Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:134:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 134, 2010. május 22.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2010.134.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 134

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

53. évfolyam
2010. május 22.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Az Európai Unió Bírósága

2010/C 134/01

A Bíróság utolsó kiadványa az Európai Unió Hivatalos LapjábanHL C 113., 2010.5.1.

1


 

V   Hirdetmények

 

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

 

Bíróság

2010/C 134/02

C-236/08–C-238/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nagytanács) 2010. március 23-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Google France, Google Inc. kontra Louis Vuitton Malletier (C-236/08), Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger SARL (C-238/08) (Védjegyek — Internet — Keresőmotorok — Hirdetés kulcsszavak alapján („keyword advertising”) — Védjegyeknek megfelelő kulcsszavak alapján a védjegyjogosultak versenytársainak weboldalaira vagy utánzatokat kínáló weboldalakra mutató linkek megjelenítése — 89/104/EGK irányelv — 5. cikk — 40/94/EK rendelet — 9. cikk — A keresőmotor-üzemeltető felelőssége — 2000/31/EK irányelv („elektronikus kereskedelemről szóló irányelv”))

2

2010/C 134/03

C-278/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. március 25-i ítélete (az Oberster Gerichtshof (Ausztria) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH kontra Günter Guni, trekking.at Reisen GmbH (Védjegyek — Internet — Hirdetés kulcsszavak alapján („keyword advertising”) — Védjegyekkel azonos vagy azokhoz hasonló kulcsszavak alapján a védjegyjogosultak versenytársainak weboldalaira mutató linkek megjelenítése — 89/104/EGK irányelv — Az 5. cikk (1) bekezdése)

3

2010/C 134/04

C-317/08.–C-320/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. március 18-i ítélete (a Giudice di pace di Ischia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Rosalba Alassini (C-317/08) és Filomena Califano kontra Wind SpA (C-318/08) és Lucia Anna Giorgia Iacono kontra Telecom Italia SpA (C-319/08) és Multiservice Srl kontra Telecom Italia SpA (C-320/08) (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A hatékony bírói jogvédelem elve — Elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások — 2002/22/EK irányelv — Egyetemes szolgáltatás — Végfelhasználók és szolgáltatók közötti jogviták — Kötelező peren kívüli egyeztetési kísérlet)

3

2010/C 134/05

C-325/08. sz. ügy: A Bíróság (nagytanács) 2010. március 16-i ítélete (a Cour de cassation (Franciaország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Société Olympique Lyonnais kontra Olivier Bernard, Société Newcastle UFC (EK 39. cikk — Munkavállalók szabad mozgása — Korlátozás — Hivatásos futballjátékosok — Az első hivatásos futballjátékosi szerződésnek a képző klubbal való megkötésére vonatkozó kötelezettség — A játékos kártérítésre való kötelezése ezen kötelezettség megsértése miatt — Igazolás — A fiatal játékosok felvételének és képzésének ösztönzéséből álló cél)

4

2010/C 134/06

C-392. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Spanyol Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — 96/82/EK irányelv — A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzése — A 11. cikk (1) bekezdésének c) pontja — Külső vészhelyzeti tervek kidolgozásának kötelezettsége — Határidő)

5

2010/C 134/07

C-414/08. P. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. március 25-i ítélete — Sviluppo Italia Basilicata SpA kontra az Európai Bizottság (Fellebbezés — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — Pénzügyi támogatás csökkentése — A kis- és középvállalkozások támogatására szolgáló intézkedések megvalósításához nyújtott általános szubvenció — A beruházások megvalósításának határideje — A Bizottság mérlegelési jogköre)

5

2010/C 134/08

C-419/08. P. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. március 18-i ítélete — Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov kontra az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság (Fellebbezés — Dömping — Az egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó dömpingellenes vám kivetéséről szóló 2320/97/EK rendelet — Szerződésen kívüli felelősség — Kár — Okozati összefüggés)

