EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:196:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 196, 02 augustus 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 196
46e jaargang
2 augustus 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1382/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2003 betreffende de toekenning van communautaire financiële bijstand om de milieuprestaties van het vrachtvervoersysteem te verbeteren ("Marco Polo-programma") 1
*Verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten 7
Verordening (EG) nr. 1384/2003 van de Commissie van 1 augustus 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 15
*Verordening (EG) nr. 1385/2003 van de Commissie van 1 augustus 2003 tot vaststelling van de hoeveelheden bananen die in het vierde kwartaal van 2003 in het kader van de tariefcontingenten voor invoer in de Gemeenschap beschikbaar zijn 17
*Verordening (EG) nr. 1386/2003 van de Commissie van 1 augustus 2003 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 19
*Verordening (EG) nr. 1387/2003 van de Commissie van 1 augustus 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2300/97 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1221/97 van de Raad houdende algemene regels voor de uitvoering van de maatregelen tot verbetering van de productie en de afzet van honing 22
*Verordening (EG) nr. 1388/2003 van de Commissie van 1 augustus 2003 inzake de stopzetting van de visserij op schelvis door vaartuigen die de vlag van België voeren 24
*Verordening (EG) nr. 1389/2003 van de Commissie van 1 augustus 2003 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van België voeren 25
Verordening (EG) nr. 1390/2003 van de Commissie van 1 augustus 2003 houdende afwijzing van uitvoercertificaataanvragen, in de sector granen, voor producten van GN-code 10030090 26

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/574/EC
*Beschikking van de Commissie van 30 juli 2003 tot vijftiende wijziging van Beschikking 2000/284/EG houdende vaststelling van de lijst van erkende wincentra voor de invoer van sperma van paardachtigen uit derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2733) (1) 27
2003/575/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 augustus 2003 tot wijziging van Beschikking 2001/618/EG teneinde bepaalde departementen van Frankrijk en een provincie van Italië op te nemen in de lijst van lidstaten en regio's die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky, en in de lijst van regio's waar goedgekeurde programma's tot uitroeiing van de ziekte van Aujeszky worden uitgevoerd (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2786) (1) 41
2003/576/EC
*Beschikking van de Commissie van 1 augustus 2003 tot wijziging van Beschikking 93/402/EEG ten aanzien van de invoer van vers vlees uit Argentinië (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 2787) (1) 43
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2003/577/JHA
*Kaderbesluit 2003/577/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken 45
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top