Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2005:304E:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, CE 304, 01. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 304E

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

48. vuosikerta
1. joulukuuta 2005


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   (Tiedonantoja)

 

EUROOPAN PARLAMENTTI

 

ISTUNTOKAUSI 2004—2005

 

Maanantai 21. helmikuuta 2005

2005/C 304E/1

PÖYTÄKIRJA

1

ISTUNNON KULKU

Istuntokauden uudelleen avaaminen

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Puhemiehen julkilausumat

Valtakirjojen tarkastus

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Vetoomukset

Kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Käsittelyjärjestys

Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Komission lainsäädäntö- ja työohjelma (2005) (jatkoa keskustelulle)

Maailman sosiaalifoorumi, Maailman talousfoorumi (keskustelu)

Rikosrekisteritietojen vaihtaminen * — Rikosoikeuden laatu Euroopan unionissa (keskustelu)

Kilpailupolitiikka (2003) (keskustelu)

Julkisen palvelun korvausten muodossa annettava valtiontuki (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

12

 

Tiistai 22. helmikuuta 2005

2005/C 304E/2

PÖYTÄKIRJA

13

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat — Julkinen talous EMUssa — 2004 (keskustelu)

Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosina 2005—2019 *** II (keskustelu)

Ympäristö ja terveys (2004—2010) (keskustelu)

Äänestykset

Ajoneuvon hallintalaitteet, merkkivalaisimet ja osoittimet *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Ajoneuvon lämmityslaitteet (tyyppihyväksyntä) *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EU:n ja Romanian assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EU:n ja Bulgarian assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EU:n ja Sveitsin valaliiton sopimus Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmista * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Pyyntö Koldo Gorostiagan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta (äänestys)

Lyhyen aikavälin tilastot *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelyt * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Sveitsin valaliiton sopimus taloudellisten etujen vastaisten petosten torjumiseksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

EY:n ja Andorran ruhtinaskunnan yhteistyösopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Rikosrekisteritietojen vaihtaminen * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Rikosoikeuden laatu Euroopan unionissa (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosina 2005—2019 *** II (äänestys)

Kilpailupolitiikka (2003) (äänestys)

Julkisen palvelun velvoite maksettavana korvauksena myönnettävästä valtiontuesta (äänestys)

Talouspolitiikan laajat suuntaviivat (äänestys)

Julkinen talous EMUssa — 2004 (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Vastaanotetut asiakirjat

Luonnonsuojelupolitiikan rahoitus (keskustelu)

Ympäristö ja terveys (2004—2010) (jatkoa keskustelulle)

Ajokortit *** I (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Ajokortit (jatkoa keskustelulle)

Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja säännösten rikkomisen seuraamukset *** II (keskustelu)

Jokiliikenteen tiedotuspalvelut *** I (keskustelu)

Merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustaminen *** I (keskustelu)

Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto * (keskustelu)

Sivusaaliit (kalastus) (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

33

LIITE I

35

LIITE II

43

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

88

P6_TA(2005)0019
Ajoneuvon hallintalaitteet, merkkivalaisimet ja osoittimet ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta luonnokseen ajoneuvojen hyväksyntää koskevista yhdenmukaisista vaatimuksista hallintalaitteiden, merkkivalaisinten ja osoittimien sijainnin ja tunnistamisen osalta annettavaksi Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöksi (KOM(2004)0449 — 15633/2004 — C6-0032/2005 — 2004/0134(AVC))

88

P6_TA(2005)0020
Ajoneuvon lämmityslaitteet (tyyppihyväksyntä) ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön kannasta luonnokseen Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännöksi, joka koskee lämmityslaitteiden tyyppihyväksyntää ja ajoneuvon tyyppihyväksyntää sen lämmityslaitteiden osalta (KOM(2004)0450 — 15634/2004 — C6-0033/2005 — 2004/0135(AVC))

88

P6_TA(2005)0021
EU:n ja Romanian assosiaatiosopimus ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppasopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (13165/2004 — C6-0206/2004 — 2004/0814(AVC))

89

P6_TA(2005)0022
EU:n ja Bulgarian assosiaatiosopimus ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (13163/2004 — C6-0207/2004 — 2004/0815(AVC))

90

P6_TA(2005)0023
EU:n ja Sveitsin valaliiton sopimus Media Plus- ja Media-koulutusohjelmista *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, audiovisuaalialaa koskevan ja ehdot Sveitsin valaliiton osallistumiselle yhteisön Media Plus- ja Media-koulutus-ohjelmiin vahvistavan sopimuksen sekä päätösasiakirjan tekemisestä (KOM(2004)0649 — C6-0174/2004 — 2004/0230(CNS))

90

P6_TA(2005)0024
Pyyntö Koldo Gorostiagan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamisesta
Euroopan parlamentin päätös Koldo Gorostiagan parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskevasta pyynnöstä (2004/2102(IMM))

