EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0354

Rådets beslut (Gusp) 2019/354 av den 4 mars 2019 om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

ST/6368/2019/INIT

OJ L 64, 5.3.2019, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/354/oj

5.3.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 64/7


RÅDETS BESLUT (GUSP) 2019/354

av den 4 mars 2019

om ändring av beslut 2014/119/Gusp om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 5 mars 2014 antog rådet beslut 2014/119/Gusp (1).

(2)

På grundval av en översyn av beslut 2014/119/Gusp bör tillämpningen av restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ förlängas till och med den 6 mars 2020, uppgifterna avseende en person bör strykas och bilagan bör kompletteras med information om rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd.

(3)

Beslut 2014/119/Gusp bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2014/119/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 5 ska andra stycket ersättas med följande:

”Detta beslut ska tillämpas till och med den 6 mars 2020.”

2.

Bilagan ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 4 mars 2019.

På rådets vägnar

A. ANTON

Ordförande


(1)  Rådets beslut 2014/119/Gusp av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 66, 6.3.2014, s. 26).


BILAGA

Bilagan till beslut 2014/119/Gusp ska ändras på följande sätt:

1.

Delen ”Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 1” ska ändras på följande sätt:

a)

Rubriken ska ersättas med följande:

”A.    Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 1”.

b)

Uppgifterna avseende följande person ska strykas från förteckningen:

5.

Andrii Petrovych Kliuiev.

2.

Följande del ska läggas till:

”B.    Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd

Rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd i enlighet med Ukrainas straffprocesslag

I artikel 42 i Ukrainas straffprocesslag (nedan kallad straffprocesslagen) anges det att alla som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden har rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd. Det inbegriper: rätten att informeras om brottsmisstankar eller åtalspunkter, rätten att uttryckligen och utan dröjsmål informeras om sina rättigheter i enlighet med straffprocesslagen, rätten att få tillgång till en försvarsadvokat så snart detta begärs, rätten att göra framställningar om processuella åtgärder samt rätten att begära prövning av en utredares, åklagares och undersökningsdomares beslut, handlingar eller underlåtenhet. I artikel 306 i straffprocesslagen anges det att klagomål som avser en utredares eller åklagares beslut, handlingar eller underlåtenhet måste prövas av en undersökningsdomare vid en lokal domstol i närvaro av klaganden, dennes försvarsadvokat eller juridiska ombud. Dessutom preciseras det i artikel 309 i straffprocesslagen vilka av undersökningsdomarens beslut som kan överklagas och anges att andra beslut kan bli föremål för domstolskontroll under det förberedande förfarandet vid domstolen. Vidare är ett antal processuella utredningsåtgärder endast möjliga om en undersökningsdomare eller en domstol så beslutar (t.ex. beslag i enlighet med artikel 164 eller förvarsåtgärder i enlighet med artikel 176 i straffprocesslagen).

Tillämpning av rätten till försvar och rätten till ett effektivt rättsligt skydd för varje person som är uppförd på förteckningen

1.   Viktor Fedorovych Yanukovych (Viktor Fedorovych Janukovytj)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Fedorovych Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag och av ett domstolsbeslut av den 1 november 2018 om tillstånd att gripa och kalla den misstänkte att inställa sig inför domstol samt föra honom till dit, samt av ett beslut från undersökningsdomaren av den 8 oktober 2018 om avslag av åklagarmyndighetens ansökan om en särskild förundersökning i den tilltalades utevaro.

2.   Vitalii Yuriyovych Zakharchenko (Vitalij Jurijovytj Zachartjenko)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Vitalij Jurijovytj Zachartjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Vitalij Jurijovytj Zachartjenko i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

3.   Viktor Pavlovych Pshonka

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Pavlovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018 och den 13 augusti 2018 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Pavlovych Pshonka i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

6.   Viktor Ivanovych Ratushniak

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Viktor Ivanovych Ratushniaks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 21 maj 2018 och den 23 november 2018 om tillstånd att frihetsberöva Viktor Ivanovych Ratushniak i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

7.   Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Oleksandr Viktorovytj Janukovytj)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovytj Janukovytjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 7 februari 2018 om avslag av åklagarmyndighetens ansökan om en särskild förundersökning i den tilltalades utevaro, av ett antal domstolsbeslut som rör beslag samt av undersökningsdomarens beslut av den 27 juni 2018 om ogiltigförklarande av åklagarmyndighetens beslut om att avslå försvarets begäran om en nedläggning av utredningen.

9.   Artem Viktorovych Pshonka

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Artem Viktorovych Pshonkas rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 12 mars 2018 och den 13 augusti 2018 om tillstånd att frihetsberöva Artem Viktorovych Pshonka i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

11.   Mykola Yanovych Azarov (Mykola Janovytj Azarov)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Mykola Janovytj Azarovs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 8 september 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro, undersökningsdomarens beslut av den 16 augusti 2018 om tillstånd att frihetsberöva Mykola Janovytj Azarov i syfte att föra honom till domstol för att förhandlingar om framställningen gällande häktning, samt av ett antal domstolsbeslut som rör beslag.

12.   Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Serhij Vitaljovytj Kurtjenko)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Vitaljovytj Kurtjenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 7 mars 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro.

13.   Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk (Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyks rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 8 maj 2018 om tillstånd att frihetsberöva Dmytro Volodymyrovytj Tabatjnyk i syfte att föra honom till domstol för förhandlingar om framställningen gällande häktning.

15.   Serhiy Hennadiyovych Arbuzov (Serhij Hennadiyovych Arbuzov)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Serhij Hennadiyovych Arbuzovs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag samt ogiltigförklaringar av beslag.

17.   Oleksandr Viktorovych Klymenko

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Oleksandr Viktorovych Klymenkos rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av undersökningsdomarens beslut av den 5 oktober 2018 om tillstånd till en särskild utredning i den tilltalades utevaro.

18.   Edward Stavytskyi (Eduard Stavytskyj)

Uppgifter i rådets ärendeakt visar att man har respekterat Eduard Stavytskyjs rätt till försvar och till ett effektivt rättsligt skydd i samband med de straffrättsliga förfaranden som rådet har grundat sig på. Det påvisas i synnerhet av ett antal domstolsbeslut som rör beslag, undersökningsdomarens beslut av den 22 november 2017 om att bevilja att en särskild utredning i den tilltalades utevaro, av åklagarens instruktioner av den 2 januari 2018 till utredaren att informera de misstänkta och deras försvarsadvokater om att förundersökningen slutförts, samt av det faktum att åtalet den 8 maj 2018 hänsköts till distriktsdomstolen i Sviatosjyn i Kiev för prövning av sakfrågan. Av uppgifterna framgår också att åklagarmyndigheten inte fattat något tidigare giltigt beslut om att inte inleda en brottsutredning och att det relevanta straffrättsliga förfarandet därför inte bryter mot principen ne bis in idem.”


Top