6

2010/C 134/09

C-440/08. sz. ügy: A Bíróság (első tanács) 2010. március 18-i ítélete (a Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — F. Gielen kontra Staatssecretaris van Financiën (Közvetlen adók — EK 43. cikk — Külföldi illetőségű adózó — Vállalkozó — Önálló vállalkozók számára biztosított adólevonási jog — Óraszám-kritérium — Belföldi és külföldi illetőségű adózók közötti hátrányos megkülönböztetés — Az összehasonlítás lehetősége)

6

2010/C 134/10

C-451/08. sz. ügy: A Bíróság (harmadik tanács) 2010. március 25-i ítélete (az Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Helmut Müller GmbH kontra Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásai — Építési beruházásra irányuló közbeszerzések — Fogalom — Valamely olyan terület közszervezet általi eladása, amelyen a szerző utólagosan építési beruházást szándékozik végezni — Területi önkormányzat által meghatározott urbanisztikai fejlesztési célokat követő építési beruházás)

7

2010/C 134/11

C-3/09. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. március 18-i ítélete (a hof van beroep te Gent (Belgium) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Erotic Center BVBA kontra Belgische Staat (Hatodik HÉA-irányelv — A 12. cikk (3) bekezdésének a) pontja — H. melléklet — Kedvezményes HÉA-mérték — A „moziba szóló belépőjegyek” fogalma — Egyszemélyes, választott filmek megtekintésére szolgáló kabin)

7

2010/C 134/12

C-79/09. sz. ügy: A Bíróság (második tanács) 2010. március 25-i ítélete — Európai Bizottság kontra Holland Királyság (Tagállami kötelezettségszegés — Hozzáadottérték-adó — 2006/112/EK irányelv — 13. és 132. cikk — Közjogi szervek — Hatósági minőség — Tevékenységek — Adóalanyiság hiánya — Adómentességek — Szocio-kulturális, egészségügyi és oktatási ágazat — „Eurorégiók” — A foglalkoztatási mobilitás ösztönzése — Személyzet rendelkezésre bocsátása — Bizonyítási teher)

8

2010/C 134/13

C-218/09. sz. ügy: A Bíróság (negyedik tanács) 2010. március 18-i ítélete (a Hof van beroep te Brussel — Belgium előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV kontra Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — A 3665/87/EGK rendelet — Export-visszatérítések — 5. cikk (3) bekezdés — Az elrendelés feltételei — Kivétel — A „vis maior” fogalma — Szállítás közben tönkrement termékek)

8

2010/C 134/14

C-55/08. sz. ügy: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. február 25-i végzése (a Tribunal Judicial da Comarca do Porto (Portugália) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Santa Casa da Misericórdia de Lisboa kontra Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Bwin International Ltd, korábban Baw International Ltd, és Betandwin.Com Interactive Entertainment (Előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Elfogadhatatlanság)

9

2010/C 134/15

C-432/08. P. sz. ügy: A Bíróság 2009. december 9-i végzése — Luigi Marcuccio kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Tisztviselők — Szociális biztonság — Orvosi költségek átvállalása — A felperes orvosi költségeinek teljes megtérítése iránti kérelem hallgatólagos elutasítása — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

9

2010/C 134/16

C-478/08. és C-479/08. sz. egyesített ügyek: A Bíróság (nyolcadik tanács) 2010. március 9-i végzése (a Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelmei) — Buzzi Unicem SpA, ISAB Energy srl, Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (C-478/08), Dow Italia Divisione Commerciale Srl (C-479/08) kontra Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N. 8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Sviluppo Italia SpA, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia) (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3 §-ának első albekezdése — A szennyező fizet elve — 2004/35/EK irányelv — Környezeti felelősség — Az időbeli hatály alkalmazhatósága — Az említett irányelv átültetésére előírt időpontot megelőző és ezen időpontot követően folytatódó szennyezés — Az e szennyezéshez kapcsolódó károk felszámolási költségeit több vállalkozásra hárító nemzeti szabályozás — A vétkesség vagy gondatlanság követelménye — Az okozati összefüggés követelménye — Felszámolási intézkedések — Az érintett vállalkozásokkal folytatott konzultáció kötelezettsége — Az említett irányelv II. melléklete)