91

P6_TA(2005)0025
Lyhyen aikavälin tilastot *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta (KOM(2003)0823 — C6-0028/2004 — 2003/0325(COD))

92

P6_TC1-COD(2003)0325
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 22. helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi lyhyen aikavälin tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1165/98 muuttamisesta

92

LIITE

95

P6_TA(2005)0026
Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelyt *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Dissostichus spp. -lajien saaliiden dokumentointijärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1035/2001 muuttamisesta (KOM(2004)0528 — C6-0114/2004 — 2004/0179(CNS))

105

P6_TA(2005)0027
EY:n ja Sveitsin valaliiton sopimus taloudellisten etujen vastaisten petosten torjumiseksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekemisestä niiden taloudellisten etujen vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi (KOM(2004)0559 — C6-0176/2004 — 2004/0187(CNS))

106

P6_TA(2005)0028
EY:n ja Andorran ruhtinaskunnan yhteistyösopimus ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan yhteistyösopimuksen allekirjoittamisesta ja tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (KOM(2004)0456 — C6-0214/2004 — 2004/0136(AVC))

106

P6_TA(2005)0029
Rikosrekisteritietojen vaihtaminen *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi rikosrekisteritietojen vaihtamisesta (KOM(2004)0664 — C6-0163/2004 — 2004/0238(CNS))

107

P6_TA(2005)0030
Rikosoikeuden laatu Euroopan unionissa
Euroopan parlamentin suositus neuvostolle rikosoikeudenkäytön laadusta ja rikoslainsäädännön yhdenmukaistamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa (2005/2003(INI))

109

P6_TA(2005)0031
Euroopan kulttuuripääkaupunki vuosina 2005—2019 *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseksi Euroopan kulttuuripääkaupunki -tapahtumaa koskevasta yhteisön toiminnasta vuosina 2005—2019 tehdyn päätöksen N:o 1419/1999/EY muuttamisesta (12029/1/2004 — C6-0161/2004 — 2003/0274(COD))

113

P6_TA(2005)0032
Kilpailupolitiikka (2003)
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission XXXIII kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2003 (2004/2139(INI))

114

P6_TA(2005)0033
Julkisen palvelun korvausten muodossa annettava valtiontuki
Euroopan parlamentin päätöslauselma julkisen palvelun velvoitteesta maksettavana korvauksena myönnettävästä valtiontuesta (2004/2186(INI))

117

P6_TA(2005)0034
Talouspolitiikan laajat suuntaviivat
Euroopan parlamentin päätöslauselma taloudellisesta tilanteesta Euroopan unionissa — alustava kertomus talouspolitiikan laajoista suuntaviivoista (2004/2269(INI))

128

P6_TA(2005)0035
Julkinen talous EMUssa — 2004
Euroopan parlamentin päätöslauselma julkisesta taloudesta EMUssa — 2004 (2004/2268(INI))

132

 

Keskiviikko 23. helmikuuta 2005

2005/C 304E/3

PÖYTÄKIRJA

135

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Muistosanat

Puhemiehen julkilausuma

Tervetulotoivotukset

Euroopan unionin ja Välimeren alueen suhteet (keskustelu)

Ihmisoikeudet (Geneve, 14. maaliskuuta—22. huhtikuuta 2005) (keskustelu)

Äänestykset

EU:n ja Egyptin Euro—Välimeri-assosiaatiosopimus *** (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Yhteisön tullikoodeksi *** II (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Yritysten ammatillista koulutusta koskevat tilastot *** I (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Merenkulkijoiden henkilöllisyystodistus * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja säännösten rikkomisen seuraamukset *** II (äänestys)

Ajokortit *** I (äänestys)

Juhlaistunto — Ukraina

Äänestykset (jatkoa)

Jokiliikenteen tiedotuspalvelut *** I (äänestys)

Merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustaminen *** I (äänestys)

Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto * (äänestys)

Ympäristö ja terveys (2004—2010) (äänestys)

Euroopan unionin ja Välimeren alueen suhteet (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Pyyntö parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämiseksi

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Ihmisoikeudet (Geneve, 14. maaliskuuta—22. huhtikuuta 2005) (jatkoa keskustelulle)

Moldovan vaalit (keskustelu)

Nälän ja köyhyyden torjunta (keskustelu)

Tekstiilejä ja vaatteita koskevan WTO-sopimuksen raukeaminen (keskustelu)

Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)

Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt *** II (keskustelu)

Työterveyden ja -turvallisuuden edistäminen (keskustelu)

Terästeollisuus (keskustelu)

