Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:134:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 134, 22 ta' Mejju 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2010.134.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 134

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 53
22 ta' Mejju 2010


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

IV   Avviżi

 

AVVIŻI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

2010/C 134/01

L-aħħar pubblikazzjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni EwropeaĠU C 113, 1.5.2010

1


 

V   Opinjonijiet

 

PROĊEDURI TAL-QORTI

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja

2010/C 134/02

Kawża C-236/08 sa C-238/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Awla Manja Awla) tat-23 ta’ Marżu 2010 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Franza) — Google France Google, Inc. vs Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08) (Trade marks — Internet — Mutur ta’ riċerka — Reklamar fuq il-bażi ta’ kliem prinċipali (“keyword advertising”) — Wiri, fuq il-bażi ta’ kliem prinċipali li jikkorrispondu għal trade marks, ta’ links għal siti ta’ kompetituri tal-proprjetarji tal-imsemmija trade marks jew għal siti li fuqhom huma proposti prodotti ta’ imitazzjoni — Direttiva 89/104/KEE — Artikolu 5 — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 9 — Responsabbiltà tal-operatur tal-mutur ta’ riċerka — Direttiva 2000/31/KE (“Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku”)

2

2010/C 134/03

Kawża C-278/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tal-25 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberster Gerichtshof — l-Awstrija) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH vs Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH (Trade marks — Internet — Reklami fuq il-bażi ta’ kliem prinċipali (“keyword advertising”) — Wiri, fuq il-bażi ta’ kliem prinċipali identiċi għal jew li jixbhu lil trade marks, ta’ links għal siti ta’ kompetituri tal-proprjetarji tal-imsemmija trade marks — Direttiva 89/104/KEE — Artikolu 5(1))

3

2010/C 134/04

Kawżi magħquda C-317/08 sa C-320/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-18 ta’ Marzu 2010 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tal-Giudice di Pace di Ischia — l-Italja) — Rosalba Alassini (C-317/08) u Filomena Califano vs Wind SpA (C-318/08) u Lucia Anna Giorgia Iacono vs Telecom Italia SpA (C-319/08) u Multiservice Srl vs Telecom Italia SpA (C-320/08) (“Talba għal deċiżjoni preliminari — Prinċipju ta’ protezzjoni ġudizzjarja effettiva — Netwerks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi — Direttiva 2002/22/KE — Servizz Universali — Disputi bejn l-utenti finali u fornituri — Tentattiv obbligatorju ta’ konċiljazzjoni extra ġudizzjarja”)

3

2010/C 134/05

Kawża C-325/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-16 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Cour de cassation — Franza) — Société Olympique Lyonnais vs Olivier Bernard, Société Newcastle UFC (Artikolu 39 KE — Moviment liberu tal-ħaddiema — Restrizzjoni — Plejers tal-futbol professjonali — Obbligu li l-ewwel kuntratt bħala plejer professjonali jiġi ffirmat mal-klabb li jkun ta t-taħriġ — Plejer ordnat iħallas kumpens għad-danni minħabba ksur ta’ dan l-obbligu — Ġustifikazzjoni — Għan li jiġu inkoraġġuti r-reklutaġġ u t-taħriġ ta’ plejers żgħażagħ)

4

2010/C 134/06

Kawża C-392/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju ta’ Spanja (“Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Direttiva 96/82/KE — Kontroll tal-perikoli ta’ inċidenti kbar fl-użu ta’ sustanzi perikolużi — Artikolu 11(1)(ċ) — Obbligu ta’ tfassil ta’ pjanijiet ta’ emerġenza esterni — Terminu”)

5

2010/C 134/07

Kawża C-414/08 P: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Marzu 2010 — Sviluppo Italia Basilicata SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) — Tnaqqis tal-għajnuna finanzjarja — Sussidju ġenerali għall-implementazzjoni ta’ miżuri ta’ sostenn favur l-impriżi żgħar u ta’ daqs medju — Data limitu għall-implementazzjoni tal-investimenti — Setgħa diskrezzjonali tal-Kummissjoni”)

5

2010/C 134/08

Kawża C-419/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-18 ta’ Marzu 2010 — Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Dumping — Regolament (KE) Nru 2320/97 li jimponi taxxi kontra d-dumping fuq importazzjonijiet ta’ ċertu pajpijiet seamless — Responsabbiltà mhux kuntrattwali — Dannu — Rabta kawżali)

