EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D1424

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2023/1424 2023 m. liepos 5 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nepratęsiamas patvirtinimo, kad akroleiną galima naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimas (Tekstas svarbus EEE)

C/2023/1600

OJ L 174, 7.7.2023, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1424/oj

2023 7 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 174/17


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2023/1424

2023 m. liepos 5 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nepratęsiamas patvirtinimo, kad akroleiną galima naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (1), ypač į jo 14 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos b punktą,

kadangi:

(1)

veiklioji medžiaga akroleinas buvo įtraukta į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB (2) I priedą kaip skirta naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti. Todėl iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 86 straipsnį ji buvo laikoma patvirtinta pagal tą reglamentą, jei laikomasi Direktyvos 98/8/EB I priede išdėstytų reikalavimų;

(2)

2019 m. vasario 28 d. pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 13 straipsnio 1 dalį buvo pateikta paraiška pratęsti patvirtinimo, kad akroleiną galima naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimą (toliau – paraiška), nes patvirtinimo, kad akroleiną galima naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimas turėjo pasibaigti 2020 m. rugpjūčio 31 d.;

(3)

pagal Komisijos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/1037 (3) patvirtinimo, kad akroleiną galima naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data buvo nukelta į 2023 m. vasario 28 d., kad pakaktų laiko paraiškai išnagrinėti. Ta galiojimo pabaigos data Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2022/1486 (4) buvo dar kartą nukelta į 2025 m. vasario 28 d.;

(4)

tačiau 2022 m. spalio 6 d. vertinančioji kompetentinga institucija pranešė Agentūrai ir Komisijai, kad pareiškėjas atsiėmė paraišką dėl patvirtinimo, kad akroleiną galima naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pratęsimo. Nebuvo nustatyta, kad akroleinas tebeatitinka Reglamento (ES) Nr. 528/2012 4 straipsnio 1 dalyje nustatytas sąlygas, todėl tikslinga nepratęsti akroleino, skirto 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, patvirtinimo galiojimo;

(5)

šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Akroleino kaip veikliosios medžiagos, skirtos 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, patvirtinimo galiojimas nepratęsiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2023 m. liepos 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkė

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OL L 167, 2012 6 27, p. 1.

(2)  1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (OL L 123, 1998 4 24, p. 1).

(3)  2020 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1037, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad akroleiną galima naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data (OL L 227, 2020 7 16, p. 72).

(4)  2022 m. rugsėjo 7 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2022/1486, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nukeliama patvirtinimo, kad akroleiną galima naudoti 12-o tipo biocidiniams produktams gaminti, galiojimo pabaigos data (OL L 233, 2022 9 8, p. 83).


Top