EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:074:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 74, 27 maart 1993


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 74
36e jaargang
27 maart 1993Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 698/93 van de Raad van 23 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1360/78 betreffende producentengroeperingen en unies van producentengroeperingen

1

  

Verordening (EEG) nr. 699/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

3

  

Verordening (EEG) nr. 700/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

5

  

Verordening (EEG) nr. 701/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1832/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

7

  

Verordening (EEG) nr. 702/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

9

  

Verordening (EEG) nr. 703/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van het bij uitvoer van rijst en breukrijst op de restitutie toe te passen correctiebedrag

11

  

Verordening (EEG) nr. 704/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

14

  

Verordening (EEG) nr. 705/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees

17

  

Verordening (EEG) nr. 706/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

21

  

Verordening (EEG) nr. 707/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de restituties die gelden voor de in het kader van communautaire en nationale voedselhulpacties geleverde produkten van de sectoren granen en rijst

25

  

Verordening (EEG) nr. 708/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van rijstprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Canarische eilanden

27

  

Verordening (EEG) nr. 709/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1833/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Azoren en Madeira

29

  

Verordening (EEG) nr. 710/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 391/92 tot vaststelling van de steunbedragen voor de levering van graanprodukten van oorsprong uit de Gemeenschap aan de Franse overzeese departementen

31

 

*

Verordening (EEG) nr. 711/93 van de Commissie van 25 maart 1993 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op de produkten van categorie 9 (volgnummer 40.0090), van oorsprong uit Indonesië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad

33

 

*

Verordening (EEG) nr. 712/93 van de Commissie van 26 maart 1993 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van de experimentele waarnemersregeling van de NAFO

34

 

*

Verordening (EEG) nr. 713/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3478/92 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van de premieregeling in de sector ruwe tabak voor wat de teeltaangiften betreft

40

 

*

Verordening (EEG) nr. 714/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2168/92 houdende uitvoeringsbepalingen van de specifieke maatregelen voor de Canarische eilanden met betrekking tot aardappelen

42

 

*

Verordening (EEG) nr. 715/93 van de Commissie van 26 maart 1993 houdende verlenging van bepaalde termijnen toegestaan voor de certificering van hop

43

 

*

Verordening (EEG) nr. 716/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling voor het verkoopseizoen 1992/1993 van de voorschotten op de produktieheffingen in de sector suiker

44

 

*

Verordening (EEG) nr. 717/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3076/78 betreffende de invoer van hop uit derde landen

45

 

*

Verordening (EEG) nr. 718/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3889/87 houdende uitvoeringsbepalingen van de bijzondere maatregelen voor bepaalde hopteeltgebieden

46

 

*

Verordening (EEG) nr. 719/93 van de Commissie van 25 maart 1993 houdende indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

47

  

Verordening (EEG) nr. 720/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2164/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van de Canarische eilanden met melk en zuivelprodukten en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

49

  

Verordening (EEG) nr. 721/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/93 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Cyprus

59

  

Verordening (EEG) nr. 722/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2219/92 houdende bepalingen ter uitvoering van de specifieke regeling voor de voorziening van Madeira met melk en zuivelprodukten en tot vaststelling van de voorzieningsbalans

60

  

Verordening (EEG) nr. 723/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de maximumaankoopprijs en de hoeveelheden rundvlees die door de interventiebureaus worden aangekocht, voor de 88e deelinschrijving in het kader van de algemene interventiemaatregelen overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1627/89

64

  

Verordening (EEG) nr. 724/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

66

  

Verordening (EEG) nr. 725/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

69

  

Verordening (EEG) nr. 726/93 van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

73

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

 

*

Richtlijn 93/7/EEG van de Raad van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van een Lid- Staat zijn gebracht

74

 

*

Informatie met betrekking tot de inwerkingtreding van Verordening (EEG) nr. 3911/92 van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen

80

 

*

Richtlijn 93/12/EEG van de Raad van 23 maart 1993 betreffende het zwavelgehalte van bepaalde vloeibare brandstoffen

81

  

Commissie

  

93/175/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 23 december 1992 betreffende het nationale programma van de AIMA inzake de aan marktdeelnemers te verlenen steun voor de uitvoer van citrusvruchten naar de Sowjetunie en naar Oost-Europa (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

84

  

93/176/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 19 maart 1993 houdende intrekking van de beschikking tot schorsing van de boteraankopen in sommige Lid-Staten

87

  

93/177/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte in Nederland en Italië

88

  

93/178/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 26 maart 1993 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte

91

  

93/179/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 26 maart 1993 tot intrekking van Beschikking 93/128/EEG betreffende beschermende maatregelen in verband met vesiculaire varkensziekte in Nederland en Italië

93
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top