6

2010/C 134/09

Kawża C-440/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) tat-18 ta' Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Hoge Raad der Nederlanden — l-Olanda) — F. Gielen vs Staatssecretaris van Financiën (Tassazzjoni diretta — Artikolu 43 KE — Persuna taxxabbli mhux residenti — Imprenditur — Dritt għal tnaqqis favur persuni li jaħdmu għal rashom — Kriterju tas-sigħat — Diskriminazzjoni bejn il-persuni taxxabbli residenti u dawk li mhumiex residenti — Għażla ta’ assimilazzjoni)

6

2010/C 134/10

Kawża C-451/08: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-25 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf — Il-Ġermanja) — Helmut Müller GmbH vs Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (“Proċeduri ta’ għoti ta’ kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Kuntratti pubbliċi għal xogħlijiet — Kunċett — Bejgħ ta’ art minn korp pubbliku li fuqha x-xerrej jixtieq li ulterjorment jeżegwixxi xogħlijiet — Xogħlijiet li jissodisfaw l-għanijiet ta’ żvilupp urbanistiku ddefiniti minn awtorità territorjali”)

7

2010/C 134/11

Kawża C-3/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmiem Awla) tat-18 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari mill-Hof van Beroep te Gent — il-Belġju) — Erotic Center BVBA vs Belgische Staat (“Sitt Direttiva tal-VAT — Artikolu 12(3)(a) — Anness H — Rata mnaqqsa ta’ VAT — Kunċett ta’ dħul għal swali taċ-ċinema’ — Kabina individwali għall-wiri ta’ filmati fuq talba”)

7

2010/C 134/12

Kawża C-79/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu — Taxxa fuq il-valur miżjud — Direttiva 2006/112/KE — Artikoli 13 u 132 — Korpi rregolati mid-dritt pubbliku — Vesti ta’awtoritajiet pubbliċi — Attivitajiet — Nuqqas ta’ ssuġġettar — Eżenzjonijiet — Setturi soċjo-kulturali, tas-saħħa u tal-edukazzjoni — “Ewroreġjuni” — Promozzjoni tal-mobilità professjonali — Provvista ta’ persunal — Oneru tal-prova)

8

2010/C 134/13

Kawża C-218/09: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tat-18 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Hof van beroep te Brussel — il-Belġju) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV vs Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Regolament (KEE) Nru 3665/87 — Rifużjonijiet fuq l-esportazzjoni — Artikolu 5(3) — Kundizzjonijiet għall-għoti — Eċċezzjoni — Kunċett ta’ “forza maġġuri” — Prodotti li tħassru matul it-trasport)

8

2010/C 134/14

Kawża C-55/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-25 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunal Judicial da Comarca do Porto — il-Portugall) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vs Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin Intrnational Ltd, li qabel kienet Baw International Ltd, Betandwin.Com Interactive Entertainment (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Inammissibbiltà)

9

2010/C 134/15

Kawża C-432/08 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Diċembru 2009 — Luigi Marcuccio vs Il-Kummissjoni Ewropea (“Appell — Uffiċjali — Sigurtà soċjali — Kopertura tal-ispejjeż mediċi — Ċaħda impliċita tat-talba intiża għar-rimbors sħiħ tal-ispejjeż mediċi sostnuti mir-rikorrentt — Appell parzjalment inammissibbli u parzjalment infondat”)

9

2010/C 134/16

Kawżi magħquda C-478/08 u C-479/08: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tmien Awla) tad-9 ta’ Marzu 2010 (talbiet għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — l-Italja) — Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy srl, Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-478/08), Dow Italia Divisione Commerciale Srl (C-479/08) vs Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Sviluppo Italia SpA, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti u Tutela Acque (Sicilia) (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3) tar-Regoli tal-Proċedura — Prinċipju ta’ min iniġġes iħallas — Direttiva 2004/35/KE — Responsabbiltà ambjentali — Applikabbiltà ratione temporis — Tniġġis li seħħ qabel id-data stabbilita għat-traspożizzjoni tal-imsemmija direttiva u li tkompla wara din id-data — Leġiżlazzjoni nazzjonali li timputa l-ispejjeż tar-rimedju għad-dannu marbuta ma’ dan it-tniġġis fuq diversi impriżi — Rekwiżit ta’ tort jew ta’ negliġenza — Rekwiżit ta’ rabta kawżali — Miżuri ta’ rimedju — Obbligu ta’ konsultazzjoni mal-impriżi kkonċernati — Anness II tal-imsemmija direttiva)

