EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1332

Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei din 9 august 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

OJ L 215, 19.8.2005, p. 1–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 191–259 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 38 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 38 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2008; abrogare implicită prin 32008R0318

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1332/oj

15/Volumul 15

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

38


32005R1332


L 215/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


REGULAMENTUL (CE) NR. 1332/2005 AL COMISIEI

din 9 august 2005

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin reglementarea comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La a treisprezecea sesiune a Conferinței părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție, denumită în continuare „convenția”, care s-a ținut la Bangkok (Thailanda) în octombrie 2004, s-au adus modificări la anexele la convenție.

(2)

Speciile Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides și Chriysalidocarpus decipiens au fost transferate de la anexa II la anexa I la convenție.

(3)

Speciile Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianei și Vanda coerulea, populația din Swaziland de Cerantotherium simum simum (în scopul de a permite exclusiv comerțul internațional cu trofee de vânătoare și animale vii către destinatari corespunzători și acceptabili), populația din Cuba de Crocodylus acutus și populația din Namibia de Crocodylus niloticus au fost transferate de la anexa I la anexa II la convenție.

(4)

S-au modificat adnotațiile care însoțesc lista, la anexa II la convenție, a speciilor Loxodonta africana (populațiile din Namibia și Africa de Sud), Euphorbia spp., Orchidaceae, Cistanche deserticola și Taxus wallichiana.

(5)

Speciile Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharis (în prezent menționate la anexa III), Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana, Aquilaria spp. (cu excepția A. malaccensis, deja menționată la anexa II), Gyrinops spp. și Gonystylus spp. (anterior menționate la anexa III) au fost incluse la anexa II la convenție.

(6)

Specia Agapornis roseicollis a fost eliminată de la anexa II la convenție.

(7)

Ca urmare a celei de-a treisprezecea sesiuni a Conferinței părților la convenție, la cererea Chinei, populațiile din China ale speciilor Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia gliphystoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steidachnerni, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis și Rafetus swinhoei au fost adăugate la anexa III la convenție.

(8)

Nici unul dintre statele membre nu a exprimat rezerve privind aceste modificări.

(9)

La cea de-a treisprezecea sesiune a Conferinței părților la convenție, s-au adoptat de asemenea noi referințe taxonomice care implică redenumirea și reclasificarea anumitor specii enumerate la anexele la convenție.

(10)

Modificările aduse anexelor I, II și III la convenție implică, prin urmare, modificări la anexele A, B și C ale anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(11)

Cu toate că specia Haliaeetus leucophalus a fost transferată la anexa II la convenție, articolul 6 alineatul (1) din Directiva 79/409/CEE a Consiliului din 2 aprilie 1979 privind conservarea păsărilor sălbatice (2) justifică menținerea acesteia la anexa A de la anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(12)

În conformitate cu cerințele articolului 12 alineatul (2) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (3), Orcaella brevirostris este deja inclusă la anexa A a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(13)

Volumul importurilor comunitare cu speciile Arisaema jacquemontii, A. speciosum, A. triphyllum, Biarum davisii ssp. davisii, Othonna armiana, O. euphorbioides, O. lobata, Adenia fruticosa, A. spinosa, Ceraria gariepina, C. longipedunculata, C. namaquensis, C. pygmaea, C. schaeferi, Trillium catesbaei, T. cernuum, T. flexipes, T. grandiflorum, T. luteum, T. recurvatum și T. undulatum – toate incluse în prezent la anexa D a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 – nu justifică supravegherea lor. Prin urmare, aceste specii trebuie eliminate de la anexa D.

(14)

În schimb, volumul importurilor comunitare ale speciei Selaginella lepidophylla, care nu este inclusă în prezent la anexa A, B, C sau D ale anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97, justifică supravegherea. Această specie trebuie, prin urmare, să fie inclusă la anexa D a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(15)

Specia Harpagophytum spp., în prezent inclusă la anexa D a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97, face obiectul unui comerț a cărui natură, fie că este vorba de plante moarte sau vii, justifică supravegherea. Prin urmare, este necesar să se modifice lista acestui gen adăugând o adnotare în acest sens.

(16)

Luând în considerare amploarea modificărilor, este necesar ca, în scopul clarității, să se înlocuiască în totalitate anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(17)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 9 august 2005.

Pentru Comisie

Stavros DIMAS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 834/2004 al Comisiei (JO L 127, 29.4.2004, p. 40).

(2)  JO L 103, 25.4.1979, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(3)  JO L 206, 22.7.1992, p. 7, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXĂ

Notă privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1.

Speciile incluse la anexele A, B, C și D sunt indicate:

(a)

prin numele speciei sau

(b)

prin ansamblul speciilor aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate din taxonul respectiv.

2.

Abrevierea «spp.» desemnează toate speciile dintr-un taxon superior.

3.

Celelalte referințe la taxoni superiori speciei sunt date numai cu titlu informativ sau în scopul clasificării.

4.

Speciile menționate cu aldine la anexa A sunt incluse în aceasta în conformitate cu statutul lor de specii protejate, prevăzut de Directiva 79/409/CEE a Consiliului (Directiva «păsări») sau de Directiva 92/43/CEE a Consiliului (Directiva «habitate»).

5.

Următoarele abrevieri desemnează taxonii vegetali inferiori speciei:

(a)

«ssp» desemnează subspecia;

(b)

«var(s)» desemnează varietatea (varietățile) și

(c)

«fa» desemnează forma (forma).

6.

Simbolurile «(I)», «(II)», și «(III)» plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior fac trimitere la anexele la convenție în care sunt incluse speciile în cauză, în conformitate cu notele 7-9. Atunci când nu apare nici una dintre aceste adnotări, speciile în cauză nu sunt menționate în anexele la convenție.

7.

Simbolul (I) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică faptul că specia sau taxonul superior în cauză este inclus la anexa I la convenție.

8.

Simbolul (II) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică faptul că specia sau taxonul superior în cauză este inclus la anexa II la convenție.

9.

Simbolul (III) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică faptul că specia sau taxonul superior în cauză este inclus la anexa III la convenție. În acest caz, se indică de asemenea țara pentru care specia sau taxonul superior sunt incluse la anexa III.

10.

Hibrizii pot fi incluși ca atare în anexe, cu condiția să formeze populații stabile și distincte în natură. Animalele hibride care, în precedentele patru generații ascendente, au înregistrat cel puțin un exemplar dintr-o specie inclusă la anexele A sau B, intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament la fel ca o specie completă, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus în anexe ca atare.

11.

În conformitate cu dispozițiile articolului 2 litera (t) din prezentul regulament, simbolul «#» urmat de un număr plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior, inclus la anexa B sau C, desemnează părțile sau produsele obținute din specia respectivă sau din taxonul respectiv și care sunt menționate după cum urmează, în sensul regulamentului:

#1

desemnează toate părțile și produsele, cu excepția:

(a)

semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în containere sterile; și

(c)

florilor tăiate de la plante înmulțite artificial.

#2

desemnează toate părțile și produsele, cu excepția:

(a)

semințelor și polenului;

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în containere sterile;

(c)

florilor tăiate de la plante înmulțite artificial și

(d)

derivaților chimici și produselor farmaceutice finite.

#3

desemnează rădăcinile întregi sau secționate și părțile de rădăcini, cu excepția părților sau produselor fabricate, cum ar fi prafuri, tablete, extracte, tonice, ceaiuri și produse zaharoase.

