EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:242:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 242, 10 september 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 242
45e jaargang
10 september 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juli 2002 tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap 1
Verordening (EG) nr. 1601/2002 van de Commissie van 9 september 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 16
*Verordening (EG) nr. 1602/2002 van de Commissie van 9 september 2002 houdende vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 1999/105/EG van de Raad inzake de machtiging van lidstaten om het verkopen van gespecificeerd bosbouwkundig teeltmateriaal aan de eindgebruiker te verbieden 18
*Verordening (EG) nr. 1603/2002 van de Commissie van 9 september 2002 tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1535/2002 van de Commissie van 28 augustus 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, ten aanzien van de areaalbetalingen voor bepaalde akkerbouwgewassen en van de betalingen voor braaklegging voor het verkoopseizoen 2002/2003 ten behoeve van de producenten in bepaalde Duitse gebieden 21
Verordening (EG) nr. 1604/2002 van de Commissie van 9 september 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 23

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/746/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 juli 2002 inzake een procedure op grond van artikel 81 van het EG-Verdrag en artikel 53 van de EER-overeenkomst (COMP/37.730 — AuA/LH) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2502) (1) 25
2002/747/EC
*Beschikking van de Commissie van 9 september 2002 tot vaststelling van de herziene milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor lampen en tot wijziging van Beschikking 1999/568/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 3310) (1) 44
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top