Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:304E:TOC

Az Európai Unió Hivatalos Lapja, CE 304, 2005. december 01.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-518X

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 304E

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

48. évfolyam
2005. december 1.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

I   (Közlemények)

 

EURÓPAI PARLAMENT

 

2004 - 2005 ÜLÉSSZAK

 

2005. február 21., hétfő

2005/C 304E/1

JEGYZŐKÖNYV

1

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülésszak folytatása

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az Elnökség nyilatkozatai

Mandátumvizsgálat

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

A megállapodások szövegeinek Tanács általi előterjesztése

Petíciók

Írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A Parlament álláspontjaival és határozataival kapcsolatos további intézkedések

Ügyrend

Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben

A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja (2005) (a vita folytatása)

Szociális világfórum, Gazdasági világfórum (vita)

Bűnügyi nyilvántartásból származó információk cseréje * - A büntető igazságszolgáltatás minősége az Európai Unióban (vita)

Versenypolitika (2003) (vita)

Állami támogatások a közszolgáltatások kompenzációjának formájában (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

12

 

2005. február 22., kedd

2005/C 304E/2

JEGYZŐKÖNYV

13

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Határozat sürgősségi eljárásról

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalási indítványok bejelentése)

Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás - Államháztartás a GMU-ban (2004) (vita)

A Kultúra Európai Fővárosa 2005-2019-ben ***II (vita)

Környezetvédelem és egészségügy (2004-2010) (vita)

Szavazások órája

Járművek kezelőszervei, ellenőrző- és visszajelző lámpái (típusjóváhagyás) *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Járművek fűtési rendszere (típusjóváhagyás) *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

EU-Románia társulási megállapodás *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

EU-Bulgária társulási megállapodás *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Megállapodás az EU/Svájci Államszövetség között a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés programról * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Kérelem Koldo Gorostiaga úr parlamenti mentelmi jogának és előjogainak fenntartása iránt (szavazás)

Rövid távú statisztikák ***I (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszere * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

EK/Svájc közötti megállapodás a pénzügyi csalás elleni küzdelemről * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Együttműködési megállapodás az Andorrai Hercegséggel *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Bűnügyi nyilvántartásból származó adatok cseréje * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A büntető igazságszolgáltatás minősége az Európai Unióban (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

A Kultúra Európai Fővárosa 2005-2019-ben ***II (szavazás)

Versenypolitika (2003) (szavazás)

Állami támogatások a közszolgáltatások kompenzációjának formájában (szavazás)

Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás (szavazás)

Államháztartás a GMU-ban (2004) (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Dokumentumok benyújtása

A természetvédelem finanszírozása (vita)

Környezetvédelem és egészségügy (2004-2010) (a vita folytatása)

Jogosítványok ***I (vita)

Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

Vezetői engedélyek (a vita folytatása)

Szennyezési jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetése ***II (vita)

Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I (vita)

Tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerése ***I (vita)

Közösségi Halászati Ellenőrzési Hivatal * (vita)

Járulékos halfogások (halászat) (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

33

I. MELLÉKLET

35

II. MELLÉKLET

43

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

88

P6_TA(2005)0019
Járművek kezelőszervei, ellenőrző- és visszajelző lámpái (jóváhagyás) ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a kezelőszervek, ellenőrző- és visszajelző lámpák elhelyezésével és jelölésével összefüggő, a gépjárművek jóváhagyására vonatkozó egységes rendelkezésekről szóló rendelet-tervezetével kapcsolatos európai közösségi álláspontról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0449 — 15633/2004 — C6-0032/2005 — 2004/0134(AVC))

88

P6_TA(2005)0020
Járművek fűtési rendszere (típusjóváhagyás) ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a fűtési rendszerek és a gépjárművek fűtési rendszerét illető típus-jóváhagyásáról szóló rendelettervezetével kapcsolatos európai közösségi álláspontról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0450 — 15634/2004 — C6-0033/2005 — 2004/0135(AVC))

88

P6_TA(2005)0021
EK/Románia közötti társulási megállapodás ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről Románia közötti társulást létrehozó Európa-megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételét szolgáló kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (13165/2004 — C6-0206/2004 — 2004/0814(AVC))

89

P6_TA(2005)0022
EK/Bulgária közötti társulási megállapodás ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Bolgár Köztársaság közötti társulást létrehozó Európa-megállapodáshoz csatolt, a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételét szolgáló kiegészítő jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló javaslatról (13163/2004 — C6-0207/2004 — 2004/0815(AVC))

90

P6_TA(2005)0023
Megállapodás az EK/Sváci Államszövetség között a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés programról *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az audiovizuális területen a Svájci Államszövetségnek a MEDIA Plus és a MEDIA Képzés közösségi programokban való részvétele feltételeinek meghatározásáról és egy záróokmányról szóló, a Közösség és a Svájci Államszövetség közötti megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0649 — C6-0174/2004 — 2004/0230(CNS))