#4

desemnează toate părțile și produsele, cu excepția:

(a)

semințelor, cu excepția semințelor de cactuși mexicani originari din Mexic, și a polenului;

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în containere sterile;

(c)

florilor tăiate de la plante înmulțite artificial;

(d)

fructelor, părților și produselor acestora, din plante aclimatizate sau înmulțite artificial; și

(e)

elementelor de trunchiuri (ramificații), părților și produselor acestora, din plante din genul Opuntia subgenul Opuntia înmulțite artificial.

#5

desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir;

#6

desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placaj;

#7

desemnează buștenii, așchiile de lemn și bucățile de material neprelucrate;

#8

desemnează toate părțile și produsele, cu excepția:

(a)

semințelor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

(b)

culturilor de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid, transportate în containere sterile;

(c)

florilor tăiate de la plante înmulțite artificial și

(d)

fructelor, părților și produselor din plante din genul Vanilla înmulțite artificial.

#9

desemnează toate părțile și produsele, cu excepția:

celor care poartă eticheta: «Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx».

#10

desemnează toate părțile și produsele, cu excepția:

(a)

semințelor și polenului și

(b)

produselor farmaceutice finite.

12.

În cazul în care nu există nici o adnotare după denumirea unei specii sau a unui taxon superior inclus la anexa B sau C, înseamnă că se includ în acestea toate părțile sau produsele ușor identificabile.

13.

Nici una dintre specii sau nici unul dintre taxonii superiori de floră incluși la anexa A nu este adnotat, astfel încât hibrizii acestora trebuie tratați în conformitate cu dispozițiile articolului 4 alineatul (1) din regulament; prin urmare, hibrizii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială. În plus, semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate, culturile de plantule sau de țesuturi obținute in vitro, în mediu solid sau lichid și transportate în containere sterile, obținute din acești hibrizi nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.

14.

Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența dispozițiilor regulamentului.

15.

În ceea ce privește speciile de faună incluse la anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte, întregi sau esențialmente întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:

§1

Piei întregi sau esențialmente întregi, brute sau tăbăcite.

§2

Pene, piei sau alte părți acoperite cu pene.

16.

În ceea ce privește speciile de floră incluse la anexa D, dispozițiile regulamentului se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează, pentru a arăta că și alte părți și produse intră sub incidența dispozițiilor regulamentului:

§3

Plante proaspete sau uscate, inclusiv, după caz, frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe.

 

Anexa A

Anexa B

Anexa C

Nume comun

FAUNA

CHORDATA (CHORDATE)

MAMMALIA

Mamifere

MONOTREMATA

 

 

 

 

Tachyglossidae

 

 

 

Echidne

 

Zaglossus spp. (II)

 

Echidna cu cioc lung

DASYUROMORPHIA

 

 

 

 

Dasyuridae

 

 

 

Șoareci marsupiali

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Șoarece marsupial cu coada lungă

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Șoarece marsupial de deșert

Thylacinidae

 

 

 

Tigru tasmanian

Thylacinus cynocephalus (posibil dispărut) (I)

 

 

Tigru tasmanian

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

 

Chaeropus ecaudatus (posibil dispărut) (I)

 

 

Marsupial cu picioare de porc

Macrotis lagotis (I)

 

 

Iepure marsupial

Macrotis leucura (I)

 

 

Iepure marsupial cu coada albă

Perameles bougainville (I)

 

 

Marsupial de bougainville

DIPROTODONTIA

 

 

 

 

Phalangeridae

 

 

 

Cuscus

 

Phalanger orientalis (II)

 

Cuscus gri

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

 

Vombatidae

 

 

 

Wombați

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Wombat australian (cu nasul păros)

Macropodidae

 

 

 

Canguri

 

Dendrolagus dorianus

 

Cangur de copac unicolor

 

Dendrolagus goodfellowi

 

Cangur de copac goodfellow

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Cangur de copac gri

 

Dendrolagus matschiei

 

Cangur de copac Matschie

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Cangur de copac negru

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Cangur-iepure pitic roșu

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Cangur-iepure pitic cu dungi

Onychogalea fraenata (I)

 

 

 

Onychogalea lunata (I)

 

 

 

Potoroidae

 

 

 

Canguri-șobolani

Bettongia spp. (I)

 

 

Canguri-șobolani

Caloprymnus campestris (posibil dispărut) (I)

 

 

Cangur-șobolan de deșert

SCADENTIA

 

 

 

 

Tupaiidae

 

 

 

Tupai

 

Tupaiide spp.

 

Tupai

CHIROPTERA

 

 

 

 

Phyllostomidae

 

 

 

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

 

Pteropodidae

 

 

 

Vulpi zburătoare

 

Acerodon spp.(II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Vulpi zburătoare

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

Acerodon lucifer (posibil dispărut) (I)

 

 

Liliac

 

Pteropus spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Vulpi zburătoare

Pteropus insularis (I)

 

 

Liliac din insulele Truk

Pteropus livingstonei (II)

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Liliac din insulele Marianne

Pteropus molossinus (I)

 

 

Vulpe zburătoare de Pohnpei

Pteropus phaeocephalus (I)

 

 

Liliac din insulele Mortlock

Pteropus pilosus (I)

 

 

Liliac mare din insulele Palau

Pteropus rodricensis (II)

 

 

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Liliac din insulele Samoa

Pteropus tonganus (I)

 

 

Liliac din insulele Tonga

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

 

PRIMATES

 

 

 

 

 

PRIMATES spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Primate (maimuțe)

Lemuridae

 

 

 

Lemurieni

Lemuridae spp. (I)

 

 

Lemurieni

Megaladapidae

 

 

 

 

Megaladapidae spp. (I)

 

 

Lemurieni

Cheirogaleidae

 

 

 

Lemurieni pitici

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Lemurieni pitici

Indridae

 

 

 

Indri, safka și lemurieni blănoși

Indridae spp. (I)

 

 

Indri, safka și lemurieni blănoși

Daubentoniidae

 

 

 

Lemurieni aye-aye

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Lemurian aye-aye

Tarsiidae

 

 

 

Maki

Tarsius spp. (II)

 

 

Maki

Callithricidae

 

 

 

Maimuțe-veverițe, tamarini

Callimico goeldii (I)

 

 

 

Callithrix aurita (I)

 

 

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Saguin cu moț alb

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Tamarini

Saguinus bicolor (I)

 

 

Tamarin bicolor

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Tamarin cu piciorul alb

Saguinus oedipus (I)

 

 

Tamarin

Cebidae

 

 

 

Maimuțe din lumea nouă

Alouatta coibensis (I)

 

 

 

Alouatta palliata (I)

 

 

 

Alouatta pigra (I)

 

 

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Maimuță agățătoare

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Maimuță agățătoare de Panama

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Maimuță păianjen

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakari

Callicebus personatus (II)

 

 

Maimuță săritoare

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Saki pitic

Lagothrix flavicauda (I)

 

 

Maimuță lânoasă cu coadă galbenă

Saimiri oerstedii (I)

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

Maimuțe din lumea veche

Cercocebus galeritus (I/II) (subspecia Cercocebus galeritus galeritus este inclusă la anexa I)

 

 

Mangab cu creastă

Cercopithecus diana (I)

 

 

Pisică de mare Diana

Cercopithecus solatus (II)

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

Maimuță mătăsoasă neagră

Macaca silenus (I)

 

 

Maimuță Banderu

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Maimuță dril

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandril

Nasalis concolor (I)

 

 

Langur cu coadă de porc

Nasalis larvatus (I)

 

 

Maimuță năsoasă

Presbytis potenziani (I)

 

 

