Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1332

A Bizottság 1332/2005/EK rendelete (2005. augusztus 9.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 215, 19.8.2005, p. 1–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 191–259 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 015 P. 38 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 015 P. 38 - 97

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2008; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008R0318

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1332/oj

19.8.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 215/1


A BIZOTTSÁG 1332/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 9.)

a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 19. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény, a továbbiakban: „az Egyezmény”, részes felei konferenciájának a 2004. októberében Bangkokban, Thaiföldön megtartott tizenharmadik ülésén bizonyos módosításokat végeztek az egyezmény függelékeiben.

(2)

Az Orcaella brevirostris, Cacatua sulphurea, Amazona finschi, Pyxis arachnoides és a Chrysalidocarpus decipiens fajokat áthelyezték az egyezmény II. függelékéből annak I. függelékébe.

(3)

Haliaeetus leucocephalus, Cattleya trianaei és a Vanda coerulea fajokat, a Ceratotherium simum simum szváziföldi populációját (nemzetközi kereskedelem kizárólag vadászati trófeák esetén, valamint élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén engedélyezhető), a Crocodylus acutus kubai populációját, valamint a Crocodylus niloticus namíbiai populációját áthelyezték az egyezmény I. függelékéből annak II. függelékébe.

(4)

Loxodonta africana (namíbiai és dél-afrikai populációk), Euphorbia spp., Orchidaceae, Cistanche deserticola és a Taxus wallichiana fajoknak az egyezmény II. függelékében szereplő felsorolásaira vonatkozó megjegyzéseket módosították.

(5)

Malayemis subtrijuga, Notochelys platynota, Amyda cartilaginea, Carettochelys insculpta, Chelodina mccordi, Uroplatus spp., Carcharodon carcharias (jelenleg a III. függelékben szerepel), a Cheilinus undulatus, Lithophaga lithophaga, Hoodia spp., Taxus chinensis, T. cuspidata, T. fuana, T. sumatrana), Aquilaria spp. (kivételt képez az A. malaccensis, amely már szerepelt a II. függelékben), a Gyrinops spp. és a Gonystylus spp. (amely korábban már szerepelt a III. függelékben) az egyezmény II. függelékébe kerültek.

(6)

Az Agapornis roseicollis fajt törölték az egyezmény II. függelékéből.

(7)

Az egyezmény részes felei konferenciájának 13. ülését követően Kína kérésére az egyezmény III. függeléke kiegészült a Chinemys megalocephala, C. nigricans, C. reevesii, Geoemyda spengleri, Mauremys iversoni, M. pritchardi, Ocadia glyhpistoma, O. philippeni, O. sinensis, Sacalia bealei, S. pseudocellata, S. quadriocellata, Palea steindachneri, Pelodiscus axenaria, P. maackii, P. parviformis, P. sinensis és a Rafetus swinhoei fajok kínai populációival.

(8)

A fenti módosítások tekintetében egyik tagállam sem élt semmilyen fenntartással.

(9)

Az egyezmény részes felei konferenciájának 13. ülése új taxonómiai hivatkozásokat is elfogadott, amelyek szükségessé teszik az egyezmény függelékeiben felsorolt egyes fajok újra-elnevezését és taxonómiai újrarendezését.

(10)

Következésképpen, az egyezmény I., II. és III. függelékeinek a módosításai szükségessé teszik a 338/97/EK rendelet melléklete A., B. és C. mellékleteinek a módosításait.

(11)

Annak ellenére, hogy a Haliaeetus leucocephalus fajt áthelyezték az egyezmény II. függelékébe, a vadon élő madarak védelméről szóló, 1979. április 2-i 79/409/EGK tanácsi irányelv 6. cikkének (1) bekezdése (2) indokolttá teszi annak megtartását a 338/97/EK rendelet melléklete A. mellékletében.

(12)

Összhangban a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (3) 12. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményekkel, az Orcaella brevirostris már szerepel a 338/97/EK rendelet melléklete A. mellékletében lévő felsorolásban.

(13)

Az Arisaema jacquemontii, A. speciosum, A. triphyllum, Biaris davisii ssp. davisii, Othonna armiana, O. euphorbioides, O. lobata, Adenia fruticosa, A. spinosa, Ceraria gariepina, C. longipedunculata, C. namaquensis, C. pygmaea, C. schaeferi, Trillium catesbaei, T. cernuum, T. flexipes, T. grandiflorum, T. luteum, T. recurvatum és a T. undulatum fajok behozatala a Közösség területére — melyek mindegyike szerepel a 338/97/EK rendelet melléklete D. mellékletében — nem olyan számban történik, amely igazolná a folyamatos megfigyelés szükségessét. Ezért e fajokat törölni kell a D mellékletből.

(14)

Másrészt viszont a Selaginella lepidophylla, amely jelenleg nem szerepel a 338/97/EK rendelet melléklete A., B., C. vagy D. mellékletében, behozatala a Közösség területére olyan nagy számban történik, hogy az igazolja a folyamatos megfigyelés szükségességét. Ezért e fajt fel kell venni a 338/97/EK rendelet melléklete D. mellékletébe.

(15)

Harpagophytum spp. kereskedelmének jellegéből adódóan, amely jelenleg a 338/97/EK rendelet melléklete D. mellékletének listáján szerepel, mind az élettelen növény anyagának, mind az élő növénynek a kereskedelme igazolja a folyamatos megfigyelés szükségességét. Ezért ennek a génusznak az ismertetését e célból egy magyarázat beszúrásával módosítani kell.

(16)

Tekintetbe véve a módosítások mértékét, a tisztánlátás érdekében a 338/97/EK rendelet mellékletének egészét fel kell váltani.

(17)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések összhangban vannak a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 338/97/EK rendelet melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 9-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 61., 1997.3.3., 1. o. A legutóbb a 834/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 127., 2004.4.29., 40. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 103., 1979.4.25., 1. o. A legutóbb 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 206., 1992.7.22., 7. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európa parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10..31., 1. o.) módosított irányelv.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez

1.

Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás:

a)

a fajok nevével; vagy

b)

mint egy magasabb taxonban vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2.

Az »spp.« rövidítés használatos egy magasabb taxon valamennyi fajának jelölésére.

3.

A fajnál magasabb taxonokra történő utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás.

4.

Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 79/409/EGK tanácsi irányelvben (»madárvédelmi irányelv«) vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben (»élőhelyvédelmi irányelv«) meghatározott védelemnek megfelelően sorolták fel.

5.

A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb taxonoknál:

a)

az »ssp« rövidítés az alfajt;

b)

a »var(s)« rövidítés a változato(ka)t; és

c)

a »fa« rövidítés a formát jelöli.

6.

Egy faj vagy magasabb taxon neve mellett szereplő »(I)«, »(II)« és »(III)« jelzések az egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj a 7—9. megjegyzésnek megfelelően szerepel. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az egyezmény függelékeiben.

7.

Egy faj vagy magasabb taxon neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység az egyezmény I. függelékébe tartozik.

8.

Egy faj vagy magasabb taxon neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység az egyezmény II. függelékébe tartozik.

9.

Egy faj vagy magasabb taxon neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység az egyezmény III. függelékébe tartozik. Ebben az esetben azt az országot, amelyre tekintettel az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik.

10.

Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha önálló és tartós populációik vannak a természetben. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjukból egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő fajba tartozott, éppúgy vonatkoznak e rendelet rendelkezései, mintha e fajok önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek nem szerepelnek a mellékletekben.

11.

E rendelet 2. cikke t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett »#« jel és az azt követő szám a részek és származékok azon speciális csoportjait jelöli, amelyekre e rendelet előírásait alkalmazni kell, a következőképpen:

#1

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)

a mag, a spóra és a pollen (beleértve a pollíniumokat);

b)

a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; valamint

c)

a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág.

#2

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)

a mag és a pollen;

b)

a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c)

a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint

d)

a kivont vegyületek és a gyógyászati végtermékek.

#3

A teljes és szeletelt gyökér, valamint a gyökérdarab, kivéve a feldolgozott részeket és származékokat, mint a por, a tabletta, a kivonat, a tonik, a tea és az édesség.

#4

Valamennyi rész és származék, kivéve:

a)

a mag, kivéve a Mexikóból származó mexikói kaktuszok magjait, valamint a pollen;

b)

a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c)

a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág;

d)

a betelepített vagy mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka; valamint

e)

az Opuntia génusz Opuntia szubgénuszába tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények külön hajtása, része és származéka.

#5

A rönk, a fűrészfa és a fűrészlap;

#6

A rönk, a fűrészfa, a fűrészlap és a furnérlemez;

#7

A rönk, a fanyesedék és a feldolgozatlan zúzalék;

#8

Valamennyi rész és a származék, kivéve:

a)

a mag és a pollen (beleértve a pollíniumokat);

b)

a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek;

c)

a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint

d)

a Vanilla génuszba tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka.

#9

Valamennyi rész és a származék, kivéve:

amelyen a következő cimke szerepel »Készült ellenőrzött begyűjtés és előállítás során nyert Hoodia spp. anyagából a botswanai/namíbiai/dél-afrikai CITES irányító hatóságokkal való együttműködés keretében, a BW/NA/ZA xxxxxx számú megállapodás szerint«

#10

Valamennyi rész és a származék, kivéve:

a)

a mag és a pollen; valamint

b)

a gyógyászati végtermékek.

12.

