EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1998:289:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 289, 28 oktober 1998


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 289
41 årgången
28 oktober 1998
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
Kommissionens förordning (EG) nr 2314/98 av den 27 oktober 1998 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 1
Kommissionens förordning (EG) nr 2315/98 av den 27 oktober 1998 om ansökningar om exportlicenser för ris och brutet ris med förutfastställelse av exportbidraget 3
*Kommissionens förordning (EG) nr 2316/98 av den 26 oktober 1998 om godkännande av nya tillsatser och om ändring av villkoren för tillstånd för ett antal redan tillåtna tillsatser i foder (1) 4
Kommissionens förordning (EG) nr 2317/98 av den 27 oktober 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1667/98 och om höjning till 126 559 ton av den stående anbudsinfordran för export av korn som innehas av det svenska interventionsorganet 16
Kommissionens förordning (EG) nr 2318/98 av den 27 oktober 1998 om ändring av förordning (EG) nr 1761/98 och om höjning till 71 000 ton av den stående anbudsinfordran för export av sockerhirs som innehas av det franska interventionsorganet 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 2319/98 av den 27 oktober 1998 om försäljning enligt det förfarande som fastställs i förordning (EEG) nr 2539/84 av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för försörjning av Madeira samt om upphävande av förordning (EG) nr 1462/98 20
*Kommissionens förordning (EG) nr 2320/98 av den 27 oktober 1998 om ändring av förordning (EG) nr 2144/98 om försäljning till i förväg fastställt fast pris av nötkött som innehas av vissa interventionsorgan och som är avsett för bearbetning inom gemenskapen 25
*Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd 28
Uttalande från kommissionen 34
Uttalande från kommissionen till artikel 18 35

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Rådet
98/603/EC
*Rådets beslut av den 19 oktober 1998 om ändring av beslut 95/408/EG om villkor för upprättande, under en övergångsperiod, av provisoriska förteckningar över anläggningar i tredje land, från vilka medlemsstaterna får importera vissa produkter av animaliskt ursprung, fiskprodukter och levande tvåskaliga mollusker 36
Kommissionen
98/604/EC
*Kommissionens beslut av den 16 oktober 1998 om ett finansiellt stöd från gemenskapen för utrotning av fårkoppor i Grekland [delgivet med nr K(1998) 3118] 37
98/605/EC
*Kommissionens beslut av den 16 oktober 1998 om beviljande av stöd till produktion av bordsoliver i Spanien [delgivet med nr K(1998) 3129] 39
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top