EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 102, 17 april 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 102
42e jaargang
17 april 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 794/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 795/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor boter en de maximumbedragen van de steun voor room, boter en boterconcentraat die gelden voor de 29e bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EG) nr. 2571/97 bedoelde permanente openbare inschrijving 3
Verordening (EG) nr. 796/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs van boter voor de 237e inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1589/87 bedoelde permanente inschrijving 5
Verordening (EG) nr. 797/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van het maximumbedrag van de steun voor boterconcentraat voor de 201e bijzondere inschrijving die wordt gehouden in het kader van de permanente verkoop bij inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 429/90 6
Verordening (EG) nr. 798/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot schorsing van de boteraankopen in sommige lidstaten 7
*Verordening (EG) nr. 799/1999 van de Commissie van 16 april 1999 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 8
*Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie van 15 april 1999 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwproducten 11
Verordening (EG) nr. 801/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van langkorrelige volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2566/98 53
Verordening (EG) nr. 802/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van rondkorrelige, halflangkorrelige en langkorrelige A volwitte rijst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2565/98 54
Verordening (EG) nr. 803/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst en schorsing van de afgifte van de uitvoercertificaten 55
*Verordening (EG) nr. 804/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprongVoor de EER relevante tekst (1) 58
*Verordening (EG) nr. 805/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot, met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren 64
*Verordening (EG) nr. 806/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/98 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bescherming van de voor bepaalde soorten v.q.p.r.d. gebruikte aanvullende traditionele aanduidingen 67
*Verordening (EG) nr. 807/1999 van de Commissie van 16 april 1999 houdende overgangsmaatregelen, met het oog op de invoering van de euro, voor de financiering van de keuringen en controles overeenkomstig Richtlijn 85/73/EEG 68
*Verordening (EG) nr. 808/1999 van de Commissie van 16 april 1999 houdende wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 2148/96 70
Verordening (EG) nr. 809/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de in april 1999 ingediende aanvragen om uitvoercertificaten voor producten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land 73
Verordening (EG) nr. 810/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 74

Rectificaties
Rectificatie op Verordening (EG) nr. 791/1999 van de Commissie van 15 april 1999 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen (PB L 101 van 16. 4. 1999) 77
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top