Maimuță Mentawi

Procolobus pennantii (I/II) (specia este inclusă la anexa II, dar subspecia Procolobus pennantii kirkii este inclusă la anexa I)

 

 

Maimuță mătăsoasă de Zanzibar

Procolobus preussi (II)

 

 

 

Procolobus rufomitratus (I)

 

 

Maimuță mătăsoasă de Tana

Pygathrix spp. (I)

 

 

Maimuță îmbrăcată

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulman

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

 

Hylobatidae

 

 

 

Giboni

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Giboni

Hominidae

 

 

 

Cimpanzei, gorile, urangutani

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilă

Pan spp. (I)

 

 

Cimpanzeu

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Urangutan

XENARTHRA

 

 

 

 

Myrmecophagidae

 

 

 

Furnicari

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Furnicar mare

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Tamandua

Bradypodidae

 

 

 

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Leneș cu gât maro

Megalonychidae

 

 

 

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Unau

Dasypodidae

 

 

 

Tatu

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Tatu

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Tatu mare, tatu cu coada golașă

 

Chaetophractus nationi (II) (s-a stabilit o cotă de export anuală egală cu zero; toate exemplarele se consideră ca exemplare din speciile incluse la anexa A și prin urmare comerțul cu acestea este reglementat)

 

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Tatu uriaș

PHOLIDOTA

 

 

 

 

Manidae

 

 

 

Pangolini

 

Manis spp. (II) (s-a stabilit o cotă de export anuală egală cu zero pentru Manis crassicaudata, Manis pentadactyla și Manis javanica pentru exemplarele prelevate din natură și exportate în scopuri esențialmente comerciale)

 

Pangolini

LAGOMORPHA

 

 

 

 

Leporidae

 

 

 

Iepuri de câmp, iepuri de crescătorie

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Iepure de Assam

Romerolagus diazi (I)

 

 

Iepure de vulcan

RODENTIA

 

 

 

 

Sciuridae

 

 

 

Veverițe terestre, veverițe arboricole

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Câine de prerie mexican

 

 

Epixerus ebii (III Ghana)

Veveriță de palmier

 

 

Marmota caudata (III India)

Marmotă cu coadă lungă

 

 

Marmota himalayana (III India)

Marmotă himalayană

 

Ratufa spp. (II)

 

Veveriță uriașă

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Veverița lui Deppe

Anomaluridae

 

 

 

Veverițe zburătoare

 

 

Anomalurus beecrofti (III Ghana)

Veveriță zburătoare

 

 

Anomalurus derbianus (III Ghana)

Veverița zburătoare a lui Derby

 

 

Anomalurus pelii (III Ghana)

Veverița zburătoare a lui Pel

 

 

Idiurus macrotis (III Ghana)

Veveriță zburătoare pitică

Muridae

 

 

 

Șoareci, șobolani

Leporillus conditor (I)

 

 

Șobolan constructor

Pseudomys praeconis (I)

 

 

Șobolan de apă

Xeromys myoides (I)

 

 

Pseudoșobolan de apă

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Șobolan cu coadă mare

Hystricidae

 

 

 

Porci spinoși din nordul Africii

Hystrix cristata (III Ghana)

 

 

Porc țepos nord african

Erethizontidae

 

 

 

Porci spinoși din lumea nouă

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

Porc țepos de copac mexican

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Porc țepos

Agoutidae

 

 

 

Aguti

 

 

Agouti paca (III Honduras)

 

Dasyproctidae

 

 

 

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Aguti

Chinchillidae

 

 

 

Șinșila

Chinchilla spp. (I) (exemplarele din forma domesticită nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament)

 

 

Șinșila

CETACEA

 

 

 

 

CETACEA spp. (I/II)  (1)

 

 

Cetacee

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

Câini, vulpi, lupi

 

 

Canis aureus (III India)

Șacal auriu

Canis lupus (I/II)

(toate populațiile, cu excepția celor din Spania de la nord de Duero și a celor din Grecia de la nord de paralela 39; populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt incluse la anexa I; toate celelalte polulații sunt incluse la anexa II)

Canis lupus (II) (Populațiile din Spania de la nord de Duero, populațiile din Grecia de la nord de paralela 39.)

 

Lup

Canis simensis

 

 

Lup etiopian

 

Cerdocyon thous (II)

 

Vulpe de pădure

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Lup cu coamă

 

Cuon alpinus (II)

 

Câine roșu

 

Pseudalopex culpaeus (II)

 

Vulpe roșie sud-americană

 

Pseudalopex griseus (II)

 

Vulpe mică gri (America de Sud)

 

Pseudalopex gymnocercus (II)

 

Vulpe de pampas

Speothos venaticus (I)

 

 

Câine de tufiș

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Vulpe bengaleză

 

Vulpes cana (II)

 

Vulpea lui Blanford

 

Vulpes zerda (II)

 

Fenec (vulpea deșertului)

Ursidae

 

 

 

Urși

 

Ursidae spp. (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Urși

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Panda uriaș

Ailurus fulgens (I)

 

 

Panda pitic

Helarctos malayanus (I)

 

 

Urs malaez

Melursus ursinus (I)

 

 

Urs buzat

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Urs cu ochelari

Ursus arctos (I/II)

(numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia, precum și subspecia Ursus arctos isabellinus sunt incluse la anexa I; toate celelalte populații și subspecii sunt incluse la anexa II)

 

 

Urs brun

Ursus thibetanus (I)

 

 

Urs asiatic

Procyonidae

 

 

 

Coati

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Urs maki

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Basarisc

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Coati, urs cu trompă

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Coati brazilian

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Kinkaju

Mustelidae

 

 

 

Bursuci, jderi americani, nevăstuici

Lutrinae

 

 

 

Vidre

 

Lutrinae spp. (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Vidre

Aonyx congicus (I) (numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse la anexa B)

 

 

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Calan, vidră de mare

Lontra felina (I)

 

 

Vidră de mare

Lontra longicaudis (I)

 

 

Vidră cu coadă lungă

Lontra provocax (I)

 

 

Vidră sud-americană

Lutra lutra (I)

 

 

Vidră

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Vidră uriașă braziliană

Mellivorinae

 

 

 

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana/ Ghana)

Viezure melivor

Mephitinae

 

 

 

Sconcși

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Sconcs de Patagonia

Mustelinae

 

 

 

Grizoni, jderi americani, nevăstuici, hermine

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Grizon

 

 

Martes flavigula (III India)

Jder cu gât galben

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Pietrar

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Dihor cu labe negre

Viverridae

 

 

 

Biturongi, civete etc.

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong, urs jder

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Civetă africană

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Mampolon

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuc

 

Fossa fossana (II)

 

Fanalocă

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

 

 

 

Paguma larvata (III India)

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Lisang

Prionodon pardicolor (I)

 

 

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Civetă

 

 

Viverra zibetha (III India)

Civetă asiatică

 

 

Viverricula indica (III India)

Civetă pitică

Herpestidae

 

 

 

Manguste

 

 

Herpestes brachyurus fuscus (III India)

 

 

 

Herpestes edwardsii (III India)

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Mangusta Smith

 

 

Herpestes urva (III India)

Mangusta crabilor

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Mangustă cu gât dungat

Hyaenidae

 

 

 

Lupi de pământ, hiene

 

 

Proteles cristatus (III Botswana)

Lup de pământ

Felidae

 

 

 

Feline (pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri etc.)

 

Felidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A; exemplarele din forma domesticită nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament.)

