EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:010:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 10, 14 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2474

C 10
47e jaargang
14 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalMededelingen en bekendmakingen

NummerInhoud

Bladzijde
I Mededelingen
......

II Voorbereidende besluiten
Economisch en Sociaal Comité
402e zitting van 24 en 25 september 2003
2004/C 10/01Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Europese defensie — Industriële en marktvraagstukken — Naar een EU-beleid voor defensiematerieel" (COM(2003) 113 def.) 1
2004/C 10/02Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der lidstaten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen" (gecodificeerde versie) (COM(2003) 252 def. — 2003/0094 (COD)) 6
2004/C 10/03Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen (gecodificeerde versie)" (COM(2003) 241 def. — 2003/0099 (COD)) 7
2004/C 10/04Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over:- het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr. 163/2001/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 januari 2001 betreffende de uitvoering van een opleidingsprogramma voor vakmensen van de Europese audiovisuele programma-industrie (Media-Opleiding) (2001-2005)"(COM(2003) 188 def. — 2003/0064 (COD))- het "Voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en promotie)"(COM(2003) 191 def. — 2003/0067 (COD)) 8
2004/C 10/05Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "De concrete toepassing van de Richtlijn over Europese ondernemingsraden (94/45/EG) en de eventuele aanpassing van bepaalde aspecten ervan" 11
2004/C 10/06Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van organisaties die op Europees niveau actief zijn op het terrein van jeugdzaken" (COM(2003) 272 def. — 2003/0113 (COD)) 18
2004/C 10/07Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Partnerschap voor de uitvoering van de Structuurfondsen" 21
2004/C 10/08Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een besluit van de Raad tot oprichting van een Comité voor monetaire, financiële en betalingsbalansstatistiek (gecodificeerde versie)" (COM(2003) 298 def. — 2003/0103 (CNS)) 27
2004/C 10/09Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad tot oprichting van een Cohesiefonds (gecodificeerde versie)" (COM(2003) 352 def. — 2003/0129 (AVC)) 28
2004/C 10/10Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van Raad betreffende de controle op concentraties van ondernemingen ("de EG-concentratieverordening")" (COM(2002) 711 def. — 2002/0269 (CNS)) 29
2004/C 10/11Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Ontwerpmededeling van de Commissie betreffende de beoordeling van horizontale fusies op grond van de Raadsverordening inzake de controle op concentraties van ondernemingen" 37
2004/C 10/12Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité ter attentie van de "Intergouvernementele Conferentie 2003" 43
2004/C 10/13Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité "Naar een pan-Europese regelgeving voor de binnenvaart" 49
2004/C 10/14Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Groenboek — Ondernemerschap in Europa" (COM(2003) 27 def.) 58
2004/C 10/15Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Herziening van de TEN-projectenlijst voor 2004" 70
2004/C 10/16Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de "Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Innovatiebeleid: actualisering van de aanpak van de Europese Unie in de context van de strategie van Lissabon" (COM(2003) 112 def.) 78
2004/C 10/17Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1655/2000 betreffende het financieringsinstrument voor het milieu (LIFE)" (COM(2003) 402 def. — 2003/0148 (COD)) 85
2004/C 10/18Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het "Voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2596/97 tot verlenging van de in artikel 149, lid 1, van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden bedoelde periode" (COM(2003) 372 def. — 2003/0144 (CNS)) 87
2004/C 10/19Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Economische en sociale samenhang: concurrentievermogen van de regio's, governance en samenwerking" 88
2004/C 10/20Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "De economische en sociale samenhang en het EU-beleid op de andere terreinen" 92
2004/C 10/21Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over "Industriële reconversie: balans en vooruitzichten — Een integrale aanpak" 105
NL
Top