10

2010/C 134/17

C-23/09. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2010. január 22-i végzése — ecoblue AG kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Fellebbezés — Közösségi védjegy — 40/94/EK rendelet — A 8. cikk (1) bekezdésének b) pontja — A BLUE korábbi védjegy — Az „Ecoblue” szómegjelölés — Összetéveszthetőség — A megjelölések hasonlósága)

11

2010/C 134/18

C-24/09. sz. ügy: A Bíróság 2010. március 11-i végzése (a Högsta domstolen (Svédország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening kontra AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. §-ának első bekezdése — 85/337/EK irányelv — Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálata — 96/61 irányelv — A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése — A nyilvánosságnak a környezettel kapcsolatos döntéshozatali eljárásokban történő részvétele — A környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektekre vonatkozó engedélyező határozatokkal szembeni fellebbezési jog)

12

2010/C 134/19

C-43/09. P. sz. ügy: A Bíróság 2010. január 22-i végzése — Görög Köztársaság kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — A Spatában megvalósítandó új athéni nemzetközi repülőtérre vonatkozó projekthez eredetileg a Kohéziós Alapból nyújtott pénzügyi támogatás csökkentéséről szóló bizottsági határozat — Megsemmisítés iránti kereset — A visszaható hatály tilalmának elve, valamint a jogbiztonság és az arányosság elve — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

13

2010/C 134/20

C-68/09. P. sz. ügy: A Bíróság 2010. január 29-i végzése — Georgios Karatzoglou kontra Európai Újjáépítési Ügynökség (AER) és az Európai Bizottság az AER jogutódjaként (Fellebbezés — Az eljárási szabályzat 119. cikke — Közszolgálat — Határozatlan időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződés — Szerződés megszüntetése)

13

2010/C 134/21

C-150/09. P. sz. ügy: A Bíróság 2010. január 21-i végzése — Iride SpA, Iride Energia SpA kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Állami támogatások — A közös piaccal azzal a feltétellel összeegyeztethetőnek nyilvánított állami támogatás, hogy a kedvezményezett egy korábbi, jogellenesnek nyilvánított támogatást visszafizet — Az EK 87. cikk (1) bekezdésével való összeegyeztethetőség — Téves jogalkalmazás — A fellebbezők érvelésének elferdítése — Indokolás hiánya — Részben nyilvánvalóan elfogadhatatlan, részben nyilvánvalóan megalapozatlan fellebbezés)

14

2010/C 134/22

C-408/09. sz. ügy: A Município de Barcelos (Portugália) által 2009. október 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Municípió de Barcelos kontra portugál állam

14

2010/C 134/23

C-509/09. sz. ügy: A Bundesgerichtshof (Németország) által 2009. december 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — eDate Advertising GmbH kontra X

14

2010/C 134/24

C-20/10. sz. ügy: A Tribunale di Trani (Olaszország) által 2010. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Vino Cosimo Damiano kontra Poste Italiane SpA

15

2010/C 134/25

C-76/10. sz. ügy: A Krajský súd de Prešov (Szlovák Köztársaság) által 2010. február 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — POHOTOVOSŤ s.r.o. kontra Iveta Korčkovská

16

2010/C 134/26

C-85/10. sz. ügy: A Tribunal Supremo (Spanyolország) által 2010. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Telefónica Móviles España S.A. kontra Administración del Estado (Secretaría de Estado de Telecomunicaciones)

17

2010/C 134/27

C-93/10. sz. ügy: A Bundesfinanzhof (Németország) által 2010. február 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Finanzamt Essen-NordOst kontra GFKL Financial Services AG

18

2010/C 134/28

C-101/10. sz. ügy: Az Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Ausztria) által 2010. február 23-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Gentcho Pavlov és Gregor Famira kontra Bécsi Ügyvédi Kamara bizottsága

18

2010/C 134/29

C-104/10. sz. ügy: A High Court of Ireland által 2010. február 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Patrick Kelly kontra National University of Ireland