 

Feline

Acinonyx jubatus (I) [cotele de export anuale pentru exemplarele vii și trofeele de vânătoare: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50; comerțul cu aceste exemplare intră sub incidența dispozițiilor articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament]

 

 

Ghepard

Caracal caracal (I) (numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse la anexa B)

 

 

Caracal

Catopuma temminckii (I)

 

 

 

Felis nigripes (I)

 

 

Pisică cu labe negre

Felis silvestris (II)

 

 

Pisică sălbatică

Herpailurus yaguarondi (I) (numai populațiile din America de Nord și din America Centrală; toate celelalte populații sunt incluse la anexa B)

 

 

Jaguarundi

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

Leopardus tigrinus (I)

 

 

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Margay

Lynx lynx (II)

 

 

Râs

Lynx pardinus (I)

 

 

Linx spaniol

Neofelis nebulosa (I)

 

 

 

Oncifelis geoffroyi (I)

 

 

Pisica lui Geoffroy

Oreailurus jacobita (I)

 

 

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Leu asiatic

Panthera onca (I)

 

 

Jaguar

Panthera pardus (I)

 

 

Panteră

Panthera tigris (I)

 

 

Tigru

Pardofelis marmorata (I)

 

 

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse la anexa B)

 

 

 

Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)

 

 

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

 

Prionailurus rubiginosus (I) (numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse la anexa B)

 

 

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Puma de Florida

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Puma de America Centrală

Puma concolor cougar (I)

 

 

 

Uncia uncia (I)

 

 

Irbis, leopardul zăpezilor

Otariidae

 

 

 

Foci cu blană, lei de mare

 

Arctocephalus spp. (II) (cu excepția speciei incluse la anexa A)

 

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

 

Odobenidae

 

 

 

Morse

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Morsă

Phocidae

 

 

 

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Elefant de mare

Monachus spp. (I)

 

 

Foci

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

Elefanți

Elephas maximus (I)

 

 

Elefant asiatic

Loxodonta africana (I) – (cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse la anexa B)

Loxodonta africana (II) (numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud (2) și Zimbabwe (3); toate celelalte populații sunt incluse la anexa A)

 

Elefant african

SIRENIA

 

 

 

 

Dugongidae

 

 

 

Dugong

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Lamantini

Trichechidae spp. (I/II) (Trichechus inunguis și Trichechus manatus sunt incluse la anexa I Trichechus senegalensis este inclus la anexa II)

 

 

Lamantini

PERISSODACTYLA

 

 

 

 

Equidae

 

 

 

Măgari sălbatici, zebre, coluni, cai

Equus africanus (I) (cu excepția formei domesticite denumită Equus asinus, care nu intră sub incidența dispozițiilor din prezentul regulament)

 

 

Măgar sălbatic african

Equus grevyi (I)

 

 

Zebra lui Grevyi

Equus hemionus (I/II) (specia este inclusă la anexa II dar subspecia Equus hemionus hemionus este inclusă la anexa I)

 

 

Măgar sălbatic asiatic

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

Equus onager (II) (cu excepția subspeciei incluse la anexa A)

 

Culan

Equus onager khur (I)

 

 

Hemion

Equus przewalskii (I)

 

 

Cal sălbatic de stepă

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Zebra lui Hartmann

Equus zebra zebra (I)

 

 

Zebră de munte

Tapiridae

 

 

 

Tapiri

Tapiridae spp (I) (cu excepția speciilor incluse la anexa B)

 

 

Tapiri

 

Tapirus terrestris (II)

 

Tapir de câmpie

Rhinocerotidae

 

 

 

Rinoceri

Rhinocerotidae spp. (I) (cu excepția subspeciilor incluse la anexa B)

 

 

Rinoceri

 

Ceratotherium simum simum (II) (numai populațiile din Africa de Sud și Swaziland; toate celelalte populații sunt incluse la anexa A; în scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu animale vii către destinatari potriviți și acceptabili și cu trofee de vânătoare; toate celelalte exemplare sunt considerate ca exemplare din speciile din speciile incluse la anexa A, iar comerțul cu acestea este reglementat în consecință)

 

Rinocer alb

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Tragulidae

 

 

 

Cerb moscat acvatic

 

 

Hyemoschus aquaticus (III Ghana)

Cerb moscat acvatic

Suidae

 

 

 

Babirusă, mistreți, porci

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirusă

Sus salvanius (I)

 

 

Mistreț pitic

Tayassuidae

 

 

 

Pecari

 

Tayassuidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A și a populațiilor de Pecari tajacu din Mexic și Statele Unite ale Americii, care nu sunt incluse la anexele la prezentul regulament)

 

Pecari, porc cu guler

Catagonus wagneri (I)

 

 

Pecari de Chaco

Hippopotamidae

 

 

 

Hipopotami

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Hipopotam pitic

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Hipopotam

Camelidae

 

 

 

Camelide, guanaco, vigonie

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanaco

Vicugna vicugna (I) (cu excepția populațiilor din Argentina [populații din provinciile Jujuy și Catamarca și populații semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan], din Bolivia [toată populația] din Chile [populația din Primera Región] și Peru [întreaga: toată populația]; care sunt incluse la anexa B)

Vicugna vicugna (II) (numai populațiile din Argentina  (4) [populațiile din provinciile Jujuy și Catamarca și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan], din Bolivia  (5) [toată populația], din Chile  (6) [populația din Primera Región] și din Peru  (7) [toată populația]; toate celelalte populații sunt incluse la anexa A)

 

Vigonie

Moschidae

 

 

 

Cerbi moscați

Moschus spp.(I) (numai populațiile din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B)

Moschus spp.(II) (cu excepția populațiilor din Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A)

 

Cerb moscat

Cervidae

 

 

 

 

Axis calamianensis (I)

 

 

 

Axis kuhlii (I)

 

 

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Cerb axis de Thailanda

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Cerb de mlaștină

Cervus duvaucelii (I)

 

 

Barasinga

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Tunisia)

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Cerb de Cașmir

Cervus eldii (I)

 

 

 

Dama mesopotamica (I)

 

 

Cerb lopătar persan

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Cerb de Anzi

 

 

Mazama americana cerasina (III Guatemala)

Cerb roșu american

Megamuntiacus vuquanghensis (I)

 

 

Muntiac gigant

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Muntiac negru

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Cerb-catâr din Guatemala

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Cerb de pampas

 

Pudu mephistophiles

 

Pudu nordic

Pudu puda (I)

 

 

Cerb chilian

Antilocapridae

 

 

 

Antilocapre

Antilocapra americana (I) (numai populația din Mexic; nici o altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament)

 

 

 

Bovidae

 

 

 

Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Antilopa mende

 

Ammotragus lervia (II)

 

Oaie cu coamă

 

Bison bison athabascae (II)

 

Bizon de pădure

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal)

Antilopă cervicapra

Bos gaurus (I) (cu excepția formei domesticite denumită Bos frontalis care nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament)

 

 

Gaur

Bos mutus (I) (cu excepția formei domesticite denumită Bos grunniens care nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament)

 

 

Iac sălbatic

Bos sauveli (I)

 

 

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (cu excepția formei domesticite denumită Bubalus bubalis care nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament)

Bivol indian

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Bivol pitic

Bubalus mindorensis (I)

 

 

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Anoa de munte

 

Budorcas taxicolor (II)

 

 

Capra falconeri (I)

 

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Antilopa lui Jentink

 

Cephalophus monticola (II)

 

Antilopă albastră

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Antilopă uriașă

 

Cephalophus zebra (II)

 

Antilopă zebră

 

 

Damaliscus lunatus (III Ghana)

Gazelă

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

 

 

Gazella cuvieri (III Tunisia)

 

 

Gazella dama (I)

