Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:086:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 86, 28 mars 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 86

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
28 mars 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 277/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 278/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av exportbidrag för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick

3

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 279/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av exportbidrag för sirap och vissa andra sockerprodukter som exporteras i obearbetat skick

5

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 280/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 900/2007

7

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 281/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av det högsta exportbidraget för vitsocker inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 1060/2007

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 282/2008 av den 27 mars 2008 om återvunna plastmaterial och plastprodukter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och ändring av förordning (EG) nr 2023/2006 (1)

9

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008 av den 27 mars 2008 om ersättning av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater

19

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 284/2008 av den 27 mars 2008 om införande av vissa beteckningar i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (Lingot du Nord [SGB], Cipolla Rossa di Tropea Calabria [SGB], Marrone di Roccadaspide [SGB])

21

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 285/2008 av den 27 mars 2008 om fastställande av bidragssatserna för vissa produkter från sockersektorn som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

23

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet och kommissionen

 

 

2008/270/EG, Euratom

 

*

Rådets och kommissionens beslut av den 25 februari 2008 om ingående på Europeiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens vägnar av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan

25

 

 

Rådet

 

 

2008/271/EG

 

*

Rådets beslut av den 25 februari 2008 om ingående av ett andra tilläggsprotokoll till avtalet om ekonomiskt partnerskap, politisk samordning och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mexikos förenta stater, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen

27

 

 

Kommissionen

 

 

2008/272/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 28 november 2007 om statligt stöd C 6/07 (ex N 558/06) som Polen planerar att genomföra till förmån för Techmatrans S.A. [delgivet med nr K(2007) 5616]  (1)

28

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top