EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_15_015_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
15.Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății
Volumul 15

  The document is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

15.   Protecția mediului, a consumatorilor și a sănătății

Volumul 015

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2005

L 202

7

 

 

32005R1277

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1277/2005 al Comisiei din 27 iulie 2005 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 273/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind precursorii drogurilor și a Regulamentului (CE) nr. 111/2005 al Consiliului de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului între Comunitate și țările terțe cu precursori ai drogurilor (1)

3

2005

L 205

16

 

 

32005R1294

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1294/2005 al Comisiei din 5 august 2005 de modificare a anexei la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

30

2005

L 210

11

 

 

32005R1318

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1318/2005 al Comisiei din 11 august 2005 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

32

2005

L 211

11

 

 

32005R1336

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1336/2005 al Comisiei din 12 august 2005 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare (1)

34

2005

L 215

1

 

 

32005R1332

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1332/2005 al Comisiei din 9 august 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea

38

2005

L 229

6

 

 

32005R1445

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1445/2005 al Comisiei din 5 septembrie 2005 de definire a criteriilor adecvate de evaluare a calității și a conținutului rapoartelor de calitate privind statisticile asupra deșeurilor în sensul Regulamentului (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

98

2005

L 243

1

 

 

32005D0646

 

 

 

Decizia Comisiei din 17 august 2005 de stabilire a unui registru al siturilor în scopul creării unei rețele de intercalibrare în conformitate cu Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2005) 3140]

105

2005

L 252

1

 

 

32005R1567

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1567/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

153

2005

L 254

69

 

 

32005D0673

 

 

 

Decizia Consiliului din 20 septembrie 2005 de modificare a anexei II la Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind vehiculele scoase din uz (1)

154

2005

L 255

11

 

 

32005L0035

 

 

 

Directiva 2005/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind poluarea cauzată de nave și introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare (1)

158

2005

L 255

164

 

 

32005F0667

 

 

 

Decizia-cadru 2005/667/JAI a Comisiei din 12 iulie 2005 de consolidare a cadrului penal pentru aplicarea legii împotriva poluării cauzate de nave

169

2005

L 256

32

 

 

32005L0061

 

 

 

Directiva 2005/61/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de trasabilitate și notificarea incidentelor și a reacțiilor adverse grave (1)

173

2005

L 256

41

 

 

32005L0062

 

 

 

Directiva 2005/62/CE a Comisiei din 30 septembrie 2005 de punere în aplicare a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind standardele și specificațiile comunitare referitoare la un sistem de calitate pentru unitățile de transfuzie sangvină (1)

182

2005

L 258

3

 

 

32005L0063

 

 

 

Directiva 2005/63/CE a Comisiei din 3 octombrie 2005 de rectificare a Directivei 2005/26/CE în ceea ce privește lista de substanțe sau ingrediente alimentare excluse provizoriu din anexa IIIa la Directiva 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1)

190

2005

L 271

51

 

 

32005D0718

 

 

 

Decizia Comisiei din 13 octombrie 2005 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță stabilită de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial [notificată cu numărul C(2005) 3803] (1)

191

2005

L 280

18

 

 

32005D0747

 

 

 

Decizia Comisiei din 21 octombrie 2005 de modificare în sensul adaptării la progresul tehnic a anexei la Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice [notificată cu numărul C(2005) 4054] (1)

194

2005

L 293

11

 

 

32005R1822

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1822/2005 al Comisiei din 8 noiembrie 2005 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 în ceea ce privește conținutul de nitrați din anumite legume (1)

196

2005

L 295

51

 

 

32005D0783

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 octombrie 2005 de modificare a Deciziilor 2001/689/CE, 2002/231/CE și 2002/272/CE în scopul prelungirii perioadei de valabilitate a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare pentru anumite produse [notificată cu numărul C(2005) 4102] (1)

199

2005

L 297

5

 

 

32005R1855

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1855/2005 al Comisiei din 14 noiembrie 2005 de completare a anexei la Regulamentul (CE) nr. 2400/96 privind înscrierea anumitor denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Mela Alto Adige sau Südtiroler Apfel (IGP), Asperge des Sables des Landes (IGP), Pâtes d'Alsace (IGP), Jamón de Trevélez (IGP), Oliva Ascolana del Piceno (DOP)]

201

2005

L 307

10

 

 

32005R1916

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1916/2005 al Comisiei din 24 noiembrie 2005 de modificare a anexei II la Regulamentul (CEE) nr. 2092/91 al Consiliului privind metoda de producție agricolă ecologică și indicarea acesteia pe produsele agricole și alimentare

203

2006

L 006

27

 

 

32006R0029

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 29/2006 al Comisiei din 10 ianuarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2037/2000 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește codurile vamale pentru bromoclorometan

205

2006

L 032

34

 

 

32006R0199

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 199/2006 al Comisiei din 3 februarie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 466/2001 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare, în ceea ce privește dioxinele și PCB de tipul dioxinei (1)

207

2006

L 033

1

 

 

32006R0166

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru European al emisiilor și transferului de poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului (1)

212

2006

L 064

37

 

 

32006L0007

 

 

 

Directiva 2006/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind gestionarea calității apei pentru scăldat și de abrogare a Directivei 76/160/CEE

229

2006

L 064

52

 

 

32006L0011

 

 

 

Directiva 2006/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 februarie 2006 privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității (Versiune codificată) (1)

244

2006

L 070

63

 

 

32006D0193

 

 

 

Decizia Comisiei din 1 martie 2006 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European și al Consiliului, a normelor privind utilizarea emblemei EMAS în cazurile excepționale de ambalaj de transport și ambalaj terțiar [notificată cu numărul C(2006) 306] (1)

252

2006

L 070

65

 

 

32006D0194

 

 

 

Decizia Comisiei din 2 martie 2006 de stabilire a unui chestionar referitor la punerea în aplicare a Directivei 96/61/CE a Consiliului privind prevenirea și controlul integrat al poluării (PCIP) [notificată cu numărul C(2006) 598] (1)

254

2006

L 075

19

 

 

32006D0207

 

 

 

Decizia Comisiei din 6 martie 2006 privind comerțul cu substanțe care diminuează stratul de ozon cu teritoriul vamal separat al Taiwan-ului, Penghu-ului, Kinmen-ului și Matsu-ului [notificată cu numărul C(2006) 424] (1)

267

2006

L 099

3

 

 

32006R0565

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 565/2006 al Comisiei din 6 aprilie 2006 de impunere a unor cerințe de testare și informare în sarcina importatorilor sau producătorilor anumitor substanțe prioritare, în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 793/93 al Consiliului privind evaluarea și controlul riscurilor prezentate de substanțele existente (1)

268

2006

L 100

3

 

 

32006R0575

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 575/2006 al Comisiei din 7 aprilie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește numărul și denumirea grupurilor științifice permanente ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară

271

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top