Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:086:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 86, 28. březen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 86

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
28. března 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 277/2008 ze dne 27. března 2008 o stanovení standardních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 278/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu

3

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 279/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další cukerné produkty vyvážené v nezměněném stavu

5

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 280/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 900/2007

7

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 281/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví maximální výše vývozních náhrad pro bílý cukr v rámci stálého nabídkového řízení podle nařízení (ES) č. 1060/2007

8

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008 o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006 (1)

9

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

19

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 284/2008 ze dne 27. března 2008 o zápisu určitých názvů do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Lingot du Nord (CHZO), Cipolla Rossa di Tropea Calabria (CHZO), Marrone di Roccadaspide (CHZO))

21

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 285/2008 ze dne 27. března 2008, kterým se stanoví sazby náhrad použitelné u některých produktů v odvětví cukru vyvážených ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy

23

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Rada a Komise

 

 

2008/270/ES, Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady a Komise ze dne 25. února 2008 o uzavření Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Švýcarskou konfederací na straně druhé jménem Evropského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii

25

 

 

Rada

 

 

2008/271/ES

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 25. února 2008 o uzavření Druhého dodatkového protokolu k Dohodě o hospodářském partnerství a politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Spojenými státy mexickými na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharska a Rumunska k Evropské unii

27

 

 

Komise

 

 

2008/272/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 28. listopadu 2007 o státní podpoře K 6/07 (ex N 558/06), kterou Polsko plánuje ve prospěch společnosti Techmatrans S.A. (oznámeno pod číslem K(2007) 5616)  (1)

28

 

 

Tiskové opravy

 

*

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví (Úř. věst. L 404 ze dne 30.12.2006; opravené znění v Úř. věst. L 12 ze dne 18.1.2007)

34

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top