Amennyiben semmilyen magyarázat nem szerepel a B. és C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett, ez azt jelenti, hogy valamennyi egyértelműen felismerhető rész vagy származék szerepel a mellékleten.

13.

Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy faj feletti növényrendszertani egységre vonatkozóan sem történtek kiegészítések abból a célból, hogy hibridjeiket e rendelet 4. cikk (1) bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek kereskedelmi mesterséges szaporítást tanúsító bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.

14.

A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkoznak a rendelet előírásai.

15.

A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes, elpusztult példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyekre vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 1.

Bármely teljes vagy lényegében teljes bőrre, nyersbőrre vagy cserzett bőrre.

§ 2.

Bármely tollra, illetve bármely tollal borított bőrre vagy más részre.

16.

A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyekre vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak:

§ 3.

Szárított és friss növények, beleértve — adott esetben — a leveleket, gyökereket/gyökérdarabokat, csírákat, magot/spórát, kérget és gyümölcsöt.

 

A. melléklet

B. melléklet

C. melléklet

Köznapi név

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHUROSOK)

MAMMALIA

(Emlősök)

MONOTREMATA

 

 

 

KLOAKÁSOK

Tachyglossidae

 

 

 

Hangyászsün-félék

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

Hosszúcsőrű hangyászsünök

DASYUROMORPHIA

 

 

 

ERSZÉNYES RAGADOZÓK

Dasyuridae

 

 

 

Erszényesnyestfélék

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

Hosszúfarkú erszényescickány

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

Homoki erszényescickány

Thylacinidae

 

 

 

Erszényesfarkas-félék

 

Thylacinus cynocephalus (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Erszényes farkas

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK

Peramelidae

 

 

 

Bandikutfélék

 

Chaeropus ecaudatus (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Hosszúlábú bandikut

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

Közönséges erszényesnyúl

 

Macrotis leucura (I)

 

 

Fehérfarkú erszényesnyúl

 

Perameles bougainville (I)

 

 

Nyugati bandikut

DIPROTODONTIA

 

 

 

KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK

Phalangeridae

 

 

 

Kuszkuszfélék

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

Szürke kuszkusz

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

Foltos kuszkusz

Vombatidae

 

 

 

Vombatfélék

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

Északi vombat

Macropodidae

 

 

 

Kengurufélék

 

 

Dendrolagus dorianus

 

Egyszínű kúszókenguru

 

 

Dendrolagus goodfellowi

 

Goodfellow-kúszókenguru

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

Szürke kúszókenguru

 

 

Dendrolagus matschiei

 

Matschie-kúszókenguru

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

Fekete kúszókenguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

Vörhenyes nyúlkenguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

Keresztsávos nyúlkenguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

Kantáros karmoskenguru

 

Onychogalea lunata (I)

 

 

Holdas karmoskenguru

Potoroidae

 

 

 

Patkánykenguru-félék

 

Bettongia spp. (I)

 

 

Patkánykenguruk

 

Caloprymnus campestris (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Csupaszmellű patkánykenguru

SCANDENTIA

 

 

 

MÓKUSCICKÁNY-ALAKÚAK

Tupaiidae

 

 

 

Mókuscickányfélék

 

 

Tupaiidae spp.

 

Mókuscickányok

CHIROPTERA

 

 

 

DENEVÉREK

Phyllostomidae

 

 

 

Hártyásorrú denevérek

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)

Csíkoshátú gyümölcsdenevér

Pteropodidae

 

 

 

Repülőkutya-félék

 

 

Acerodon spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Repülőrókák

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

Fülöp-szigeteki repülőróka

 

Acerodon lucifer (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Palawan-repülőróka

 

 

Pteropus spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Repülőrókák

 

Pteropus insularis (I)

 

 

Caroline-repülőróka

 

Pteropus livingstonei (II)

 

 

Livingstone-repülőróka

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

Mariana-repülőróka

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

Aranyfejű repülőróka

 

Pteropus phaeocephalus (I)

 

 

Mortlock-repülőróka

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

Palau-repülőróka

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

Rodrigez-repülőkutya

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

Samoa-repülőróka

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

Tonga-repülőróka

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

Pemba-repülőróka

PRIMATES

 

 

 

FŐEMLŐSÖK

 

 

PRIMATES spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Főemlősök

Lemuridae

 

 

 

Makifélék

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

Makifélék

Megaladapidae

 

 

 

Fürgemakifélék

 

Megaladapidae spp. (I)

 

 

Fürgemakifélék

Cheirogaleidae

 

 

 

Törpemakifélék

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

Törpemakifélék

Indridae

 

 

 

Indrifélék

 

Indridae spp. (I)

 

 

Indrifélék

Daubentoniidae

 

 

 

Véznaujjúmaki-félék

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

Véznaujjú maki

Tarsiidae

 

 

 

Koboldmakifélék

 

Tarsius spp. (II)

 

 

Koboldmakik

Callithricidae

 

 

 

Karmosmajomfélék

 

Callimico goeldii (I)

 

 

Ugró tamarin

 

Callithrix aurita (I)

 

 

Fehérpamacsos selyemmajom

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

Sárgafejű selyemmajom

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

Oroszlánmajmok

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

Csupaszpofájú tamarin

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy-tamarin

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

Fehérkezű tamarin

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

Gyapjasfejű tamarin

Cebidae

 

 

 

Csuklyásmajom-félék

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

Coiba-bőgőmajom

 

Alouatta palliata (I)

 

 

Mellényes bőgőmajom

 

Alouatta pigra (I)

 

 

Mexikói bőgőmajom

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

Ékes pókmajom alfaja

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

Ékes pókmajom alfaja

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

Gyapjas pókmajom

 

Cacajao spp. (I)

 

 

Uakarik

 

Callicebus personatus (II)

 

 

Feketearcú kabócamajom

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

Fehérorrú sátánmajom

 

Lagothrix flavicauda (I)

 

 

Sárgafarkú gyapjasmajom

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Vöröshátú mókusmajom

Cercopithecidae

 

 

 

Cerkóffélék

 

Cercocebus galeritus (I/II)

(A Cercocebus galeritus galeritus alfaj az I. függelékben szerepel)

 

 

Kalapos mangábé

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

Diána-cerkóf

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

Sárgafarkú cerkóf

 

Colobus satanas (II)

 

 

Ördögkolobusz

 

Macaca silenus (I)

 

 

Oroszlánfejű makákó

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

Drill

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

Mandrill

 

Nasalis concolor (I)

 

 

Mentawai nagyorrúmajom

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

Borneói nagyorrúmajom

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

Mentawai langur

 

Procolobus pennantii (I/II)

(A faj a II. függelékben szerepel, de a Procolobus pennantii kirkii alfaj az I. függelékben található)

 

 

Keleti kolobusz

 

Procolobus preussi (II)

 

 

Preuss-kolobusz

 

Procolobus rufomitratus (I)

 

 

Tana-kolobusz

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

Piszeorrú majmok

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

Hulmán langur

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

François-langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

Aranylangur

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

Nilgiri-langur

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

Sapkás langur

Hylobatidae

 

 

 

Gibbonfélék

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

Gibbonfélék

Hominidae

 

 

 

Emberfélék

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

Gorilla

 

Pan spp. (I)

 

 

Csimpánzok

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

Orángután

XENARTHRA

 

 

 

VENDÉGIZÜLETESEK

Myrmecophagidae

 

 

 

Hangyászfélék

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

Sörényes hangyász

 

 

 

Tamandua mexicana (III Guatemala)

Északi hangyász

Bradypodidae

 

 

 

Háromujjúlajhár-félék

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

Füstös háromujjú-lajhár

Megalonychidae

 

 

 

Kétujjúlajhár-félék

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Costa Rica)

Hoffman-kétujjú-lajhár

Dasypodidae

 

 

 

Tatufélék

 

 

 

Cabassous centralis (III Costa Rica)

Északi csupaszfarkú tatu

 

 

 

Cabassous tatouay (III Uruguay)

Nagy csupaszfarkú-tatu

 

 

Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves export kvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.)

 

Bolíviai szőröstatu

 

Priodontes maximus (I)

 

 

Óriástatu

PHOLIDOTA

 

 

 

TOBZOSKÁK

Manidae

 

 

 

Tobzoskafélék

 

 

Manis spp. (II)

(A ceyloni tobzoska (Manis crassicaudata), a bengáli tobzoska (Manis pentadactyla) és a hátsó-indiai tobzoska (Manis javanica) vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves export kvóta nulla.)

