EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:102:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 102, 17. april 1999


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 102
42. årgang
17. april 1999
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggŽyrelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 794/1999 af 16. april 1999 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 795/1999 af 16. april 1999 om fastsættelse af mindstesalgspriserne for smør og maksimumsstøttebeløbene for fløde, smør og koncentreret smør med henblik på den 29. særlige licitation, der afholdes i forbindelse med den løbende licitation, der er fastsat i forordning (EF) nr. 2571/97 3
Kommissionens forordning (EF) nr. 796/1999 af 16. april 1999 om fastsættelse af maksimumsopkøbspriser for smør i forbindelse med den 237. licitation, der gennemføres i henhold til den i forordning (EØF) nr. 1589/87 omhandlede løbende licitation 5
Kommissionens forordning (EF) nr. 797/1999 af 16. april 1999 om fastsættelse af maksimumsstøtten for koncentreret smør for den 201. særlige licitation, der foretages i forbindelse med den i forordning (EØF) nr. 429/90 fastsatte løbende licitation 6
Kommissionens forordning (EF) nr. 798/1999 af 16. april 1999 om suspension af opkøb af smør i visse medlemsstater 7
*Kommissionens forordning (EF) nr. 799/1999 af 16. april 1999 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur 8
*Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 801/1999 af 16. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben langkornet ris inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2566/98 omhandlede licitation 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 802/1999 af 16. april 1999 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af sleben rundkornet ris og sleben langkornet ris A inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2565/98 omhandlede licitation 54
Kommissionens forordning (EF) nr. 803/1999 af 16. april 1999 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser 55
*Kommissionens forordning (EF) nr. 804/1999 af 16. april 1999 om ændring af bilag, I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidlerEØS-relevant tekst (1) 58
*Kommissionens forordning (EF) nr. 805/1999 af 16. april 1999 om visse gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 718/1999 om en kapacitetspolitik for EF's indlandsflåder til fremme af vandvejstransporten 64
*Kommissionens forordning (EF) nr. 806/1999 af 16. april 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 881/98 om gennemførelsesbestemmelser vedrørende beskyttelse af de supplerende traditionelle benævnelser, der anvendes for visse typer kvbd 67
*Kommissionens forordning (EF) nr. 807/1999 af 16. april 1999 om overgangsforanstaltninger, som følge af indførelsen af euroen, for finansieringen af undersøgelser og kontrol efter direktiv 85/73/EØF 68
*Kommissionens forordning (EF) nr. 808/1999 af 16. april 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2148/96, hvad angår bilag III 70
Kommissionens forordning (EF) nr. 809/1999 af 16. april 1999 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om udstedelse af eksportlicenser indgivet i april 1999 for oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland, kan imødekommes 73
Kommissionens forordning (EF) nr. 810/1999 af 16. april 1999 om ændring af importtold for korn 74

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 791/1999 af 15. april 1999 om fastsættelse af de restitutionssatser, der skal anvendes for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke omfattes af traktatens bilag II (EFT L 101 af 16. 4. 1999) 77
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top