EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:196:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 196, 02. august 2003


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 196
46. årgang
2. august 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2003 af 22. juli 2003 om EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer ("Marco Polo-programmet") 1
*Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 1384/2003 af 1. august 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 15
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1385/2003 af 1. august 2003 om fastsættelse af de mængder bananer, der kan indføres til Fællesskabet under toldkontingenterne i fjerde kvartal af 2003 17
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1386/2003 af 1. august 2003 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 19
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1387/2003 af 1. august 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2300/97 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1221/97 om almindelige regler for anvendelsen af foranstaltninger til forbedring af produktionen og afsætningen af honning 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1388/2003 af 1. august 2003 om indstilling af fiskeri efter kuller fra fartøjer, som fører belgisk flag 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 1389/2003 af 1. august 2003 om indstilling af fiskeri efter tunge fra fartøjer, som fører belgisk flag 25
Kommissionens forordning (EF) nr. 1390/2003 af 1. august 2003 om afvisning af ansøgninger om eksportlicenser inden for kornsektoren for produkter henhørende under KN-kode 10030090 26

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/574/EC
*Kommissionens beslutning af 30. juli 2003 om 15. ændring af beslutning 2000/284/EF om listen over godkendte sædopsamlingsstationer for indførsel af hingstesæd fra tredjelande (meddelt under nummer K(2003) 2733) (1) 27
2003/575/EC
*Kommissionens beslutning af 1. august 2003 om ændring af beslutning 2001/618/EF, således at nogle departementer i Frankrig og en provins i Italien optages på listerne over medlemsstater og regioner, der er fri for Aujeszky's sygdom, og regioner, hvor der er iværksat godkendte programmer for udryddelse af Aujeszky's sygdom (meddelt under nummer K(2003) 2786) (1) 41
2003/576/EC
*Kommissionens beslutning af 1. august 2003 om ændring af beslutning 93/402/EØF for så vidt angår import af fersk kød fra Argentina (meddelt under nummer K(2003) 2787) (1) 43
Retsakter vedtaget i henhold til afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union
2003/577/JHA
*Rådets rammeafgørelse 2003/577/RIA af 22. juli 2003 om fuldbyrdelse i Den Europæiske Union af kendelser om indefrysning af formuegoder eller bevismateriale 45
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top