EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0517

A Tanács 517/2013/EU rendelete ( 2013. május 13. ) az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

HL L 158., 2013.6.10, p. 1–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/517/oj

10.6.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 158/1


A TANÁCS 517/2013/EU RENDELETE

(2013. május 13.)

az áruk szabad mozgása, a személyek szabad mozgása, a társasági jog, a versenypolitika, a mezőgazdaság, az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika, a közlekedéspolitika, az energia, az adózás, a statisztika, a transzeurópai hálózatok, az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok, a jogérvényesülés, szabadság és biztonság, a környezetvédelem, a vámunió, a külkapcsolatok, a kül-, biztonság- és védelempolitika, valamint az intézmények területén elfogadott egyes rendeleteknek és határozatoknak a Horvát Köztársaság csatlakozására tekintettel történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel Horvátország csatlakozási szerződésére és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel Horvátország csatlakozási okmányára és különösen annak 50. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Horvátország csatlakozási okmányának 50. cikke szerint amennyiben az intézményeknek a csatlakozást megelőzően elfogadott jogi aktusait a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a csatlakozási okmány vagy annak mellékletei a szükséges kiigazításokról nem rendelkeznek, e célból a Tanács a Bizottság javaslatára – ha az eredeti jogi aktusokat nem a Bizottság fogadta el – minősített többséggel elfogadja a szükséges jogi aktusokat.

(2)

A Horvátország csatlakozási szerződését elfogadó konferencia záróokmánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai megállapodásra jutottak az intézmények által elfogadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé váló kiigazításairól, és felkérték a Tanácsot és a Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelőzően fogadják el, amennyiben szükséges az uniós jog fejlődésének figyelembevételével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3)

Az ezen irányelvben meghatározott rendeleteket és határozatokat ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   A következő rendeletek az e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak:

a)

az áruk szabad mozgása területén:

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról (1),

az Európai Parlament és a Tanács 2008. december 16-i 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (2),

az Európai Parlament és a Tanács 2009. január 14-i 78/2009/EK rendelete a gépjárműveknek a gyalogosok és más veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról (3), valamint

az Európai Parlament és a Tanács 2011. szeptember 27-i 1007/2011/EU rendelete a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről (4);

b)

a személyek szabad mozgása területén:

az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 883/2004/EK rendelete a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (5);

c)

a társasági jog területén:

a Tanács 2001. október 8-i 2157/2001/EK rendelete az európai részvénytársaság (SE) statútumáról (6);

d)

a versenypolitika területén:

a Tanács 1999. március 22-i 659/1999/EK rendelete az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (7);

e)

a mezőgazdaság területén:

a Tanács 2007. június 28-i 834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről (8),

a Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (9),

a Tanács 2009. január 19-i 73/2009/EK rendelete a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról (10), valamint

a Tanács 2009. november 30-i 1217/2009/EK rendelete az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti tevékenységére vonatkozó számviteli adatok gyűjtésére szolgáló hálózat létrehozásáról (11);

f)

az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika területén:

az Európai Parlament és a Tanács 2000. július 17-i 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről (12),

az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 22-i 999/2001/EK rendelete egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra vonatkozó szabályok megállapításáról (13),

az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 998/2003/EK rendelete a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről (14),

az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i 2160/2003/EK rendelete a szalmonella és egyéb meghatározott, élelmiszerből származó zoonózis-kórokozók ellenőrzéséről (15),

a Tanács 2003. december 17-i 21/2004/EK rendelete a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról (16),

az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról (17),

az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról (18), valamint

az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről (19);

g)

a közlekedéspolitika területén:

a Tanács 1969. június 26-i 1192/69/EGK rendelete a vasúti vállalkozások elszámolásainak normalizálására vonatkozó közös szabályokról (20),

a Tanács 1970. június 4-i 1108/70/EGK rendelete a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről (21),

a Tanács 1985. december 20-i 3821/85/EGK rendelete a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről (22),

az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1071/2009/EK rendelete a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról (23),

az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1072/2009/EK rendelete a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól (24), valamint

az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1073/2009/EK rendelete az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól (25);

h)

az adózás területén:

a Tanács 2010. október 7-i 904/2010/EU rendelete a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási együttműködésről és csalás elleni küzdelemről (26), valamint

a Tanács 2012. május 2-i 389/2012/EU rendelete a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről (27);

i)

a statisztika területén:

a Tanács 1987. július 23-i 2658/87/EGK rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról (28),

a Tanács 1996. június 25-i 2223/96/EK rendelete a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről (29),

az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 1221/2002/EK rendelete az államháztartás negyedéves nem pénzügyi számláiról (30),

az Európai Parlament és a Tanács 2003. február 27-i 437/2003/EK rendelete a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről (31),

az Európai Parlament és a Tanács 2003. május 26-i 1059/2003/EK rendelete a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (32),

az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 16-i 1177/2003/EK rendelete a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról (EU-SILC) (33),

az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 10-i 501/2004/EK rendelete az államháztartás negyedéves pénzügyi számláiról (34),

a Tanács 2004. június 28-i 1222/2004/EK rendelete a negyedéves államadósság adatainak összeállításáról és továbbításáról (35),

az Európai Parlament és a Tanács 2005. július 6-i 1161/2005/EK rendelete a gazdasági szektoronkénti negyedéves, nem pénzügyi számlák összeállításáról (36),

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1921/2006/EK rendelete a tagállamokban kirakodott halászati termékekre vonatkozó adatszolgáltatásról (37),

az Európai Parlament és a Tanács 2007. június 20-i 716/2007/EK rendelete a külföldi leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról (38),

az Európai Parlament és a Tanács 2008. március 11-i 295/2008/EK rendelete a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról (39),

az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 216/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északi részén kívüli egyes területeken halászatot folytató tagállamok által a névleges fogási statisztikák benyújtásáról (40),

az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 217/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északnyugati részén halászatot folytató tagállamok fogási és tevékenységi statisztikájának benyújtásáról (41),

az Európai Parlament és a Tanács 2009. március 11-i 218/2009/EK rendelete az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok névleges fogási statisztikájának benyújtásáról (42),

az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 1337/2011/EU rendelete az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról (43), valamint

az Európai Parlament és a Tanács 2012. január 18-i 70/2012/EU rendelete a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről (44);

j)

az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területén:

az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 211/2011/EU rendelete a polgári kezdeményezésről (45);

k)

a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén:

a Tanács 1995. május 29-i 1683/95/EK rendelete a vízumok egységes formátumának meghatározásáról (46),

a Tanács 2000. május 29-i 1346/2000/EK rendelete a fizetésképtelenségi eljárásról (47),

a Tanács 2000. december 22-i 44/2001/EK rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról (48),

a Tanács 2001. március 15-i 539/2001/EK rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról (49),

az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 1896/2006/EK rendelete az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról (50),

az Európai Parlament és a Tanács 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelete a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről (51),

az Európai Parlament és a Tanács 2007. november 13-i 1393/2007/EK rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) (52), valamint

a Tanács 2008. december 18-i 4/2009/EK rendelete a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről (53);

l)

a környezetvédelem területén:

az Európai Parlament és a Tanács 2009. november 25-i 1221/2009/EK rendelete a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről (54);

m)

a vámunió területén:

a Tanács 1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (55),

a Tanács 2007. december 20-i 1528/2007/EK rendelete a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról (56);

n)

a külkapcsolatok területén:

a Tanács 1993. október 12-i 3030/93/EGK rendelete a meghatározott textiltermékek harmadik országokból történő behozatalának közös szabályairól (57),

a Tanács 1994. március 7-i 517/94/EK rendelete az egyes harmadik országokból származó textiltermékek kétoldalú megállapodások, jegyzőkönyvek, egyéb megállapodások vagy egyéb különleges közösségi importszabályozás hatálya alá nem tartozó behozatalának közös szabályairól (58),

a Tanács 2002. december 20-i 2368/2002/EK rendelete a nyers gyémántok nemzetközi kereskedelmében a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásáról (59),

