Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:170:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 170, 9. heinäkuuta 1996


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti

ISSN 1024-3038

L 170
39. vuosikerta
9. heinäkuuta 1996Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1309/96,#annettu 5 päivänä heinäkuuta 1996,#Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta #

1

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1310/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, Israelista peräisin olevien suurikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1311/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta (1)

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1312/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen III muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1313/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, CN-koodeihin 0714 10 91 ja 0714 90 11 kuuluvien Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT) tai merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevien tuotteiden tuontijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 31 päivänä heinäkuuta 1990 annetun asetuksen (EY) N:o 2245/90 muuttamisesta

11

 

*

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1314/96,#annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996,#Puolan tasavallasta tuodun perunatärkkelyksen tariffikiintiötä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 11 päivänä maaliskuuta 1996 annetun asetuksen (EY) N:o 441/96 muuttamisesta #

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1315/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, maito- ja maitotuotealan vientitukien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1466/95 muuttamisesta

20

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1316/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla

21

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1317/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, sokerijuurikkaan vähimmäishintojen sekä tuotantomaksujen ja lisämaksun erityisen maatalouden muuntokurssin vahvistamisesta markkinointivuodeksi 1995/96 sokerialalla

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1318/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetusta komission asetuksesta (ETY) N:o 2456/93 poikkeamisesta julkisen intervention osalta

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1319/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, sokerialan puhdistusteollisuuden mukautustuen ja täydentävän tuen tarkistamisesta markkinointivuoden 1996/97 osalta

28

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1320/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

29

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1321/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, CN-koodiin 1101 00 15 kuuluvia tuotteita koskevista tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä tuontilupahakemuksista

31

  

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1322/96, annettu 8 päivänä heinäkuuta 1996, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien muuttamisesta

32

 

*

Neuvoston direktiivi 96/42/EY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1996, yhteistä arvonlisäverojärjestelmää koskevan direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta

34

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Romanian kanssa tehdyn Eurooppa_+sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaantulosta (yhteisön ohjelmiin osallistuminen)

35

 
  

Oikaisuja

 
 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1066/95, annettu 12 päivänä toukokuuta 1995, vuosien 1995, 1996 ja 1997 satojen osalta raakatupakka_+alan kiintiöjärjestelmän yksityiskohtaisista säännöistä siltä osin kuin se koskee neuvoston asetusta (ETY) N:o 2075/92 (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti N:o L 108, 13. toukokuuta 1995)

36

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top