EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:227E:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, CE 227, 21 ta' Settembru 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 49
21 ta' Settembru 2006


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Tagħrif

 

Il-Parlament Ewropew

 

It-Tnejn, 26 ta' Settembru 2005

2006/C /1

MINUTI

1

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Tkomplija tas-sessjoni

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Dokumenti mressqa

Petizzjonijiet

Dikjarazzjonijiet bil-miktub (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Azzjoni meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Firma ta' atti adottati skond il-proċedura ta' kodeċiżjoni

Akkoljenza ta' l-osservaturi Bulgari u Rumeni

Ordni tas-seduta

Prijoritajiet ta' ħidma tal-Parlament (dibattitu)

Diskorsi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-25 anniversarju ta' Solidarnosz u l-messaġġ għal Ewropa (dibattitu)

1. Aċċess għal attività ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, 2. Adegwatezza tal-kapital ta' ditti għall-investiment u ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu ***I (dibattitu)

Verifika statutorja tal-kontijiet annwali u dawk ikkonsolidati ***I (dibattitu)

Protokoll għal ftehim ta' sajd tat-tonn KE /Repubblika Federali Iżlamika tal-Komoros (2005-2010) * (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

10

ANNESS

12

 

It-Tlieta, 27 ta' Settembru 2005

2006/C /2

MINUTI

13

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Dibattitu fuq każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat tad-dritt (komunikazzjoni tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni ppreżentati)

Proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar ta' l-istatus ta' refuġjat * (dibattitu)

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti dwar l-inbid (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Koordinazzjoni tal-proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, fornimenti u servizzi ***I (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehima KE/Bulgaria dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftehima KE/Kroazja dwar ċerti aspetti tas-servizzi bl-ajru * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ħlasijiet dovuti lill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Protokoll għal ftehim ta' sajd tat-tonn KE/Repubblika Federali Iżlamika tal-Komoros (2005-2010) * (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Talba għat-tneħħija ta' l-immunita ta' Mario Matsakis (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Żamma ta' data biex tintuża fil-prosekuzzjoni ta' reati, inkluż it-terroriżmu (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni finali)

Proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar ta' l-istatus ta' refuġjat * (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

L-irwol tal-koeżjoni territorjali fl-iżvilupp reġjonali — Sħubija imsaħħa għar-reġjuni l-iktar imbiegħda (dibattitu)

Riżultati ta' l-eżami tal-proposti leġiżlattivi pendenti quddiem il-Leġiżlatur (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet għall-Kummissjoni)

Mard rewmatiku (dikjarazzjoni bil-miktub)

L-iżvilupp tal-ferroviji tal-Komunità ***I — Ċertifikazzjoni ta' ekwipaġġi ferrovjarji li joperaw lokomotivi u ferroviji ***I — Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji Internazzjonali ***I — Rekwiżiti kuntrattwali ta' kwalità għas-servizzi ta' trasport ferrovjarju tal-merkanzija ***I — (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

LISTE DE PRÉSENCE

24

ANNESS I

26

ANNESS II

30

TESTI ADOTTATI (2)

39

P6_TA(2005)0342
Public procurement ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council correcting Directive 2004/18/EC on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts (COM(2005)0214 — C6-0155/2005 — 2005/0100(COD))

39

P6_TA(2005)0343
EC-Bulgaria Agreement on certain aspects of air services *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Bulgaria on certain aspects of air services (COM(2005)0158 — C6-0177/2005 — 2005/0060(CNS))

39

P6_TA(2005)0344
EC-Croatia Agreement on certain aspects of air services *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Croatia on certain aspects of air services (COM(2005)0159 — C6-0173/2005 — 2005/0059(CNS))

40

P6_TA(2005)0345
Fees payable to the European Medicines Agency *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation amending Regulation (EC) No 297/95 on fees payable to the European Medicines Agency (COM(2005)0106 — C6-0137/2005 — 2005/0023(CNS))

40

P6_TA(2005)0346
Protocol to the EEC-Comoros Agreement on tuna fishing *
European Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation on the conclusion of the Protocol setting out the tuna fishing opportunities and financial contribution provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Islamic Federal Republic of the Comoros on fishing off the Comoros for the period from 1 January 2005 to 31 December 2010 (COM(2005)0187 — C6-0154/2005 — 2005/0092(CNS))

