EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0354

2019 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/354, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

ST/6368/2019/INIT

OJ L 64, 5.3.2019, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/354/oj

5.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 64/7


TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/354

2019 m. kovo 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2014 m. kovo 5 d. Taryba priėmė Sprendimą 2014/119/BUSP (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2014/119/BUSP peržiūra, ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms, taikymas turėtų būti pratęstas iki 2020 m. kovo 6 d., turėtų būti išbrauktas įrašas apie vieną asmenį, o priedas turėtų būti papildytas informacija apie teisę į gynybą ir teisę į veiksmingą teisminę apsaugą;

(3)

todėl Sprendimas 2014/119/BUSP turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2014/119/BUSP iš dalies keičiamas taip:

1)

5 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. kovo 6 d.“;

2)

priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2019 m. kovo 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. ANTON


(1)  2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje (OL L 66, 2014 3 6, p. 26).


PRIEDAS

Sprendimo 2014/119/BUSP priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

skirsnis „1 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas“ iš dalies keičiamas taip:

a)

antraštė pakeičiama taip:

„A.    1 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas“;

b)

iš sąrašo išbraukiamas įrašas apie toliau nurodytą asmenį:

5.

Andrii Petrovych Kliuiev.

2)

įterpiamas šis skirsnis:

„B.    Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodeksą

Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 42 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas vykstant baudžiamajam procesui įtariamas arba kaltinamas asmuo naudojasi teise į gynybą ir teise į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai apima: teisę būti informuotam apie tai, kokiu nusikaltimu asmuo įtariamas ar kaltinamas; teisę būti aiškiai ir nedelsiant informuotam apie Baudžiamojo proceso kodekse numatytas teises; teisę paprašius iškart susisiekti su advokatu; teisę teikti prašymus dėl procesinių veiksmų; ir teisę apskųsti tyrėjo, prokuroro ir tyrimą atliekančio teisėjo sprendimus, veiksmus ir neveikimą. Baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnyje numatyta, kad skundus dėl tyrėjo ar prokuroro sprendimų, veiksmų ar neveikimo vietos teismo tyrimą atliekantis teisėjas turi nagrinėti dalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui arba jo advokatui ar teisiniam atstovui. Be to, Baudžiamojo proceso kodekso 309 straipsnyje nurodyta, kokie tyrimą atliekančio teisėjo sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka, ir kad kitų sprendimų teisminė peržiūra gali būti atliekama teisme vykstant parengiamosioms procedūroms. Be to, kai kurie procesiniai tyrimo veiksmai gali būti atliekami tik gavus tyrimą atliekančio teisėjo arba teismo nutartį (pvz., turto areštas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 164 straipsnį ir sulaikymo priemonės pagal 176 straipsnį).

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas kiekvienam iš į sąrašą įtrauktų asmenų

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma keletas teismo sprendimų, susijusių su turto areštu, ir 2018 m. lapkričio 1 d. teismo sprendimas leisti suimti įtariamąjį ir iškviesti bei atgabenti jį į teismą, taip pat 2018 m. spalio 8 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo prokuratūrai grąžintas prašymas dėl specialaus ikiteisminio tyrimo in absentia.

2.   Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Zakharchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Zakharchenko, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. kovo 12 d. ir 2018 m. rugpjūčio 13 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Pshonka, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Ratushniak teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. ir 2018 m. lapkričio 23 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Ratushniak, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta O. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. vasario 7 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo prokuratūrai grąžintas prašymas dėl specialaus ikiteisminio tyrimo in absentia, keletas teismo sprendimų, susijusių su turto areštu, ir 2018 m. birželio 27 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo panaikintas prokuratūros nutarimas, kuriuo atsisakyta patenkinti gynybos prašymą užbaigti tyrimą.

9.   Artem Viktorovych Pshonka

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta A. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. kovo 12 d. ir 2018 m. rugpjūčio 13 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimai, kuriais leidžiama sulaikyti V. Pshonka, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas skirti jam suėmimą.

11.   Mykola Yanovych Azarov

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta M. Azarov teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. vasario 7 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų ikiteisminį tyrimą in absentia, taip pat 2018 m. rugpjūčio 16 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo leidžiama sulaikyti M. Azarov, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas jam skirti suėmimą, taip pat keletas teismo sprendimų dėl turto arešto.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Kurchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. kovo 7 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia.

13.   Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta D. Tabachnyk teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. gegužės 21 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo leidžiama sulaikyti D. Tabachnyk, kad jis galėtų būti atgabentas į teismą dalyvauti posėdyje, kuriame buvo nagrinėjamas prašymas jam skirti suėmimą.

15.   Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Arbuzov teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma keletas teismo sprendimų, susijusių su turto konfiskavimu, taip pat su turto arešto panaikinimu.

17.   Oleksandr Viktorovych Klymenko

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta O. Klymenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma 2018 m. spalio 5 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia.

18.   Edward Stavytskyi

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta E. Stavytskyi teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą. Tai įrodo visų pirma keletas teismo sprendimų dėl turto arešto, 2017 m. lapkričio 22 d. tyrimą atliekančio teisėjo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas vykdyti specialų tyrimą in absentia, 2018 m. sausio 2 d. prokuroro nurodymas tyrėjui pranešti įtariamiesiems ir jų advokatams apie ikiteisminio tyrimo užbaigimą, ir tai, kad 2018 m. gegužės 8 d. kaltinamasis aktas buvo perduotas Kijevo Sviatošinskio apygardos teismui nagrinėti iš esmės. Iš turimos informacijos taip pat galima spręsti, kad nėra ankstesnio galiojančio prokuratūros sprendimo nepradėti nusikalstamos veikos tyrimo, todėl atitinkamu baudžiamuoju procesu nebuvo pažeistas ne bis in idem principas.“


Top