EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:197:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 197, 5 ta' Lulju 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2012.197.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 197

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 55
5 ta' Lulju 2012


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 197/01

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Każ COMP/M.6593 – Audi/Ducati Motor Holding) (1)

1

2012/C 197/02

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (2)

2


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 197/03

Rata tal-kambju tal-euro

7

2012/C 197/04

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tal-4 ta’ Lulju 2012 li tikkonċerna l-finanzjament għas-sena 2012 ta' attivitajiet fil-qasam veterinarju li huma marbutin mal-politika tat-tagħrif tal-Unjoni Ewropea u s-sostenn ta' organizzazzjonijiet internazzjonali, ma' għadd ta' miżuri meħtieġa biex jiżguraw l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 882/2004 u lejn proġett bi prova dwar Netwerk Ewropew ikkoordinat dwar it-Trattament Xieraq tal-Annimali

8

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2012/C 197/05

Sommarju eżekuttiv tal-Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar theddid serju għas-saħħa transkonfinali

21

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2012/C 197/06

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri dwar l-għeluq tas-sajd

24

 

INFORMAZZJONI DWAR IŻ-ŻONA EKONOMIKA EWROPEA

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

2012/C 197/07

Stedina biex jitressqu kummenti skont l-Artikolu 1(2) fil-Parti I tal-Protokoll 3 tal-Ftehim bejn l-Istati tal-EFTA dwar it-Twaqqif ta’ Awtorità ta' Sorveljanza u Qorti tal-Ġustizzja dwar kwistjonijiet ta' għajnuna mill-Istat rigward għajnuna potenzjali mogħtija lil Oslo Sporveier u AS Sporveisbussene fin-Norveġja

25


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal (EPSO)

2012/C 197/08

Avviż ta' kompetizzjonijiet ġenerali

28

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2012/C 197/09

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

29


 

Rettifika

2012/C 197/10

Rettifika għan-notifika tal-Kummissjoni dwar ir-rati ta' interessi ta' rkupru preżenti għall-Għajnuna mill-Istat u rati ta' referenza/tnaqqis għas-27 Stat Membru applikabbli mill-1 ta' Lulju 2008 (ĠU C 166, 1.7.2008)

33


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

 

(2)   Test b’rilevanza għaż-ŻEE, għajr f’dak li għandu x’jaqsam mal-prodotti rilevanti mal-Anness I tat-Trattat

MT

 

Top