EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0689

2006/689/EK: A Bizottság határozata ( 2006. október 3. ) a Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/710/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2006) 4321. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 142M , 5.6.2007, p. 288–290 (MT)
OJ L 283, 14.10.2006, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/689/oj

14.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 283/44


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 3.)

a Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló 2005/710/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2006) 4321. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/689/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 18. cikke (7) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe érkező termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 22. cikke (6) bekezdésére,

mivel:

(1)

A Délkelet-Ázsiában 2003 decemberében felbukkant magas patogenitású H5N1 vírustörzs által okozott madárinfluenza kitörését követően a Bizottság e betegséggel kapcsolatban számos védekezési intézkedést fogadott el, különösen a Romániában a magas patogenitású madárinfluenza gyanújával kapcsolatos egyes védekezési intézkedésekről szóló, 2005. október 13-i 2005/710/EK bizottsági határozatot (3).

(2)

A 2005/710/EK határozat előírja, hogy a tagállamok felfüggesztik az élő baromfi, a laposmellű futómadár, a vadon élő és tenyésztett vadszárnyas, valamint e fajok keltetőtojásai, illetve a madarakból készült egyes egyéb termékek Románia egész területéről történő behozatalát.

(3)

Románia most további információkat közölt a Bizottsággal az országban lévő madárinfluenza-helyzetről, amelyek azt mutatják, hogy 2006. június 7. óta már nem észlelték a betegség újabb kitörését.

(4)

Ezen információk fényében helyénvaló a 2005/710/EK határozatban előírt behozatali felfüggesztést Románia azon területeire korlátozni, amelyeket a betegség még mindig közvetlenül veszélyeztet.

(5)

A 2005/710/EK határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2005/710/EK határozat melléklete helyébe e határozat mellékletének szövege lép.

2. cikk

A tagállamok az e határozatnak való megfelelés érdekében haladéktalanul meghozzák a szükséges intézkedéseket, és kihirdetik azokat. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 3-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2003. évi csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(2)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 165., 2004.4.30., 1. o.) módosított irányelv; helyesbített változat (HL L 191., 2004.5.28., 1. o.).

(3)  HL L 269., 2005.10.14., 42. o. A legutóbb a 2006/435/EK határozattal (HL L 173., 2006.6.27. 31. o.) módosított határozat.


MELLÉKLET

„MELLÉKLET

Romániának az 1. cikk a) és b) pontjában említett területrészei:

A.   RÉSZ

ISO országkód

Az ország neve

A területrész leírása

RO

Románia

Románia egész területe


B.   RÉSZ

ISO országkód

Az ország neve

A területrész leírása

RO

Románia

Romániában a következő megyék:

Argeş

Bákó (Bacău)

Botosány (Botoşani)

Brajla (Brăila)

Bukarest (Bucureşti)

Bodza (Buzău)

Kalarász (Călăraşi)

Konstanca (Constanţa)

Dombovica (Dâmboviţa)

Dolzs (Dolj)

Galac (Galaţi)

Gyurgyevó (Giurgiu)

Gorzs (Gorj)

Jalomica (Ialomiţa)

Jászvásár (Iaşi)

Jilfó (Ilfov)

Mehedinc (Mehedinţi)

Németvásár (Neamţ)

Olt

Prahova

Szucsáva (Suceava)

Teleorman

Tulcsa (Tulcea)

Vászló (Vaslui)

Valcsa (Vâlcea)

Vráncsa (Vrancea)”


Top