EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:283:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 283, 14. lokakuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 283

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
14. lokakuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1532/2006, annettu 12 päivänä lokakuuta 2006, korkealaatuisen naudanlihan tiettyjä tuontikiintiöitä koskevista edellytyksistä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1533/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1534/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 18. yksittäistä tarjouskilpailua varten

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1535/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 18. yksittäistä tarjouskilpailua varten

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1536/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 18. yksittäisessä tarjouskilpailussa

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1537/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 50. yksittäistä tarjouskilpailua varten

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1538/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, vilja-alalla 16 päivästä lokakuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1539/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, varainhoitovuodelle 2007 kirjattavien varojen jakamista jäsenvaltioille koskevan suunnitelman hyväksymisestä interventiovarastoista peräisin olevien elintarvikkeiden toimittamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1540/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, tiettyjen neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien ennakkojen maksamisen sallimisesta vuonna 2006

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1541/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 493/2006 3 artiklassa tarkoitetun markkinoiltapoiston enimmäismäärän määrittämisen mahdollistavan kertoimen vahvistamisesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1542/2006, annettu 13 päivänä lokakuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 493/2006 muuttamisesta sokerialan yhteisen markkinajärjestelyn uudistuksen siirtymätoimenpiteiden osalta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1543/2006, annettu 12 päivänä lokakuuta 2006, yhteisössä toimintakieltoon asetettuja lentoliikenteen harjoittajia koskevasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2111/2005 luvussa II tarkoitetusta yhteisön luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 474/2006, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 910/2006, muuttamisesta ( 1 )

27

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä lokakuuta 2006, turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyviä jäsenvaltioiden toimenpiteitä koskevan keskinäisen tiedottamisjärjestelmän käyttöönotosta

40

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2006, erittäin patogeenisen lintuinfluenssan esiintymiseen Romaniassa liittyvistä tietyistä suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2005/710/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4321)  ( 1 )

44

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kristallilasin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4789)  ( 1 )

47

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn ja kadmiumin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4790)  ( 1 )

48

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä lokakuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen kuudenarvoisen kromin käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4791)  ( 1 )

50

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2006, päätöksen 2005/393/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee bluetongue-tautiin liittyviltä rajoitusvyöhykkeiltä tai niiden kautta tapahtuviin siirtoihin sovellettavia edellytyksiä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4813)  ( 1 )

52

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä lokakuuta 2006, eräässä Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautuneessa meijerissä valmistetun juustomassan markkinoille saattamisen kieltämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4877)  ( 1 )

59

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 73/391/ETY, tehty 3 päivänä joulukuuta 1973, luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä ( EYVL L 346, 17.12.1973 )

62

 

*

Oikaistaan neuvoston päätös 76/641/ETY, tehty 27 päivänä heinäkuuta 1976, luottovakuutuksen, luottotakuiden ja rahoitusluottojen alan neuvotteluja ja tietojenvaihtoa koskevista menettelyistä tehdyn päätöksen 73/391/ETY muuttamisesta ( EYVL L 223, 16.8.1976 )

62

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top