 

 

Gazelă dama

 

Gazella dorcas (III Tunisia)

 

 

 

Gazella leptoceros (III Tunisia)

 

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Antilopă cal neagră

 

Kobus leche (II)

 

Antilopă de apă

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Goral

Naemorhedus sumatraensis (I)

 

 

Capricorn de Sumatra

Oryx dammah (I)

 

 

Antilopă spadă

Oryx leucoryx (I)

 

 

Orix alb

 

Ovis ammon (II) (cu excepția subspeciilor incluse la anexa A)

 

Muflon euro-asiatic

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Muflon himalaian

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (numai populația din Mexic; nici o altă populație nu este inclusă la anexele la prezentul regulament)

 

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Muflon de Cipru

 

Ovis vignei (cu excepția subspeciilor incluse la anexa A) (II)

 

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Chiru, antilopă de Tibet

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

 

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Capră neagră de Abruzzo

 

Saiga tatarica (II)

 

Antilopă saiga

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

Antilopa cu patru coarne

 

 

Tragelaphus eurycerus (III Ghana)

 

 

 

Tragelaphus spekii (III Ghana)

 

AVES

Păsări

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

 

Struthionidae

 

 

 

Struți

Struthio camelus (I) (numai populațiile din următoarele țări: Algeria, Burkina Faso, Camerun, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Republica Cetrafricană, Senegal, Sudan și Ciad; celelalte populații nu sunt incluse la anexele la prezentul regulament)

 

 

Struț african

RHEIFORMES

 

 

 

 

Rheidae

 

 

 

Nandu

 

Rhea americana (II)

 

Struț sudamerican, nandu

Rhea pennata (I) (cu excepția populațiilor de Rhea pennata pennata din Argentina și Chile, care sunt incluse la anexa B)

 

 

 

 

Rhea pennata pennata (II) (numai populațiile din Argentina și Chile)

 

 

TINAMIFORMES

 

 

 

 

Tinamidae

 

 

 

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

 

SPHENISCIFORMES

 

 

 

 

Spheniscidae

 

 

 

Pinguini

 

Spheniscus demersus (II)

 

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

 

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

 

Podicipedidae

 

 

 

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

 

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

 

Diomedeidae

 

 

 

Albatroși

Diomedea albatrus (I)

 

 

 

PELECANIFORMES

 

 

 

 

Pelecanidae

 

 

 

Pelicani

Pelecanus crispus (I)

 

 

Pelican creț

Sulidae

 

 

 

 

Papasula abbotti (I)

 

 

 

Fregatidae

 

 

 

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fregată cu pântece alb

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Ardeidae

 

 

 

Egrete, bâtlani

 

 

Ardea goliath (III Ghana)

Stârcul mare

Bubulcus ibis (III Ghana)

 

 

Stârc de cireadă

Casmerodius albus (III Ghana)

 

 

Egretă mare

Egretta garzetta (III Ghana)

 

 

Egretă mică

Balaenicipitidae

 

 

 

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

 

Ciconiidae

 

 

 

Berze, jabiru, marabu african etc.

Ciconia boyciana (I)

 

 

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Barză neagră

Ciconia stormi

 

 

 

 

 

Ephippiorhynchus senegalensis (III Ghana)

Jabiru

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru american

 

 

Leptoptilos crumeniferus (III Ghana)

Marabu

Leptoptilos dubius

 

 

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

 

Threskiornithidae

 

 

 

Ibiși, lopătari

 

 

Bostrychia hagedash (III Ghana)

 

 

 

Bostrychia rara (III Ghana)

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Ibis roșu

Geronticus calvus (II)

 

 

 

Geronticus eremita (I)

 

 

 

Nipponia nippon (I)

 

 

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Lopătar

Pseudibis gigantea

 

 

 

 

 

Threskiornis aethiopicus (III Ghana)

 

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingi

 

Phoenicopteridae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Flamingi

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Flamingo

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

Rațe, gâște, lebede etc.

 

 

Alopochen aegyptiacus (III Ghana)

Gâscă de Nil

 

 

Anas acuta (III Ghana)

Rață-sulițar

Anas aucklandica (I)

 

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

 

 

 

Anas capensis (III Ghana)

 

 

 

Anas clypeata (III Ghana)

Rață-lingurar

 

 

Anas crecca (III Ghana)

Rață mică

 

Anas formosa (II)

 

 

Anas laysanensis (I)

 

 

 

Anas oustaleti (I)

 

 

 

 

 

Anas penelope (III Ghana)

Rață fluierătoare

Anas querquedula (III Ghana)

 

 

Rață cârâitoare

Aythya innotata

 

 

 

Aythya nyroca (III Ghana)

 

 

Rață roșie

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Gâscă cu piept roșu

Branta sandvicensis (I)

 

 

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Rață leșească

Cairina scutulata (I)

 

 

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

 

 

Cygnus melanocorypha (II)

 

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Rață arboricolă cu pântece negru

 

 

Dendrocygna bicolor (III Ghana/Honduras)

 

 

 

Dendrocygna viduata (III Ghana)

Rață arboricolă văduvă

Mergus octosetaceus

 

 

 

 

 

Nettapus auritus (III Ghana)

 

 

Oxyura jamaicensis

 

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Rață cu obrazul alb

 

 

Plectropterus gambensis (III Ghana)

Gâscă mare cu pinteni

 

 

Pteronetta hartlaubii (III Ghana)

 

Rhodonessa caryophyllacea (posibil dispărută) (I)

 

 

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Rață moțată

Tadorna cristata

 

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

Păsări de pradă (acvile, șoimi, ereți, vulturi)

 

FALCONIFORMES spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A și a unei specii din familia Cathartidae incluse la anexa C; celelalte specii din această familie nu sunt incluse la anexele la prezentul regulament)

 

Păsări de pradă

Cathartidae

 

 

 

Vulturi din lumea nouă

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Condor californian

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Vultur regal

Vultur gryphus (I)

 

 

Condor de Anzi

Pandionidae

 

 

 

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Vultur-pescar

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Uliu cu picioare scurte

Accipiter gentilis (II)

 

 

Uliu porumbar

Accipiter nisus (II)

 

 

Uliu păsărar

Aegypius monachus (II)

 

 

Vultur pleșuv brun

Aquila adalberti (I)

 

 

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Acvilă de munte

Aquila clanga (II)

 

 

Acvilă țipătoare mare

Aquila heliaca (I)

 

 

Acvilă de câmp

Aquila pomarina (II)

 

 

Acvilă țipătoare mică

Buteo buteo (II)

 

 

Șorecar comun

Buteo lagopus (II)

 

 

Șorecar încălțat

Buteo rufinus (II)

 

 

Șorecar mare

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Șerpar

Circus aeruginosus (II)

 

 

Erete de stuf

Circus cyaneus (II)

 

 

Erete vânăt

Circus macrourus (II)

 

 

Erete alb

Circus pygargus (II)

 

 

Erete sur

Elanus caeruleus (II)

 

 

Gaie cenușie

Eutriorchis astur (II)

 

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Zăgan

Gyps fulvus (II)

 

 

Vultur pleșuv sur

Haliaeetus spp. (I/II) (specia Haliaeetus albicilla este inclusă la anexa I; celelalte specii sunt incluse la anexa II)

 

 

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Harpie

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Acvilă porumbacă

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Acvilă pitică

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

 

Milvus migrans (II)

 

 

Gaie brună

Milvus milvus (II)

 

 

Gaie roșie

Neophron percnopterus (II)

 

 

Hoitar alb

Pernis apivorus (II)

 

 