a Tanács 2005. június 27-i 1236/2005/EK rendelete egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről (60), valamint

a Tanács 2009. november 30-i 1215/2009/EK rendelete az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan kivételes kereskedelmi intézkedések bevezetéséről (61);

o)

a kül-, biztonság- és védelempolitika területén:

a Tanács 2000. november 10-i 2488/2000/EK rendelete a Milosević úr és a környezetéhez tartozó személyek pénzkészletei befagyasztásának fenntartásáról (62),

a Tanács 2001. december 27-i 2580/2001/EK rendelete a terrorizmus leküzdése érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedésekről (63),

a Tanács 2002. május 27-i 881/2002/EK rendelete az Al-Qaida hálózattal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről (64),

a Tanács 2003. január 27-i 147/2003/EK rendelete egyes Szomáliával szembeni korlátozó intézkedésekről (65),

a Tanács 2003. július 7-i 1210/2003/EK rendelete az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól (66),

a Tanács 2004. január 26-i 131/2004/EK rendelete egyes Szudánnal szembeni korlátozó intézkedésekről (67),

a Tanács 2004. február 10-i 234/2004/EK rendelete egyes, Libériával szembeni korlátozó intézkedésekről (68),

a Tanács 2004. február 19-i 314/2004/EK rendelete egyes, Zimbabwéval szembeni korlátozó intézkedésekről (69),

a Tanács 2004. április 29-i 872/2004/EK rendelete a Libériával szembeni további korlátozó intézkedésekről (70),

a Tanács 2005. január 31-i 174/2005/EK rendelete az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó korlátozások bevezetéséről (71),

a Tanács 2005. április 12-i 560/2005/EK rendelete az elefántcsontparti helyzet tekintetében egyes személyekkel és szervezetekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről (72),

a Tanács 2005. június 13-i 889/2005/EK rendelete a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről (73),

a Tanács 2005. július 18-i 1183/2005/EK rendelete a Kongói Demokratikus Köztársaság tekintetében a fegyverembargót megsértő személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (74),

a Tanács 2005. július 18-i 1184/2005/EK rendelete a szudáni Darfur térségében zajló konfliktusban a békefolyamatot akadályozó és a nemzetközi jogot sértő cselekményt elkövető egyes személyekkel szemben meghatározott, egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (75),

a Tanács 2006. február 21-i 305/2006/EK rendelete a Rafiq Hariri libanoni miniszterelnök meggyilkolásában való részvétellel gyanúsított egyes személyekkel szembeni egyedi korlátozó intézkedések bevezetéséről (76),

a Tanács 2006. május 18-i 765/2006/EK rendelete a Fehéroroszországgal szembeni korlátozó intézkedésekről (77),

a Tanács 2006. szeptember 25-i 1412/2006/EK rendelete egyes Libanonnal szembeni korlátozó intézkedésekről (78),

a Tanács 2007. március 27-i 329/2007/EK rendelete a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről (79),

a Tanács 2008. február 25-i 194/2008/EK rendelete a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről (80),

a Tanács 2009. december 22-i 1284/2009/EU rendelete a Guineai Köztársasággal szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről (81),

a Tanács 2010. április 26-i 356/2010/EU rendelete a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel szemben hozott különleges korlátozó intézkedések bevezetéséről (82),

a Tanács 2010. július 26-i 667/2010/EU rendelete az Eritreával szembeni egyes korlátozó intézkedésekről (83),

a Tanács 2011. február 4-i 101/2011/EU rendelete a tunéziai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (84),

a Tanács 2011. március 2-i 204/2011/EU rendelete a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról (85),

a Tanács 2011. március 21-i 270/2011/EU rendelete az egyiptomi helyzet tekintetében egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (86),

a Tanács 2011. április 12-i 359/2011/EU rendelete az iráni helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (87),

a Tanács 2011. augusztus 1-jei 753/2011/EU rendelete az afganisztáni helyzet tekintetében bizonyos személyek, csoportok, vállalkozások és szervezetek elleni korlátozó intézkedések meghozataláról (88),

a Tanács 2012. január 18-i 36/2012/EU rendelete a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról (89),

a Tanács 2012. március 23-i 267/2012/EU rendelete az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről (90), valamint

a Tanács 2012. május 3-i 377/2012/EU rendelete a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását veszélyeztető egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szemben hozott korlátozó intézkedésekről (91);

p)

az intézmények területén:

a Tanács 1958. április 15-i 1. rendelete az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (92), valamint

a Tanács 1958. április 15-i 1. rendelete az Európai Atomenergia-közösség által használt nyelvek meghatározásáról (93).

(2)   A következő határozatok az e rendelet mellékletének megfelelően módosulnak vagy hatályon kívül helyezésre kerülnek:

a)

az élelmiszer-biztonság, állat- és növény-egészségügyi politika területén:

a Tanács 2002. december 16-i 2003/17/EK határozata a harmadik országokban a vetőmagtermesztés során végrehajtott szántóföldi ellenőrzések és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűségéről (94),

a Tanács 2005. november 8-i 2005/834/EK határozata a fajtafenntartó tevékenységek harmadik országokban végzett ellenőrzéseinek egyenértékűségéről (95),

a Tanács 2006. július 18-i 2006/545/EK határozata a növényfajták Horvátországban elvégzett hatósági vizsgálatának egyenértékűségéről (96),

a Tanács 2008. december 16-i 2008/971/EK határozata harmadik országban előállított erdészeti szaporítóanyag egyenértékűségéről (97), valamint

a Tanács 2009. május 25-i 2009/470/EK határozata az állat-egészségügyi kiadásokról (98);

b)

a közeledéspolitika területén:

a Tanács 2011. december 12-i 2012/22/EU határozata az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. cikkei kivételével – való csatlakozásáról (99), valamint

a Tanács 2011. december 12-i 2012/23/EU határozata az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002. évi jegyzőkönyvhöz – a 10. és 11. cikkei tekintetében – való csatlakozásáról (100);

c)

az energia területén:

az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 1364/2006/EK határozata a transzeurópai energiahálózatokra vonatkozó iránymutatások megállapításáról (101), valamint

a Tanács 2008. február 12-i 2008/114/EK, Euratom határozata az Euratom Ellátási Ügynökség alapszabályának megállapításáról (102);

d)

a transzeurópai hálózatok területén:

az Európai Parlament és a Tanács 2010. július 7-i 661/2010/EU határozata a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról (103);

e)

az igazságszolgáltatás és az alapvető jogok területén:

a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 1996. június 25-i 96/409/KKBP határozata egy ideiglenes útiokmány létrehozásáról (104);

f)

a jogérvényesülés, szabadság és biztonság területén:

a Végrehajtó Bizottság 1994. december 22-i határozata a 75. cikkben a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra előírt úti igazolásról (SCH/Com-ex (94) 28 rev.) (105);

g)

a környezetvédelem területén:

a Tanács 1997. július 22-i 97/602/EK határozata a 3254/91/EGK rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében és a 35/97/EK bizottsági rendelet 1. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett listáról (106);

h)

a vámunió területén:

a Tanács 2001. november 27-i 2001/822/EK határozata az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról (tengerentúli társulási határozat) (107);

i)

a kül-, biztonság- és védelempolitika területén:

a Tanács 2011. március 31-i 2011/292/EU határozata az EU-minősített adatok védelmét szolgáló biztonsági szabályokról (108).

2. cikk

Ez a rendelet Horvátország csatlakozási szerződésétől függően és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2013. május 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

S. COVENEY


(1)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o.

(2)  HL L 353., 2008.12.31., 1. o.

(3)  HL L 35., 2009.2.4., 1. o.

(4)  HL L 272., 2011.10.18., 1. o.

(5)  HL L 166., 2004.4.30., 1. o.

(6)  HL L 294., 2001.11.10., 1. o.

(7)  HL L 83., 1999.3.27., 1. o.

(8)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(9)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(10)  HL L 30., 2009.1.31., 16. o.

(11)  HL L 328., 2009.12.15., 27. o.

