EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:010:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 10, 14. tammikuuta 2004


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-2490

C 10
47. vuosikerta
14. tammikuuta 2004
Suomenkielinen laitosTiedonantoja ja ilmoituksia

IlmoitusnumeroSisältö

Sivu
I Tiedonantoja
......

II Valmistavat säädökset
Talous- ja sosiaalikomitea
402. täysistunto, 24. ja 25. syyskuuta 2003
2004/C 10/01Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Euroopan puolustus - Teollisuus- ja markkinanäkökohtia - Tavoitteena EU:n puolustustarvikepolitiikka"" (KOM(2003) 113 lopullinen) 1
2004/C 10/02Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyllä jännitealueella toimivia sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (kodifioitu toisinto)" (KOM(2003) 252 lopullinen - 2003/0094 COD) 6
2004/C 10/03Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajien etujen suojaamista tarkoittavista kieltokanteista (kodifioitu toisinto)" (KOM(2003) 241 lopullinen - 2003/0099 COD) 7
2004/C 10/04Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheista:- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Euroopan audiovisuaalisessa ohjelmatuotannossa toimivien ammattilaisten koulutusohjelman täytäntöönpanosta (Media-koulutus) (2001-2005) 19 päivänä tammikuuta 2001 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 163/2001/EY muuttamisesta"(KOM(2003) 188 lopullinen - 2003/0064 COD)- "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös eurooppalaisten audiovisuaalisten teosten kehittämisen, levityksen ja myynninedistämisen tukemista koskevan ohjelman täytäntöönpanosta (Media Plus - Kehittäminen, levitys ja myynninedistäminen) 20 päivänä joulukuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/821/EY muuttamisesta"(KOM(2003) 191 lopullinen - 2003/0067 COD) 8
2004/C 10/05Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Eurooppalaisesta yritysneuvostosta annetun direktiivin 94/45/EY konkreettinen soveltaminen ja mahdollista tarkistamista vaativat näkökohdat" 11
2004/C 10/06Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös yhteisön toimintaohjelmasta nuorisoalalla Euroopan laajuisesti toimivien organisaatioiden tukemiseksi" (KOM(2003) 272 lopullinen - 2003/0113 COD) 18
2004/C 10/07Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kumppanuus rakennerahastotoimien toteutuksessa" 21
2004/C 10/08Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston päätökseksi raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean perustamisesta (kodifioitu toisinto)" (KOM(2003) 298 lopullinen - 2003/0103 CNS) 27
2004/C 10/09Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus koheesiorahastosta (kodifioitu toisinto)" (KOM(2003) 352 lopullinen - 2003/0129 (AVC)) 28
2004/C 10/10Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus")" (KOM(2002) 711 lopullinen - 2002/0296 CNS) 29
2004/C 10/11Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Luonnos Komission tiedonanto horisontaalisten sulautumien arvioinnista yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen nojalla" 37
2004/C 10/12Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto vuonna "2003 kokoontuvalle hallitustenväliselle konferenssille" 43
2004/C 10/13Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Kohti yleiseurooppalaista sisävesiliikennejärjestelmää" 49
2004/C 10/14Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Vihreä kirja - Yrittäjyys Euroopassa" (KOM(2003) 27 lopullinen) 58
2004/C 10/15Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Euroopan laajuisia verkkoja koskevien hankkeiden (TEN-hankkeiden) luettelon tarkistaminen vuoteen 2004 mennessä" 70
2004/C 10/16Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Innovaatiopolitiikka: unionin Lissabonin strategiaa koskevan lähestymistavan päivittäminen" (KOM(2003) 112 lopullinen) 78
2004/C 10/17Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus ympäristöalan rahoitusvälineestä (LIFE) annetun asetuksen (EY) N:o 1655/2000 muuttamisesta" (KOM(2003) 402 lopullinen - 2003/0148 COD) 85
2004/C 10/18Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Ehdotus neuvoston asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan 149 artiklan 1 kohdassa määrätyn ajan pidentämisestä annetun asetuksen (EY) N:o 2596/97 muuttamisesta" (KOM(2003) 297 lopullinen - 2003/0104 CNS) 87
2004/C 10/19Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus: alueiden kilpailukyky, hallinto ja yhteistyö" 88
2004/C 10/20Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Yhteisön muiden politiikkojen vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen koheesioon" 92
2004/C 10/21Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "Teollisuuden muutokset: nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät" 105
FI
Top