19

2010/C 134/30

C-107/10. sz. ügy: Az Administrativen sad Sofia-grad által 2010. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Enel Maritsa Iztok 3 kontra a Nemzeti Beszedési Ügynökség Központi Igazgatósága keretében működő „Végrehajtás-megtámadási és -kezelési” Igazgatóság igazgatója

20

2010/C 134/31

C-108/10. sz. ügy: A Tribunale Ordinario di Venezia (Olaszország) által 2010. február 26-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Ivana Scattolon kontra Ministero dell'Università e delle Ricerca

21

2010/C 134/32

C-113/10. sz. ügy: A Finanzgericht Düsseldorf (Németország) által 2010. március 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Zuckerfabrik Jülich AG kontra Hauptzollamt Aachen

21

2010/C 134/33

C-114/10. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgium) által 2010. március 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Belpolis Benelux S.A. kontra Belgische Staat

22

2010/C 134/34

C-115/10. sz. ügy: A Fővárosi Bíróság (Magyar Köztársaság) által 2010. március 3-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. „f.a.” kontra Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

22

2010/C 134/35

C-119/10. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlenden (Hollandia) által 2010. március 4-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Frisdranken Industrie Winters BV kontra Red Bull GmbH

23

2010/C 134/36

C-121/10. sz. ügy: 2010. március 5-én benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

24

2010/C 134/37

C-126/10. sz. ügy: A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2010. március 10-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — FOGGIA-Sociedade Gestora de Participações Sociais SA kontra Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

25

2010/C 134/38

C-128/10. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2010. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Naftiliaki Etaireia Thasou kontra Ypourgos Emporikis Naftilías

25

2010/C 134/39

C-129/10. sz. ügy: A Symvoulio tis Epikrateias (Görögország) által 2010. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Amaltheia I Naftiki Etaireia kontra Ypourgos Emporikis Naftilías

26

2010/C 134/40

C-130/10. sz. ügy: 2010. március 11-én benyújtott kereset — Európai Parlament kontra az Európai Unió Tanácsa

26

2010/C 134/41

C-132/10. sz. ügy: A Rechtbank van eerste aanleg Leuven (Belgium) által 2010. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — 1. Olivier Paul Louis Halley, 2. Julie Jacqueline Marthe Marie Halley és 3. Marie Joëlle Armel Halley kontra Belgische Staat (belga állam)

27

2010/C 134/42

C-135/10. sz. ügy: A Corte di Appello di Torino (Olaszország) által 2010. március 15-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — SCF Consorzio Fonografici kontra Marco Del Corso

27

2010/C 134/43

C-139/10. sz. ügy: A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2010. március 17-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Prism Investments B.V. kontra az Arilco Holland B.V. felszámolóbiztosaként eljáró Jaap Anne Van der Meer

28

2010/C 134/44

C-316/08. sz. ügy: A Bíróság első tanácsa elnökének 2010. február 23-i végzése (a Corte suprema di cassazione (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Latex srl kontra Agenzia delle Entrate, Amministrazione dell'economia e delle Finanze

28

2010/C 134/45

C-290/09. sz. ügy: A Bíróság elnökének 2010. február 23-i végzése (a Tribunale Amministrativo per la Sardegna (Olaszország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — Telecom Italia SpA kontra Regione autonoma della Sardegna, a Space SpA és Passamonti Srl és társai részvételével

28

2010/C 134/46

C-364/09. P. és C-365/09. P. sz. egyesített ügyek: A Bíróság elnökének 2010. február 10-i végzése — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták), Schwarzbräu GmbH

28

 

Törvényszék

2010/C 134/47

T-50/05. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 19-i ítélete — Evropaïki Dynamiki kontra Európai Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közösségi közbeszerzési eljárás — A jövedéki termékek mozgásának felügyeletére szolgáló telematikai rendszerekre vonatkozó informatikai szolgáltatások nyújtása — Ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — Ajánlattevő konzorcium — Elfogadhatóság — Az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód elve és az átláthatóság elve — Odaítélési szempontok — A gondos ügyintézés és a gondosság elve — Indokolási kötelezettség — Nyilvánvaló mérlegelési hiba”)

