentru radarul navei

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.17.1 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.3.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.817 (19) modificată de Rezoluția OMI MSC. 64 (67) anexa 5, Rezoluția OMI A.477 (XII) modificată de Rezoluția OMI MSC. 64 (67) anexa 4, Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare EN 60936-3 (2001), EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare IEC 60936-3 (2001), IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.22

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda giroscopică)

Regula V/18.1, R modificată, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.3.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.116 (73), Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare ISO 22090-1, EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare ISO 22090-1, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.23

Dispozitiv pentru transmiterea informației de drum THD (metoda magnetică)

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.3.5, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI MSC.86 (70) anexa 2, Rezoluția OMI MSC.116 (73), Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare ISO 22090-2, EN 60945 (1997), EN 61162;

Normă viitoare ISO 22090-2, IEC 60945 (1996), IEC 61162

 

 

 

 

 

 

A.2/4.24

Indicator de împingere

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.7.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

 

 

 

 

 

A.2/4.25

Indicatoare pentru împingerea laterală, de tangaj și regimul de funcționare

Regula V/18.1, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula V/19.2.5.4, Rezoluția OMI MSC.36 (63) 13.11.2 (Codul HSC din 1994), Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.11.2 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17)

 

 

 

 

 

 

 

5.   Echipamente de radiocomunicații

Note care se aplică anexei A.2, punctul 5 – Echipamente de radiocomunicații

Coloana 4: Recomandările ITU menționate sunt acelea la care se face referire în convențiile internaționale și rezoluțiile și circularele în domeniu ale OMI.

Nr. crt.

Numele echipamentului

Regula din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluțiile și circularele OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/5.1

Radiobaliză EPIRB pe unde UIF

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/8.3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.8.3 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.662 (16), Rezoluția OMI A.805 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), ITU-R M.489-2 (10/95), ITU-R M. 693 (06/90)

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.2

Sursă de energie de rezervă pentru radio

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/13.2, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.13 (Codul HSC din 2000), Circulara COMSAR 16, Rezoluția OMI A.694 (17)

Normă viitoare EN 61097-14, EN 60945 (1997);

Normă viitoare IEC 61097-14, IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.3

Inmarsat-F SES (stație navală)

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/10.1.1, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.10.1 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.570 (14), Rezoluția OMI A.808 (19), Rezoluția OMI A.694 (17), Circulara OMI MSC 862

Normă viitoare IEC 61097-13, IEC 60945 (1996), Circulara OMI MSC 862

 

 

 

 

 

 

A.2/5.4

Panou pentru caz de sinistru

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/6.4, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.6.4 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17), Circulara OMI MSC 862

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

A.2/5.5

Panou pentru semnale de alertare în caz de sinistru

Regula IV/14, Regula X/3, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 13.1.2 (Codul HSC din 2000)

Regula IV/6.6, Rezoluția OMI MSC.97 (73) 14.6.6 (Codul HSC din 2000), Rezoluția OMI A.694 (17), Circulara OMI MSC 862

EN 60945 (1997);

IEC 60945 (1996)

 

 

 

 

 

 

6.   Echipamente impuse de Convenția COLREG 72

Nr. crt.

Numele echipamentului

Regula din Convenția COLREG 72 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția COLREG 72 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/6.1

Lumini de navigație

anexa I/14

anexa I/14, Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997), Colreg 72 anexa I (funcționare);

IEC 60945 (1996), Colreg 72 anexa I (funcționare)

 

 

 

 

 

 

A.2/6.2

Mijloace de semnalizare acustică

anexa III/3

anexa III/3, Rezoluția OMI A.694 (17)

EN 60945 (1997), Fluiere – Colreg 72 anexa III/1 (funcționare), Clopote sau gonguri – Colreg 72 anexa III/2 (funcționare);

IEC 60945 (1996), Fluiere – Colreg 72 anexa III/1 (funcționare), Clopote sau gonguri – Colreg 72 anexa III/2 (funcționare)

 

 

 

 

 

 

7.   Echipamente de siguranță pentru vrachiere

Nr. crt.