 

Tobzoskák

LAGOMORPHA

 

 

 

NYÚLALAKÚAK

Leporidae

 

 

 

Nyúlfélék

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

Sörtés nyúl

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

Mexikói nyúl

RODENTIA

 

 

 

RÁGCSÁLÓK

Sciuridae

 

 

 

Mókusfélék

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

Mexikói prérikutya

 

 

 

Epixerus ebii (III Ghána)

Temmick-óriásmókus

 

 

 

Marmota caudata (III India)

Hosszúfarkú mormota

 

 

 

Marmota himalayana (III India)

Himalájai mormota

 

 

Ratufa spp. (II)

 

Királymókusok

 

 

 

Sciurus deppei (III Costa Rica)

Deppe-erdeimókus

Anomaluridae

 

 

 

Pikkelyesfarkú mókusok

 

 

 

Anomalurus beecrofti (III Ghána)

Vöröshasú pikkelyesmókus

 

 

 

Anomalurus derbianus (III Ghána)

Derby-pikkelyesmókus

 

 

 

Anomalurus pelii (III Ghána)

Pel-pikkelyesmókus

 

 

 

Idiurus macrotis (III Ghána)

Nagyfülű pikkelyesmókus

Muridae

 

 

 

Egérfélék

 

Leporillus conditor (I)

 

 

Nagy rőzsepatkány

 

Pseudomys praeconis (I)

 

 

Dűnelakó ausztrálegér

 

Xeromys myoides (I)

 

 

Ausztrál mocsáripatkány

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Ausztrál szirtipatkány

Hystricidae

 

 

 

Gyalogsülfélék

 

Hystrix cristata (III Ghána)

 

 

Tarajos sül

Erethizontidae

 

 

 

Kúszósülfélék

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Hondurasz)

Mexikói kúszósül

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Uruguay)

Tüskés kúszósül

Agoutidae

 

 

 

Pakafélék

 

 

 

Agouti paca (III Honduras)

Pettyes paka

Dasyproctidae

 

 

 

Agutifélék

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

Közép-amerikai aguti

Chinchillidae

 

 

 

Csincsillafélék

 

Chinchilla spp. (I) (A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 

 

Csincsillák

CETACEA

 

 

 

Cetek (delfinek, bálnák)

 

CETACEA spp. (I/II)  (1)

 

 

Cetek

CARNIVORA

 

 

 

RAGADOZÓK

Canidae

 

 

 

Kutyafélék

 

 

 

Canis aureus (III India)

Aranysakál

 

Canis lupus (I/II)

(Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; minden egyéb populáció a II. függelékben található.)

Canis lupus (II) (Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi)

 

Szürke farkas

 

Canis simensis

 

 

Etióp sakál

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

Közönséges pamparóka

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

Sörényesfarkas

 

 

Cuon alpinus (II)

 

Vadkutya

 

 

Pseudalopex culpaeus (II)

 

Culpeo pamparóka

 

 

Pseudalopex griseus (II)

 

Argentin pamparóka

 

 

Pseudalopex gymnocercus (II)

 

Igazi pamparóka

 

Speothos venaticus (I)

 

 

Erdeikutya

 

 

 

Vulpes bengalensis (III India)

Indiai róka

 

 

Vulpes cana (II)

 

Afgán róka

 

 

Vulpes zerda (II)

 

Sivatagi róka

Ursidae

 

 

 

Medvefélék

 

 

Ursidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Medvefélék

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

Óriáspanda

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

Kis panda

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

Maláj medve

 

Melursus ursinus (I)

 

 

Ajakos medve

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

Pápaszemes medve

 

Ursus arctos (I/II)

(Bhután, Kína, Mexikó és Mongólia populációi és az Ursus arctos isabellinus alfaj az I. függelékben szerepel; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel).

 

 

Barnamedve

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

Örvös medve

Procyonidae

 

 

 

Mosómedvefélék

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Costa Rica)

Ecsetfarkú nyestmedve

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica)

Közép-amerikai macskanyérc

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

Fehérorrú koati

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Uruguay)

Vörösorrú koati alfaja

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

Farksodró

Mustelidae

 

 

 

Menyétfélék

 

Lutrinae

 

 

 

Vidraformák

 

 

Lutrinae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Vidrák

 

Aonyx congicus (I) (Kamerun és Nigéria populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Kongói tömpeujjúvidra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

Tengeri vidra

 

Lontra felina (I)

 

 

Parti vidra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

Hosszúfarkú vidra

 

Lontra provocax (I)

 

 

Déli vidra

 

Lutra lutra (I)

 

 

Közönséges vidra

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

Óriásvidra

 

Mellivorinae

 

 

 

Méhészborzformák

 

 

 

Mellivora capensis (III Botswana/Ghána)

Méhészborz

 

Mephitinae

 

 

 

Bűzösborzok

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

Patagóniai bűzösborz

Mustelinae

 

 

 

Menyétformák

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

Tayra

 

 

 

Galictis vittata (III Costa Rica)

Nagy grizon

 

 

 

Martes flavigula (III India)

Sárgatorkú nyest

 

 

 

Martes foina intermedia (III India)

Nyest alfaja

 

 

 

Martes gwatkinsii (III India)

Gwatkins-nyest

 

Mustela nigripes (I)

 

 

Feketelábú görény

Viverridae

 

 

 

Cibetmacskafélék

 

 

 

Arctictis binturong (III India)

Binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Botswana)

Afrikai cibetmacska

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

Fossza

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

Vidracibet

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

Falanuk

 

 

Fossa fossana (II)

 

Madagaszkári cibetmacska

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

Sávos pálmasodró

 

 

 

Paguma larvata (III India)

Álcás pálmasodró

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III India)

Közönséges pálmasodró

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III India)

Jerdon-pálmasodró

 

 

Prionodon linsang (II)

 

Sávos tigrispetymeg

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

Foltos tigrispetymeg

 

 

 

Viverra civettina (III India)

Malabári cibetmacska

 

 

 

Viverra zibetha (III India)

Indiai cibetmacska

 

 

 

Viverricula indica (III India)

Kis cibetmacska

Herpestidae

 

 

 

Mongúzfélék

 

 

 

Herpestes brachyurus fuscus (III India)

Rövidfarkú mongúz alfaja

 

 

 

Herpestes edwardsii (III India)

Szürke mongúz

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III India)

Jávai mongúz alfaja

 

 

 

Herpestes smithii (III India)

Smith-mongúz

 

 

 

Herpestes urva (III India)

Rákász-mongúz

 

 

 

Herpestes vitticollis (III India)

Csíkosnyakú mongúz

Hyaenidae

 

 

 

Hiénafélék

 

 

 

Proteles cristatus (III Botswana)

Cibethiéna

Felidae

 

 

 

Macskafélék

 

 

Felidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított forma példányaira nem vonatkoznak a rendelet rendelkezései)

 

Macskafélék

 

Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvóták a következők szerint vannak megállapítva: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése vonatkozik.)

 

 

Gepárd

 

Caracal caracal (I) (Az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Sivatagi macska (karakál)

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

Temminck-macska

 

Felis nigripes (I)

 

 

Feketelábú macska

 

Felis silvestris (II)

 

 

Vadmacska

 

Herpailurus yaguaroni (I) (Közép- és Észak-Amerika populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

 

 

Jaguarundi

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

Ocelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

Tigrismacska

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

Hosszúfarkú macska

 

Lynx lynx (II)

 

 

Közönséges hiúz

 

Lynx pardinus (I)

 

 

Párduchiúz

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

Ködfoltos párduc

 

Oncifelis geoffroyi (I)

 

 

Geoffroy-macska

 

Oreailurus jacobita (I)

 

 

Andesi macska

 

Panthera leo persica (I)

 

 

Ázsiai oroszlán

 

Panthera onca (I)

 

 

Jaguár

 

Panthera pardus (I)

 

 

Leopárd

 

Panthera tigris (I)

 

 

Tigris

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

Márványfoltos macska

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Banglades, India és Thaiföld populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel.)

 

 

Bengáli törpemacska

 

Prionailurus bengalensis iriomotensis (II)

 

 

Iriomote-törpemacska

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

Laposfejű macska

 

Prionailurus rubiginosus (I) (India populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel.)

 

 

Rozsdás macska

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

Floridai puma

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

Costa Ricai puma

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

Keleti puma

 

Uncia uncia (I)

 

 

Hópárduc

Otariidae

 

 

 

Fülesfókafélék

 

 

Arctocephalus spp (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Medvefókák

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

Juan Fernandez-medvefóka

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

Guadelupe-medvefóka

Odobenidae

 

 

 

Rozmárfélék

 

 

Odobenus rosmarus (III Canada)

 

Rozmár

Phocidae

 

 

 

Fókafélék

 

 

Mirounga leonina (II)

 

Déli elefántfóka

 

Monachus spp. (I)

 

 

Barátfókák

PROBOSCIDEA

 

 

 

ORMÁNYOSOK

Elephantidae

 

 

 

Elefántfélék

 

Elephas maximus (I)

 

 

Ázsiai elefánt

 

Loxodonta africana (I) — (Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe populációi kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

Loxodonta africana (II)

(Botswana, Namíbia, Dél-Afrika (2) és Zimbabwe (3) populációi; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

 

Afrikai elefánt

SIRENIA

 

 

 

SZIRÉNEK

Dugongidae

 

 

 

Dugongfélék

 

Dugong dugon (I)

 

 

Dugong

Trichechidae

 

 

 

Manátifélék

 

Trichechidae spp. (I/II) (A Trichechus inunguis és a Trichechus manatus az I. függelékben szerepel. A Trichechus senegalensis a II. függelékben szerepel.)

 

 

Manátik

PERISSODACTYLA

 

 

 

PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK

Equidae

 

 

 

Lófélék

 

Equus africanus (I) (Az Equus asinus-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.)