(12)  HL L 204., 2000.8.11., 1. o.

(13)  HL L 147., 2001.5.31., 1. o.

(14)  HL L 146., 2003.6.13., 1. o.

(15)  HL L 325., 2003.12.12., 1. o.

(16)  HL L 5., 2004.1.9., 8. o.

(17)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o.

(18)  HL L 139., 2004.4.30., 206. o.

(19)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o.

(20)  HL L 156., 1969.6.28., 8. o.

(21)  HL L 130., 1970.6.15., 4. o.

(22)  HL L 370., 1985.12.31., 8. o.

(23)  HL L 300., 2009.11.14., 51. o.

(24)  HL L 300., 2009.11.14., 72. o.

(25)  HL L 300., 2009.11.14., 88. o.

(26)  HL L 268., 2010.10.12., 1. o.

(27)  HL L 121., 2012.5.8., 1. o.

(28)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.

(29)  HL L 310., 1996.11.30., 1. o.

(30)  HL L 179., 2002.7.9., 1. o.

(31)  HL L 66., 2003.3.11., 1. o.

(32)  HL L 154., 2003.6.21., 1. o.

(33)  HL L 165., 2003.7.3., 1. o.

(34)  HL L 81., 2004.3.19., 1. o.

(35)  HL L 233., 2004.7.2., 1. o.

(36)  HL L 191., 2005.7.22., 22. o.

(37)  HL L 403., 2006.12.30., 1. o.

(38)  HL L 171., 2007.6.29., 17. o.

(39)  HL L 97., 2008.4.9., 13. o.

(40)  HL L 87., 2009.3.31., 1. o.

(41)  HL L 87., 2009.3.31., 42. o .

(42)  HL L 87., 2009.3.31., 70. o.

(43)  HL L 347., 2011.12.30., 7. o.

(44)  HL L 32., 2012.2.3., 1. o.

(45)  HL L 65., 2011.3.11., 1. o.

(46)  HL L 164., 1995.7.14., 1. o.

(47)  HL L 160., 2000.6.30., 1. o.

(48)  HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

(49)  HL L 81., 2001.3.21., 1. o.

(50)  HL L 399., 2006.12.30., 1. o.

(51)  HL L 199., 2007.7.31., 1. o.

(52)  HL L 324., 2007.12.10., 79. o.

(53)  HL L 7., 2009.1.10., 1. o.

(54)  HL L 342., 2009.12.22., 1. o.

(55)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(56)  HL L 348., 2007.12.31., 1. o.

(57)  HL L 275., 1993.11.8., 1. o.

(58)  HL L 67., 1994.3.10., 1. o.

(59)  HL L 358., 2002.12.31., 28. o.

(60)  HL L 200., 2005.7.30., 1. o.

(61)  HL L 328., 2009.12.15., 1. o.

(62)  HL L 287., 2000.11.14., 19. o.

(63)  HL L 344., 2001.12.28., 70. o.

(64)  HL L 139., 2002.5.29., 9. o.

(65)  HL L 24., 2003.1.29., 2. o.

(66)  HL L 169., 2003.7.8., 6. o.

(67)  HL L 21., 2004.1.28., 1. o.

(68)  HL L 40., 2004.2.12., 1. o.

(69)  HL L 55., 2004.2.24., 1. o.

(70)  HL L 162., 2004.4.30., 32. o.

(71)  HL L 29., 2005.2.2., 5. o.

(72)  HL L 95., 2005.4.14., 1. o.

(73)  HL L 152., 2005.6.15., 1. o.

(74)  HL L 193., 2005.7.23., 1. o.

(75)  HL L 193., 2005.7.23., 9. o.

(76)  HL L 51., 2006.2.22., 1. o.

(77)  HL L 134., 2006.5.20., 1. o.

(78)  HL L 267., 2006.9.27., 2. o.

(79)  HL L 88., 2007.3.29., 1. o.

(80)  HL L 66., 2008.3.10., 1. o.

(81)  HL L 346., 2009.12.23., 26 o.

(82)  HL L 105., 2010.4.27., 1. o.

(83)  HL L 195., 2010.7.27., 16. o.

(84)  HL L 31., 2011.2.5., 1. o.

(85)  HL L 58., 2011.3.3., 1. o.

(86)  HL L 76., 2011.3.22., 4. o.

(87)  HL L 100., 2011.4.14., 1. o.

(88)  HL L 199., 2011.8.2., 1. o.

(89)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.

(90)  HL L 88., 2012.3.24., 1. o.

(91)  HL L 119., 2012.5.4., 1. o.

(92)  HL 17., 1958.10.6., 385/58. o.

(93)  HL 17., 1958.10.6., 401/58. o.

(94)  HL L 8., 2003.1.14., 10. o.

(95)  HL L 312., 2005.11.29., 51. o.

(96)  HL L 215., 2006.8.5., 28. o.

(97)  HL L 345., 2008.12.23., 83. o.

(98)  HL L 155., 2009.6.18., 30. o.

(99)  HL L 8., 2012.1.12., 1. o.

(100)  HL L 8., 2012.1.12., 13. o.

(101)  HL L 262., 2006.9.22., 1. o.

(102)  HL L 41., 2008.2.15., 15. o.

(103)  HL L 204., 2010.8.5., 1. o.

(104)  HL L 168., 1996.7.6., 4. o.

(105)  HL L 239., 2000.9.22., 463. o.

(106)  HL L 242., 1997.9.4., 64. o.

(107)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o.

(108)  HL L 141., 2011.5.27., 17. o.


MELLÉKLET

1.   AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A.   GÉPJÁRMŰVEK

A 78/2009/EK rendelet IV. mellékletének 1.1. pontja a következőkkel egészül ki:

„—

25 Horvátország”.

B.   ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK OSZTÁLYOZÁSA, CÍMKÉZÉSE ÉS CSOMAGOLÁSA

Az 1272/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

a III. melléklet 1. része a következőképpen módosul:

a)

az 1.1. táblázat a következőképpen módosul:

H200-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nestabilni eksplozivi”

H201-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od eksplozije ogromnih razmjera.”

H202-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Eksplozivno; velika opasnost od rasprskavanja.”

H203-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Eksplozivno; opasnost od vatre, udarnog vala ili rasprskavanja.”

H204-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Opasnost od vatre ili rasprskavanja.”

H205-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U vatri može izazvati eksploziju ogromnih razmjera.”

H220-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi plin.”

H221-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zapaljivi plin.”

H222-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Vrlo lako zapaljivi aerosol.”

H223-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zapaljivi aerosol.”

H224-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Vrlo lako zapaljiva tekućina i para.”

H225-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Lako zapaljiva tekućina i para.”

H226-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zapaljiva tekućina i para.”

H228-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zapaljiva krutina.”

H240-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

H241-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar ili eksploziju.”

H242-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zagrijavanje može uzrokovati požar.”

H250-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Samozapaljivo u dodiru sa zrakom.”

H251-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Samozagrijavanje; može se zapaliti.”

H252-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Samozagrijavanje u velikim količinama; može se zapaliti.”

H260-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove koji se mogu spontano zapaliti.”

H261-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa zapaljive plinove.”

H270-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može uzrokovati ili pojačati požar; oksidans.”

H271-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može uzrokovati požar ili eksploziju; jaki oksidans.”

H272-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može pojačati požar; oksidans.”

H280-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.”

H281-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sadrži pothlađeni, ukapljeni plin; može uzrokovati kriogene opekline ili ozljede.”

H290-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može nagrizati metale.”

b)

az 1.2. táblázat a következőképpen módosul:

H300-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta.”

H301-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno ako se proguta.”

H302-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno ako se proguta.”

H304-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.”

H310-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom.”

H311-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom.”

H312-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom.”

H314-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.”

H315-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nadražuje kožu.”

H317-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može izazvati alergijsku reakciju na koži.”

H318-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Uzrokuje teške ozljede oka.”

H319-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Uzrokuje jako nadraživanje oka.”

H330-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Smrtonosno ako se udiše.”

H331-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno ako se udiše.”

H332-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno ako se udiše.”

