EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:197:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 197, 5. heinäkuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2012.197.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 197

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

55. vuosikerta
5. heinäkuu 2012


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2012/C 197/01

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding) (1)

1

2012/C 197/02

SEUT-sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen – Tapaukset, joita komissio ei vastusta (2)

2


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2012/C 197/03

Euron kurssi

7

2012/C 197/04

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vuodelle 2012 myönnettävästä rahoituksesta Euroopan unionin toiminnalle eläinlääkintäalalla siltä osin kuin on kyse tiedotuspolitiikasta, kansainvälisten organisaatioiden tuesta, asetuksen (EY) N:o 882/2004 soveltamisen varmistamiseksi tarvittavista useista toimenpiteistä ja koordinoitua eurooppalaista eläinsuojeluverkostoa koskevasta pilottihankkeesta

8

 

Euroopan tietosuojavaltuutettu

2012/C 197/05

Tiivistelmä Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnosta, joka koskee ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi valtioiden rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista

21

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2012/C 197/06

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet kalastuksen lopettamisesta

24

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2012/C 197/07

Kehotus huomautusten esittämiseen valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen pöytäkirjassa 3 olevan I osan 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti valtiontukiasiasta, joka koskee mahdollista tukea yrityksille AS Oslo Sporveier ja AS Sporveisbussene Norjassa

25


 

V   Ilmoitukset

 

HALLINNOLLISET MENETTELYT

 

Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)

2012/C 197/08

Ilmoitus avoimista kilpailuista

28

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2012/C 197/09

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 510/2006 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rekisteröintihakemuksen julkaiseminen

29


 

Oikaisuja

2012/C 197/10

Oikaistaan komission tiedotus tämänhetkisistä valtionavun takaisinperintäkoroista sekä viite- ja diskonttokoroista jokaiselle 27 jäsenvaltiolle 1. heinäkuuta 2008 lähtien (EUVL C 166, 1.7.2008)

33


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti perustamissopimuksen liitteeseen I kuuluvia tuotteita lukuun ottamatta

FI

 

Top