10

2010/C 134/17

Kawża C-23/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat-22 ta’ Jannar 2010 — ecoblue AG vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trademarks u Disinni), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (“Appell — Trade mark Komunitarja — Regolament (KE) Nru 40/94 — Artikolu 8(1)(b) — Trade mark preċedenti BLUE — Sinjal verbali “Ecoblue” — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Xebh tas-sinjali”)

11

2010/C 134/18

Kawża C-24/09: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) tal-11 ta’ Marzu 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari ta’ Högsta domstolen — l-Isvezja) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening vs AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (L-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 104(3), tar-Regoli tal-Proċedura — Direttiva 85/337/KE — Stima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent — Direttiva 96/61 — Prevenzjoni u tnaqqis integrati tat-tniġġis — Parteċipazzjoni tal-pubbliku fit-teħid ta’ deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ambjentali — Dritt ta’ appell mid-deċiżjonijiet dwar permess għal żvilupp għal proġetti li x’aktarx ikollhom effetti sinjifikattivi fuq l-ambjent)

12

2010/C 134/19

Kawża C-43/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-22 ta’ Jannar 2010 — Ir-Repubblika Ellenika vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar tnaqqis tal-għanjuna finanzjarja inizjalment mogħtija mill-Fond ta’ Koezjoni għall-proġett ta’ ajruport internazzjonali ġdid ta’ Ateni fi Spata — Rikors għal annullament — Prinċipji ta’ retroattività, ta’ ċertezza legali u ta’ proporzjonalità — Appell pazjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

13

2010/C 134/20

Kawża C-68/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-29 ta' Jannar 2010 — Georgios Karatzoglou vs Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni (AER), Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, aventi kawża tal-AER (“Appell — Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura — Servizz pubbliku — Kuntratt ta’ membru tal-persunal temporanju għal perijodu mhux determinat — Xoljiment”)

13

2010/C 134/21

Kawża C-150/09 P: Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-21 ta’ Jannar 2010 — Iride SpA, Iride Energia SpA vs Il-Kummissjoni Ewropea (Appell — Għajnuna mill-Istat — Għajnuna ddikkjarata kompatibbli mas-suq komuni bil-kundizzjoni li għajnuna preċedenti ddikkjarata illegali tiġi rrimborsata — Kompatibbiltà mal-Artikolu 87(1) KE — Żbalji ta’ liġi — Żnaturament tal-argument tar-rikorrenti — Nuqqas ta’ motivazzjoni — Appell parzjalment manifestament inammissibbli u parzjalment manifestament infondat)

14

2010/C 134/22

Kawża C-408/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Município de Barcelos (il-Portugall) fit-23 ta’ Ottubru 2009 — Município de Barcelos vs L-Istat Portugiż

14

2010/C 134/23

Kawża C-509/09: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesgerichtshof (il-Ġermanja) fid-9 ta’ Diċembru 2009 — eDate Advertising GmbH vs X

14

2010/C 134/24

Kawża C-20/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale di Trani (l-Italja) fit-13 ta’ Jannar 2010 — Vino Cosimo Damiano vs Poste Italiane SpA

15

2010/C 134/25

Kawża C-76/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Krajský súd ta’ Prešov (lr-Repubblika Slovakka) fid-9 ta’ Frar 2010 — POHOTOVOSŤ sro vs Iveta Korčkovská

16

2010/C 134/26

Kawża C-85/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunal Supremo fit-12 ta’ Frar 2010 — Telefónica Móviles España S.A. vs Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

17

2010/C 134/27

Kawża C-93/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Bundesfinanzhof (il-Ġermanja) fis-17 ta’ Frar 2010 — Finanzamt Essen-NordOst vs GFKL Financial Services AG

18

2010/C 134/28

Kawża C-101/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (l-Awstrija) fit-23 ta’ Frar 2010 — Gentcho Pavlov u Gregor Famira vs Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien

18

2010/C 134/29

Kawża C-104/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-High Court of Ireland fl-24 ta’ Frar 2010 — Patrick Kelly vs National University of Ireland

19

2010/C 134/30

Kawża C-107/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Administradiven Sad Sofia-grad (il-Bulgarija) fil-25 ta’ Frar 2010 — Enel Maritsa Iztok 3 AD vs Direktor na Direktsiya “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” — Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsiya za prihodite

20

2010/C 134/31

Kawża C-108/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-Tribunale Ordinario di Venezia (l-Italja) fis-26 ta’ Frar 2010 — Ivana Scattolon vs Ministero dell’Università e della Ricerca

21

2010/C 134/32

Kawża C-113/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Finanzgericht Düsseldorf (il-Ġermanja) fit-2 ta’ Marzu 2010 — Zuckerfabrik Jülich AG vs Hauptzollamt Aachen

21

2010/C 134/33

Kawża C-114/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (il-Belġju) fit-3 ta’ Marzu 2010 — Belpolis Benelux SA vs Belgische Staat

22

2010/C 134/34

Kawża C-115/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Fővárosi Bíróság (l-Ungerija) fit-3 ta’ Marzu 2010 — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt., fi stralċ vs Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

22

2010/C 134/35

Kawża C-119/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden (Il-Pajjiżi l-Baxxi) fl-4 ta’ Marzu 2010 — Frisdranken Industrie Winters BV vs Red Bull GmbH

23

2010/C 134/36

Kawża C-121/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Marzu 2010 — Il-Kummissjoni Ewropea vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

24

2010/C 134/37

Kawża C-126/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Supremo Tribunal Administrativo (il-Portugall) fl-10 ta’ Marzu 2010 — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA vs Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

25

2010/C 134/38

Kawża C-128/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fil-11 ta’ Marzu 2010 — Naftiliaki Etaireia Thasou AE vs Ypourgos Emporikis Naftilias

25

2010/C 134/39

Kawża C-129/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mis-Symvoulio tis Epikrateias (il-Greċja) fil-11 ta’ Marzu 2010 — Amaltheia I Naftiki Etaireia vs Ypourgos Emporikis Naftilias

26

2010/C 134/40

Kawża C-130/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Marzu 2010 — Il-Parlament Ewropew vs Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

26

2010/C 134/41

Kawża C-132/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mir-Rechtbank van eerste aanleg te Leuven (il-Belġju) fil-15 ta’ Marzu 2010 — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Halley u 3. Marie Joëlle Armel Halley vs Belgische Staat (l-Istat tal-Belġju)

27

2010/C 134/42

Kawża C-135/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Corte di Appello di Torino (l-Italja) fil-15 ta’ Marzu 2010 — SCF Consorzio Fonografici vs Marco Del Corso

27

2010/C 134/43

Kawża C-139/10: Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Hoge Raad der Nederlanden tas-17 ta’ Marzu 2010 — Prism Investments BV vs J.A. van der Meer, fil-kwalità tiegħu ta’ kuratur ta’ proċedura ta’ falliment ta’ Arilco Holland BV.

28

2010/C 134/44

Kawża C-316/08: Digriet tal-President tal-Ewwel Awla tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Corte suprema di cassazione — l-Italja) — Latex srl vs Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell’economia e delle Finanze

28

2010/C 134/45

Kawża C-290/09: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tat-23 ta’ Frar 2010 (talba għal deċiżjoni preliminari tat-Tribunale Amministrativo per la Sardegna — l-Italja) — Telecom Italia SpA vs Regione autonoma della Sardegna, fil-preżenza ta’ Space SpA u Passamonti Srl et

28

2010/C 134/46

Kawża magħquda C-364/09 P u C-365/09P: Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-10 ta’ Frar 2010 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni), Schwarzbräu GmbH

28

 

Il-Qorti Ġenerali

2010/C 134/47

Kawża T-50/05: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2010 — Evropaïki Dynamiki vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti Komunitarja — Provvista ta’ servizzi kompjuterizzati dwar sistemi telematiċi ta’ sorveljanza ta’ movimenti ta’ prodotti soġġetti għas-sisa — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Rikors għal annullament — Konsorzju offerent — Ammissibbiltà — Prinċipji ta’ trattament ugwali tal-offerenti u ta’ trasparenza — Kriterji għal għoti — Prinċipji ta’ amministrazzjoni tajba u ta’ diliġenza — Obbligu ta’ motivazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni”)