29

2010/C 134/48

T-42/06. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 19-i ítélete — Gollnisch kontra Parlament („Kiváltságok és mentességek — Az Európai Parlament tagja — A kiváltságok és mentességek fenntartásának elutasításáról szóló határozat — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek megszűnése — Okafogyottság — Kártérítési kereset — A Parlamentnek felrótt magatartás — Magánszemélyek számára jogokat keletkeztető jogszabály kellően súlyos megsértése — Okozati összefüggés”)

29

2010/C 134/49

T-338/07. P. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 19-i ítélete — Bianchi kontra ETF („Fellebbezés — Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Határozott idejű szerződés — A szerződés meghosszabbításának megtagadásáról szóló határozat — A Közösségek egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 47. cikkének b) pontja”)

30

2010/C 134/50

T-427/07. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 19-i ítélete — Mirto Corporación Empresarial kontra OHIM — Maglificio Barbara (Mirtillino) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Mirtillino közösségi ábrás védjegy bejelentése — A MIRTO korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

30

2010/C 134/51

T-5/08.–T-7/08. sz. egyesített ügyek: A Törvényszék 2010. március 25-i ítélete — Nestlé kontra OHIM — Master Beverage Industries (Golden Eagle és Golden Eagle Deluxe) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A Golden Eagle és Golden Eagle Deluxe közösségi ábrás védjegy bejelentése — Bögrét és kávészemeket ábrázoló korábbi nemzetközi és nemzeti ábrás védjegyek — Viszonylagos kizáró ok — A megjelölések hasonlósága — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

31

2010/C 134/52

T-363/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i ítélete — 2nine kontra OHIM — Pacific Sunwear of California, Inc. (nollie) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A nollie közösségi ábrás védjegy bejelentése — NOLI korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az áruk hasonlóságának hiánya — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (1) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)”)

31

2010/C 134/53

T-364/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i ítélete — 2nine kontra OHIM — Pacific Sunwear of California, Inc. (nollie) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A nollie közösségi ábrás védjegy bejelentése — NOLI korábbi nemzeti és nemzetközi szóvédjegyek — Viszonylagos kizáró ok — Az áruk hasonlóságának hiánya — Az összetéveszthetőség hiánya — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja) — A 40/94/EK rendelet 74. cikkének (1) bekezdése (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 76. cikkének (1) bekezdése)”)

32

2010/C 134/54

T-423/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i ítélete — Inter-Nett 2000 kontra OHIM — Unión de Agricultores (HUNAGRO) („Közösségi védjegy — Felszólalási eljárás — A HUNAGRO közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az UNIAGRO korábbi közösségi ábrás védjegy — A lajstromozás részbeni megtagadása — Viszonylagos kizáró ok — Összetéveszthetőség — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja, és 12. cikkének a) és b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja, és 12. cikkének a) és b) pontja)”)

32

2010/C 134/55

T-577/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 26-i ítélete — Proges kontra Bizottság („Szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések — Közösségi közbeszerzési eljárás — Területrendezési modellek készítésére irányuló program — Valamely ajánlattevő ajánlatának elutasítása — Megsemmisítés iránti kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek — Elfogadhatóság — Odaítélési szempontok”)

33

2010/C 134/56

T-130/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i ítélete — Eliza kontra OHIM — Went Computing Consultancy Group (eliza) („Közösségi védjegy — Felszólalás — Az eliza szóelemet tartalmazó közösségi ábrás védjegy bejelentése — Az ELISE korábbi közösségi szóvédjegy — Viszonylagos kizáró okok — Összetéveszthetőség — A lajstromozás megtagadása — A 40/94/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja (jelenleg a 207/2009/EK rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja)”)

33

2010/C 134/57

T-105/07. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 3-i végzése — MarketTools kontra OHIM — Optimus-Telecomunicações (ZOOMERANG) („Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