42

P6_TA(2005)0347
Request for waiver of the immunity of Mr Marios Matsakis
European Parliament decision on the request for waiver of the immunity of Marios Matsakis (2004/2194(IMM))

44

P6_TA(2005)0348
Data retention for combating crime, including terrorism *
European Parliament legislative resolution on the initiative by the French Republic, Ireland, the Kingdom of Sweden and the United Kingdom for a Draft Framework Decision on the retention of data processed and stored in connection with the provision of publicly available electronic communications services or data on public communications networks for the purpose of prevention, investigation, detection and prosecution of crime and criminal offences including terrorism (8958/2004 — C6-0198/2004 — 2004/0813(CNS))

45

P6_TA(2005)0349
Procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status *
European Parliament legislative resolution on the amended proposal for a Council directive on minimum standards on procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status (14203/2004 — C6-0200/2004 — 2000/0238(CNS))

46

 

L-Erbgħa, 28 ta' Settembru 2005

2006/C /3

MINUTI

83

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Trasferiment ta' approprjazzjonijiet

Ftuħ tan-negozjati mat-Turkija — Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u t-Turkija wara t-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea *** (dibattitu)

Merħba uffiċjali

Ħin tal-votazzjonijiet

Protokoll Addizzjonali għall-Ftehim li jistabbilixxi Assoċjazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u t-Turkija wara t-tkabbir ta' l-Unjoni Ewropea *** (Artikolu 131 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Ftuħ tan-negozjati mat-Turkija (votazzjoni)

Merħba uffiċjali

Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

1. Aċċess għal attività ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu, 2. Adegwatezza tal-kapital ta' ditti għall-investiment u ta' l-istituzzjonijiet ta' kreditu ***I (votazzjoni)

Verifika statutorja tal-kontijiet annwali u dawk ikkonsolidati ***I (votazzjoni)

L-iżvilupp tal-ferroviji tal-Komunità ***I (votazzjoni)

Ċertifikazzjoni ta' ekwipaġġi ferrovjarji li joperaw lokomotivi u ferroviji ***I (votazzjoni)

Drittijiet u l-Obbligi tal-Passiġġieri tal-Ferroviji Internazzjonali ***I (votazzjoni)

Rekwiżiti kuntrattwali ta' kwalità għas-servizzi ta' trasport ferrovjarju tal-merkanzija ***I (votazzjoni)

Il-25 anniversarju ta' Solidarnosc u l-messaġġ tiegħu għal Ewropa (votazzjoni)

L-irwol tal-koeżjoni territorjali fl-iżvilupp reġjonali (votazzjoni)

Sħubija imsaħħa għar-reġjuni l-iktar imbiegħda (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Difiża ta' l-immunità (żviluppi)

Żejt (dibattitu)

Riforma tal-Ġnus Magħquda u objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp (dibattitu)

Ħin tal-mistoqsijiet (Kunsill)

Belarus (dibattitu)

Relazzjoni bejn l-Unjoni u l-Indja (dibattitu)

Sorsi ta' enerġija li tiġġedded fl-UE (dibattitu)

Is-sitwazzjoni tar-Roma fil-Kosovo fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem (dibattitu)

Tnaqqis fin-numru ta' vittmi ta' inċidenti tat-traffiku fl-UE minn issa sa l-2010 (dibattitu)

Aġenda għas-seduta li jmiss

Għeluq tas-seduta

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

95

ANNESS I

97

ANNESS II

114

TESTI ADOTTATI (2)

163

P6_TA(2005)0350
Opening of negotiations with Turkey
European Parliament resolution on the opening of negotiations with Turkey

163

P6_TA(2005)0351
Taking up and pursuit of the business of credit institutions ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council re-casting Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council of 20 March 2000 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (COM(2004)0486 — C6-0141/2004 — 2004/0155(COD))

166

P6_TC1-COD(2004)0155
Position of the European Parliament adopted at first reading on 28 September 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/…/ΕC of the European Parliament and of the Council relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast)

167

ANNEX I
LIST OF ACTIVITIES SUBJECT TO MUTUAL RECOGNITION

236

ANNEX II
CLASSIFICATION OF OFF-BALANCE-SHEET ITEMS

236

ANNEX III
THE TREATMENT OF COUNTERPARTY CREDIT RISK OF DERIVATIVE INSTRUMENTS, REPURCHASE TRANSACTIONS, SECURITIES ORCOMMODITIES LENDING OR BORROWING TRANSACTIONS,LONG SETTLEMENT TRANSACTIONS AND MARGIN LENDING TRANSACTIONS

