Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:086:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 86, 28 maart 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 86

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
28 maart 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 277/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 278/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

3

 

 

Verordening (EG) nr. 279/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

5

 

 

Verordening (EG) nr. 280/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 900/2007 bedoelde permanente inschrijving

7

 

 

Verordening (EG) nr. 281/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van witte suiker in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1060/2007 bedoelde permanente inschrijving

8

 

*

Verordening (EG) nr. 282/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 betreffende materialen en voorwerpen van gerecycleerde kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2023/2006 (1)

9

 

*

Verordening (EG) nr. 283/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 673/2005 van de Raad tot vaststelling van aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

19

 

*

Verordening (EG) nr. 284/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 houdende inschrijving van een aantal benamingen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (Lingot du Nord (BGA), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (BGA), Marrone di Roccadaspide (BGA))

21

 

 

Verordening (EG) nr. 285/2008 van de Commissie van 27 maart 2008 houdende vaststelling van de restituties die van toepassing zijn op bepaalde producten van de sector suiker, uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage I bij het Verdrag vallen

23

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad en Commissie

 

 

2008/270/EG, Euratom

 

*

Besluit van de Raad en de Commissie van 25 februari 2008 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat anderzijds

25

 

 

Raad

 

 

2008/271/EG

 

*

Besluit van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de sluiting van een tweede aanvullende protocol bij de Overeenkomst inzake economisch partnerschap, politieke coördinatie en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Mexicaanse Staten, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en van Roemenië tot de Europese Unie

27

 

 

Commissie

 

 

2008/272/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 28 november 2007 betreffende de staatssteun C 6/07 (ex N 558/06) die Polen voornemens is toe te kennen aan Techmatrans S.A. (Kennisgeving geschied onder nummer C(2007) 5616)  (1)

28

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit 2008/148/EG van de Raad van 22 maart 2008 houdende machtiging tot sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling waarin de gemeenschappelijke overeenstemming wordt vastgelegd die de Overeenkomst inzake internationale samenwerking betreffende onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten op het gebied van intelligente productiesystemen (IMS) tussen de Europese Gemeenschap en Australië, Canada, de EVA-landen Noorwegen en Zwitserland, Korea, Japan en de Verenigde Staten van Amerika verlengt en wijzigt (PB L 53 van 27.2.2008)

34

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top