EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:183:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 183, 12. heinäkuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 183
45. vuosikerta
12. heinäkuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista 1
Komission asetus (EY) N:o 1248/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 1249/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 1250/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 12 artiklan 3 ja 5 kohdassa ja 20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta määräajasta poikkeamisesta markkinointivuosina 2001/2002 7
*Komission asetus (EY) N:o 1251/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, tietyistä kirjanpitoon liittyvistä soveltamista koskevista säännöistä maatilojen tulojen selvittämiseksi annetusta asetuksesta (ETY) N:o 1915/83 poikkeamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 1252/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, uuden rehun lisäaineen väliaikaisesta hyväksymisestä (1) 10
*Komission asetus (EY) N:o 1253/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 800/1999 muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1254/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 954/2002 säädetyn jäädytettyä naudanlihaa koskevan osakiintiön I mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 22
Komission asetus (EY) N:o 1255/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 1256/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 29
Komission asetus (EY) N:o 1257/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1430/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 46. osittaista tarjouskilpailua varten 31
Komission asetus (EY) N:o 1258/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 32
Komission asetus (EY) N:o 1259/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 35
Komission asetus (EY) N:o 1260/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, rukiin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 36
Komission asetus (EY) N:o 1261/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 37
Komission asetus (EY) N:o 1262/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 38
Komission asetus (EY) N:o 1263/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 1264/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 1265/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 44
Komission asetus (EY) N:o 1266/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrän muuttamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 1267/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 1268/2002, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2002, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 49
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (1) 51
*Komission direktiivi 2002/62/EY, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY liitteen I mukauttamisesta tekniikan kehitykseen yhdeksännen kerran (orgaaniset tinayhdisteet) (1) 58

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/577/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisön taloudellisesta tuesta klassisen sikaruton hävittämiseksi Saksasta vuonna 1999 (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2552) 60
2002/578/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2002, eläinten terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista elävien nauta- ja sikaeläinten tuonnissa tietyistä kolmansista maista tehdyn päätöksen 2002/199/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2553) (1) 62
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top