Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_009_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
07.Politica în domeniul transporturilor
Volumul 09

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

07.   Politica în domeniul transporturilor

Volumul 009

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2002

L 087

57

 

 

32002D0256

 

 

 

Decizia Comisiei din 25 martie 2002 de rectificare a Deciziei 2000/275/CE privind echivalențele între anumite categorii de permise de conducere [notificată prin documentul cu numărul C(2002) 1175] (Text cu relevanță pentru SEE)

3

2002

L 098

1

 

 

32002L0025

 

 

 

Directiva 2002/25/CE a Comisiei din 5 martie 2002 de modificare a Directivei 98/18/CE a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri

7

2002

L 112

21

 

 

32002L0035

 

 

 

Directiva 2002/35/CE a Comisiei din 25 aprilie 2002 de modificare a Directivei 97/70/CE care stabilește un regim armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai mare (Text cu relevanță pentru SEE)

133

2002

L 140

2

 

 

32002R0889

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 889/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente (Text cu relevanță pentru SEE)

146

2002

L 142

3

 

 

32002R0894

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 894/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 mai 2002 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului de stabilire a normelor comune privind alocarea de sloturi orare în aeroporturile Comunității

150

2002

L 149

28

 

 

32002L0050

 

 

 

Directiva 2002/50/CE a Comisiei din 6 iunie 2002 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 1999/36/CE a Consiliului privind echipamentele sub presiune transportabile (Text cu relevanță pentru SEE)

151

2002

L 208

1

 

 

32002R1406

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1406/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (Text cu relevanță pentru SEE)

152

2002

L 208

10

 

 

32002L0059

 

 

 

Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului

161

2002

L 240

1

 

 

32002R1592

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții europene de siguranță a aviației (Text cu relevanță pentru SEE)

179

2002

L 252

20

 

 

32002L0051

 

 

 

Directiva 2002/51/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 iulie 2002 privind reducerea nivelului emisiilor de poluanți provenind de la vehiculele cu motor cu două și trei roți și de modificare a Directivei 97/24/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

200

2002

L 254

1

 

 

32002L0075

 

 

 

Directiva 2002/75/CE a Comisiei din 2 septembrie 2002 de modificare a Directivei 96/98/CE a Consiliului privind echipamentele maritime (Text cu relevanță pentru SEE)

211

Top