Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1996:170:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 170, 9 juli 1996


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 170
trettionionde årgången
9 juli 1996Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1309/96 av den 5 juli 1996 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under flagg från Spanien #

1

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1310/96 av den 8 juli 1996 om upphävande av förmånstullarna och om återinförande av Gemensamma tulltaxans tull på import av storblommiga rosor med ursprung i Israel

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1311/96 av den 8 juli 1996 om ändring av bilagorna I, II, III och IV i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1)

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1312/96 av den 8 juli 1996 om ändring av bilaga III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

8

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1313/96 av den 8 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 2245/90 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter som omfattas av KN-numren 0714 10 91 och 0714 90 11 med ursprung i stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-staterna) eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT)

11

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1314/96 av den 8 juli 1996 om ändring av förordning (EG) nr 441/96 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter för en tullkvot för potatisstärkelse som importeras från Polen #

18

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1315/96 av den 8 juli 1996 om ändring av förordning (EG) nr 1466/95 om inrättande av särbestämmelser för exportbidrag inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1316/96 av den 8 juli 1996 om ändring av importtullar inom spannmålssektorn

21

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1317/96 av den 8 juli 1996 om fastställande av en särskild jordbruksomräkningskurs för minimipriser på sockerbetor samt produktionsavgifter och tilläggsavgifter inom sockersektorn för regleringsåret 1995/96

24

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1318/96 av den 8 juli 1996 om undantag från förordning (EEG) nr 2456/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 805/68 vad beträffar offentlig intervention

26

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1319/96 av den 8 juli 1996 om ändring av anpassningsstödet och tilläggsstödet till sockerraffineringsindustrin för regleringsåret 1996/97

28

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1320/96 av den 8 juli 1996 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

29

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1321/96 av den 8 juli 1996 om ansökningar om exportlicenser för produkter enligt KN-nr 1101 00 15 med förutfastställelse av exportbidraget

31

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1322/96 av den 8 juli 1996 om ändring av exportbidragen för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

32

 

*

Rådets direktiv 96/42/EG av den 25 juni 1996 om ändring av direktiv 77/388/EEG om ett gemensamt system för mervärdeskatt

34

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

Rådet

 

*

Information om ikraftträdandet av tilläggsprotokollet till Europaavtalet med Rumänien (öppnande av gemenskapsprogram)

35

 
 

(1)

Text av betydelse för EES

 SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende påden löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top