EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:289:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 289, 28 oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 289
41e jaargang
28 oktober 1998
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2314/98 van de Commissie van 27 oktober 1998 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2315/98 van de Commissie van 27 oktober 1998 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 3
*Verordening (EG) nr. 2316/98 van de Commissie van 26 oktober 1998 houdende toelating van nieuwe toevoegingsmiddelen en wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor verschillende toevoegingsmiddelen die reeds in de diervoeding mogen worden gebruikt (1) 4
Verordening (EG) nr. 2317/98 van de Commissie van 27 oktober 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1667/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Zweedse interventievoorraden betrekking heeft, tot 126 559 ton te verhogen 16
Verordening (EG) nr. 2318/98 van de Commissie van 27 oktober 1998 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1761/98, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van sorghum uit Franse interventievoorraden betrekking heeft, tot 71 000 ton te verhogen 18
*Verordening (EG) nr. 2319/98 van de Commissie van 27 oktober 1998 betreffende de verkoop, in het kader van de bij Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure, van rundvlees uit de voorraden van sommige interventiebureaus voor de voorziening van Madeira en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1462/98 20
*Verordening (EG) nr. 2320/98 van de Commissie van 27 oktober 1998 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2144/98 betreffende de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus voor verwerking in de Gemeenschap 25
*Richtlijn 98/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 1998 inzake de rechtsbescherming van modellen 28
Verklaring van de Commissie 34
Verklaring van de Commissie ad artikel 18 35

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
98/603/EC
*Beschikking van de Raad van 19 oktober 1998 houdende wijziging van Beschikking 95/408/EG tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren 36
Commissie
98/604/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1998 inzake de financiële bijdrage van de Gemeenschap voor de uitroeiing van schaapspokken in Griekenland (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3118) 37
98/605/EC
*Beschikking van de Commissie van 16 oktober 1998 betreffende de toekenning van productiesteun voor tafelolijven in Spanje (kennisgeving geschied onder nummer C(1998) 3129) 39
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top