 

 

Afrikai vadszamár

 

Equus grevyi (I)

 

 

Grevy-zebra

 

Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus alfaj az I. függelékben található)

 

 

Ázsiai vadszamár

 

Equus kiang (II)

 

 

Kiang

 

 

Equus onager (II) (Az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

Onager

 

Equus onager khur (I)

 

 

Onager alfaja

 

Equus przewalskii (I)

 

 

Vadló

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

Hartmann-hegyizebra

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

Fokföldi hegyizebra

Tapiridae

 

 

 

Tapírfélék

 

Tapiridae spp. (I) (A B. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

 

Tapírok

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

Közönséges tapír

Rhinocerotidae

 

 

 

Orrszarvúfélék

 

Rhinocerotidae spp. (I) (A B. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

 

Orrszarvúfélék

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (Dél-Afrika populációi; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni)

 

Déli szélesszájú orrszarvú

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Tragulidae

 

 

 

Kancsilfélék

 

 

 

Hyemoschus aquaticus (III Ghána)

Afrikai kancsil

Suidae

 

 

 

Disznófélék

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

Babirussza

 

Sus salvanius (I)

 

 

Törpedisznó

Tayassuidae

 

 

 

Pekarifélék

 

 

Tayassuidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

Pekarifélék

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

Chaco-pekari

Hippopotamidae

 

 

 

Vízilófélék

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

Törpevíziló

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

Nílusi víziló

Camelidae

 

 

 

Tevefélék

 

 

Lama guanicoe (II)

 

Guanakó

 

Vicugna vicugna (I) (Argentína populációi kivételével (Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi); Bolívia (a teljes populáció); Chile (a Primera terület populációja); és Peru (a teljes populáció); amelyek szerepelnek a B. mellékletben)

Vicugna vicugna (II) Argentína  (4) populációi (Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi); Bolívia  (5)(a teljes populáció); Chile  (6)(a Primera terület populációja); Peru  (7)(a teljes populáció); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel)

 

Vikunya

Moschidae

 

 

 

Pézsmaszarvasfélék

 

Moschus spp. (I) (Afganisztán, Bhután, India, Mianmar, Nepál és Pakisztán populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel)

Moschus spp. (II) (Afganisztán, Bhután, India, Mianmar, Nepál és Pakisztán populációi kivételével, amelyek az A. mellékletben szerepelnek)

 

Pézsmaszarvasok

Cervidae

 

 

 

Szarvasfélék

 

Axis calamianensis (I)

 

 

Calamian-szarvas

 

Axis kuhlii (I)

 

 

Kuhl-szarvas

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

Annami-disznószarvas

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

Lápi szarvas

 

Cervus duvaucelii (I)

 

 

Mocsári szarvas

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

Kasmíri gímszarvas

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Tunézia)

Atlasz-gímszarvas

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

Hangul-gímszarvas

 

Cervus eldii (I)

 

 

Líraszarvas

 

Dama mesopotamica (I)

 

 

Mezopotámiai szarvas

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

Villásszarvasok

 

 

 

Mazama americana cerasina (III Guatemala)

Vörös nyársasszarvas alfaja

 

Megamuntiacus vuquanghensis (I)

 

 

Vietnami muntyákszarvas

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

Kontyos muntyákszarvas

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)

Maja fehérfarkú szarvas

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

Pampaszarvas

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

Északi törpeszarvas

 

Pudu puda (I)

 

 

Déli törpeszarvas

Antilocapridae

 

 

 

Villásszarvúantilop-félék

 

Antilocapra americana (I) (Mexikó populációi; e rendelet mellékleteiben más populáció sem szerepel)

 

 

Villásszarvú antilop

Bovidae

 

 

 

Marhafélék

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

Mendeszantilop

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

Sörényes juh

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

Erdei amerikai bölény

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepál)

Indiai antilop

 

Bos gaurus (I) (A Bos frontalis -ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 

 

Gaur

 

Bos mutus (I) (A Bos grunniens -ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

 

 

Jak

 

Bos sauveli (I)

 

 

Kouprey

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepál) (A Bubalus bubalis -ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései)

Vízibivaly

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

Alföldi anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

Mindoro-bivaly

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

Hegyi anoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

Takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

Pödröttszarvú kecske

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

Feketelábú bóbitásantilop

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

Libériai bóbitásantilop

 

 

Cephalophus monticola (II)

 

Kék bóbitásantilop

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

Ogilby-bóbitásantilop

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

Sárgahátú bóbitásantilop

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

Zebra-bóbitásantilop

 

 

 

Damaliscus lunatus (III Ghána)

Közönséges lantszarvúantilop

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

Tarka lantszarvúantilop

 

 

Gazella cuvieri (III Tunézia)

 

Edmi gazella

 

Gazella dama (I)

 

 

Dám gazella

 

 

Gazella dorcas (III Tunézia)

 

Dorkász gazella

 

 

Gazella leptoceros (III Tunézia)

 

Homoki gazella

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

Óriás fekete lóantilop

 

 

Kobus leche (II)

 

Zambézi mocsáriantilop

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

Vörös gorál

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

Hosszúfarkú gorál

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

Közönséges gorál

 

Naemorhedus sumatraensis (I)

 

 

Déli gorál

 

Oryx dammah (I)

 

 

Kardszarvú nyársasantilop

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

Arab nyársasantilop

 

 

Ovis ammon (II) (Az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével)

 

Argali juh

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

Tibeti argali juh

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

Kara Tau argali juh

 

 

Ovis canadensis (II) (Mexikó populációi; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel)

 

Vastagszarvú juh

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

Ciprusi muflon

 

 

Ovis vignei (II) (Az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével)

 

Urial

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

Indiai urial

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

Tibeti antilop, csiru

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

Vietnámi antilop

 

Rupicapra pyrenaica ornata (I)

 

 

Abruzzói zerge

 

 

Saiga tatarica (II)

 

Tatárantilop

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepál)

Négyszarvú antilop

 

 

 

Tragelaphus eurycerus (III Ghána)

Bongó

 

 

 

Tragelaphus spekii (III Ghána)

Szitutunga

AVES

(Madarak)

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

STRUCCALAKÚAK

Struthionidae

 

 

 

Struccfélék

 

Struthio camelus (I) (Csak Algéria, Burkina Faso, Kamerun, a Közép-Afrikai Köztársaság, Csád, Mali, Mauritánia, Marokkó, Niger, Nigéria, Szenegál és Szudán populációi; e rendelet mellékleteiben egyetlen más populáció sem szerepel)

 

 

Strucc

RHEIFORMES

 

 

 

NANDUALAKÚAK

Rheidae

 

 

 

Nandufélék

 

 

Rhea americana (II)

 

Nandu

 

Rhea pennata(I) (Argentína és Chile Rhea pennata pennata populációi kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 

 

Darwin-nandu

 

 

Rhea pennata pennata (II) (Argentína és Chile populációi)

 

Darwin-nandu törzsalakja

TINAMIFORMES

 

 

 

TINAMÚALAKÚAK

Tinamidae

 

 

 

Tinamufélék

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

Remetetinamu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

PINGVINALAKÚAK

Spheniscidae

 

 

 

Pingvinfélék

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

Pápaszemes pingvin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

Humboldt-pingvin

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

VÖCSÖKALAKÚAK

Podicipedidae

 

 

 

Vöcsökfélék

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

Óriásvöcsök

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

VÉSZMADÁRALAKÚAK

Diomedeidae

 

 

 

Albatroszfélék

 

Diomedea albatrus (I)

 

 

Rövidfarkú albatrosz

PELECANIFORMES

 

 

 

GÖDÉNYALAKÚAK

Pelecanidae

 

 

 

Gödényfélék

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

Borzas gödény

Sulidae

 

 

 

Szulafélék

 

Papasula abbotti (I)

 

 

Falakó szula

Fregatidae

 

 

 

Fregattmadárfélék

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Fehérhasú fregattmadár

CICONIIFORMES

 

 

 

GÓLYAALAKÚAK

Ardeidae

 

 

 

Gémfélék

 

 

 

Ardea goliath (III Ghána)

Óriásgém

 

Bubulcus ibis (III Ghána)

 

 

Pásztorgém

 

Casmerodius albus (III Ghána)

 

 

Nagy kócsag

 

Egretta garzetta (III Ghána)

 

 

Kis kócsag

Balaenicipitidae

 

 

 

Papucscsőrűgólya-félék

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

Papucscsőrű gólya

Ciconiidae

 

 

 

Gólyafélék

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

Feketecsőrű gólya

 

Ciconia nigra (II)

 

 

Fekete gólya

 

Ciconia stormi

 

 

Pápaszemes gólya

 

 

 

Ephippiorhynchus senegalensis (III Ghána)

Nyerges gólya

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

Jabiru

 

 

 

Leptoptilos crumeniferus (III Ghána)

Afrikai marabu

 

Leptoptilos dubius

 

 

Sárgafejű marabu

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Szumátrai tantalusz

Threskiornithidae

 

 

 

Íbiszfélék

 

 

 

Bostrychia hagedash (III Ghána)

Hadadaíbisz

 

 

 

Bostrychia rara (III Ghána)

Foltosnyakú íbisz

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

Skarlátbatla

 

Geronticus calvus (II)

 

 

Déli tarvarjú

 

Geronticus eremita (I)

 

 

Tarvarjú

 

Nipponia nippon (I)

 

 

Nipponíbisz

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

Kanalasgém

 

Pseudibis gigantea

 

 

Óriásíbisz

 

 

 

Threskiornis aethiopicus (III Ghána)

Szent íbisz

Phoenicopteridae

 

 

 

Flamingófélék

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Flamingók

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

Rózsás flamingó

ANSERIFORMES

 

 

 

LÚDALAKÚAK

Anatidae

 

 

 

Récefélék

 

 

 

Alopochen aegyptiacus (III Ghána)

Nílusi lúd

 

 

 

Anas acuta (III Ghána)

Nyílfarkú réce

 

Anas aucklandica (I)

 

 

Maori réce

 

 

Anas bernieri (II)

 

Bernier-réce

 

 

 

Anas capensis (III Ghána)

Bantu réce

 

 

 

Anas clypeata (III Ghána)

Kanalas réce

 

 

 