H334-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ako se udiše može izazvati simptome alergije ili astme ili poteškoće s disanjem.”

H335-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može nadražiti dišni sustav.”

H336-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.”

H340-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može izazvati genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H341-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sumnja na moguća genetska oštećenja <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H350-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H351-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sumnja na moguće uzrokovanje raka <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H360-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može štetno djelovati na plodnost ili naškoditi nerođenom djetetu <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H361-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete <navesti konkretan učinak ako je poznat > <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H362-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može štetno djelovati na djecu koja se hrane majčinim mlijekom.”

H370-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H371-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H372-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Uzrokuje oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H373-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može uzrokovati oštećenje organa <ili navesti sve organe na koje djeluje ako je poznato> tijekom produljene ili ponavljane izloženosti <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.”

H300+H310-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

H300+H330-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše.”

H310+H330-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Smrtonosno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H300+H310+H330-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Smrtonosno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H301+H311-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

H301+H331-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno ako se proguta ili ako se udiše.”

H311+H331-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H301+H311+H331-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H302+H312-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom.”

H302+H332-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno ako se proguta ili ako se udiše.”

H312+H332-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

H302+H312+H332-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno ako se proguta, u dodiru s kožom ili ako se udiše.”

c)

az 1.3. táblázat a következőképpen módosul:

H400-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš.”

H410-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.”

H411-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

H412-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.”

H413-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš.”

H420-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Štetno za zdravlje ljudi i okoliš zbog uništavanja ozona u višoj atmosferi.”

2.

a III. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

a)

a 2.1. táblázat a következőképpen módosul:

EUH 001-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Eksplozivno u suhom stanju.”

EUH 006-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Eksplozivno u dodiru ili bez dodira sa zrakom.”

EUH 014-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Burno reagira s vodom.”

EUH 018-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Pri uporabi može nastati zapaljiva/eksplozivna smjesa para-zrak.”

EUH 019-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Može stvarati eksplozivne perokside.”

EUH 044-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Opasnost od eksplozije ako se zagrijava u zatvorenom prostoru.”

b)

a 2.2. táblázat a következőképpen módosul:

EUH 029-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U dodiru s vodom oslobađa otrovni plin.”

EUH 031-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa otrovni plin.”

EUH 032-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U dodiru s kiselinama oslobađa vrlo otrovni plin.”

EUH 066-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.”

EUH 070-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Otrovno u dodiru s očima.”

EUH 071-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nagrizajuće za dišni sustav.”

3.

a III. melléklet 3. részének táblázata a következőképpen módosul:

EUH 201/201A kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sadrži olovo. Ne smije se koristiti na površinama koje mogu žvakati ili sisati djeca.

Upozorenje! Sadrži olovo.”

EUH 202-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Cianoakrilat. Opasnost. Trenutno lijepi kožu i oči. Čuvati izvan dohvata djece.”

EUH 203-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sadrži krom (VI). Može izazvati alergijsku reakciju.”

EUH 204-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sadrži izocianate. Može izazvati alergijsku reakciju.”

EUH 205-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sadrži epoksidne sastojke. Može izazvati alergijsku reakciju.”

EUH 206-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Upozorenje! Ne koristiti s drugim proizvodima. Mogu se osloboditi opasni plinovi (klor).”

EUH 207-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Upozorenje! Sadrži kadmij. Tijekom uporabe stvara se opasni dim. Vidi podatke dostavljene od proizvođača. Postupati prema uputama o mjerama sigurnosti.”

EUH 208-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sadrži <naziv tvari koja dovodi do preosjetljivosti>. Može izazvati alergijsku reakciju.”

EUH 209/209A kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Pri uporabi može postati lako zapaljivo.

Pri uporabi može postati zapaljivo.”

EUH 210-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.”

EUH 401-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.”

4.

A IV. melléklet 2. része a következőképpen módosul:

a)

az 1.1. táblázat a következőképpen módosul:

P101-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.”

P102-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Čuvati izvan dohvata djece.”

P103-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Prije uporabe pročitati naljepnicu.”

b)

az 1.2. táblázat a következőképpen módosul:

P201-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Prije uporabe pribaviti posebne upute.”

P202-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.”

P210-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti.”

P211-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja.”

P220-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Čuvati/skladištiti odvojeno od odjeće/…/zapaljivih materijala.”

P221-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Poduzeti sve mjere opreza za sprječavanje miješanja sa zapaljivim…”

P222-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Spriječiti dodir sa zrakom.”

P223-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Spriječiti svaki dodir s vodom zbog burne reakcije i mogućeg zapaljenja.”

P230-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Čuvati navlaženo s…”

P231-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu.”

P232-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zaštititi od vlage.”

P233-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

P234-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Čuvati samo u originalnom spremniku.”

P235-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Održavati hladnim.”

P240-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Uzemljiti/učvrstiti spremnik i opremu za prihvat kemikalije.”

P241-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Rabiti električnu/ventilacijsku/rasvjetnu/.../ opremu koja neće izazvati eksploziju.”

P242-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Rabiti samo neiskreći alat.”

P243-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta.”

P244-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Spriječiti dodir redukcijskih ventila s masti i uljem.”

P250-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ne izlagati mrvljenju/udarcima/…/trenju.”

P251-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Posuda je pod tlakom: ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.”

P260-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ne udisati prašinu/dim/plin/maglu/pare/aerosol.”

P261-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola.”

P262-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.”

P263-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Izbjegavati dodir tijekom trudnoće/dojenja.”

P264-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nakon uporabe temeljito oprati …"

P270-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.”

P271-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru.”

P272-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zagađena radna odjeća ne smije se iznositi izvan radnog prostora.”

P273-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.”

P280-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.”

P281-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.”

P282-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nositi zaštitne rukavice za hladnoću/zaštitu za lice/zaštitu za oči.”

P283-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nositi otpornu na vatru/nezapaljivu odjeću.”

P284-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

P285-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju nedovoljnog prozračivanja nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.”

P231+P232-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Rukovati u inertnom plinu. Zaštititi od vlage.”

P235+P410-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Održavati hladnim. Zaštititi od sunčevog svjetla.”

c)

az 1.3. táblázat a következőképpen módosul:

P301-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

AKO SE PROGUTA:”

P302-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM:”

P303-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):”

P304-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

AKO SE UDIŠE:”

P305-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:”

P306-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM:”

P307-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti:”

P308-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:”

P309-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba:”

P310-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P311-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P312-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P313-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P314-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P315-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Hitno zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P320-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Hitno je potrebna posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

P321-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Potrebna je posebna liječnička obrada (vidi … na ovoj naljepnici).”

P322-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Potrebne su posebne mjere (vidi … na ovoj naljepnici).”

P330-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Isprati usta.”

P331-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

NE izazivati povraćanje.”

P332-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože:”

P333-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži:”

P334-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

P335-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože.”

P336-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zamrznute dijelove odmrznuti mlakom vodom. Ne trljati oštećeno mjesto.”

P337-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje:”

P338-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

P340-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

P341-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

P342-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Pri otežanom disanju:”

P350-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

P351-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.”

P352-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Oprati velikom količinom sapuna i vode.”

P353-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

P360-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

P361-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću.”

P362-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe.”

P363-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Oprati zagađenu odjeću prije ponovne uporabe.”

P370-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju požara:”

P371-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina:”

P372-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Opasnost od eksplozije u slučaju požara.”

P373-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

NE gasiti vatru kada plamen može zahvatiti eksplozive.”

P374-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Gasiti vatru uz odgovarajući oprez s primjerene udaljenosti.”

P375-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

P376-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

P377-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Požar zbog istjecanja plina:

ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.”

P378-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Za gašenje rabiti …”

P380-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Evakuirati područje.”

P381-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ukloniti sve izvore paljenja ukoliko je to moguće sigurno učiniti.”

P390-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta.”

P391-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Sakupiti proliveno/rasuto.”

P301+P310-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P301+P312-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P301+P330+P331-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje.”

P302+P334-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

P302+P350-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode.”

P302+P352-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode.”

