EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:289:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 289, 28. oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 289
41. årgang
28. oktober 1998
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
Kommissionens forordning (EF) nr. 2314/98 af 27. oktober 1998 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 1
Kommissionens forordning (EF) nr. 2315/98 af 27. oktober 1998 om ansøgninger om eksportlicenser for ris og brudris med forudfastsættelse af restitutionen 3
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/98 af 26. oktober 1998 om godkendelse af nye tilsætningsstoffer og om ændring af godkendelsesbetingelserne for flere allerede tilladte tilsætningsstoffer til foderstoffer (1) 4
Kommissionens forordning (EF) nr. 2317/98 af 27. oktober 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1667/98 og om forhøjelse til 126 559 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af byg, som er i det svenske interventionsorgans besiddelse 16
Kommissionens forordning (EF) nr. 2318/98 af 27. oktober 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 1761/98 og om forhøjelse til 71 000 tons af den løbende licitation med henblik på eksport af sorghum, som er i det franske interventionsorgans besiddelse 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2319/98 af 27. oktober 1998 om salg i forbindelse med proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forsyning af Madeira og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1462/98 20
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2320/98 af 27. oktober 1998 om ændring af forordning (EF) nr. 2144/98 om salg til forudfastsat pris af oksekød, som visse interventionsorganer ligger inde med, med henblik på forarbejdning i Fællesskabet 25
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71EF af 13. oktober 1998 om retlig beskyttelse af mønstre 28
Erklæring fra Kommissionen 34
Erklæring fra Kommissionen ad artikel 18 35

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
98/603/EC
*Rådets beslutning af 19. oktober 1998 om ændring af beslutning 95/408/EF om betingelserne for opstilling i en overgangsperiode af midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne kan indføre visse animalske produkter, fiskerivarer og levende toskallede bløddyr 36
Kommissionen
98/604/EC
*Kommissionens beslutning af 16. oktober 1998 om EF-tilskud til udryddelse af fårekopper i Grækenland (meddelt under nummer K(1998) 3118) 37
98/605/EC
*Kommissionens beslutning af 16. oktober 1998 om ydelse af produktionsstøtte for spiseoliven i Spanien (meddelt under nummer K(1998) 3129) 39
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top