Viespar

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Acvila maimuțelor

Falconidae

 

 

 

Șoimi

Falco araea (I)

 

 

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Șoim sudic

Falco cherrug (II)

 

 

Șoim dunărean

Falco columbarius (II)

 

 

Șoimuleț de iarnă

Falco eleonorae (II)

 

 

 

Falco jugger (I)

 

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

Vânturel mic

Falco newtoni (I) (numai populația din Seychelles)

 

 

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Șoim călător

Falco punctatus (I)

 

 

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Șoim de vânătoare

Falco subbuteo (II)

 

 

Șoimul rândunelelor

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vânturel roșu

Falco vespertinus (II)

 

 

Șoimuleț de seară

GALLIFORMES

 

 

 

 

Megapodiidae

 

 

 

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Cocoș-ciocan cu picioare roșii

Cracidae

 

Crax spp.* (-III) (următoarele specii sunt incluse la anexa III: Crax alberti, Crax daubentoni și Crax globulosa pentru Columbia și Crax rubra pentru Columbia, Costa Rica, Guatemala și Honduras)

 

Cocoș Hoco

Crax alberti (III Columbia)

 

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

Mitu mitu (I)

 

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

 

 

 

Pauxi spp. (-/III) Pauxi pauxi este inclusă la anexa III pentru Columbia)

 

 

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

Penelopina nigra (III Guatemala)

 

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

 

Phasianidae

 

 

 

Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani

 

Agelastes meleagrides (III Ghana)

 

 

 

 

Agriocharis ocellata (III Guatemala)

 

 

Arborophila charltonii (III Malaysia)

 

 

 

Arborophila orientalis (III Malaysia)

 

 

 

Argusianus argus (II)

 

Fazan argus

 

 

Caloperdix oculea (III Malaysia)

 

Catreus wallichii (I)

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

 

Crossoptilon harmani (I)

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

 

 

Lophura bulweri

 

 

 

Lophura diardi

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malaysia)

 

 

 

Lophura hatinhensis

 

 

 

Lophura hoogerwerfi

 

 

 

Lophura ignita (III Malaysia)

 

 

Lophura imperialis (I)

 

 

 

 

Lophura inornata

 

 

 

Lophura leucomelanos

 

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

 

Melanoperdix nigra (III Malaysia)

 

Odontophorus strophium

 

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

 

 

Pavo muticus (II)

 

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

 

Polyplectron emphanum (I)

 

 

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

 

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malaysia)

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

 

 

 

Rhizothera longirostris (III Malaysia)

 

 

 

Rollulus rouloul (III Malaysia)

Prepeliță cu creastă

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

 

Tragopan blythii (I)

 

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

 

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

 

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

Cocori

 

Gruidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)

 

Cocori

Grus americana (I)

 

 

Cocor alb

Grus canadensis (I/II) (specia este inclusă la anexa II, dar subspeciile Grus canadensis nesiotes și Grus canadensis pulla sunt incluse la anexa I)

 

 

Cocor canadian

Grus grus (II)

 

 

Cocorul mare

Grus japonensis (I)

 

 

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

 

Grus monacha (I)

 

 

 

Grus nigricollis (I)

 

 

 

Grus vipio (I)

 

 

 

Rallidae

 

 

 

Lișițe, cristei

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

Otididae

 

 

 

Dropii

 

Otididae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Dropii

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Dropie gulerată

Eupodotis indica (II)

 

 

 

Eupodotis bengalensis (I)

 

 

 

Otis tarda (II)

 

 

Dropie

Tetrax tetrax (II)

 

 

Spârcaci

CHARADRIIFORMES

 

 

 

 

Burhinidae

 

 

 

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

 

Scolopacidae

 

 

 

 

Numenius borealis (I)

 

 

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Culic cu cioc subțire

Tringa guttifer (I)

 

 

 

Laridae

 

 

 

Pescăruși, goelanzi, rândunele de mare

Larus relictus (I)

 

 

 

COLUMBIFORMES

 

 

 

 

Columbidae

 

 

 

Porumbei, turturele

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Porumbel nicobar

 

Columba caribaea

 

 

Claravis godefrida

 

 

 

 

 

Columba guinea (III Ghana)

 

 

 

Columba iriditorques (III Ghana)

 

Columba livia (III Ghana)

 

 

Porumbel de stâncă

 

 

Columba mayeri (III Mauritius)

 

 

 

Columba unicincta (III Ghana)

 

 

Didunculus strigirostris

 

Porumbel dințat

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Porumbel lovitură de pumnal

 

Goura spp. (II)

 

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

 

Oena capensis (III Ghana)

Turturică africană mascată

 

 

Streptopelia decipiens (III Ghana)

 

 

 

Streptopelia roseogrisea (III Ghana)

 

 

 

Streptopelia semitorquata (III Ghana)

 

 

 

Streptopelia senegalensis (III Ghana)

 

Streptopelia turtur (III Ghana)

 

 

Turturică

 

 

Streptopelia vinacea (III Ghana)

 

 

 

Treron calva (III Ghana)

Porumbel-papagal

 

 

Treron waalia (III Ghana)

 

 

 

Turtur abyssinicus (III Ghana)

 

 

 

Turtur afer (III Ghana)

 

 

 

Turtur brehmeri (III Ghana)

 

 

 

Turtur tympanistria (III Ghana)

 

PSITTACIFORMES

 

 

 

Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc.

 

PSITTACIFORMES spp. (II) — (cu excepția speciilor incluse la anexele A și C, precum Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus și Nymphicus hollandicus care nu sunt incluse la anexele la prezentul regulament)

 

Papagali, peruși

Psittacidae

 

 

 

Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali

Amazona arausiaca (I)

 

 

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

 

Amazona finschi (I)

 

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

 

Amazona imperialis (I)

 

 

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala auropalliata (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala belizensis (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala caribaea (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala oratrix (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala parvipes (I)

 

 

 

Amazona ochrocephala tresmariae (I)

 

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

 

Amazona tucumana (I)

 

 

 

Amazona versicolor (I)

 

 

 

Amazona vinacea (I)

 

 

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

 

Amazona vittata (I)

 

 

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

 

Ara ambigua (I)

 

 

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

 

Ara macao (I)

 

 

Ara roș-albastru

Ara militaris (I)

 

 

Ara verde

Ara rubrogenys (I)

 

 

 

Cacatua goffini (I)

 

 

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

 

Eos histrio (I)

 

 

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

 

Geopsittacus occidentalis (posibil dispărută) (I)

 

 

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

 

Propyrrhura couloni (I)

 

 

 

Propyrrhura maracana (I)

 

 

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

 

Psephotus pulcherrimus (posibil dispărută) (I)

 

 

 

Psittacula echo (I)

 

 

 

 

 

Psittacula krameri (III Ghana)

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

 

Strigops habroptilus (II)

 

 

Papagal-bufniță

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina este inclusă la anexa I, dar celelalte subspecii sunt incluse la anexa II)

 

 

 

CUCULIFORMES

 

 

 

 

Musophagidae

 

 

 

Turaco

 

Corythaeola cristata (III Ghana)

 

Turaco uriaș

 

Crinifer piscator (III Ghana)

 

 

 

Musophaga porphyreolopha (II)

 

 

 

Musophaga violacea (III Ghana)

 

 

 

Tauraco spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

 

STRIGIFORMES

 

 

 

Răpitoare nocturne (bufnițe, huhurezi)

 

STRIGIFORMES spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Răpitoare nocturne (bufnițe, huhurezi)

Tytonidae

 

 

 

Strigi

Tyto alba (II)