237

ANNEX IV
TYPES OF DERIVATIVES

255

ANNEX V
TECHNICAL CRITERIA CONCERNING THE ORGANISATION AND TREATMENT OF RISKS

256

ANNEX VI
STANDARDISED APPROACH

257

ANNEX VII
INTERNAL RATINGS BASED APPROACH

272

ANNEX VIII
CREDIT RISK MITIGATION

300

ANNEX IX
SECURITISATION

331

ANNEX X
OPERATIONAL RISK

349

ANNEX XI
TECHNICAL CRITERIA ON REVIEW AND EVALUATION BY THE COMPETENT AUTHORITIES

357

ANNEX XII
TECHNICAL CRITERIA ON DISCLOSURE

358

ANNEX XIII

365

ANΝΕΧ XIV

366

P6_TA(2005)0352
Capital adequacy of investment firms and credit institutions ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council recasting Council Directive 93/6/EEC of 15 March 1993 on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (COM(2004)0486 — C6-0144/2004 — 2004/0159(COD))

371

P6_TC1-COD(2004)0159
Position of the European Parliament adopted at first reading on 28 September 2005 with a view to the adoption of Directive 2006/…/ΕC of the European Parliament and of the Council on the capital adequacy of investment firms and credit institutions (recast)

371

ANNEX I
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR POSITION RISK

396

ANNEX II
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR SETTLEMENT AND COUNTERPARTY CREDIT RISK

408

ANNEX III
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR FOREIGN-EXCHANGE RISK

411

ANNEX IV
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR COMMODITIES RISK

412

ANNEX V
USE OF INTERNAL MODELS TO CALCULATE CAPITAL REQUIREMENTS

416

ANNEX VI
CALCULATING CAPITAL REQUIREMENTS FOR LARGE EXPOSURES

421

ANNEX VII
TRADING

422

ANNEX VIII
REPEALED DIRECTIVES

426

ANNEX IX
CORRELATION TABLE

427

P6_TA(2005)0353
Statutory audit of annual accounts and consolidated accounts ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts and amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC (COM(2004)0177 — C6-0005/2004 — 2004/0065(COD))

432

P6_TC1-COD(2004)0065
Position of the European Parliament adopted at first reading on 28 September 2005 with a view to the adoption of Directive 2005/…/EC of the European Parliament and of the Council on statutory audit of annual accounts and consolidated accounts and amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC

432

P6_TA(2005)0354
Development of the Community's railways ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways (COM(2004)0139 — C6-0001/2004 — 2004/0047(COD))

460

P6_TC1-COD(2004)0047
Position of the European Parliament adopted at first reading on 28 September 2005 with a view to the adoption of Directive 2005/…/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Community's railways and amending Directive 2001/14/EC on the allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use of railway infrastructure and safety certification

460

P6_TA(2005)0355
Certification of train crews ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the certification of train crews operating locomotives and trains on the Community's rail network (COM(2004)0142 — C6-0002/2004 — 2004/0048(COD))

464

P6_TC1-COD(2004)0048
Position of the European Parliament adopted at first reading on 28 September 2005 with a view to the adoption of Directive 2005/…/EC of the European Parliament and of the Council on the certification of train drivers and train crews operating locomotives and trains on the Community's rail network

465

ANNEX I
COMMUNITY MODEL LICENCE AND COMPLEMENTARY CERTIFICATE

480

ANNEX II
DUTIES OF TRAIN DRIVERS

482

ANNEX III
BASIC REQUIREMENTS

482

ANNEX IV
PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

485

ANNEX V
EXAMINATION ON GENERAL PROFESSIONAL KNOWLEDGE

486

ANNEX VI
EXAMINATION OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF ROLLING STOCK

486

ANNEX VII
EXAMINATION OF PROFESSIONAL KNOWLEDGE OF INFRASTRUCTURE

488

P6_TA(2005)0356
International rail passengers' rights and obligations ***I
European Parliament legislative resolution on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on International Rail Passengers' Rights and Obligations (COM(2004)0143 — C6-0003/2004 — 2004/0049(COD))