29

2010/C 134/48

Kawża T-42/06: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2010 — Gollnisch vs Il-Parlament (“Privileġġi u immunitajiet — Membri tal-Parlament Ewropew — Deċiżjoni li ma jiġux imħarsa l-privileġġi u l-immunitajiet — Rikors għal annullament — Telf tal-interess ġuridiku — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni — Rikors għad-danni — Aġir li huwa akkużat bih il-Parlament — Ksur suffiċjentement serju ta’ dispożizzjoni legali li tagħti drittijiet lill-individwi — Rabta kawżali”)

29

2010/C 134/49

Kawża T-338/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2010 — Bianchi vs ETF (“Appell — Servizz Pubbliku — Membri tal-persunal temporanju — Kuntratt għal perijodu determinat — Deċiżjoni li tiċħad it-tiġdid tal-kuntratt — Artikolu 47(b) tal-Kondizzjonijiet tal-impjieg”)

30

2010/C 134/50

Kawża T-427/07: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tad-19 ta’ Marzu 2010 — Mirto Corporación Empresarial vs UASI Maglificio Barbara (Mirtillino) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurativa Mirtillino — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti MIRTO — Raġuni relativa għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

30

2010/C 134/51

Kawżi magħquda T-5/08 sa T-7/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-25 ta’ Marzu 2010 — Nestlé vs UASI — Master Beverage Industries (Golden Eagle u Golden Eagle Deluxe) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade marks Komunitarji figurattivi Golden Eagle u Golden Eagle Deluxe — Trade marks internazzjonali u nazzjonali figurattivi preċedenti li jirrappreżentaw kikkra u kafeni — Raġuni relattiva għal rifjut — Xebh tas-sinjali — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

31

2010/C 134/52

Kawża T-363/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — 2nine vs UASI — Pacific Sunwear of California (nollie) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva nollie — Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti NOLI — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ xebh tal-prodotti — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009”)

31

2010/C 134/53

Kawża T-364/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — 2nine vs UASI — Pacific Sunwear of California (nollie) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva nollie — Trade marks nazzjonali u internazzjonali verbali preċedenti NOLI — Raġuni relattiva għal rifjut — Nuqqas ta’ xebh bejn il-prodotti — Nuqqas ta’ probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009) — Artikolu 74(1) tar-Regolament Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 76(1) tar-Regolament Nru 207/2009)”)

32

2010/C 134/54

Kawża T-423/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — Inter-Nett 2000 vs UASI — Unión de Agricultores (HUNAGRO) (“Trade mark Komunitarja — Proċedimenti ta’ oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva HUNAGRO — Trade mark Komunitarja figurattiva preċedenti UNIAGRO — Reġistrazzjoni rrifjutata parzjalment — Raġuni relattiva għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Artikolu 8 (1)(b), u Artikolu 12(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li saru l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 12(a) u (b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

32

2010/C 134/55

Kawża T-577/08: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Marzu 2010 — Proges vs Il-Kummissjoni (“Kuntratti pubbliċi għal servizzi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti Komunitarja — Programm ta’ mudellar għall-użu tal-art — Ċaħda tal-offerta ta’ offerent — Rikors għal annullament — Interess ġuridiku — Ammissibbiltà — Kriterji għall-għoti”)

33

2010/C 134/56

Kawża T-130/09: Sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — Eliza vs UASI — Went Computing Consultancy Group (eliza) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Applikazzjoni għat-trade mark Komunitarja figurattiva li fiha l-kelma eliza — Trade mark Komunitarja verbali preċedenti ELISE — Raġunijiet relattivi għal rifjut — Probabbiltà ta’ konfużjoni — Reġistrazzjoni rrifjutata — Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 40/94 (li sar l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 207/2009)”)

33

2010/C 134/57

Kawża T-105/07: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-3 ta’ Marzu 2010 — MarketTools vs UASI — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