 

 

Strigă

Tyto soumagnei (I)

 

 

 

Strigidae

 

 

 

Bufnițe, huhurezi

Aegolius funereus (II)

 

 

Minuniță

Asio flammeus (II)

 

 

Ciuf de câmpie

Asio otus (II)

 

 

Ciuf de pădure

Athene blewitti (I)

 

 

 

Athene noctua (II)

 

 

Cucuvea comună

Bubo bubo (II)

 

 

Buha mare

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Cucuvea pitică

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

 

Ninox squamipila natalis (I)

 

 

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Bufniță polară

Otus ireneae (II)

 

 

 

Otus scops (II)

 

 

Ciuf pitic

Strix aluco (II)

 

 

Huhurez mic

Strix nebulosa (II)

 

 

Huhurez bărbos

Strix uralensis (II)

 

 

Huhurez mare

Surnia ulula (II)

 

 

Ciuhurez undulat

APODIFORMES

 

 

 

 

Trochilidae

 

 

 

Trohilide (colibri)

 

Trochilidae spp.(II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Trohilide (colibri)

Glaucis dohrnii (I)

 

 

 

TROGONIFORMES

 

 

 

 

Trogonidae

 

 

 

Quetzal

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

 

CORACIIFORMES

 

 

 

 

Bucerotidae

 

 

 

Calao

 

Aceros spp.(II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Calao

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

Aceros subruficollis (I)

 

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

Buceros spp.(II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Pasăre-rinocer bicorn

Buceros vigil (I)

 

 

 

 

Penelopides spp. (II)

 

 

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Columbia)

 

 

Ramphastidae

 

 

 

Tucani

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Tucan cu cap negru

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

 

Tucan bălțat

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Tucanul pește

 

Ramphastos toco (II)

 

Toco

 

Ramphastos tucanus (II)

 

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

 

Tucan cu cioc scurt

Picidae

 

 

 

Ciocănitori

Campephilus imperialis (I)

 

 

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

 

PASSERIFORMES

 

 

 

 

Cotingidae

 

 

 

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Columbia)

Pasăre-umbrelă

 

 

Cephalopterus penduliger (III Columbia)

 

Cotinga maculata (I)

 

 

 

 

Rupicola spp. (II)

 

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

 

Pittidae

 

 

 

 

 

Pitta guajana (II)

 

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

 

Atrichornithidae

 

 

 

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Pasărea gălăgioasă

Hirundinidae

 

 

 

Rândunici

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

 

Pycnonotidae

 

 

 

Picnonotide

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

 

Muscicapidae

 

 

 

Muscarii

Bebrornis rodericanus (III Mauritius)

 

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (posibil dispărută) (I)

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Pasărea-soarelui

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Cioară cheală cu gât alb

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

 

Nectariniidae

 

 

 

 

 

Anthreptes pallidigaster

 

 

 

Anthreptes rubritorques

 

 

Zosteropidae

 

 

 

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

 

Meliphagidae

 

 

 

Melifage

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

 

Emberizidae

 

 

 

Cardinali, tangara

 

Gubernatrix cristata (II)

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Cardinal verde

 

Tangara fastuosa (II)

 

 

Icteridae

 

 

 

Icteride

Agelaius flavus (I)

 

 

 

Fringillidae

 

 

 

Sticleți, canari

Carduelis cucullata (I)

 

 

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

 

 

 

Serinus canicapillus (III Ghana)

 

 

 

Serinus leucopygius (III Ghana)

 

 

 

Serinus mozambicus (III Ghana)

 

Estrildidae

 

 

 

 

 

 

Amadina fasciata (III Ghana)

 

 

Amandava formosa (II)

 

 

 

 

Amandava subflava (II)

 

 

 

Estrilda astrild (III Ghana)

 

 

 

Estrilda caerulescens (III Ghana)

 

 

 

Estrilda melpoda (III Ghana)

 

 

 

Estrilda troglodytes (III Ghana)

 

 

 

Lagonosticta rara (III Ghana)

 

 

 

Lagonosticta rubricata (III Ghana)

 

 

 

Lagonosticta rufopicta (III Ghana)

 

 

 

Lagonosticta senegala (III Ghana)

 

 

 

Lagonosticta vinacea (III Ghana)

 

 

 

Lonchura bicolor (III Ghana)

 

 

 

Lonchura cantans (III Ghana)

 

 

 

Lonchura cucullata (III Ghana)

 

 

 

Lonchura fringilloides (III Ghana)

 

 

 

Mandingoa nitidula (III Ghana)

 

 

 

Nesocharis capistrata (III Ghana)

 

 

 

Nigrita bicolor (III Ghana)

 

 

 

Nigrita canicapilla (III Ghana)

 

 

 

Nigrita fusconota (III Ghana)

 

 

 

Nigrita luteifrons (III Ghana)

 

 

 

Ortygospiza atricollis (III Ghana)

 

 

Padda fuscata

 

 

 

Padda oryzivora (II)

 

Orezar

 

 

Parmoptila rubrifrons (III Ghana)

 

 

 

Pholidornis rushiae (III Ghana)

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

 

 

 

Pyrenestes ostrinus (III Ghana)

 

 

 

Pytilia hypogrammica (III Ghana)

 

 

 

Pytilia phoenicoptera (III Ghana)

 

 

 

Spermophaga haematina (III Ghana)

 

 

 

Uraeginthus bengalus (III Ghana)

 

Ploceidae

 

 

 

Țesători, văduve

 

 

Amblyospiza albifrons (III Ghana)

 

 

 

Anaplectes rubriceps (III Ghana)

 

 

 

Anomalospiza imberbis (III Ghana)

 

 

 

Bubalornis albirostris (III Ghana)

Țesătorul bivolilor

 

 

Euplectes afer (III Ghana)

 

 

 

Euplectes ardens (III Ghana)

 

 

 

Euplectes franciscanus (III Ghana)

 

 

 

Euplectes hordeaceus (III Ghana)

 

 

 

Euplectes macrourus (III Ghana)

 

 

 

Malimbus cassini (III Ghana)

 

 

 

Malimbus malimbicus (III Ghana)

 

 

 

Malimbus nitens (III Ghana)

 

 

 

Malimbus rubricollis (III Ghana)

 

 

 

Malimbus scutatus (III Ghana)

 

 

 

Pachyphantes superciliosus (III Ghana)

 

 

 

Passer griseus (III Ghana)

 

 

 

Petronia dentata (III Ghana)

 

 

 

Plocepasser superciliosus (III Ghana)

 

 

 

Ploceus albinucha (III Ghana)

 

 

 

Ploceus aurantius (III Ghana)

 

 

 

Ploceus cucullatus (III Ghana)

 

 

 

Ploceus heuglini (III Ghana)

 

 

 

Ploceus luteolus (III Ghana)

 

 

 

Ploceus melanocephalus (III Ghana)

 

 

 

Ploceus nigerrimus (III Ghana)

 

 

 

Ploceus nigricollis (III Ghana)

 

 

 

Ploceus pelzelni (III Ghana)

 

 

 

Ploceus preussi (III Ghana)

 

 

 

Ploceus tricolor (III Ghana)

 

 

 

Ploceus vitellinus (III Ghana)

 

 

 

Quelea erythrops (III Ghana)

 

 

 

Sporopipes frontalis (III Ghana)

 

 

 

Vidua chalybeata (III Ghana)

 

 

 

Vidua interjecta (III Ghana)

 

 

 

Vidua larvaticola (III Ghana)

 

 

 

Vidua macroura (III Ghana)

Văduvă dominicană

 

 