34

2010/C 134/58

T-516/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i végzése — Eriksen kontra Bizottság („Kártérítési kereset — A thuléi (Grönland) nukleáris baleset közegészségügyi következményei — 96/29/Euratom irányelv — Valamely tagállammal szembeni intézkedések Bizottság általi elfogadásának elmulasztása — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

34

2010/C 134/59

T-5/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i végzése — Lind kontra Bizottság („Kártérítési kereset — A thuléi (Grönland) nukleáris baleset közegészségügyi következményei — 96/29/Euratom irányelv — Valamely tagállammal szembeni intézkedések Bizottság általi elfogadásának elmulasztása — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

35

2010/C 134/60

T-6/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i végzése — Hansen kontra Bizottság („Kártérítési kereset — A thuléi (Grönland) nukleáris baleset közegészségügyi következményei — 96/29/Euratom irányelv — Valamely tagállammal szembeni intézkedések Bizottság általi elfogadásának elmulasztása — Jogilag nyilvánvalóan megalapozatlan kereset”)

35

2010/C 134/61

T-155/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 8-i végzése — Maxcom kontra OHIM — Maxdata (Computer ((maxcom) „Közösségi védjegy — Felszólalás — A felszólalás visszavonása — Okafogyottság”)

36

2010/C 134/62

T-1/10. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. március 26-i végzése — SNF kontra ECHA („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — REACH — Az akrilamid különös aggodalomra okot adó anyagként történő azonosítása — Végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes intézkedések iránti kérelem — Sürgősség hiánya”)

36

2010/C 134/63

T-6/10. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. március 26-i végzése — Sviluppo Globale kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Közbeszerzési szerződések — Közbeszerzési eljárás — Valamely ajánlat elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése és ideiglenes intézkedés iránti kérelem — Esély elvesztése — Súlyos és helyrehozhatatlan kár hiánya — Sürgősség hiánya”)

37

2010/C 134/64

T-16/10. R. sz. ügy: A Törvényszék elnökének 2010. március 26-i végzése — Alisei kontra Bizottság („Ideiglenes intézkedés iránti kérelem — A fejlődő országok részére nyújtott »élelmiszerárakkal kapcsolatos eszközt« létesítő program — Pályázati felhívás támogatások odaítélésére — Támogatás elutasítása — Végrehajtás felfüggesztése iránti kérelem — Az eljáráshoz fűződő érdek hiánya — Alaki követelmények megsértése — Elfogadhatatlanság”)

37

2010/C 134/65

T-104/10. sz. ügy: 2010. március 3-án benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság

37

2010/C 134/66

T-107/10. sz. ügy: 2010. március 3-án benyújtott kereset — Procter & Gamble Manufacturing Cologne kontra OHIM — Natura Cosméticos (NATURAVIVA)

38

2010/C 134/67

T-109/10. sz. ügy: 2010. március 5-én benyújtott kereset — Luxemburg kontra Bizottság

39

2010/C 134/68

T-110/10. sz. ügy: 2010. március 8-án benyújtott kereset — Insula kontra Bizottság

40

2010/C 134/69

T-114/10. sz. ügy: 2010. március 8-án benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság

40

2010/C 134/70

T-116/10. sz. ügy: 2010. március 8-án benyújtott kereset — Németország kontra Bizottság

41

2010/C 134/71

T-120/10. sz. ügy: 2010. március 8-án benyújtott kereset — ClientEarth és társai kontra Bizottság

42

2010/C 134/72

T-121/10. sz. ügy: 2010. március 11-én benyújtott kereset – Conte és társai kontra Tanács

43

2010/C 134/73

T-123/10. sz. ügy: 2010. március 18-án benyújtott kereset — Hartmann kontra OHIM (Complete)

45

2010/C 134/74

T-124/10. sz. ügy: 2010. március 17-én benyújtott kereset — Lidl Stiftung kontra OHIM — Vinotasia (VITASIA)

45

2010/C 134/75

T-130/10. sz. ügy: 2010. március 17-én benyújtott kereset — Lux Management kontra OHIM — Zeis Excelsa (KULTE)

46

2010/C 134/76

T-135/10. sz. ügy: 2010. március 23-án benyújtott kereset — Pieno žvaigždės kontra OHIM — Fattoria Scaldasole (Iogurt.)