Anas crecca (III Ghána)

Csörgő réce

 

 

Anas formosa (II)

 

Cifra réce

 

Anas laysanensis (I)

 

 

Laysani réce

 

Anas oustaleti (I)

 

 

Mariana-szigeteki réce

 

 

 

Anas penelope (III Ghána)

Fütyülő réce

 

Anas querquedula (III Ghána)

 

 

Böjti réce

 

Aythya innotata

 

 

Madagaszkári cigányréce

 

Aythya nyroca (III Ghána)

 

 

Cigányréce

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

Kanadai lúd aleut-szigeteki alfaja

 

Branta ruficollis (II)

 

 

Vörösnykú lúd

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

Hawaii lúd

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

Pézsmaréce

 

Cairina scutulata (I)

 

 

Dzsungelréce

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

Koszkoróbahattyú

 

 

Cygnus melanocorypha (II)

 

Feketenyakú hattyú

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

Pálmafütyülőlúd (Karibi fütyülőlúd)

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

Feketehasú fütyülőlúd

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Ghána/Honduras)

Sujtásos fütyülőlúd

 

 

 

Dendrocygna viduata (III Ghána)

Apáca-fütyülőlúd

 

Mergus octosetaceus

 

 

Brazíl bukó

 

 

 

Nettapus auritus (III Ghána)

Afrikai törpelúd

 

 

Oxyura jamaicensis

 

Halcsontfarkú réce

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

Kékcsőrű réce

 

 

 

Plectropterus gambensis (III Ghána)

Tüskésszárnyú lúd

 

 

 

Pteronetta hartlaubii (III Ghána)

Kongói réce

 

Rhodonessa caryophyllacea (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Rózsásfejű réce

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

Bütykös fényréce

 

Tadorna cristata

 

 

Koreai ásólúd

FALCONIFORMES

 

 

 

Sólyomalakúak

 

 

FALCONIFORMES spp. (II) — (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével és a C. mellékletben szereplő újvilágkeselyű-félék (Cathartidae) egy fajának kivételével; ennek a családnak a többi faja nem szerepel e rendelet mellékleteiben)

 

Sólyomalakúak

Cathartidae

 

 

 

Újvilágikeselyű-félék

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

Kaliforniai kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

Királykeselyű

 

Vultur gryphus (I)

 

 

Andesi kondor

Pandionidae

 

 

 

Halászsasfélék

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

Halászsas

Accipitridae

 

 

 

Vágómadárfélék

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

Kis héja

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

Héja

 

Accipiter nisus (II)

 

 

Karvaly

 

Aegypius monachus (II)

 

 

Barátkeselyű

 

Aquila adalberti (I)

 

 

Ibériai sas

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

Szirti sas

 

Aquila clanga (II)

 

 

Fekete sas

 

Aquila heliaca (I)

 

 

Parlagi sas

 

Aquila pomarina (II)

 

 

Békászó sas

 

Buteo buteo (II)

 

 

Egerészölyv

 

Buteo lagopus (II)

 

 

Gatyás ölyv

 

Buteo rufinus (II)

 

 

Pusztai ölyv

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

Csigászhéja kubai alfaja

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

Kígyászölyv

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

Barna rétihéja

 

Circus cyaneus (II)

 

 

Kékes rétihéja

 

Circus macrourus (II)

 

 

Fakó rétihéja

 

Circus pygargus (II)

 

 

Hamvas rétihéja

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

Kuhi

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

Madagaszkári kígyászhéja

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

Saskeselyű

 

Gyps fulvus (II)

 

 

Fakó keselyű

 

Haliaeetus spp. (I/II) (A Haliaeetus albicilla az I. függelékben szerepel; a többi faj a II. függelékben szerepel)

 

 

Rétisasok

 

Harpia harpyja (I)

 

 

Hárpia

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

Héjasas

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

Törpesas

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

Tumbesi erdeiölyv

 

Milvus migrans (II)

 

 

Barna kánya

 

Milvus milvus (II)

 

 

Vörös kánya

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

Dögkeselyű

 

Pernis apivorus (II)

 

 

Darázsölyv

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

Majomevő sas

Falconidae

 

 

 

Sólyomfélék

 

Falco araea (I)

 

 

Seychelle-szigeteki vércse

 

Falco biarmicus (II)

 

 

Feldegg-sólyom

 

Falco cherrug (II)

 

 

Kerecsensólyom

 

Falco columbarius (II)

 

 

Kis sólyom

 

Falco eleonorae (II)

 

 

Eleonóra-sólyom

 

Falco jugger (I)

 

 

Indiai sólyom

 

Falco naumanni (II)

 

 

Fehérkarmú vércse

 

Falco newtoni(I) (A Seychelle-szigetek populációja)

 

 

Madagaszkári vércse

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

Sivatagi sólyom

 

Falco peregrinus (I)

 

 

Vándorsólyom

 

Falco punctatus (I)

 

 

Mauritiusi vércse

 

Falco rusticolus (I)

 

 

Északi sólyom (vadászsólyom)

 

Falco subbuteo (II)

 

 

Kabasólyom

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

Vörösvércse

 

Falco vespertinus (II)

 

 

Kék vércse

GALLIFORMES

 

 

 

TYÚKALAKÚAK

Megapodiidae

 

 

 

Talegallatyúk-félék

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Kalapácsfejű tyúk

Cracidae

 

Crax spp.* (-/III) (Az alábbi fajok a III. függelékbe tartoznak: Kolumbia vette fel a Crax alberti, Crax daubentoni és Crax globulosa fajokat és Kolumbia, Costa Rica, Guatemala és Honduras vette fel a Crax rubrát)

 

Hokkófajok

 

Crax alberti (III Kolumbia)

 

 

Kéklebenyes hokkó

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

Atlanti hokkó

 

Mitu mitu (I)

 

 

Csupaszfülű mitu

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

Szarvas hokkó

 

 

Ortalis vetula (III Guatemala/Honduras)

 

Yukatáni erdeityúk

 

 

Pauxi spp. (-/III) (Kolumbia vette fel a Pauxi pauxi-t a III. függelékbe)

 

Sisakoshokkó-fajok

 

Penelope albipennis (I)

 

 

Fehérszárnyú sakutyúk

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

Borzas sakutyúk

 

 

Penelopina nigra (III Guatemama)

 

Szurdokguán

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

Pápaszemes guán

 

Pipile pipile (I)

 

 

Trinidadi guán

Phasianidae

 

 

 

Fácánfélék

 

 

Agelastes meleagrides (III Ghána)

 

Fehérmellű gyöngytyúk

 

 

 

Agriocharis ocellata (III Guatemala)

Pávaszemes pulyka

 

 

Arborophila charltonii (III Malajzia)

 

Örvös hegyifogoly

 

 

Arborophila orientalis (III Malajzia)

 

Fehérarcú hegyifogoly

 

 

Argusianus argus (II)

 

Argosz-páva

 

 

 

Caloperdix oculea (III Malajzia)

Rozsdás szemesfogoly

 

Catreus wallichii (I)

 

 

Bóbitás fácán

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

Bozótfürj sonora-sivatagi alfaja

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

Fehér fülesfácán

 

Crossoptilon harmani (I)

 

 

Tibeti fülesfácán

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

Barna fülesfácán

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

Gyöngyös bankivatyúk

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

Vérfácán

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

Himalájai fényfácán

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

Kékfarkú fényfácán

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

Fehérfarkú fényfácán

 

 

Lophura bulweri

 

Fehérfarkú fácán

 

 

Lophura diardi

 

Hamvas fácán

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

Vietnámi fácán

 

 

Lophura erythrophthalma (III Malajzia)

 

Sárgafarkú fácán

 

 

Lophura hatinhensis

 

Annami fácán

 

 

Lophura hoogerwerfi

 

Csontfarkú fácán

 

 

Lophura ignita (III Malajzia)

 

Tűzfácán

 

Lophura imperialis (I)

 

 

Császárfácán

 

 

Lophura inornata

 

Salvadori fácán

 

 

Lophura leucomelanos

 

Ördögfácán (nepáli fácán)

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

Nyerges fácán

 

 

 

Melanoperdix nigra (III Malajzia)

Fekete erdeifogoly

 

Odontophorus strophium

 

 

Örvös fogasfürj

 

Ophrysia superciliosa

 

 

Himalájai fürj

 

 

Pavo muticus (II)

 

Zöld páva

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

Szürke pávafácán

 

Polyplectron emphanum (I)

 

 

Díszes pávafácán

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

Barna pávafácán

 

 

 

Polyplectron inopinatum (III Malajzia)

Hegyi pávafácán

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

Maláj pávafácán

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

Borneói pávafácán

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

Gyöngyös fácán

 

 

 

Rhizothera longirostris (III Malajzia)

Hosszúcsőrű erdeifogoly

 

 

 

Rollulus rouloul (III Malajzia)

Rulrul

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

Fehérnyakú fácán

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

Burmai fácán

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

Mikádófácán

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

Kaszpi királyfogoly

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

Tibeti királyfogoly

 

Tragopan blythii (I)

 

 

Fehérhasú tragopán

 

Tragopan caboti (I)

 

 

Mandarintragopán

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

Kasmír-tragopán

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepál)

Szatírtragopán

 

Tympanuchus cupido attwateri (I)

 

 

Nagy prérityúk texasi alfaja

GRUIFORMES

 

 

 

DARUALAKÚAK

Gruidae

 

 

 

Darufélék

 

 

Gruidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Darufélék

 

Grus americana (I)

 

 