90

P6_TA(2005)0024
Koldo Gorostiaga úr kérelme parlamenti mentelmi jogának fenntartása iránt
Az Európai Parlament határozata a Koldo Gorostiaga úr parlamenti mentelmi jogának és előjogainak fenntartására irányuló kérelméről (2004/2102(IMM))

91

P6_TA(2005)0025
Rövid távú statisztikák ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a rövid távú statisztikákra vonatkozó 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2003)0823 — C6-0028/2004 — 2003/0325(COD))

92

P6_TC1-COD(2003)0325
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 22-én került elfogadásra a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

92

MELLÉKLET

95

P6_TA(2005)0026
A Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszere *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Dissostichus fajok fogási dokumentációs rendszerének létrehozásáról szóló 1035/2001/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0528 — C6-0114/2004 — 2004/0179(CNS))

105

P6_TA(2005)0027
EK/Svájc közötti megállapodás a pénzügyi csalás elleni küzdelemről *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Svájci Államszövetség között létrejött, a csalás és a pénzügyi érdekeiket befolyásoló minden más illegális tevékenység ellen irányuló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0559 — C6-0176/2004 — 2004/0187(CNS))

106

P6_TA(2005)0028
Együttműködési megállapodás az Andorrai Hercegséggel ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az Andorrai Hercegségre vonatkozó együttműködési megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő aláírásáról és megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0456 — C6-0214/2004 — 2004/0136(AVC))

106

P6_TA(2005)0029
Bűnügyi nyilvántartásból származó adatok cseréje *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hatósági erkölcsi bizonyítványokra voantkozó információcseréről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0664 — C6-0163/2004 — 2004/0238(CNS))

107

P6_TA(2005)0030
A büntető igazságszolgáltatás minősége az Európai Unióban
Az Európai Parlament ajánlása a Tanácshoz intézett, a büntető igazságszolgáltatás minőségéről és a büntetőjognak a tagállamokban történő összehangolásáról szóló ajánlási javaslatáról (2005/2003(INI))

109

P6_TA(2005)0031
„A Kultúra Európai fővárosa” 2005-2019-ben ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a „Kultúra Európai Fővárosa” eseménysorozat 2005-2019. évekre szóló közösségi cselekvési programjának megállapításáról szóló 1419/1999/EK határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (12029/1/2004 — C6-0161/2004 — 2003/0274(COD))

113

P6_TA(2005)0032
Versenypolitika (2003)
Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság 2003. évi, versenypolitikáról szóló XXXIII. jelentéséről (2004/2139(INI))

114

P6_TA(2005)0033
Közszolgáltatási kompenzáció formájában nyújtott állami támogatás
Az Európai Parlament állásfoglalása a közszolgáltatási kompenzáció formájában nyújtott állami támogatásokról (2004/2186(INI))

117

P6_TA(2005)0034
Átfogó gazdaságpolitikai iránymutatás
Az Európai Parlament állásfoglalása az európai gazdaság helyzetéről - az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásról szóló előkészítő jelentésről (2004/2269(INI))

128

P6_TA(2005)0035
Államháztartás a GMU-ban (2004)
Az Európai Parlament állásfoglalása az Államháztartás a GMU-ban - 2004 című bizottsági közleményről (2004/2268(INI))

132

 

2005. február 23., szerda

2005/C 304E/3

JEGYZŐKÖNYV

135

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

In memoriam

Az Elnökség nyilatkozata

Köszöntés

Az Európai Unió kapcsolatai a földközi-tengeri térséggel (vita)

Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-április 22.) (vita)

Szavazások órája

EU/Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás *** (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Közösségi Vámkódex ***II (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikák ***I (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Tengerészek személyazonosító iratai * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Szennyezési jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetése ***II (szavazás)

Vezetői engedélyek ***I (szavazás)

Ünnepélyes ülés - Ukrajna

Szavazások órája (folytatás)

Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I (szavazás)

Tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerése ***I (szavazás)

Közösségi Halászati Ellenőrzési Hivatal * (szavazás)

Környezetvédelem és egészségügy (2004-2010) (szavazás)

Az Európai Unió kapcsolatai a földközi-tengeri térséggel (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Kérelem a parlamenti mentelmi jog felfüggesztésére

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-április 22.) (a vita folytatása)

Moldáviai választások (vita)

Fellépés az éhezés és szegénység ellen (vita)

A WTO textil és ruházati megállapodásának lejárta (vita)

Kérdések órája (a Tanácshoz intézett kérdések)

Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai ***II (vita)

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem (2002) (vita)

Acélipar (vita)

