EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:016:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 016, 21. tammikuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2014.016.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 16

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
21. tammikuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 45/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Libyan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 204/2011 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 46/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Valko-Venäjää koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 täytäntöönpanosta

3

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 47/2014, annettu 13 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Dithmarscher Kohl (SMM)]

5

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 48/2014, annettu 13 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Châtaigne d'Ardèche (SAN)]

7

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 49/2014, annettu 13 päivänä tammikuuta 2014, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin [Miel de Tenerife (SAN)]

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 50/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, siirtymätoimenpiteistä sokerialalla Kroatian liittymisen vuoksi annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 170/2013 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EU) N:o 51/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse dimetomorfin, indoksakarbin ja pyraklostrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (1)

13

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 52/2014, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös 2014/22/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Etelä-Kaukasiaan ja Georgian kriisiä varten nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta annetun päätöksen 2013/353/YUTP muuttamisesta

30

 

*

Neuvoston päätös 2014/23/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta annetun päätöksen 2013/350/YUTP kumoamisesta

31

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2014/24/YUTP, annettu 20 päivänä tammikuuta 2014, Valko-Venäjään kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP täytäntöönpanosta

32

 

 

2014/25/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Slovakian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 59)

34

 

 

2014/26/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Slovenian tasavallan kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevasta ilmoituksesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 60)

38

 

 

2014/27/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, Euroopan unionin vertailulaboratorioille myönnettävästä unionin taloudellisesta tuesta vuodeksi 2014 (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 104)

41

 

 

2014/28/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, toimenpiteistä, joita Euroopan keskuspankin kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät (EKP/2013/26)

47

 

 

2014/29/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta (EKP/2013/27)

51

 

 

2014/30/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa (EKP/2013/28)

53

 

 

2014/31/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja ja maksetun pääoman tarkistamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta (EKP/2013/29)

55

 

 

2014/32/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, niiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien, joiden rahayksikkö on euro, maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EKP/2013/30)

61

 

 

2014/33/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 30 päivänä elokuuta 2013, euroalueen ulkopuolisten kansallisten keskuspankkien maksettavista osuuksista Euroopan keskuspankin pääomasta (EKP/2013/31)

63

 

 

2014/34/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 31 päivänä joulukuuta 2013, Latvijas Bankan suorittamasta Euroopan keskuspankin pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista Euroopan keskuspankin vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2013/53)

65

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) N:o 41/2014, annettu 17 päivänä tammikuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi (EUVL L 14, 18.1.2014)

69

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top