Lármás daru

 

Grus canadensis (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de a Grus canadensis nesiotes és a Grus canadensis pulla alfajok az I. függelékben találhatók)

 

 

Kanadai daru

 

Grus grus (II)

 

 

Daru

 

Grus japonensis (I)

 

 

Mandzsu daru

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

Hódaru

 

Grus monacha (I)

 

 

Kámzsás daru

 

Grus nigricollis (I)

 

 

Kormosfejű daru

 

Grus vipio (I)

 

 

Amúri daru

Rallidae

 

 

 

Guvatfélék

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Barna bozótguvat

Rhynochetidae

 

 

 

Kagu

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

Kagu

Otididae

 

 

 

Túzokfélék

 

 

Otididae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Túzokfélék

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

Indiai túzok

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

Galléros túzok

 

Eupodotis indica (II)

 

 

Zászlós florikán

 

Eupodotis bengalensis (I)

 

 

Bengál florikán

 

Otis tarda (II)

 

 

Túzok

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

Reznek

CHARADRIIFORMES

 

 

 

LILEALAKÚAK

Burhinidae

 

 

 

Ugartyúkfélék

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Guatemala)

Koronás ugartyúk

Scolopacidae

 

 

 

Szalonkafélék

 

Numenius borealis (I)

 

 

Eszkimópóling

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

Vékonycsőrű póling

 

Tringa guttifer (I)

 

 

Pettyes cankó

Laridae

 

 

 

Sirályfélék

 

Larus relictus (I)

 

 

Mongol sirály

COLUMBIFORMES

 

 

 

GALAMBALAKÚAK

Columbidae

 

 

 

Galambfélék

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

Sörényes galamb

 

 

Columba caribaea

 

Jamaicai galamb

 

Claravis godefrida

 

 

Sávos ezüstgalamb

 

 

 

Columba guinea (III Ghána)

Csíkosnyakú galamb

 

 

 

Columba iriditorques (III Ghána)

Szivárványos galamb

 

Columba livia (III Ghána)

 

 

Szirti galamb

 

 

 

Columba mayeri (III Mauritius)

Rózsás galamb

 

 

 

Columba unicincta (III Ghána)

Kongói galamb

 

 

Didunculus strigirostris

 

Bagolycsőrű galamb

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

Mindori császárgalamb

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

Luzoni csillagosgalamb

 

 

Goura spp. (II)

 

Koronásgalambfajok

 

Leptotila wellsi

 

 

Grenadai gerle

 

 

 

Oena capensis (III Ghána)

Álarcos gerle

 

 

 

Streptopelia decipiens (III Ghána)

Akáciagerle

 

 

 

Streptopelia roseogrisea (III Ghána)

Kacagó gerle

 

 

 

Streptopelia semitorquata (III Ghána)

Pirosszemű gerle

 

 

 

Streptopelia senegalensis (III Ghána)

Pálmagerle

 

Streptopelia turtur (III Ghána)

 

 

Vadgerle

 

 

 

Streptopelia vinacea (III Ghána)

Borszínű gerle

 

 

 

Treron calva (III Ghána)

Afrikai lombgalamb

 

 

 

Treron waalia (III Ghána)

Sárgahasú lombgalamb

 

 

 

Turtur abyssinicus (III Ghána)

Feketecsőrű erdeigerle

 

 

 

Turtur afer (III Ghána)

Acélfoltos erdeigerle

 

 

 

Turtur brehmeri (III Ghána)

Kékfejű erdeigerle

 

 

 

Turtur tympanistria (III Ghána)

Fehérhasú erdeigerle

PSITTACIFORMES

 

 

 

Papagályalakúak

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II) —(Az A. és a C. mellékletben szereplő fajok kivételével, valamint az Agapornis roseicollis, a Melopsittacus undulatus és a Nymphicus hollandicus fajokat, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben)

 

Papagályalakúak

Psittacidae

 

 

 

Papagájfélék

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

Vöröstorkú amazon

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

Sárgavállú amazon

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

Vörösfarkú amazon

 

Amazona finschi (I)

 

 

Lilahomlokú amazon

 

Amazona guildingii (I)

 

 

Királyamazon

 

Amazona imperialis (I)

 

 

Császáramazon

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

Kubai amazon

 

Amazona ochrocephala auropalliata (I)

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala belizensis (I)

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala caribaea (I)

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala oratrix (I)

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala parvipes (I)

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona ochrocephala tresmariae (I)

 

 

Sárgahomlokú amazon alfaja

 

Amazona pretrei (I)

 

 

Vörösmaszkos amazon

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

Tüzeshomlokú amazon

 

Amazona tucumana (I)

 

 

Tucumán-amazon

 

Amazona versicolor (I)

 

 

Kékmaszkos amazon

 

Amazona vinacea (I)

 

 

Galambbegyű amazon

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

Zöldarcú amazon

 

Amazona vittata (I)

 

 

Puerto Rico-i amazon

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

Jácintara-fajok

 

Ara ambigua (I)

 

 

Nagy katonaara

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

Kéktorkú ara

 

Ara macao (I)

 

 

Sárgavállú ara

 

Ara militaris (I)

 

 

Kis katonaara

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

Vörösfülű ara

 

Cacatua goffini (I)

 

 

Tanimbar-kakadu

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

Vörösfarú kakadu

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

Malaku-kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

Sárgafülű kakadu (beleértve a kis sárgabóbitás, a közép sárgabóbitás és a narancsbóbitás kakadut is)

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

Spix-ara

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

Mangere-kecslepapagáj

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

Piroshomlokú kecskepapagáj

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

Pirosarcú fügepapagáj

 

Eos histrio (I)

 

 

Koronás lóri

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

Szarvas papagáj

 

Geopsittacus occidentalis (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Éjjeli papagáj

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

Aranypapagáj

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

Narancshasú fűpapagáj

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

Sárgafülű papagáj

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

Földi papagáj

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

Skarláthomlokú papagáj

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Arakakadu

 

Propyrrhura couloni (I)

 

 

Kékfejű törpeara

 

Propyrrhura maracana (I)

 

 

Vöröshátú törpeara

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

Aranyvállú papagáj

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

Csuklyás papagáj

 

Psephotus pulcherrimus (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Paradicsompapagáj

 

Psittacula echo (I)

 

 

Mauritiusi papagáj

 

 

 

Psittacula krameri (III Ghána)

Örvös papagáj (Kis sándorpapagáj)

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

Kékmellű papagáj

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

Kékmellű papagáj

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

Bagolypapagáj

 

Vini spp. (I/II) (A Vini ultramarine az I. mellékletben szerepel, az összes többi faj a II. mellékletben található)

 

 

Lórik (Vini-fajok)

CUCULIFORMES

 

 

 

TURÁKÓALAKÚAK

Musophagidae

 

 

 

Turákófélék

 

 

Corythaeola cristata (III Ghána)

 

Óriásturákó

 

 

Crinifer piscator (III Ghána)

 

Nyugati lármásmadár

 

 

Musophaga porphyreolopha (II)

 

Lilasapkás pizángevő

 

 

Musophaga violacea (III Ghána)

 

Bíbor pizángevő

 

 

Tauraco spp. (II)(Az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Turákók

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

Bannerman-turákó

STRIGIFORMES

 

 

 

Bagolyalakúak

 

 

STRIGIFORMES spp. (II)(Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Bagolyalakúak

Tytonidae

 

 

 

Gyöngybagolyfélék

 

Tyto alba (II)

 

 

Gyöngybagoly

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

Vörhenyes gyöngybagoly

Strigidae

 

 

 

Bagolyfélék

 

Aegolius funereus (II)

 

 

Gatyáskuvik

 

Asio flammeus (II)

 

 

Réti fülesbagoly

 

Asio otus (II)

 

 

Erdei fülesbagoly

 

Athene blewitti (I)

 

 

Erdei kuvik

 

Athene noctua (II)

 

 

Kuvik

 

Bubo bubo (II)

 

 

Uhu

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

Törpekuvik

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

Óriáskuvik

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

Kakukkbagoly undulata alfaja

 

Ninox squamipila natalis (I)

 

 

Karácsony-szigeteki kakukkbagoly

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

Hóbagoly

 

Otus ireneae (II)

 

 

Sokoke-füleskuvik

 

Otus scops (II)

 

 

Füleskuvik

 

Strix aluco (II)

 

 

Macskabagoly

 

Strix nebulosa (II)

 

 

Szakállas bagoly

 

Strix uralensis (II)

 

 

Uráli bagoly

 

Surnia ulula (II)

 

 

Karvalybagoly

APODIFORMES

 

 

 

SARLÓSFECSKE-ALAKÚAK

Trochilidae

 

 

 

Kolibrifélék

 

 

Trochilidae spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Kolibrifélék

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

Bahia-remetekolibri

TROGONIFORMES

 

 

 

TROGONALAKÚAK

Trogonidae

 

 

 

Trogonfélék

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

Kvézál

CORACIIFORMES

 

 

 

SZALAKÓTALAKÚAK

Bucerotidae

 

 

 

Szarvascsőrűmadár-félék

 

 

Aceros spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Aceros-fajok

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

Vöröstorkú szarvascsőrűmadár

 

Aceros subruficollis (I)

 

 

Sárgatorkú szarvascsőrűmadár

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

Anorrhinus-fajok

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

Anthracoceros-fajok

 

 

Buceros spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Buceros-fajok

 

Buceros bicornis (I)

 

 

Nagy szarvascsőrűmadár

 

Buceros vigil (I)