P303+P361+P353-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah ukloniti/skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.”

P304+P340-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

P304+P341-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

AKO SE UDIŠE: u slučaju otežanog disanja premjestiti unesrećenog na svježi zrak, umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje.”

P305+P351+P338-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.”

P306+P360-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU DODIRA S ODJEĆOM: odmah isprati zagađenu odjeću i kožu velikom količinom vode prije uklanjanja odjeće.”

P307+P311-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P308+P313-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P309+P311-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U SLUČAJU izloženosti ili zdravstvenih tegoba: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P332+P313-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P333+P313-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P335+P334-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Izmesti zaostale čestice s kože. Uroniti u hladnu vodu/omotati vlažnim zavojem.”

P337+P313-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.”

P342+P311-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.”

P370+P376-os kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju požara: ako je sigurno, zaustaviti istjecanje.”

P370+P378-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …”

P370+P380-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje.”

P370+P380+P375-ös kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju požara: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

P371+P380+P375-ös kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

U slučaju velikog požara i velikih količina: evakuirati područje. Gasiti s veće udaljenosti zbog opasnosti od eksplozije.”

d)

az 1.4. táblázat a következőképpen módosul:

P401-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti …”

P402-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu.”

P403-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

P404-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

P405-ös kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti pod ključem.”

P406-os kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti u spremniku otpornom na nagrizanje/… spremniku s otpornom unutarnjom oblogom.”

P407-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Osigurati razmak između polica/paleta.”

P410-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla.”

P411-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi …°C/…°F.”

P412-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

P413-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti količine veće od … kg/ … lbs na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F.”

P420-as kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti odvojeno od drugih materijala.”

P422-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti uz ove uvjete: …”

P402+P404-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku.”

P403+P233-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku.”

P403+P235-ös kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim.”

P410+P403-as kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.”

P410+P412-es kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F.”

P411+P235-ös kombinált kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Skladištiti na temperaturi koja ne prelazi … °C/… °F. Održavati hladnim.”

e)

az 1.5. táblázat a következőképpen módosul:

P501-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Odložiti sadržaj/spremnik u/na …”

P502-es kód: a táblázat a GA nyelvű figyelmeztető mondat után a következőkkel egészül ki:

 

„HR

Pogledajte proizvođača/dobavljača zatražiti podatke o recikliranju/preradi.”

C.   TEXTIL ÉS LÁBBELI

Az 1007/2011/EU rendelet III. melléklete a következő francia bekezdéssel egészül ki a francia nyelvű szövegrészt követően:

„–

:

horvát nyelven

:

»runska vuna«,”.

D.   VEGYI ANYAGOK – REACH

Az 1907/2006/EK rendelet 3. cikkének 20. pontjában a b) és c) alpont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

az anyagot az e rendelet hatálybalépését megelőző 15 év alatt legalább egyszer gyártották a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén, 2007. január 1-jén vagy 2013. július 1-jén csatlakozott országokban, de a gyártó vagy az importőr nem hozta forgalomba, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal;

c)

az anyagot a Közösségben vagy az Európai Unióhoz 1995. január 1-jén, 2004. május 1-jén, 2007. január 1-jén vagy 2013. július 1-jén csatlakozott országokban a gyártó vagy importőr e rendelet hatálybalépése előtt forgalomba hozta és azt úgy tekintették, mint a 67/548/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésével összhangban bejelentett anyagot a 8. cikk (1) bekezdésének a 79/831/EGK irányelv által végzett módosítás eredményezte változatában, de az nem felel meg az e rendeletben a polimerekre vonatkozóan megállapított meghatározásnak, feltéve, hogy a gyártó vagy az importőr rendelkezik az ezt igazoló okmányokkal, beleértve annak bizonyítását, hogy valamely gyártó vagy importőr az anyagot 1981. szeptember 18. és 1993. október 31. között forgalomba hozta;”.

2.   A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA

A 883/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

az I. melléklet I. része a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

„HORVÁTORSZÁG

A családjogi törvény (OG 116/03, módosítva) szerinti ideiglenes tartási kötelezettség alapján a szociális jóléti központok által fizetett tartásdíj ideiglenes megelőlegezése.”;

b)

az I. melléklet II. része a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HORVÁTORSZÁG

Egyszeri pénzbeli ellátás újszülött gyermek esetén, az anyasági és szülői ellátásokról szóló törvény alapján (OG 85/08, módosítva).

Egyszeri pénzbeli ellátás örökbe fogadott gyermek esetén, az anyasági és szülői ellátásokról szóló törvény alapján (OG 85/08, módosítva).

A helyi és regionális önkormányzatokról szóló rendeletekben előírt egyszeri pénzbeli ellátás újszülött vagy örökbe fogadott gyermek esetén, az anyasági és szülői ellátásokról szóló törvény (OG 85/08, módosítva) 59. cikke alapján.”;

c)

a II. mellékletbe a következők kerülnek beillesztésre:

i.

a BULGÁRIA–NÉMETORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

„BULGÁRIA–HORVÁTORSZÁG

A 2003. július 14-i szociális biztonsági egyezmény 35. cikkének (3) bekezdése (az 1957. december 31-ét megelőzően szerzett biztosítási idők elismerése azon szerződő állam költségére, amelynek a területén volt a biztosított személy lakóhelye 1957. december 31-én).”;

ii.

a NÉMETORSZÁG–FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

„NÉMETORSZÁG–HORVÁTORSZÁG

Az 1997. november 24-i szociális biztonsági egyezmény 41. cikke (a másik szerződő állam szociális biztonsági rendszere szerint 1956. január 1-jét megelőzően szerzett jogosultságok elszámolása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.”;

iii.

a SPANYOLORSZÁG–PORTUGÁLIA-ra vonatkozó szövegrészt követően:

„HORVÁTORSZÁG–OLASZORSZÁG

a)

A Jugoszlávia és Olaszország közötti, a szociális biztosítás területén való kölcsönös kötelezettségek szabályozásáról szóló megállapodás, az 1959. február 5-én jegyzékváltással kötött békeszerződés XIV. mellékletének 7. pontjára történő hivatkozással (az 1954. december 18-át megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); alkalmazása továbbra is a megállapodás hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik;

b)

A Horvát Köztársaság és az Olasz Köztársaság közötti 1997. június 27-i szociális biztonsági egyezmény 44. cikkének (3) bekezdése Trieszt Szabad Terület egykori B. zónájáról (az 1956. október 5-ét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is az említett egyezmény hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.”;

„HORVÁTORSZÁG–MAGYARORSZÁG

A 2005. február 8-i szociális biztonsági egyezmény 43. cikkének (6) bekezdése (az 1956. május 29-ét megelőzően szerzett biztosítási idők elismerése azon szerződő állam költségére, amelynek a területén volt a biztosított személy lakóhelye 1956. május 29-én).”;

„HORVÁTORSZÁG–AUSZTRIA

Az 1997. január 16-i szociális biztonsági egyezmény 35. cikke (az 1956. január 1-jét megelőzően szerzett biztosítási idők kiszámítása); e rendelkezés alkalmazása továbbra is a hatálya alá tartozó személyekre korlátozódik.”;

„HORVÁTORSZÁG–SZLOVÉNIA

a)

Az 1997. április 28-i szociális biztonsági megállapodás 35. cikkének (3) bekezdése (a korábbi közös állam jogszabályai alapján bónusz évnek számító időszakok elismerése);

b)

Az 1997. április 28-i szociális biztonsági megállapodás 36. és 37. cikke (az 1991. október 8-át megelőzően szerzett ellátások nyújtása továbbra is annak a szerződő államnak a kötelezettsége, amely megítélte őket; az 1991. október 8. és az említett megállapodás hatálybalépésének időpontja, azaz 1998. február 1. között megítélt nyugdíjakat a másik szerződő államban 1998. január 31-ét megelőzően szerzett biztosítási idők tekintetében újraszámítják).”;

d)

a III. melléklet a következőkkel egészül ki a SPANYOLORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

