EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:183:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 183, 12 juli 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 183
45e jaargang
12 juli 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Besluit nr. 1247/2002/EG van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie van 1 juli 2002 betreffende het statuut en de algemene voorwaarden voor de uitoefening van het ambt van Europees toezichthouder voor gegevensbescherming 1
Verordening (EG) nr. 1248/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 3
*Verordening (EG) nr. 1249/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2366/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004 5
*Verordening (EG) nr. 1250/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 houdende afwijking, voor het verkoopseizoen 2001/2002, van de termijnen van artikel 12, leden 3 en 5, en van artikel 20, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2366/98 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2003/2004 7
*Verordening (EG) nr. 1251/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1915/83 houdende enige uitvoeringsbepalingen inzake de boekhoudingen voor de constatering van de inkomens in de landbouwbedrijven 9
*Verordening (EG) nr. 1252/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 betreffende de voorlopige vergunning voor een nieuw toevoegingsmiddel in de diervoeding (1) 10
*Verordening (EG) nr. 1253/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 800/1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten 12
Verordening (EG) nr. 1254/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om rechten op invoer voor het in Verordening (EG) nr. 954/2002 bedoelde deelcontingent I voor bevroren rundvlees 22
Verordening (EG) nr. 1255/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 23
Verordening (EG) nr. 1256/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 29
Verordening (EG) nr. 1257/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 46e deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1430/2001 31
Verordening (EG) nr. 1258/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 32
Verordening (EG) nr. 1259/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 betreffende de offertes voor de uitvoer van gerst die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 901/2002 35
Verordening (EG) nr. 1260/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rogge in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 900/2002 36
Verordening (EG) nr. 1261/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 899/2002 37
Verordening (EG) nr. 1262/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de representatieve prijzen en de aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten uit de sector suiker 38
Verordening (EG) nr. 1263/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere producten van de suikersector 40
Verordening (EG) nr. 1264/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 42
Verordening (EG) nr. 1265/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 houdende wijziging van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelproducten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 44
Verordening (EG) nr. 1266/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen 46
Verordening (EG) nr. 1267/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het B-stelsel in de sector groenten en fruit 48
Verordening (EG) nr. 1268/2002 van de Commissie van 11 juli 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 49
*Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (1) 51
*Richtlijn 2002/62/EG van de Commissie van 9 juli 2002 tot negende aanpassing aan de technische vooruitgang van bijlage I bij Richtlijn 76/769/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (organische tinverbindingen) (1) 58

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2002/577/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 juli 2002 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van klassieke varkenspest in Duitsland in 1999 (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2552) 60
2002/578/EC
*Beschikking van de Commissie van 10 juli 2002 houdende wijziging van Beschikking 2002/199/EG tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van levende runderen en varkens uit bepaalde derde landen (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 2553) (1) 62
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top