 

 

Kalapácsfejű szarvascsőrűmadár

 

 

Penelopides spp. (II)

 

Penelopides-fajok

PICIFORMES

 

 

 

HARKÁLYALAKÚAK

Capitonidae

 

 

 

Bajszikafélék

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)

 

Tukánbajszika

Ramphastidae

 

 

 

Tukánfélék

 

 

Baillonius bailloni (III Argentína)

 

Sáfránytukán

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

Feketenyakú arasszári

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentína)

 

Barnafülű arasszári

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

Zöld arasszári

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentína)

 

Zöldcsőrű tukán

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

Szivárványcsőrű tukán

 

 

Ramphastos toco (II)

 

Tokótukán

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

Fehértorkú tukán

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

Feketecsőrű tukán

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentína)

 

Sávoscsőrű törpetukán

Picidae

 

 

 

Harkályfélék

 

Campephilus imperialis (I)

 

 

Császárharkály

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Koreai fehérhasú harkály

PASSERIFORMES

 

 

 

VERÉBALAKÚAK

Cotingidae

 

 

 

Kotingafélék

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)

Díszes sisakosmadár

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)

Lebernyeges sisakosmadár

 

Cotinga maculata (I)

 

 

Kobaltkotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

Szirtimadárfajok

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

Fehérszárnyú kotinga

Pittidae

 

 

 

Pittafélék

 

 

Pitta guajana (II)

 

Szalagos pitta

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

Sziámi pitta

 

Pitta kochi (I)

 

 

Bajszos pitta

 

 

Pitta nympha (II)

 

Tündérpitta

Atrichornithidae

 

 

 

Bozótjárófélék

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

Lármás bozótjáró

Hirundinidae

 

 

 

Fecskefélék

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

Fehérszemű nádifecske

Pycnonotidae

 

 

 

Bülbülfélék

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Sárgafejű bülbül

Muscicapidae

 

 

 

Légykapófélék

 

Bebrornis rodericanus (III Mauritius)

 

 

Rodriguez-poszáta

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

Rück-niltava

 

Dasyornis broadbenti litoralis (valószínűleg kipusztult) (I)

 

 

Vörhenyes sörtésmadár

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

Nyugati sörtésmadár

 

 

Garrulax canorus (II)

 

Énekes álszajkó

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

Ezüstfülű napmadár (ezüstfülű fülemüle)

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

Piroscsőrű napmadár (kínai fülemüle)

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

Szecsuáni naprigó

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

Fehérnyakú gólyalábúvarjú

 

Picathartes oreas (I)

 

 

Szürkenyakú gólyalábúvarjú

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Mauritiusi paradicsom-légykapó

Nectariniidae

 

 

 

Nektármadárfélék

 

 

Anthreptes pallidigaster

 

Sokoke-nektármadár

 

 

Anthreptes rubritorques

 

Rubinvörös nektármadár

Zosteropidae

 

 

 

Pápaszemesmadár-félék

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

Ezüstbegyű pápaszemesmadár

Meliphagidae

 

 

 

Mézevőfélék

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Borzas mézevő cassidix alfaja

Emberizidae

 

 

 

Sármányfélék

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

Zöld kardinálispinty

 

 

Paroaria capitata (II)

 

Vöröslábú kardinálispinty

 

 

Paroaria coronata (II)

 

Szürke kardinálispinty

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Szivárványos tangara

Icteridae

 

 

 

Csirögefélék

 

Agelaius flavus (I)

 

 

Sáfránycsiröge

Fringillidae

 

 

 

Pintyfélék

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

Tűzcsíz

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Aranyarcú csíz

 

 

 

Serinus canicapillus (III Ghána)

Barna csicsörke

 

 

 

Serinus leucopygius (III Ghána)

Fehérhátú csicsörke (Szürke csicsörke)

 

 

 

Serinus mozambicus (III Ghána)

Mozambiki csicsörke

Estrildidae

 

 

 

Szövőpintyfélék

 

 

 

Amadina fasciata (III Ghána)

Szalagpinty

 

 

Amandava formosa (II)

 

Olajzöld asztrild

 

 

 

Amandava subflava (III Ghána)

Aranymellű asztrild

 

 

 

Estrilda astrild (III Ghána)

Asztrild (Helenapinty)

 

 

 

Estrilda caerulescens (III Ghána)

Vörösfarkú asztrild

 

 

 

Estrilda melpoda (III Ghána)

Narancsarcú asztrild

 

 

 

Estrilda troglodytes (III Ghána)

Korallcsőrű asztrild

 

 

 

Lagonosticta rara (III Ghána)

Feketehasú amarant

 

 

 

Lagonosticta rubricata (III Ghána)

Skarlátvörös amarant

 

 

 

Lagonosticta rufopicta (III Ghána)

Szalagos amarant

 

 

 

Lagonosticta senegala (III Ghána)

Vöröscsőrű amarant

 

 

 

Lagonosticta vinacea (III Ghána)

Borvörös amarant

 

 

 

Lonchura bicolor (III Ghána)

Csíkosszárnyú szarkapinty

 

 

 

Lonchura cantans (III Ghána)

Afrikai ezüstcsőrűpinty

 

 

 

Lonchura cucullata (III Ghána)

Kis szarkapinty

 

 

 

Lonchura fringilloides (III Ghána)

Nagy szarkapinty

 

 

 

Mandingoa nitidula (III Ghána)

Zöld pettyesasztrild

 

 

 

Nesocharis capistrata (III Ghána)

Fehérarcú cinegeasztrild

 

 

 

Nigrita bicolor (III Ghána)

Rozsdás négerpinty

 

 

 

Nigrita canicapilla (III Ghána)

Szürkefejű négerpinty

 

 

 

Nigrita fusconota (III Ghána)

Fehérmellű négerpinty

 

 

 

Nigrita luteifrons (III Ghána)

Sárgahomlokú négerpinty

 

 

 

Ortygospiza atricollis (III Ghána)

Fürjasztrild

 

 

Padda fuscata

 

Barna rizspinty

 

 

Padda oryzivora (II)

 

Rizspinty

 

 

 

Parmoptila rubrifrons (III Ghána)

Vöröshomlokú hangyászpinty

 

 

 

Pholidornis rushiae (III Ghána)

Cinegehília

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Szakállas amandina törzsalakja

 

 

 

Pyrenestes ostrinus (III Ghána)

Feketehasú bíborasztrild

 

 

 

Pytilia hypogrammica (III Ghána)

Sárganyakú asztrild

 

 

 

Pytilia phoenicoptera (III Ghána)

Aurora-asztrild

 

 

 

Spermophaga haematina (III Ghána)

Nyugati kékcsőrűpinty

 

 

 

Uraeginthus bengalus (III Ghana)

Pirosfülű pillangópinty

Ploceidae

 

 

 

Szövőmadárfélék

 

 

 

Amblyospiza albifrons (III Ghána)

Magtörő szövőmadár

 

 

 

Anaplectes rubriceps (III Ghána)

Skarlát szövőmadár

 

 

 

Anomalospiza imberbis (III Ghána)

Kakukk-szövőmadár

 

 

 

Bubalornis albirostris (III Ghána)

Fehércsőrű bivalymadár

 

 

 

Euplectes afer (III Ghána)

Sárgafejű özvegypinty

 

 

 

Euplectes ardens (III Ghána)

Galléros özvegypinty

 

 

 

Euplectes franciscanus (III Ghána)

Orix-özvegypinty

 

 

 

Euplectes hordeaceus (III Ghána)

Feketeszárnyú özvegypinty

 

 

 

Euplectes macrourus (III Ghána)

Sárgahátú özvegypinty

 

 

 

Malimbus cassini (III Ghána)

Cassin-püspökmadár

 

 

 

Malimbus malimbicus (III Ghána)

Kontyos püspökmadár

 

 

 

Malimbus nitens (III Ghána)

Vöröstorkú püspökmadár

 

 

 

Malimbus rubricollis (III Ghána)

Pirostarkójú püspökmadár

 

 

 

Malimbus scutatus (III Ghána)

Csuklyás püspökmadár

 

 

 

Pachyphantes superciliosus (III Ghána)

Barnahátú püspökmadár

 

 

 

Passer griseus (III Ghána)

Szürkefejű veréb

 

 

 

Petronia dentata (III Ghána)

Száheli köviveréb

 

 

 

Plocepasser superciliosus (III Ghána)

Bajszos szövőveréb

 

 

 

Ploceus albinucha (III Ghána)

Csóka-szövőmadár

 

 

 

Ploceus aurantius (III Ghána)

Narancs-szövőmadár

 

 

 

Ploceus cucullatus (III Ghána)

Málinkó-szövőmadár

 

 

 

Ploceus heuglini (III Ghána)

Heuglin-szövőmadár

 

 

 

Ploceus luteolus (III Ghána)

Törpeszövőmadár

 

 

 

Ploceus melanocephalus (III Ghána)

Feketefejű szövőmadár

 

 

 

Ploceus nigerrimus (III Ghána)

Fekete szövőmadár

 

 

 

Ploceus nigricollis (III Ghána)

Bandita-szövőmadár

 

 

 

Ploceus pelzelni (III Ghána)

Vékonycsőrű szövőmadár

 

 

 

Ploceus preussi (III Ghána)

Preuss-szövőmadár

 

 

 

Ploceus tricolor (III Ghána)

Aranyörvös szövőmadár

 

 

 

Ploceus vitellinus (III Ghána)

Feketearcú szövőmadár

 

 

 

Quelea erythrops (III Ghána)