„HORVÁTORSZÁG”;

e)

a VI. melléklet a következőkkel egészül ki a GÖRÖGORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

„HORVÁTORSZÁG

a)

A nyugdíjbiztosítási törvény (OG 102/98, módosítva) 52. cikkének (5) bekezdése szerinti, foglalkozási sérülés vagy megbetegedés következtében járó rokkantsági nyugdíj.

b)

A nyugdíjbiztosítási törvény (OG 102/98, módosítva) 56. cikke szerinti, fizikai sérülés következtében járó juttatás.”;

f)

a VIII. melléklet 2. része a következőkkel egészül ki a FRANCIAORSZÁG-ra vonatkozó szövegrészt követően:

„HORVÁTORSZÁG

A kötelező biztosítási rendszerből fizetett, az egyéni tőkésített megtakarítások alapján számított nyugdíjak a kötelező és az önkéntes nyugdíjalapokról szóló törvény (OG 49/99, módosítva), valamint a nyugdíjbiztosítókról és az egyéni tőkésített megtakarítások alapján számított nyugdíjak kifizetéséről szóló törvény (OG 106/99, módosítva) szerint, kivéve a kötelező és az önkéntes nyugdíjalapokról szóló törvény 47. és 48. cikkében foglalt eseteket (teljes munkaképtelenség alapján járó rokkantsági nyugdíj, illetve túlélő hozzátartozói nyugdíj).”.

3.   VÁLLALATI JOG

A 2157/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

Az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HORVÁTORSZÁG:

dioničko društvo”;

b)

A II. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„HORVÁTORSZÁG:

dioničko društvo,

društvo s ograničenom odgovornošću”.

4.   VERSENYPOLITIKA

A 659/1999/EK rendeletben az 1. cikk b) pontjának i. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„i.

Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya 144. és 172. cikkének, a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmánya IV. melléklete 3. pontjának és az említett melléklet függelékének, valamint Bulgária és Románia csatlakozási okmánya V. melléklete 2. pontjának és 3. pontja b) alpontjának és az említett melléklet függelékének, továbbá Horvátország csatlakozási okmánya IV. melléklete 2. pontjának és 3. pontja b) alpontjának és az említett melléklet függelékének sérelme nélkül, minden támogatás, amely a Szerződésnek az érintett tagállamokban történő hatálybalépését megelőzően már létezett, vagyis az olyan támogatási programok és egyedi támogatások, amelyeket a Szerződés hatálybalépése előtt vezettek be és azt követően is alkalmazhatók; ”.

5.   MEZŐGAZDASÁG

1.

A 834/2007/EK rendeletben a melléklet a következőkkel egészül ki a GA-ra vonatkozó szövegrész előtt:

„HR

:

ekološki”.

2.

Az 1234/2007/EK rendelet XIa. melléklete a kövekezőképpen módosul:

a)

a III.2.A. pontban szereplő, az V kategóriába tartozó, legfeljebb 8 hónapos szarvasmarhák húsára vonatkozóan használandó kereskedelmi megnevezéseket tartalmazó táblázat a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következő sorral egészül ki:

„Horvátország teletina”;

b)

a III.2.B. pontban szereplő, a Z kategóriába tartozó, 8 hónapnál idősebb, de legfeljebb 12 hónapos szarvasmarhák húsára vonatkozóan használandó kereskedelmi megnevezéseket tartalmazó táblázat a Franciaországra vonatkozó bejegyzés után a következő sorral egészül ki:

„Horvátország mlada junetina”;

3.

A 73/2009/EK rendelet 10a. cikkének (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Az (1) és a (2) bekezdést nem kell alkalmazni Bulgária, Horvátország, Románia, Franciaország tengerentúli megyéi, az Azori-szigetek és Madeira, valamint a Kanári-szigetek és az égei-tengeri szigetek mezőgazdasági termelőinek nyújtott közvetlen kifizetésekre.

(4)   Az (1) bekezdéstől eltérve a szóban forgó bekezdésben említett csökkentés mértéke az új tagállamokban – Bulgária, Horvátország és Románia kivételével – 0 %.”.

4.

Az 1217/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

a 6. cikk (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Horvátország legkésőbb a csatlakozás időpontját követő hatodik hónap végéig felállít egy nemzeti bizottságot.”;

b)

az I. melléklet a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Horvátország

1.

Kontinentalna Hrvatska

2.

Jadranska Hrvatska

Mindazonáltal Horvátország egyetlen körzetet alkothat a csatlakozást követő három évben.”.

6.   ÉLELMISZER-BIZTONSÁG, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI POLITIKA

A.   ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI JOGSZABÁLYOK

1.

A 853/2004/EK rendelet II. mellékletének I. szakasza a következőképpen módosul:

a)

a B.6. pont második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok esetében azonban ezek a kódok a következők: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE és UK.”;

b)

a B.8. pontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a jelölést egy, a Közösség területén lévő létesítményben helyezik fel, annak ovális alakúnak kell lennie, és tartalmaznia kell a következő rövidítések egyikét: CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ vagy WE.”

2.

A 854/2004/EK rendelet I. melléklete I. szakaszának III. fejezete a következőképpen módosul:

a)

a 3. pont a) alpontjának második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok esetében azonban ezek a kódok a következők: BE, BG, CZ, DK, DE, EE, GR, ES, FR, HR, IE, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, RO, SE és UK.”;

b)

a 3. pont c) alpontjának első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben a jelölést egy, a Közösség területén lévő létesítményben helyezik fel, annak ovális alakúnak kell lennie, és tartalmaznia kell a következő rövidítések egyikét: CE, EC, EF, EG, EK, EO, EY, ES, EÜ, EK, EB, EZ vagy WE.”

3.

A 882/2004/EK rendelet I. mellékletének helyébe a következő szöveg lép:

„I. MELLÉKLET

A 2. CIKK 15. PONTJÁBAN EMLÍTETT TERÜLETEK

1.

A Belga Királyság területe

2.

A Bolgár Köztársaság területe

3.

A Cseh Köztársaság területe

4.

A Dán Királyság területe, a Feröer-szigetek és Grönland kivételével

5.

A Németországi Szövetségi Köztársaság területe

6.

Az Észt Köztársaság területe

7.

Írország területe

8.

A Görög Köztársaság területe

9.

A Spanyol Királyság területe, Ceuta és Melilla kivételével

10.

A Francia Köztársaság területe

11.

A Horvát Köztársaság területe

12.

Az Olasz Köztársaság területe

13.

A Ciprusi Köztársaság területe

14.

A Lett Köztársaság területe

15.

A Litván Köztársaság területe

16.

A Luxemburgi Nagyhercegség területe

17.

Magyarország területe

18.

Málta területe

19.

A Holland Királyság európai területe

20.

Az Osztrák Köztársaság területe

21.

A Lengyel Köztársaság területe

22.

A Portugál Köztársaság területe

23.

Románia területe

24.

A Szlovén Köztársaság területe

25.

A Szlovák Köztársaság területe

26.

A Finn Köztársaság területe

27.

A Svéd Királyság területe

28.

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának területe”.

B.   ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1.

Az 1760/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

a 4. cikk (1) bekezdése az első albekezdés harmadik mondatát követően a következő mondattal egészül ki:

„A Horvátországban a gazdaságban tartott valamennyi olyan állatot, amely a csatlakozás időpontját követően született vagy amelyet ezen időpontot követően a Közösségen belüli kereskedelmi forgalomba kívánnak bocsátani, mindkét fülén az illetékes hatóság által jóváhagyott füljelzővel kell ellátni.”;

b)

a 4. cikk (2) bekezdése az ötödik albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Horvátországban a csatlakozás időpontját követően született egyetlen állatot sem lehet az e cikknek megfelelő azonosítás nélkül a gazdaságból elszállítani.”;

c)

a 6. cikk (1) bekezdése a harmadik albekezdést követően a következő albekezdéssel egészül ki:

„A csatlakozás időpontjától kezdődően Horvátország illetékes hatósága minden állat részére, amelyet a 4. cikknek megfelelően azonosítani kell, az állat születéséről, illetve a harmadik országból behozott állatok esetén az állatnak az érintett tagállam által a 4. cikk (3) bekezdésének megfelelően végzett újraazonosításáról szóló bejelentést követő 14 napon belül marhalevelet állít ki.”;

d)

a 20. cikk a következő mondattal egészül ki:

„Horvátország legkésőbb a csatlakozás időpontját követő 3 hónapon belül teszi ezt meg.”.