A következő ülés napirendje

Az ülés berekesztése

JELENLÉTI ÍV

147

I. MELLÉKLET

149

II. MELLÉKLET

159

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

182

P6_TA(2005)0036
EK/Egyiptom közötti euro-mediterrán megállapodás ***
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Ciprusi Köztársaság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti euro-mediterrán megállapodás jegyzőkönyvének megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (5100/2005 — COM(2004)0428 — C6-0027/2005 — 2004/0131(AVC))

182

P6_TA(2005)0037
Közösségi Vámkódex ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (12060/2/2004 — C6-0211/2004 — 2003/0167(COD))

182

P6_TA(2005)0038
A vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikák ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalati szakképzésekre vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0095 — C5-0083/2004 — 2004/0041(COD))

183

P6_TC1-COD(2004)0041
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-án került elfogadásra a vállalati szakképzésre vonatkozó statisztikákról szóló .../2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel

184

P6_TA(2005)0039
Tengerészek személyazonosító iratai *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamoknak a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a tengerészek személyazonosító iratairól szóló egyezményének ratifikálására a Közösség érdekében történő felhatalmazásáról (185. számú egyezmény) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2004)0530 — C6-0167/2004 — 2004/0180(CNS))

189

P6_TA(2005)0040
Szennyezési jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetése ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló európai parlamenti és a tanácsi irányelv elfogadására irányuló tanácsi közös álláspontról (11964/3/2004 — C6-0157/2004 — 2003/0037(COD))

190

P6_TC2-COD(2003)0037
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. február 23-án került elfogadásra a hajók által okozott szennyezésről és a jogsértések esetén alkalmazandó szankciók bevezetéséről szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

190

MELLÉKLET

196

P6_TA(2005)0041
Vezetői engedélyek ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vezetői engedélyről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2003)0621 — C5-0610/2003 — 2003/0252(COD))

202

P6_TC1-COD(2003)0252
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-én került elfogadásra a vezetői engedélyekről szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

203

I. MELLÉKLET
A KÖZÖSSÉGI VEZETŐI ENGEDÉLYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

216

II. MELLÉKLET

225

III. MELLÉKLET
A GÉPI MEGHAJTÁSÚ JÁRMŰVEK VEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FIZIKAI ÉS SZELLEMI ALKALMASSÁG MINIMUMKÖVETELMÉNYEI

234

IV. MELLÉKLET
A VEZETŐI ENGEDÉLYRE VIZSGÁZTATÓK ALAPKÉPESÍTÉSE ÉS RENDSZERES KÉPZÉSE

238

V. MELLÉKLET
GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (PÓTKOCSIS NEHÉZ-TEHERGÉPJÁRMŰVEK)

241

VI. MELLÉKLET
GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (LAKÓAUTÓK)

242

VII. MELLÉKLET
GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS (MOTORKERÉKPÁR KATEGÓRIÁK)

242

VIII. MELLÉKLET

242

IX. MELLÉKLET
MEGFELELŐSÉGI TÁBLÁZAT

243

P6_TA(2005)0042
Folyami közlekedési információs szolgáltatások ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a közösségi belvízi utakon történő harmonizált folyami közlekedési információs szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0392 — C6-0042/2004 — 2004/0123(COD))

245

P6_TC1-COD(2004)0123
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-án került elfogadásra a közösségi belvízi utakra vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról (RIS) szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

245

I. MELLÉKLET
AZ ADATOKRA VONATKOZÓ MINIMUMKÖVETELMÉNYEK

251

II. MELLÉKLET
A RIS-IRÁNYMUTATÁSOKRA ÉS MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKRA VONATKOZÓ ELVEK

252

P6_TA(2005)0043
Tengerészek képesítési bizonyítványainak elismerése ***I
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2004)0311 — C6-0033/2004 — 2004/0098(COD))

253

P6_TC1-COD(2004)0098
Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2005. február 23-én került elfogadásra a tagállamok által kiállított tengerészképesítési bizonyítványok elismeréséről és a 2001/25/EK irányelv módosításáról szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel

254

P6_TA(2005)0044
Közösségi Halászati Ellenőrző Hivatal *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása egy közösségi halászati ellenőrző hivatal létrehozásáról, valamint a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0289 — C6-0021/2004 — 2004/0108(CNS))

258

P6_TA(2005)0045
Környezetvédelmi és egészségügyi cselekvési terv 2004-2010
Az Európai Parlament állásfoglalása a környezetvédelem és az egészségügy terén 2004 és 2010 között megvalósítandó európai cselekvési tervről (2004/2132(INI))

264

P6_TA(2005)0046
Az EU és a Mediterrán térség közötti kapcsolatok
Az Európai Parlament állásfoglalása az euro-mediterrán partnerségről

269

 

