EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2004:010:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 10, 14. januar 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 10
47. årgang
14. januar 2004
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
......

II Forberedende retsakter
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
402. plenarforsamling af 24. og 25. september 2003
2004/C 10/01Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Europæisk forsvar — Industri- og markedsspørgsmål — På vej mod en EU-politik med hensyn til forsvarsmateriel"" (KOM(2003) 113 endelig) 1
2004/C 10/02Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 252 endelig — 2003/0094 (COD)) 6
2004/C 10/03Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 241 endelig — 2003/0281 (COD)) 7
2004/C 10/04Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om:- "Forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EF) nr. 163/2001 af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (MEDIA-UDDANNELSE) (2001-2005)"(KOM(2003) 188 endelig — 2003/0064 (COD))- "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (MEDIA PLUS — Udvikling, distribution og markedsføring)"(KOM(2003) 191 endelig — 2003/0067 (COD)) 8
2004/C 10/05Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Den konkrete anvendelse af direktivet om europæiske samarbejdsudvalg (94/45/EF) og aspekter, som måtte trænge til revision" 11
2004/C 10/06Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om et EF-handlingsprogram til fremme af organer, der er aktive på europæisk plan på ungdomsområdet" (KOM(2003) 272 endelig — 2003/0113 (COD)) 18
2004/C 10/07Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Et partnerskab til gennemførelse af strukturfondene" 21
2004/C 10/08Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 298 endelig — 2003/0103 (CNS)) 27
2004/C 10/09Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (kodificeret udgave)" (KOM(2003) 352 endelig — 2003/0129 (AVC)) 28
2004/C 10/10Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser ("EU-fusionsordning")" (KOM(2002) 711 endelig — 2002/0296 (CNS)) 29
2004/C 10/11Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Udkast til Kommissionens meddelelse om vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser" 37
2004/C 10/12Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse til "regeringskonferencen i 2003" 43
2004/C 10/13Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Mod paneuropæiske regler for indlandsskibsfarten" 49
2004/C 10/14Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Grønbog — En iværksætterkultur i Europa" (KOM(2003) 27 endelig) 58
2004/C 10/15Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Revision af listen over projekter vedrørende transeuropæiske net (TEN) indtil 2004" 70
2004/C 10/16Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Innovationspolitikken — en opdatering af EU's tilgang til Lissabon-strategien" (KOM(2003) 112 endelig) 78
2004/C 10/17Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1655/2000 om det finansielle instrument for miljøet (LIFE)" (KOM(2003) 402 endelig — 2003/0148 (COD)) 85
2004/C 10/18Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2596/97 om forlængelse af den periode, der er fastsat i artikel 149, stk. 1, i akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse" (KOM(2003) 372 endelig — 2003/0144 (CNS)) 87
2004/C 10/19Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Økonomisk og social samhørighed: regionernes konkurrenceevne, styreformer og samarbejde" 88
2004/C 10/20Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Gennemførelsen af andre fællesskabspolitikkers bidrag til økonomisk og social samhørighed" 92
2004/C 10/21Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Industrielle ændringer: den aktuelle situation og fremtidsudsigter — en generel strategi" 105
DA
Top