2.

A 999/2001/EK rendelet X. melléklete A. szakaszának 3. pontjában szereplő lista a következő szövegrésszel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Horvátország

:

Hrvatski veterinarski institut

Savska cesta 143

10 000 Zagreb”.

3.

A 998/2003/EK rendelete II. melléklete B. részének 2. szakaszából a következő elemet el kell hagyni:

„HR

Horvátország”.

4.

A 2160/2003/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Amennyiben a nemzeti ellenőrzési programok benyújtási határideje más tagállamok vonatkozásában már lejárt, Horvátország esetében a benyújtás határideje a csatlakozás időpontja.”.

5.

A 21/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

a 4. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 6. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (3) bekezdésében és a 8. cikk (1) bekezdésében a „vagy Bulgária és Románia esetében a csatlakozás időpontja” szavak helyébe a következő szavak lépnek: „vagy Bulgária, Románia és Horvátország esetében a csatlakozás megfelelő időpontja”;

b)

a 8. cikk (5) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki a „2008. január 1-jétől” szövegrészt követően:

„vagy Horvátország esetében a csatlakozás időpontjától”;

c)

a 9. cikk (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki a „2009. december 31-től” szövegrészt követően:

„vagy Horvátország esetében a csatlakozás időpontjától”;

d)

a melléklet a következőképpen módosul:

i.

az A. és B. részében az 1. lábjegyzet a következő szövegrésszel egészül ki a Bulgáriára vonatkozó szövegrészt követően:

„Horvátország

HR

191”;

ii.

a B. rész 1. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a „2005. július 9-től” szövegrészt követően:

„vagy Horvátország esetében a csatlakozás időpontjától”;

iii.

a C. rész 2. pontja a következő szövegrésszel egészül ki a „2011. január 1-jétől” szövegrészt követően:

„vagy Horvátország esetében a csatlakozás időpontjától”.

6.

A 2009/470/EK határozat 27. cikke a következő bekezdéssel egészül ki:

„(12)   A 2013 során Horvátországban végrehajtandó programokra nem kell alkalmazni a (2) bekezdésben említett április 30-i, a (4) bekezdésben említett szeptember 15-i és az (5) bekezdésben említett november 30-i dátumot.”

C.   NÖVÉNY-EGÉSZSÉGÜGYI JOGSZABÁLYOK

1.

A 2003/17/EGK határozat I. mellékletből el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt.

2.

A 2005/834/EK határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

el kell hagyni a Horvátországra vonatkozó szövegrészt;

b)

a (*) lábjegyzetből el kell hagyni a következő szövegrészt:

„HV – Horvátország,”.

3.

A 2006/545/EK határozat hatályát veszti.

4.

A 2008/971/EK határozat I. melléklete a következőképpen módosul:

a)

el kell hagyni a Horvátországra (HR) vonatkozó szövegrészt;

b)

a lábjegyzetből el kell hagyni a következő szavakat:

„HR – Horvátország,”.

7.   KÖZLEKEDÉSPOLITIKA

A.   SZÁRAZFÖLDI FUVAROZÁS

Az 1108/70/EGK rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az „A. 1. VASÚT – Fő hálózatok” cím alatti szövegrész a következőkkel egészül ki:

„Horvát Köztársaság

HŽ Infrastruktura d.o.o.”;

b)

a „B. KÖZÚT” cím alatti szövegrész a következőkkel egészül ki:

„Horvát Köztársaság

1.

Autoceste

2.

Državne ceste

3.

Županijske ceste

4.

Lokalne ceste”.

B.   KÖZÚTI SZÁLLÍTÁS

1.

A 3821/85/EGK rendelet a következőképpen módosul:

a)

az I. B. melléklet IV. részének 1. pontja a következőképpen módosul:

i.

harmadik albekezdése helyébe a következő szövegrész lép:

„ugyanezek a szavak a Közösség többi hivatalos nyelvén, nyomtatott formában alkotják a kártya hátterét:

BG

КАРТА НА ВОДАЧА

КОНТРОЛНА КАРТА

КАРТАЗА МОНТАЖ И НАСТРОЙКИ

КАРТА НА ПРЕВОЗВАЧА

ES

TARJETA DEL CONDUCTOR

TARJETA DE CONTROL

TARJETA DEL CENTRO DE ENSAYO

TARJETA DE LA EMPRESA

CS

KARTA ŘIDIČE

KONTROLNÍ KARTA

KARTA DÍLNY

KARTA PODNIKU

DA

FØRERKORT

KONTROLKORT

VÆRKSTEDSKORT

VIRKSOMHEDSKORT

DE

FAHRERKARTE

KONTROLLKARTE

WERKSTATTKARTE

UNTERNEHMENSKARTE

ET

AUTOJUHI KAART

KONTROLLIJA KAART

TÖÖKOJA KAART

TÖÖANDJA KAART

EL

ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΡΤΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EN

DRIVER CARD

CONTROL CARD

WORKSHOP CARD

COMPANY CARD

FR

CARTE DE CONDUCTEUR

CARTE DE CONTROLEUR

CARTE D’ATELIER

CARTE D’ENTREPRISE

HR

KARTICA VOZAČA

NADZORNA KARTICA

KARTICA RADIONICE

KARTICA PRIJEVOZNIKA

GA

CÁRTA TIOMÁNAÍ

CÁRTA STIÚRTHA

CÁRTA CEARDLAINNE

CÁRTA COMHLACHTA

IT

CARTA DEL CONDUCENTE

CARTA DI CONTROLLO

CARTA DELL’OFFICINA

CARTA DELL' AZIENDA

LV

VADĪTĀJA KARTE

KONTROLKARTE

DARBNĪCAS KARTE

UZŅĒMUMA KARTE

LT

VAIRUOTOJO KORTELĖ

KONTROLĖS KORTELĖ

DIRBTUVĖS KORTELĖ

ĮMONĖS KORTELĖ

HU

GÉPJÁRMŰVEZETŐI KÁRTYA

ELLENŐRI KÁRTYA

MŰHELYKÁRTYA

ÜZEMBENTARTÓI KÁRTYA

MT

KARTA TAS-SEWWIEQ

KARTA TAL-KONTROLL

KARTA TAL-ISTAZZJON TAT-TESTIJIET

KARTA TAL-KUMPANNIJA

NL

BESTUURDERS KAART

CONTROLEKAART

WERKPLAATSKAART

BEDRIJFSKAART

PL

KARTA KIEROWCY

KARTA KONTROLNA

KARTA WARSZTATOWA

KARTA PRZEDSIĘBIORSTWA

PT

CARTÃO DE CONDUTOR

CARTÃO DE CONTROLO

CARTÃO DO CENTRO DE ENSAIO

CARTÃO DE EMPRESA

RO

CARTELA CONDUCĂTORULUI AUTO

CARTELA DE CONTROL

CARTELA AGENTULUI ECONOMIC AUTORIZAT

CARTELA OPERATORULUI DE TRANSPORT

SK

KARTA VODIČA

KONTROLNÁ KARTA

DIELENSKÁ KARTA

PODNIKOVÁ KARTA

SL

VOZNIKOVA KARTICA

KONTROLNA KARTICA

KARTICA PREIZKUŠEVALIŠČA

KARTICA PODJETJA

FI

KULJETTAJAKORTTI

VALVONTAKORTTI

KORJAAMOKORTTI

YRITYSKORTTI

SV

FÖRARKORT

KONTROLLKORT

VERKSTADSKORT

FÖRETAGSKORT”

ii.

az ötödik albekezdés helyébe a következő szövegrész lép:

„a kártyát kibocsátó tagállam megkülönböztető jele kék téglalapban negatív nyomással, 12 sárga csillaggal körülvéve; a megkülönböztető jelek a következők:

B

:

Belgium

BG

:

Bulgária

CZ

:

Cseh Köztársaság

DK

:

Dánia

D

:

Németország

EST

:

Észtország

GR

:

Görögország

E

:

Spanyolország

F

:

Franciaország

HR

:

Horvátország

IRL

:

Írország

I

:

Olaszország

CY

:

Ciprus

LV

:

Lettország

LT

:

Litvánia

L

:

Luxemburg

H

:

Magyarország

M

:

Málta

NL

:

Hollandia

A

:

Ausztria

PL

:

Lengyelország

P

:

Portugália

RO

:

Románia

SLO

:

Szlovénia

SK

:

Szlovák Köztársaság

FIN

:

Finnország

S

:

Svédország

UK

:

Egyesült Királyság.”;

b)

a II. melléklet I. szakaszában az 1. pont a következőkkel egészül ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Horvátország

25,”.

