EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1993:074:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 74, 27. marts 1993


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 74
36. årgang
27. marts 1993Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 698/93 af 23. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1360/78 om producentsammenslutninger og foreninger af sådanne

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 699/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 700/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 701/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1832/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 702/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

9

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 703/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af de korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for ris og brudris

11

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 704/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

14

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 705/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af importafgifterne for levende hornkvæg samt oksekød, med undtagelse af frosset oksekød

17

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 706/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af importafgifterne for frosset oksekød

21

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 707/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af restitutioner for de produkter fra korn- og rissektoren, der leveres i forbindelse med Fællesskabets og medlemsstaternes nationale fødevarehjælpsforanstaltninger

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 708/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af støtten for levering af risprodukter med oprindelse i Fællesskabet til De Kanariske Øer

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 709/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 1833/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til Acorerne og Madeira

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 710/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 391/92 om fastsættelse af støtten for levering af kornprodukter med oprindelse i Fællesskabet til de oversøiske franske departementer

31

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 711/93 af 25. marts 1993 om genindførelse af opkrævning af told for varer under kategori nr. 9 (løbenummer 40.0090), som har oprindelse i Indonesien og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3832/90

33

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 712/93 af 26. marts 1993 om gennemførelsesbestemmelser til NAFO-observatørordningen på forsøgsplan

34

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 713/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3478/92 om gennemførelsesbestemmelser for præmierodningen for råtobak, for så vidt angår dyrkningserklæringer

40

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 714/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2168/92 om gennemførelsesbestemmelser for de særlige foranstaltninger til fordel for De Kanariske Øer med hensyn til kartofler

42

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 715/93 af 26. marts 1993 om forlængelse af visse frister for certificering af humle

43

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 716/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af acontobeløb på produktionsafgifter for sukker for produktionsåret 1992/93

44

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 717/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3076/78 om indførsel af humle fra tredjelande

45

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 718/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 3889/87 om gennemførelsesbestemmelser til særforanstaltningerne for visse humleproduktionsområder

46

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 719/93 af 25. marts 1993 om tarifering af visse varer i Den Kombinerede Nomenklatur

47

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 720/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2164/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for De Kanariske Øer vedrørende mejeriprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene

49

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 721/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 574/93 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Cypern

59

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 722/93 af 26. marts 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2219/92 om gennemførelsesbestemmelser for den særlige forsyningsordning for Madeira vedrørende mejeriprodukter og om udarbejdelse af opgørelsen over forsyningsbehovene

60

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 723/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af maksimumsopkøbsprisen og oksekødsmængder, der opkøbes ved intervention ved den 88. dellicitation, der foretages inden for rammerne af de generelle interventionsforanstaltninger i henhold til forordning (EØF) nr. 1627/89

64

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 724/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

66

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 725/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

69

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 726/93 af 26. marts 1993 om fastsættelse af produktionsrestitutioner i korn- og rissektoren

73

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Rådets direktiv 93/7/EØF af 15. marts 1993 om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område

74

 

*

Underretning om ikrafttrædelsen af Rådets forordning (EØF) nr. 3911/92 af 9. december 1992 om udførsel af kulturgoder

80

 

*

Rådets direktiv 93/12/EØF af 23. marts 1993 om svovlindholdet i visse flydende brændstoffer

81

  

Kommissionen

  

93/175/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 23. december 1992 om det nationale AIMA-program for støtte til landbrugsproducenter i forbindelse med eksport af citrusfrugter til Sovjetunionen og til de østeuropæiske lande (Kun den italienske udgave er autentisk)

84

  

93/176/EØF:

 
  

Kommissionens beslutning af 19. marts 1993 om ophævelse af beslutning om supension af opkøb af smør i visse medlemsstater

87

  

93/177/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. marts 1993 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod smitsom blæreudslæt hos svin i Nederlandene og Italien

88

  

93/178/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. marts 1993 om visse beskyttelsesforanstaltninger mod smitsom blæreudslæt hos svin

91

  

93/179/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 26. marts 1993 om tilbagekaldelse af beslutning 93/128/EØF omhandlende visse beskyttelsesforanstaltninger mod smitsom blæreudslæt hos svin i Nederlandene og Italien

93
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top