Vidua orientalis (III Ghana)

 

 

 

Vidua raricola (III Ghana)

 

 

 

Vidua togoensis (III Ghana)

 

 

 

Vidua wilsoni (III Ghana)

 

Sturnidae

 

 

 

Grauri

 

Gracula religiosa (II)

 

Mierlă mandarin

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

 

Paradisaeidae

 

 

 

Pasărea paradisului

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Pasărea paradisului

REPTILIA

Reptile

TESTUDINATA

 

 

 

 

Dermatemydidae

 

 

 

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

 

Platysternidae

 

 

 

 

 

Platysternon megacephalum (II)

 

 

Emydidae

 

 

 

Broaște țestoase

 

Annamemys annamensis (II)

 

 

Batagur baska (I)

 

 

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

 

 

 

Chinemys megalocephala (III China)

 

 

 

Chinemys nigricans (III China)

 

 

 

Chinemys reevesii (III China)

 

 

Chrysemys picta

 

 

 

Clemmys insculpta (II)

 

 

Clemmys muhlenbergii (I)

 

 

 

 

Cuora spp. (II)

 

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

 

 

 

Geoemyda spengleri (III China)

 

 

Heosemys depressa (II)

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

Heosemys leytensis (II)

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

 

Hieremys annandalii (II)

 

 

 

Kachuga spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

 

Kachuga tecta (I)

 

 

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III China)

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

 

Mauremys pritchardi (III China)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III China)

 

 

 

Ocadia philippeni (III China)

 

 

 

Ocadia sinensis (III China)

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

 

 

Pyxidea mouhotii (II)

 

 

 

 

Sacalia bealei (III China)

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III China)

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III China)

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

Terrapene spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

 

 

Trachemys scripta elegans

 

 

Testudinidae

 

 

 

Broaște țestoase de uscat

 

Testudinidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export egală cu zero pentru Geochelone sulcata, pentru exemplarele prelevate din natură și exportate în scopuri preponderent comerciale)

 

Broaște țestoase de uscat

Geochelone nigra (I)

 

 

 

Geochelone radiata (I)

 

 

 

Geochelone yniphora (I)

 

 

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Broasca țestoasă de uscat

Testudo graeca (II)

 

 

Țestoasa cu pinteni

Testudo hermanni (II)

 

 

Broasca țestoasă de uscat

Testudo kleinmanni (I)

 

 

 

Testudo marginata (II)

 

 

 

Testudo werneri (I)

 

 

 

Cheloniidae

 

 

 

Broaște țestoase marine

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Broaște țestoase marine

Dermochelyidae

 

 

 

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

 

Trionychidae

 

 

 

Broaște țestoase cu carapacea moale, trionyx

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

Apalone ater (I)

 

 

 

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

 

Aspideretes hurum (I)

 

 

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

 

 

Chitra spp. (II)

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

 

 

 

Palea steindachneri (III Ghana)

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Ghana)

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Ghana)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Ghana)

 

 

 

Pelodiscus sinensis (III Ghana)

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Ghana)

 

 

 

Trionyx triunguis (III Ghana)

Broască țestoasă africană cu țesutul moale

Pelomedusidae

 

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

 

 

Pelomedusa subrufa (III Ghana)

Broască țestoasă africană

 

Peltocephalus dumeriliana (II)

 

 

 

 

Pelusios adansonii (III Ghana)

 

 

 

Pelusios castaneus (III Ghana)

 

 

 

Pelusios gabonensis (III Ghana)

 

 

 

Pelusios niger (III Ghana)

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

 

Carettochelyidae

 

 

 

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

 

Chelidae

 

 

 

 

 

Chelodina mccordi (II)

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

 

CROCODYLIA

 

 

 

Crocodili, aligatori, caimani, gaviali etc.

 

CROCODYLIA spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Crocodili, aligatori, caimani, gaviali etc.

Alligatoridae

 

 

 

Aligatori, caimani

Alligator sinensis (I)

 

 

Aligator chinezesc

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

 

Caiman latirostris (I) (cu excepția populației din Argenitina, care este inclusă la anexa B)

 

 

Caiman cu bot lat

Melanosuchus niger (I) (cu excepția populației din Ecuador, inclusă la anexa B și cu o cotă de export anuală egală cu zero, până când se va aproba o cotă de export anuală de către secretariatul CITES și Grupul UICN/CSE de specialiști în crocodili)

 

 

Caiman negru

Crocodylidae

 

 

 

Crocodili

Crocodylus acutus (I) (cu excepția populației din Cuba, care este inclusă la anexa B)

 

 

Crocodil american

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Crocodil din Orinco

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

 

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Crocodil din Guatemala

Crocodylus niloticus (I) (cu excepția populațiilor din următoarele țări: Africa de Sud, Botswana, Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Uganda și Republica Unită Tanzania [având o cotă de export anuală de maximum 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv trofeele de vânătoare, pe lângă exemplarele de crescătorie], Zambia și Zimbabwe; toate aceste populații sunt incluse la anexa B)

 

 

Crocodil

Crocodylus palustris (I)

 

 

Crocodil de mlaștină

Crocodylus porosus (I) (cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia și Papua Noua Guinee, care sunt incluse la anexa B)

 

 

Crocodil marin

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Crocodil cubanez

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Crocodil siamez

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Crocodil pitic african

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

 

Gavialidae

 

 

 

Gaviali

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gavial de Gange

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

 

SAURIA

 

 

 

 

Gekkonidae

 

 

 

 

 

Cyrtodactylus serpensinsula (II)

 

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Noua-Zeelandă)

 

 

 

Naultinus spp. (III Noua-Zeelandă)

 

 

Phelsuma spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

 

Agamidae

 

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

 

Chamaeleonidae

 

 

 

Cameleoni

 

Bradypodion spp. (II)

 

 

 

Brookesia spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Cameleoni

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

Cameleon

 

Furcifer spp. (II)

 

 

Iguanidae

 

 

 

Iguane

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

Iguană marină

Brachylophus spp. (I)

 

 

 

 

Conolophus spp. (II)

 

 

Cyclura spp. (I)

 

 

 

 

Iguana spp. (II)

 

Iguane

 

Liolaemus gravenhorstii

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

 

Lacertidae

 

 

 

Șopârle

Gallotia simonyi (I)

 

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

 

Cordylidae

 

 

 

 

 

Cordylus spp. (II)

 

 

Teiidae

 

 

 

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

 

Dracaena spp. (II)

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

 

Scincidae

 

 

 

 

 

Corucia zebrata (II)

 

 

Xenosauridae

 

 

 

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

 

Helodermatidae

 

 

 

Șopârle veninoase

 

Heloderma spp. (II)

 

Șopârla scorpion

Varanidae

 

 

 

Varani

 

Varanus spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Varani

Varanus bengalensis (I)

 

 

 

Varanus flavescens (I)

 

 

 

Varanus griseus (I)

 

 

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

Dragonul de Komodo

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

 

SERPENTES

 

 

 

 

Loxocemidae

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

 

Pythonidae

 

 

 

Pitoni

 

Pythonidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Pitoni

Python molurus molurus (I)

 

 

 

Boidae

 

 

 

Șerpi boa

 

Boidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

Șerpi boa

Acrantophis spp. (I)

 

 

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

 

Eryx jaculus (II)

 

 

Șarpe de stepă

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

 

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse la anexa A)

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

 

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

 

Colubridae

 

 

 

Alți șerpi

 

 

Atretium schistosum (III India)

 

 

 

Cerberus rhynchops (III India)

 

 

Clelia clelia (II)

 

Mussurana