Pirosfejű szövőmadár

 

 

 

Sporopipes frontalis (III Ghána)

Rozsdásnyakú szövőveréb

 

 

 

Vidua chalybeata (III Ghána)

Piroslábú atlaszvida

 

 

 

Vidua interjecta (III Ghána)

Uszályos paradicsomvida

 

 

 

Vidua larvaticola (III Ghána)

Baka-atlaszvida

 

 

 

Vidua macroura (III Ghána)

Dominikánus vida

 

 

 

Vidua orientalis (III Ghána)

Száheli paradicsomvida

 

 

 

Vidua raricola (III Ghána)

Zöldes atlaszvida

 

 

 

Vidua togoensis (III Ghána)

Hosszúfarkú paradicsomvida

 

 

 

Vidua wilsoni (III Ghána)

Bíboratlaszvida

Sturnidae

 

 

 

Seregélyfélék

 

 

Gracula religiosa (II)

 

Beó

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Bali seregély

Paradisaeidae

 

 

 

Paradicsommadár-félék

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

Paradicsommadár-félék

REPTILIA

(Hüllők)

TESTUDINATA

 

 

 

TEKNŐSÖK

Dermatemydidae

 

 

 

Tabascoteknős-félék

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

Tabasco-teknős

Platysternidae

 

 

 

Nagyfejűteknős-félék

 

 

Platysternon megacephalum (II)

 

Nagyfejű teknős

Emydidae

 

 

 

Édesvíziteknős-félék

 

 

Annamemys annamensis (II)

 

Annami teknős

 

Batagur baska (I)

 

 

Batagur-teknős

 

 

Callagur borneoensis (II)

 

Callagur-teknős

 

 

 

Chinemys megalocephala (III Kína)

Nagyfejű háromélűteknős

 

 

 

Chinemys nigricans (III Kína)

Nagy háromélűteknős

 

 

 

Chinemys reevesii (III Kína)

Kínai háromélűteknős

 

 

Chrysemys picta

 

Díszes ékszerteknős

 

 

Clemmys insculpta (II)

 

Északi víziteknős

 

Clemmys muhlenbergii (I)

 

 

Muhlenberg-víziteknős

 

 

Cuora spp. (II)

 

Szelenceteknősök

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

Hamilton-teknős

 

 

 

Geoemyda spengleri (III Kína)

Cakkos földiteknős

 

 

Heosemys depressa (II)

 

Lapos partiteknős

 

 

Heosemys grandis (II)

 

Óriás-partiteknős

 

 

Heosemys leytensis (II)

 

Leytei partiteknős

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

Tüskés partiteknős

 

 

Hieremys annandalii (II)

 

Templomteknős

 

 

Kachuga spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Fedélteknősök

 

Kachuga tecta (I)

 

 

Indiai fedélteknős

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

Celebeszi erdeiteknős

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

Maláj csigaevőteknős

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kína)

Iverson-víziteknős

 

 

Mauremys mutica (II)

 

Indokínai víziteknős

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kína)

Pritchard-víziteknős

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

Háromélű földiteknős

 

Morenia ocellata (I)

 

 

Burmai gyűrűsteknős

 

 

Notochelys platynota (II)

 

Maláj laposhátúteknős

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kína)

Kuanghszi-csíkosteknős

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kína)

Hajnani csíkosteknős

 

 

 

Ocadia sinensis (III Kína)

Kínai csíkosteknős

 

 

Orlitia borneensis (II)

 

Borneói folyamiteknős

 

 

Pyxidea mouhotii (II)

 

Indiai skatulyateknős

 

 

 

Sacalia bealei (III Kína)

Kínai szemesteknős

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kína)

Hajnani szemesteknős

 

 

 

Sacalia quadriocellata (III Kína)

Díszes szemesteknős

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

Fekete szélesfejűteknős

 

 

Terrapene spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő faj kivételével)

 

Dobozteknősök

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

Coahuilai dobozteknős

 

 

Trachemys scripta elegans

 

Vörösfülű ékszerteknős

Testudinidae

 

 

 

Szárazfölditeknős-félék

 

 

Testudinidae spp.(II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével; a vöröslábú teknős (Geochelone sulcata) vadon befogott, elsődlegesen kereskedelmi célból forgalmazott egyedeire megállapított éves exportkvóta nulla.)

 

Szárazfölditeknős-félék

 

Geochelone nigra (I)

 

 

Elefántteknős

 

Geochelone radiata (I)

 

 

Sugaras teknős

 

Geochelone yniphora (I)

 

 

Csőrösmellű teknős

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

Mexikói üregteknős

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

Résteknős

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

Déli sátorteknős

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

Közönséges pókteknős

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

Lapos pókteknős

 

Testudo graeca (II)

 

 

Mór teknős

 

Testudo hermanni (II)

 

 

Görög teknős

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

Egyiptomi teknős

 

Testudo marginata (II)

 

 

Szegélyes teknős

 

Testudo werneri (I)

 

 

Nincs magyar neve

Cheloniidae

 

 

 

Tengeriteknős-félék

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

Tengeriteknős-félék

Dermochelyidae

 

 

 

Kérgesteknősfélék

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

Kérgesteknős

Trionychidae

 

 

 

Lágyhéjúteknős-félék

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

Porcos lágyhéjúteknős

 

Apalone ater (I)

 

 

Fekete lágyhéjúteknős

 

Aspideretes gangeticus (I)

 

 

Gangeszi lágyhéjúteknős

 

Aspideretes hurum (I)

 

 

Pávaszemes lágyhéjúteknős

 

Aspideretes nigricans (I)

 

 

Sötét lágyhéjúteknős

 

 

Chitra spp. (II)

 

Pisze-lágyhéjúteknősök

 

 

Lissemys punctata (II)

 

Indiai leffentyűsteknős

 

 

 

Palea steindachneri (III Kína)

Bibircsesnyakú lágyhéjúteknős

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

Óriás-lágyhéjúteknősök

 

 

 

Pelodiscus axenaria (III Kína)

Nincs magyar neve

 

 

 

Pelodiscus maackii (III Kína)

Nincs magyar neve

 

 

 

Pelodiscus parviformis (III Kína)

Nincs magyar neve

 

 

 

Pelodiscus sinensis (III Kína)

Kínai lágyhéjúteknős

 

 

 

Rafetus swinhoei (III Kína)

Swinhoe-lágyhéjúteknős

 

 

 

Trionyx triunguis (III Ghána)

Afrikai lágyhéjúteknős

Pelomedusidae

 

 

 

Sisakteknősfélék

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

Madagaszkári folyamteknős

 

 

 

Pelomedusa subrufa (III Ghána)

Merevmellű sisakteknős

 

 

Peltocephalus dumeriliana (II)

 

Duméril-sisakteknős

 

 

 

Pelusios adansonii (III Ghána)

Adanson-sisakteknős

 

 

 

Pelusios castaneus (III Ghána)

Barna sisakteknős

 

 

 

Pelusios gabonensis (III Ghána)

Csíkos sisakteknős

 

 

 

Pelusios niger (III Ghána)

Fekete sisakteknős

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Folyamteknősök

Carettochelyidae

 

 

 

Kétkarmúteknős-félék

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Kétkarmú teknős

Chelidae

 

 

 

Kígyónyakúteknős-félék

 

 

Chelodina mccordi (II)

 

McCord-kígyónyakúteknős

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

Ál-huszárteknős

CROCODYLIA

 

 

 

Krokodilok

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (Az A. mellékletben szereplő fajok kivételével)

 

Krokodilok

Alligatoridae

 

 

 

Alligátorfélék

 

Alligator sinensis (I)

 

 

Kínai alligátor

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

Apoporisi pápaszemes kajmán

 

Caiman latirostris (I) (Argentína populációja kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 

 

Sakáre-kajmán

 

Melanosuchus niger (I) (Ecuador populációja kivételével, amely a B. mellékletben szerepel, és amely nulla export kvótával rendelkezik mindaddig, amíg az egyezmény nemzetközi titkársága és az IUCN/SSC krokodilspecialista csoportja éves exportkvótát meg nem állapít)

 

 

Fekete kajmán

Crocodylidae

 

 

 

Krokodilfélék

 

Crocodylus acutus (I) (Kuba populációja kivételével, amely a B. mellékletben szerepel)

 

 

Hegyesorrú krokodil

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

Páncélos krokodil

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

Orinocói krokodil

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

Mindoro-krokodil

 

Crocodylus moreletii (I)

 

 

Púpos krokodil

 

Crocodylus niloticus (I) (Kivéve Botswana, Etiópia, Kenya, Madagaszkár, Malawi, Mozambik, Namíbia, Dél-Afrika, Uganda, Tanzánia (amely a fogságban felnevelt példányok mellett 1 600 vadonból származó példányig terjedő kvótával rendelkezik, beleértve a vadászati trófeákat is), Zambia és Zimbabwe populációit, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 

 

Nílusi krokodil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

Mocsári krokodil

 

Crocodylus porosus (I) (Kivéve Ausztrália, Indonézia és Pápua Új-Guinea populációit, amelyek a B. mellékletben szerepelnek)

 

 

Bordás krokodil

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

Rombuszkrokodil

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

Sziámi krokodil

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

Tompaorrú krokodil

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

Szunda-krokodil

Gavialidae

 

 

 

Gaviálfélék

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

Gangeszi gaviál

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

HIDASGYÍKOK

Sphenodontidae

 

 

 

Hidasgyíkfélék

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

Hidasgyíkok