47

2010/C 134/77

T-138/10. sz. ügy: 2010. március 24-én benyújtott kereset — Spanyolország kontra Bizottság

47

2010/C 134/78

T-143/10. sz. ügy: 2010. március 30-án benyújtott kereset — Ben Ri Electrónica kontra OHIM — Sacopa (LT LIGHT-THECNO)

48

2010/C 134/79

T-144/10. sz. ügy: 2010. március 29-én benyújtott kereset — Space Beach Club kontra OHIM — Flores Gómez (SpS space of sound)

49

2010/C 134/80

T-303/94. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 4-i végzése — de Jong kontra Tanács és Bizottság

50

2010/C 134/81

T-312/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i végzése — Ellinikos Niognomon kontra Bizottság

50

2010/C 134/82

T-350/08. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 18-i végzése — Papierfabrik Hamburger-Spremberg kontra Bizottság

50

2010/C 134/83

T-428/09. sz. ügy: A Törvényszék 2010. március 24-i végzése — Berenschot Groep kontra Bizottság

50

 

Közszolgálati Törvényszék

2010/C 134/84

F-7/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. február 23-i ítélete — Faria kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (Közszolgálat — Tisztviselők — Értékelés — Értékelő jelentés — 2006/2007-es értékelési időszak — Az értékelő jelentés megsemmisítése iránti kérelem — Nyilvánvaló értékelési hiba — Nem vagyoni kár megtérítése)

51

2010/C 134/85

F-26/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. március 9-i ítélete — N kontra Parlament (Közszolgálat — Tisztviselők — Kártérítési kereset — Elfogadhatóság — Lelki zaklatás — Gondoskodási kötelezettség — Nem vagyoni kár)

51

2010/C 134/86

F-33/09. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. március 9-i ítélete — Tzvetanova kontra Bizottság (Közszolgálat — Ideiglenes alkalmazottak — Díjazás — Külföldi munkavégzési támogatás — A személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4. cikkében előírt feltételek — A szolgálatba lépés előtti szokásos tartózkodási hely — A referencia-időszakot megelőzően, hallgatói minőségben az alkalmazási helyen tartózkodás — A referencia-időszakot megelőzően nem az alkalmazási helyen teljesített gyakorlat — A tényleges tartózkodási hely figyelembevétele)

52

2010/C 134/87

F-47/08. sz. ügy: A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2010. március 25-i végzése — Buschak kontra Eurofound (Közszolgálat — Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javítására — Az igazgatóhelyettes munkaköri leírása — Megsemmisítés iránti kereset — Kártérítési kereset — Az eljáráshoz fűződő érdek — Nyilvánvaló elfogadhatatlanság)

52

2010/C 134/88

F-99/09. sz. ügy: 2009. december 8-án benyújtott kereset — Papathanasiou kontra OHIM

52

2010/C 134/89

F-13/10. sz. ügy: 2010. február 12-én benyújtott kereset — Nicola kontra EBB

53

2010/C 134/90

F-14/10. sz. ügy: 2010. február 25-én benyújtott kereset — Marcuccio kontra Bizottság

54

2010/C 134/91

F-15/10. sz. ügy: 2010. február 26-án benyújtott kereset –Andres és társai kontra EKB

54

2010/C 134/92

F-16/10. sz. ügy: 2010. március 10-én benyújtott kereset — M. Almeida Campos és társai kontra Tanács

55

2010/C 134/93

F-17/10. sz. ügy: 2010. március 15-én benyújtott kereset — Daake kontra OHIM

56

2010/C 134/94

F-18/10. sz. ügy: 2010. március 18-án benyújtott kereset — Capidis kontra Bizottság

56


HU

 

Top