490

P6_TC1-COD(2004)0049
Position of the European Parliament adopted at first reading on 28 September 2005 with a view to the adoption of European Parliament and Council Regulation (EC) No …/2005 on Rail Passengers' Rights and Obligations

490

ANNEX I
MINIMUM INFORMATION TO BE PROVIDED BY RAILWAY UNDERTAKINGS

506

ANNEX II
MINIMUM INFORMATION TO BE PROVIDED ON THE TICKET

507

P6_TA(2005)0357
25th anniversary of Solidarity and its message for Europe
European Parliament resolution on the 25th Anniversary of Solidarity and its message for Europe

508

P6_TA(2005)0358
Territorial cohesion in regional development
European Parliament resolution on the role of territorial cohesion in regional development (2004/2256(INI))

509

P6_TA(2005)0359
Partnership for the outermost regions
European Parliament resolution on a stronger partnership for the outermost regions (2004/2253(INI))

512

 

Il-Ħamis, 29 Settembru 2005

2006/C /4

MINUTI

520

PROCEDURI TAS-SEDUTI

Ftuħ tas-Seduta

Dokumenti mressqa

Is-Settur tat-Tessuti (dibattitu)

Kompożizzjoni tal-kumitati u d-delegazzjonijiet

Prospettivi għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċina (dibattitu)

Ħin tal-votazzjonijiet

Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti dwar l-inbid (votazzjoni)

Żejt (votazzjoni)

Riforma tal-Ġnus Magħquda u objettivi tal-Millenju għall-Iżvilupp (votazzjoni)

Belarus (votazzjoni)

Relazzjoni bejn l-Unjoni u l-Indja (votazzjoni)

Sorsi ta' enerġija li tiġġedded fl-UE (votazzjoni)

Tnaqqis fin-numru ta' vittmi ta' inċidenti tat-traffiku fl-UE minn issa sa l-2010 (votazzjoni)

Spjegazzjonijiet tal-votazzjoni

Korrezzjonijiet ta' votazzjonijiet

Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Talba għall-ħarsien ta' l-immunità parlamentari

Aġenda

Ħatra ta' l-osservaturi Bulgari u Rumeni għall-kumitati parlamentari

Prospettivi għar-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-UE u ċ-Ċina (tkomplija tad-dibattitu)

Dibattiti dwar każi ta' vjolazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

Nepal

Tuniżija

Vojvodina

Ħin tal-votazzjonijiet

Nepal (votazzjoni)

Tuniżija (votazzjoni)

Vojvodina (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Dati għas-seduti li jmiss

Aġġornament tas-sessjoni

REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

532

ANNESS I
LISTA TA' OSSERVATURI NNOMINATI GĦALL-KUMITATI PARLAMENTARI

534

ANNESS II

537

ANNESS III

552

TESTI ADOTTATI (2)

578

P6_TA(2005)0360
EU-US Wine Agreement
European Parliament resolution on the EU-US wine agreement

578

P6_TA(2005)0361
Oil
European Parliament resolution on oil dependency

580

P6_TA(2005)0362
Reform of the UN, the Millennium Development Goals
European Parliament resolution on the outcome of the United Nations World Summit of 14-16 September 2005

582

P6_TA(2005)0363
Belarus
European Parliament resolution on Belarus

585

P6_TA(2005)0364
EU-India relations
European Parliament resolution on EU-India relations: A Strategic Partnership (2004/2169(INI))

589

P6_TA(2005)0365
Renewable energy in the EU
European Parliament resolution on the share of renewable energy in the EU and proposals for concrete actions (2004/2153(INI))

599

P6_TA(2005)0366
EU road-safety action programme
European Parliament resolution on the European Road Safety Action Programme: Halving the number of road accident victims in the European Union by 2010: A shared responsibility (2004/2162(INI))

609

P6_TA(2005)0367
Nepal
European Parliament resolution on Nepal

616

P6_TA(2005)0368
Tunisia
European Parliament resolution on Tunisia

618

P6_TA(2005)0369
Vojvodina
European Parliament resolution on the defence of multi-ethnicity in Vojvodina

620


 

2006/C /5

s16


 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti hija ppubblikata bil-lingwi uffiċjali ta’ l-istituzzjonijiet ta’ l-Unjoni Ewropea fil-ĠU C 227 E.

 

(2)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top