Seuraavan istunnon esityslista

Istunnon päättäminen

LÄSNÄOLOLISTA

147

LIITE I

149

LIITE II

159

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

182

P6_TA(2005)0036
EU:n ja Egyptin Euro—Välimeri-assosiaatiosopimus ***
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisen Euro—Välimeri-assosiaatiosopimuksen pöytäkirjan tekemisestä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi (5100/2005 — KOM(2004)0428 — C6-0027/2005 — 2004/0131(AVC))

182

P6_TA(2005)0037
Yhteisön tullikoodeksi *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 muuttamisesta (12060/2/2004 — C6-0211/2004 — 2003/0167(COD))

182

P6_TA(2005)0038
Yritysten ammatillista koulutusta koskevat tilastot *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yritysten ammatillista koulutusta koskevista tilastoista (KOM(2004)0095 — C5-0083/2004 — 2004/0041(COD))

183

P6_TC1-COD(2004)0041
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2005 antamiseksi yritysten ammatillista koulutusta koskevista tilastoista

184

P6_TA(2005)0039
Merenkulkijoiden henkilöllisyystodistus *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta ratifioida Euroopan yhteisöjen edun vuoksi merenkulkijoiden henkilöllisyystodistusta koskeva Kansainvälisen työjärjestön yleissopimus nro 185 (KOM(2004)0530 — C6-0167/2004 — 2004/0180(CNS))

189

P6_TA(2005)0040
Alusten aiheuttama ympäristön pilaantuminen ja säännösten rikkomisen seuraamukset *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista (11964/3/2004 — C6-0157/2004 — 2003/0037(COD))

190

P6_TC2-COD(2003)0037
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 23. helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisesta määrättävistä seuraamuksista

190

LIITE

196

P6_TA(2005)0041
Ajokortit *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ajokorteista (KOM(2003)0621 — C5-0610/2003 — 2003/0252(COD))

202

P6_TC1-COD(2003)0252
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi ajokorteista

203

LIITE I
YHTEISÖN AJOKORTTIMALLIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

216

LIITE II

225

LIITE III
MOOTTORIAJONEUVON KULJETTAMISEEN VAADITTAVAA FYYSISTÄ JA HENKISTÄ SUORITUSKYKYÄ KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

234

LIITE IV
KULJETTAJANTUTKINNON VASTAANOTTAJIEN PERUSPÄTEVYYS JA JATKOKOULUTUS

238

LIITE V
KULJETTAJAKOULUTUS (B-LUOKAN MOOTTORIAJONEUVO, JOHON ON LIITETTY PERÄVAUNU)

241

LIITE VI
KULJETTAJAKOULUTUS (MATKAILUAUTO)

242

LIITE VII
KULJETTAJAKOULUTUS (MOOTTORIPYÖRÄLUOKAT)

242

LIITE VIII

242

LIITE IX
VASTAAVUUSTAULUKKO

243

P6_TA(2005)0042
Yhdenmukaistetut jokiliikenteen tiedotuspalvelut *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdenmukaistetuista jokiliikenteen tiedotuspalveluista Euroopan yhteisön sisävesillä (KOM(2004)0392 — C6-0042/2004 — 2004/0123(COD))

245

P6_TC1-COD(2004)0123
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi yhdenmukaistetuista jokitiedotuspalveluista Euroopan yhteisön sisävesillä

245

LIITE I
TIETOJA KOSKEVAT VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

251

LIITE II
JOKITIEDOTUSPALVELUJA KOSKEVIEN OHJEIDEN JA TEKNISTEN ERITELMIEN PERIAATTEET

252

P6_TA(2005)0043
Merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustaminen *** I
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta (KOM(2004)0311 — C6-0033/2004 — 2004/0098(COD))

253

P6_TC1-COD(2004)0098
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustamisesta ja direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta

254

P6_TA(2005)0044
Yhteisön kalastuksenvalvontavirasto *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön kalastuksenvalvontaviraston perustamisesta ja yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä annetun asetuksen (ETY) N:o 2847/93 muuttamisesta (KOM(2004)0289 — C6-0021/2004 — 2004/0108(CNS))

258

P6_TA(2005)0045
Ympäristö ja terveys (2004—2010)
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan ympäristöterveystoimintasuunnitelmasta (2004—2010) (2004/2132(INI))

264

P6_TA(2005)0046
Euro—Välimeri-kumppanuus
Euroopan parlamentin päätöslauselma Euro—Välimeri-kumppanuudesta

269

 

Torstai 24. helmikuuta 2005

2005/C 304E/4

PÖYTÄKIRJA

273

ISTUNNON KULKU

Istunnon avaaminen

Vastaanotetut asiakirjat

Tutkimusmäärärahat (keskustelu)

Alusten siirtäminen vuoden 2004 hyökyaallosta kärsineisiin maihin (keskustelu)