2.

Az 1071/2009/EK rendelet III. mellékletben az 1. lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

„(1)

A tagállamok megkülönböztető jelzései: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.”

3.

Az 1072/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

a)

a II. mellékletben az 1. lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

„(1)

A tagállamok megkülönböztető jelzései: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.”;

b)

a III. mellékletben az 1. lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

„(1)

A tagállamok megkülönböztető jelzései: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.”

4.

Az 1073/2009/EK rendelet II. mellékletben az 1. lábjegyzet helyébe a következő szövegrész lép:

„(1)

A tagállamok megkülönböztető jelzései: (B) Belgium, (BG) Bulgária, (CZ) Cseh Köztársaság, (DK) Dánia, (D) Németország, (EST) Észtország, (IRL) Írország, (GR) Görögország, (E) Spanyolország, (F) Franciaország, (HR) Horvátország, (I) Olaszország, (CY) Ciprus, (LV) Lettország, (LT) Litvánia, (L) Luxemburg, (H) Magyarország, (M) Málta, (NL) Hollandia, (A) Ausztria, (PL) Lengyelország, (P) Portugália, (RO) Románia, (SLO) Szlovénia, (SK) Szlovákia, (FIN) Finnország, (S) Svédország, (UK) Egyesült Királyság.”

C.   VASÚTI SZÁLLÍTÁS

Az 1192/69/EGK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„–

HŽ Infrastruktura d.o.o.,

HŽ Putnički prijevoz d.o.o.,

HŽ Cargo d.o.o.”.

D.   TENGERI SZÁLLÍTÁS

1.

A 2012/22/EU határozat 2. cikkének (2) bekezdése 2. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.   Az Európai Unió tagállamai jelenleg a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, Magyarország, Málta, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága.”

2.

A 2012/23/EU határozat 2. cikkének (3) bekezdése 1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.   A tengeri utas- és poggyászszállításról szóló 1974. évi athéni egyezményhez csatolt 2002-es athéni jegyzőkönyvben szabályozott kérdésekben hozott azon határozatokat, amelyeket a Belga Királyság, a Bolgár Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, az Észt Köztársaság, Írország, a Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Horvát Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Magyar Köztársaság, Málta, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, Románia, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság vagy Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának bírósága hoz, az Európai Unió tagállamaiban az Európai Unió e tárgyra vonatkozó szabályaival összhangban kell elismerni és végrehajtani.”

8.   ENERGIA

1.

Az 1364/2006/EK határozat a következőképpen módosul:

a)

a II. melléklet „Villamosenergia-hálózatok” szakasza a következőképpen módosul:

i.

a 2. alszakasz „A tagállamok közötti villamosenergia-összeköttetéseknek a belső piac működéséhez, illetve a villamosenergia-hálózatok megbízható és kiszámítható működéséhez szükséges fejlesztése:” szövegrész a következőkkel egészül ki a „Magyarország – Ausztria” szövegrészt követően:

„Magyarország – Horvátország”;

ii.

a 4. alszakasz „A tagsággal nem rendelkező országokkal – különösképpen a tagjelölt országokkal – fennálló villamosenergia-összeköttetések fejlesztése, a villamosenergia-hálózatok együttműködtethetőségéhez, megbízható és kiszámítható működéséhez vagy a villamosenergia-ellátáshoz történő hozzájárulás érdekében az Európai Közösségen belül:” szövegrészét követően a „Magyarország – Horvátország” szövegrészt el kell hagyni;

b)

a III. melléklet „Villamosenergia-hálózatok” szakasza a következőképpen módosul:

i.

a „3.85. Új szélerőmű-bekapcsolások Máltán (MT)” szövegrész a következő szövegrésszel egészül ki:

„3.86.

Pécs (HU) – Ernesztin (Ernestinovo) (HR)”;

ii.

a „4.7. Ernesztin (Ernestinovo) (Horvátország) alállomás és összekötő vezeték” és a „4.31 Pécs (HU) – Ernesztin (Ernestinovo) (HR)” szövegrészt el kell hagyni.

2.

A 2008/114/EK, Euratom határozat melléklete a következőképpen módosul:

a)

a 9. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„1.   Az Ügynökség tőkéje 5 856 000 EUR.”;

b)

a 9. cikk (2) bekezdésének táblázata a következő sorral egészül ki a Franciaországra vonatkozó sort követően:

„Horvátország

EUR

32 000”

c)

a 11. cikk (1) bekezdésében szereplő táblázat a következő sorral egészül ki a Franciaországra vonatkozó sort követően:

„Horvátország

2 tag”.

9.   ADÓZÁS

1.

A 904/2010/EU rendelet 3. cikke a következő bekezdéssel egészül ki a második bekezdést követően:

„Horvátország 2013. július 1-jéig értesíti a Bizottságot az e rendelet alkalmazása céljából illetékes hatóságáról, és a második bekezdésben említetteknek megfelelően ezt követően annak bármely változásáról tájékoztatja a Bizottságot.”

2.

A 389/2012/EU rendelet 3. cikkének (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

„Horvátország 2013. július 1-jéig tájékoztatja a Bizottságot illetékes hatóságáról.”

10.   STATISZTIKA

1.

A 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének 98. árucsoportjában szereplő táblázat megfelelő oszlopai a következőkkel egészülnek ki a Franciaországra vonatkozó szövegrészt követően:

„Horvátország

Ministarstvo financija

Carinska uprava

Alexandera von Humboldta 4a

10 000 Zagreb

Državni zavod za statistiku

Ilica 3

10 000 Zagreb”

2.

A 2223/96/EK rendelet B. melléklete a következőképpen módosul:

a)

az „Adattovábbítás” című szakasz 6. pontjának a) alpontja a következőkkel egészül ki:

„–

2000 (negyedéves adatok esetén 2000 1. negyedévétől) kezdődően Horvátország esetében,”;

b)

az „Eltérések tagállamonként” című szakaszában, a Horvátországra vonatkozó táblázat a következőkkel egészül ki a Franciaországra és az Írországra vonatkozó szövegrészek között:

„HORVÁTORSZÁG 9a.

9a.1.   Táblákra vonatkozó eltérések

Táblaszám

Változó/tétel

Eltérés

Eltérés időszaka

Első adatszolgáltatás

1

Valamennyi változó/tétel

1995 előtti visszamenőleges adatok

1995 előtt

Nem kell adatokat szolgáltatni

2

Valamennyi változó/tétel

1995–2001. év

1995–2001

Nem kell adatokat szolgáltatni

2

Minden változó/tétel, a K.2. kivételével

2002–2009. év

2002–2009

2012

3

Valamennyi változó/tétel

1999 előtti visszamenőleges adatok

1995–1999

Nem kell adatokat szolgáltatni

3

Minden változó, a P.1., P.2., B.1.g és D.1. kivételével

2000–2012. év

2000–2012

2014

6

Minden változó

1995–2001. év

1995–2001

Nem kell adatokat szolgáltatni

7

Minden változó

1995–2000. év

1995–2000

Nem kell adatokat szolgáltatni

8

Minden változó/tétel – éves

1995–2001. év

1995–2001

Nem kell adatokat szolgáltatni

8