34

2010/C 134/58

Kawża T-516/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — Eriksen vs Il-Kummissjoni (“Rikors għad-danni — Konsegwenzi fuq is-saħħa pubblika tal-aċċident nukleari ta’ Thule [il-Groenlandja] — Direttiva 96/29/KEEA — Nuqqas ta’ adozzjoni mill-Kummissjoni ta’ miżuri kontra Stat Membru — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

34

2010/C 134/59

Kawża T-5/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — Lind vs Il-Kummissjoni (“Rikors għad-danni — Konsegwenzi fuq is-saħħa pubblika tal-aċċident nukleari f’Thule (il-Groenlandja) — Direttiva 96/29/Euratom — Nuqqas ta’ adozzjoni min-naħa tal-Kummissjoni ta’ miżuri kontra Stat Membru — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

35

2010/C 134/60

Kawża T-6/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — Hansen vs Il-Kummissjoni (“Rikors għad-danni — Konsegwenzi fuq is-saħħa pubblika minħabba l-inċident nukleari ta’ Thule (il-Groenlandja) — Direttiva 96/29/Euratom — Nuqqas min-naħa tal-Kummissjoni li tieħu miżuri kontra Stat Membru — Rikors manifestament infondat fid-dritt”)

35

2010/C 134/61

Kawża T-155/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-8 ta’ Marzu 2010 — Maxcom vs UASI — Maxdata Computer (maxcom) (“Trade mark Komunitarja — Oppożizzjoni — Irtirar tal-oppożizzjoni — Ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni”)

36

2010/C 134/62

Kawża T-1/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Marzu 2010 — SNF vs ECHA (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — REACH — Identifikazzjoni tal-akrilamidu bħala sustanza ta’ tħassib serju ħafna — Talba għas-sospensjoni tal-eżekuzzjoni u għal miżuri provviżorji — Nuqqas ta’ urġenza”)

36

2010/C 134/63

Kawża T-6/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Marzu 2010 — Sviluppo Globale vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Kuntratti pubbliċi — Proċedura ta’ sejħa għal offerti — Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni u għall-miżuri provviżorji — Telf ta’ opportunità — Nuqqas ta’ dannu gravi u irreparabbli — Nuqqas ta’ urġenza”)

37

2010/C 134/64

Kawża T-16/10 R: Digriet tal-President tal-Qorti Ġenerali tas-26 ta’ Marzu 2010 — Alisei vs Il-Kummissjoni (“Proċeduri għal miżuri provviżorji — Programm li jistabbilixxi “faċilità tal-ikel” iddestinat għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw — Sejħa ghal proposti għall-għoti ta’ sussidji — Rifjut ta’ sussidju — Talba għal sospensjoni tal-eżekuzzjoni — Nuqqas ta’ interess ġuridiku — Ksur ta’ rekwiżiti formali — Inammissibbiltà”)

37

2010/C 134/65

Kawża T-104/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Marzu 2010 — Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

37

2010/C 134/66

Kawża T-107/10: Rikors ippreżentat fit-3 ta’ Marzu 2010 — Procter & Gamble Manufacturing Cologne vs UASI Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

38

2010/C 134/67

Kawża T-109/10: Rikors ippreżentat fil-5 ta’ Marzu 2010 — Il-Lussemburgu vs Il-Kummissjoni

39

2010/C 134/68

Kawża T-110/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2010 — Insula vs Il-Kummissjoni

40

2010/C 134/69

Kawża T-114/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2010 — Il-Ġermanja vs Il-Kummissjoni

40

2010/C 134/70

Kawża T-116/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2010 — Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja vs Il-Kummissjoni Ewropea

41

2010/C 134/71

Kawża T-120/10: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Marzu 2010 — ClientEarth et vs Il-Kummissjoni

42

2010/C 134/72

Kawża T-121/10: Rikors ippreżentat fil-11 ta’ Marzu 2010 — Conte et vs Il-Kunsill

43

2010/C 134/73

Kawża T-123/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2010 — Hartmann vs UASI (Complete)

45

2010/C 134/74

Kawża T-124/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Marzu 2010 — Lidl Stiftung vs UASI — Vinotasia (VITASIA)

45

2010/C 134/75

Kawża T-130/10: Rikors ippreżentat fis-17 ta’ Marzu 2010 — Lux Mamagement vs UASI — Zeis Excelsa (KULTE)