2005. február 24., csütörtök

2005/C 304E/4

JEGYZŐKÖNYV

273

ÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVE

Az ülés megnyitása

Dokumentumok benyújtása

Kutatásra fordítandó költségvetési források (vita)

Hajók eljuttatása a 2004-es szökőár sújtotta országokba (vita)

A Tanács közös álláspontjainak közlése

Köszöntés

Szavazások órája

Korlátozó intézkedések egyes elefáncsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben * (Az Eljárási Szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai ***II (szavazás)

Hajók eljuttatása a 2004-es szökőár sújtotta országokba * (szavazás)

Acélipar (szavazás)

Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-április 22.) (szavazás)

Fellépés az éhezés és szegénység ellen (szavazás)

A Bizottság jogalkotási és munkaprogramja (2005) (szavazás)

Szociális világfórum, Gazdasági világfórum (szavazás)

Moldáviai választások (szavazás)

Munkahelyi biztonság és egészségvédelem (2002) (szavazás)

A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazatok helyesbítései

Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről

Togo (vita)

Nepál (vita)

Sierra Leone-i különleges bíróság (SLKB) Charles Taylor ügy (vita)

Szavazások órája

Togo (szavazás)

Nepál (szavazás)

Sierra Leonei különleges bíróság, Charles Taylor ügy (szavazás)

A szavazatok helyesbítései

A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az Eljárási Szabályzat 116. cikke)

A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

A következő ülések időpontjai

Az ülés elnapolása

JELENLÉTI ÍV

286

I. MELLÉKLET

287

II. MELLÉKLET

300

ELFOGADOTT SZÖVEGEK

348

P6_TA(2005)0047
Korlátozó intézkedések egyes elefántcsontparti személyekkel és szervezetekkel szemben *
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2004)0842 — 15518/2004 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS))

348

P6_TA(2005)0048
Üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai ***II
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre („irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) irányuló tanácsi közös álláspontról (11630/2/2004 — C6-0190/2004 — 2003/0134(COD))

351

P6_TC2-COD(2003)0134
Az Európai Parlament álláspontja, amely második olvasatban 2005. február 24-én került elfogadásra a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK, és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló 2005/.../EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról”) elfogadására tekintettel

351

I. MELLÉKLET
MINDEN KÖRÜLMÉNY KÖZÖTT TISZTESSÉGTELENNEK MINŐSÜLŐ KERESKEDELMI GYAKORLATOK

366

II. MELLÉKLET
KÖZÖSSÉGI JOGI RENDELKEZÉSEK A REKLÁMOZÁS ÉS KERESKEDLMI KOMMUNIKÁCIÓ SZABÁLYAINAK MEGHATÁROZÁSÁRA VONATKOZÓAN

368

P6_TA(2005)0049
Hajók átadása a 2004-es szökőár sújtotta országoknak
Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a 2792/1999/EK rendeletnek a 2004. évi szökőár által sújtott országok részére történő hajóátadásokra vonatkozó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2005)0036 — C6-0036/2005 — 2005/0005(CNS))

369

P6_TA(2005)0050
Az acélágazat
Az Európai Parlament állásfoglalása az acélágazat jövőjéről

373

P6_TA(2005)0051
Emberi jogok (Genf, 2005. március 14-től április 22-ig)
Az Európai Parlament állásfoglalása az EU-nak az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 2005. március 14-től április 22-ig Genfben tartandó 61. ülésszakával kapcsolatos prioritásairól és ajánlásairól

375

P6_TA(2005)0052
Fellépés az éhezés és szegénység ellen
Az Európai Parlament állásfoglalása az éhezés és a szegénység elleni fellépésről

383

P6_TA(2005)0053
A Bizottság 2005-ös jogalkotási és munkaprogramja
Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság 2005-ös jogalkotási és munkaprogramjáról

386

P6_TA(2005)0054
A Szociális Világfórum és a Gazdasági Világfórum
Az Európai Parlament állásfoglalása a Szociális Világfórumról és a Gazdasági Világfórumról

396

P6_TA(2005)0055
Választások Moldovában
Az Európai Parlament állásfoglalása a Moldovában tartandó parlamenti választásokról

398

P6_TA(2005)0056
Munkahelyi biztonság és egészségvédelem
Az Európai Parlament állásfoglalása a munkahelyi biztonság és egészségvédelem elősegítéséről (2004/2205(INI))

400

P6_TA(2005)0057
Togo
Az Európai Parlament állásfoglalása Togóról

405

P6_TA(2005)0058
Nepál
Az Európai Parlament állásfoglalása Nepálról

407

P6_TA(2005)0059
A Sierra Leone-i különleges bíróság: Charles Taylor ügye
Az Európai Parlament állásfoglalása a Sierra Leone-i különleges bíróságról: Charles Taylor ügye

408


HU

 

Top