Numele echipamentului

Regula din Convenția SOLAS 74 modificată, unde este necesară o «omologare»

Reguli din Convenția SOLAS 74 modificate și aplicabile, precum și rezoluții și circulare OMI în domeniu

Standarde de testare

Module de evaluare a conformității

B+C

B+D

B+E

B+F

G

H

1

2

3

4

5

6

A.2/7.1

Calculator pentru încărcătură

Regula XII/11, Rezoluția 5 a Conferinței SOLAS din 1997

Regula XII/11, Rezoluția 5 a Conferinței SOLAS din 1997

Recomandarea IACS nr. 48 cu privire la calculatorul pentru încărcătură (SOLAS/CONF.4/7)

 

 

 

 

 

 


(1)  Circulara MSC 809 se aplică numai dacă echipamentul este instalat pe nave de pasageri roll on/roll off.

(2)  Circulara MSC 810 se aplică numai dacă echipamentul este instalat pe nave de pasageri roll on/roll off.

(3)  În caz de accidente care implică mărfuri periculoase, se cere utilizarea unei măști de tip cu suprapresiune.

(4)  Nu a fost inclus în regulile noului capitol II-2 [Rezoluția OMI MSC.99 (73)] sau în Codul FSS [Rezoluția OMI MSC.98 (73)].

(5)  Dacă în coloana 2 se folosește expresia «componente ale instalației», aceasta poate însemna că o singură componentă, un grup de componente sau întregul sistem trebuie încercat pentru a se asigura că cerințele internaționale sunt respectate.

(6)  Suprafețele menționate la Regulile II-2/34.3, 34.7, 49.1 și 49.2 din coloanele 3 și 4 sunt cele ale pereților, punților, acoperișurilor podelei, căptușelilor pereților și plafoanelor, după caz. Cerințele prezentate în cadrul acestor reguli nu se aplică țevilor din material plastic, cablurilor electrice și mobilierului (Circulara MSC 965).

(7)  Dacă materialul de suprafață se cere să aibă o anumită valoare calorică maximă, aceasta este măsurată conform ISO 1716.

(8)  Navele construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2 și II-2/13.4.3 [Rezoluția OMI MSC.99 (73)] cel mai târziu până la data primei inspecții după 1 iulie 2002.

(9)  Navele construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2.3 și II-2/10.6.4 [Rezoluția OMI MSC.99 (73)] numai pentru noile instalații.

(10)  Această normă se aplică numai navelor construite la 1 iulie 2002 sau ulterior acestei date.

(11)  Instalațiile fixe de stingere a incendiului cu spumă cu coeficient mare de expandare în sălile mașinilor și compartimentele pompelor de marfă trebuie să fie încercate cu substanță aprobată și să fie considerate satisfăcătoare de către administrație.

(12)  Navele de pasageri cu un tonaj brut egal sau mai mare de 2000 t, cu excepția ambarcațiunilor de pasageri de mare viteză, construite înainte de 1 iulie 2002 trebuie să corespundă Regulilor II-2/1.2.2.4 și II-2/10.5.6 [Rezoluția OMI MSC.99 (73)] cel târziu la 1 octombrie 2005.

(13)  ITU-R M.1371-1 anexa 3 se aplică numai în conformitate cu cerințele Rezoluției OMI MSC.74 (69).

(14)  Circulara OMI MSC 862 se aplică numai dispozitivelor cu activare de la distanță, nu și radiobalizei propriu-zise (EPIRB).

(15)  În conformitate cu hotărârile OMI și ITU, cerințele privind generatorul de semnal de alarmă bitonal și transmisie pe H3E nu se mai aplică în standardele de testare.

(16)  Se aplică numai dacă stația Inmarsat-C SES include funcții EGC.

(17)  În conformitate cu hotărârile OMI și ITU, cerințele cu privire la generatorul de semnal de alarmă bitonal și transmisie pe A3H nu se mai aplică în standardele de testare.


Top