46

2010/C 134/76

Kawża T-135/10: Rikors ippreżentat fit-23 ta’ Marzu 2010 — Pieno žvaigždės vs UASI — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

47

2010/C 134/77

Kawża T-138/10: Rikors ippreżentat fl-24 ta’ Marzu 2010 — Spanja vs Il-Kummissjoni Ewropea

47

2010/C 134/78

Kawża T-143/10: Rikors ippreżentat fit-30 ta’ Marzu 2010 — Ben Ri Electrónica vs UASI — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)

48

2010/C 134/79

Kawża T-144/10: Rikors ippreżentat fid-29 ta’ Marzu 2010 — Space Beach Club vs UASI — Flores Gómez (SpS space of sound)

49

2010/C 134/80

Kawża T-303/94: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-4 ta’ Marzu 2010 — de Jong vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni

50

2010/C 134/81

Kawża T-312/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — Ellinikos Niognomon vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 134/82

Kawża T-350/08: Digriet tal-Qorti Ġenerali tat-18 ta' Marzu 2010 — Papierfabrik Hamburger-Spremberg vs Il-Kummissjoni

50

2010/C 134/83

Kawża T-428/09: Digriet tal-Qorti Ġenerali tal-24 ta’ Marzu 2010 — Berenschot Groep vs Il-Kummissjoni

50

 

It-Tribunal għas-Servizz Pubbliku

2010/C 134/84

Kawża F-7/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tat-23 ta’ Frar 2010 — Faria vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI) (“Servizz pubbliku — Uffiċjali — Evalwazzjoni — Rapport ta’ evalwazzjoni — Proċedura ta’ evalwazzjoni 2006/2007 — Talba għal annullament tar-rapport ta’ evalwazzjoni — Żball manifest ta’ evalwazzjoni — Kumpens għad-danni morali”)

51

2010/C 134/85

Kawża F-26/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Marzu 2010 — N vs Il-Parlament (Servizz pubbliku — Uffiċjali — Talba għad-danni — Ammissibbiltà — Fastidju psikoloġiku — Dmir ta’ premura — Dannu morali)

51

2010/C 134/86

Kawża F-33/09: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tad-9 ta’ Marzu 2010 — Tzvetanova vs Il-Kummissjoni (Servizz Pubbliku — Membri tal-persunal termporanju — Remunerazzjoni — Allowance ta’ espatrijazzjoni — Kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 4 tal-Anness VII tar-Regolamenti tal-Persunal — Residenza abitwali qabel id-dħul fil-funzjonijiet — Residenza bħala student fil-post ta’ assenjazzjoni matul il-perijodu ta’ rifereriment — Stages barra mill-post ta’ assenjazzjoni matul il-perijodu ta’ riferiment — Teħid inkunsiderazzjoni tar-residenza attwali)

52

2010/C 134/87

Kawża F-47/08: Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tieni Awla) tal-25 ta’ Marzu 2010 — Buschak vs EUROFOUND (“Servizz pubbliku — Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol — Deskrizzjoni tal-impjieg ta’ viċi direttur — Rikors għal annullament — Rikors għad-danni — Interess ġuridiku — Inammissibbiltà manifesta”)

52

2010/C 134/88

Kawża F-99/09: Rikors ippreżentat fit-8 ta’ Diċembru 2009 — Papathanasiou vs UASI

52

2010/C 134/89

Kawża F-13/10: Rikors ippreżentat fit-12 ta’ Frar 2010 — Nicola vs BEI

53

2010/C 134/90

Kawża F-14/10: Rikors ippreżentat fil-25 ta’ Frar 2010 — Marcuccio vs Il-Kummissjoni

54

2010/C 134/91

Kawża F-15/10: Rikors ippreżentat fis-26 ta’ Frar 2010 — Andres et vs BĊE

54

2010/C 134/92

Kawża F-16/10: Rikors ippreżentat fl-10 ta’ Marzu 2010 — M. Almeida Campos et vs Il-Kunsill

55

2010/C 134/93

Kawża F-17/10: Rikors ippreżentat fil-15 ta’ Marzu 2010 — Daake vs UASI

56

2010/C 134/94

Kawża F-18/10: Rikors ippreżentat fit-18 ta’ Marzu 2010 — Capidis vs Il-Kummissjoni

56


MT

 

Top