Ilmoitus neuvoston toimittamista yhteisistä kannoista

Tervetulotoivotukset

Äänestykset

Henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen vuoksi * (työjärjestyksen 131 artikla) (äänestys)

Sopimattomat elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset kaupalliset menettelyt *** II (äänestys)

Alusten siirtäminen vuoden 2004 hyökyaallosta kärsineisiin maihin * (äänestys)

Terästeollisuus (äänestys)

Ihmisoikeudet (Geneve, 14. maaliskuuta—22. huhtikuuta 2005) (äänestys)

Nälän ja köyhyyden torjunta (äänestys)

Komission lainsäädäntö- ja työohjelma (2005) (äänestys)

Maailman sosiaalifoorumi, Maailman talousfoorumi (äänestys)

Moldovan vaalit (äänestys)

Työterveyden ja -turvallisuuden edistäminen (äänestys)

Äänestysselitykset

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista

Togo (keskustelu)

Nepal (keskustelu)

Sierra Leonen erityistuomioistuin: Charles Taylorin tapaus (keskustelu)

Äänestykset

Togo (äänestys)

Nepal (äänestys)

Sierra Leonen erityistuomioistuin: Charles Taylorin tapaus (äänestys)

Äänestyskäyttäytymistä koskevat ilmoitukset

Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 116 artikla)

Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Seuraavien istuntojen aikataulu

Istuntokauden keskeyttäminen

LÄSNÄOLOLISTA

286

LIITE I

287

LIITE II

300

HYVÄKSYTYT TEKSTIT

348

P6_TA(2005)0047
Henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvat rajoittavat erityistoimenpiteet Norsunluurannikon tilanteen vuoksi *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvien rajoittavien erityistoimenpiteiden toteuttamisesta Norsunluurannikon tilanteen vuoksi (KOM(2004)0842 — 15518/2004 — C6-0023/2005 — 2004/0286(CNS))

348

P6_TA(2005)0048
Elinkeinonharjoittajien sopimattomat kaupalliset menettelyt suhteissaan kuluttajien kanssa *** II
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyitä koskeva direktiivi) (11630/2/2004 — C6-0190/2004 — 2003/0134(COD))

351

P6_TC2-COD(2003)0134
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu toisessa käsittelyssä 24. helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/.../EY antamiseksi sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)

351

LIITE I
KAUPALLISET MENETTELYT, JOITA PIDETÄÄN KAIKISSA OLOSUHTEISSA SOPIMATTOMINA

366

LIITE II
YHTEISÖN SÄÄDÖKSET, JOISSA VAHVISTETAAN MAINONTAA JA KAUPALLISTA VIESTINTÄÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

368

P6_TA(2005)0049
Alusten siirtäminen vuoden 2004 hyökyaalloista kärsineisiin maihin *
Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta alusten siirtämistä vuoden 2004 hyökyaallosta kärsineisiin maihin koskevan erityistoimen osalta (KOM(2005)0036 — C6-0036/2005 — 2005/0005(CNS))

369

P6_TA(2005)0050
Terästeollisuus
Euroopan parlamentin päätöslauselma terästeollisuuden tulevaisuudennäkymistä

373

P6_TA(2005)0051
Ihmisoikeudet (Geneve, 14. maaliskuuta—22. huhtikuuta 2005)
Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ensisijaisista tavoitteista ja suosituksista YK:n ihmisoikeustoimikunnan Genevessä 14. maaliskuuta—22. huhtikuuta 2005 pidettävää 61. istuntoa varten

375

P6_TA(2005)0052
Nälän ja köyhyyden torjunta
Euroopan parlamentin päätöslauselma toimista nälkää ja köyhyyttä vastaan

383

P6_TA(2005)0053
Komission lainsäädäntö- ja työohjelma (2005)
Euroopan parlamentin päätöslauselma komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta vuodeksi 2005

386

P6_TA(2005)0054
Maailman sosiaalifoorumi, Maailman talousfoorumi
Euroopan parlamentin päätöslauselma Maailman sosiaalifoorumista ja Maailman talousfoorumista

396

P6_TA(2005)0055
Moldovan vaalit
Euroopan parlamentin päätöslauselma Moldovan parlamenttivaaleista

398

P6_TA(2005)0056
Työterveyden ja työturvallisuuden edistäminen
Euroopan parlamentin päätöslauselma työterveyden ja -turvallisuuden edistämisestä (2004/2205(INI))

400

P6_TA(2005)0057
Togo
Euroopan parlamentin päätöslauselma Togosta

405

P6_TA(2005)0058
Nepal
Euroopan parlamentin päätöslauselma Nepalista

407

P6_TA(2005)0059
Sierra Leonen erityistuomioistuin: Charles Taylor
Euroopan parlamentin päätöslauselma Sierra Leonen erityistuomioistuimesta: Charles Taylorin tapaus

408


FI

 

Top