EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:027:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 27, 31. tammikuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2490

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 27

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

51. vuosikerta
31. tammikuu 2008


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan keskuspankki

2008/C 027/01

Euroopan keskuspankin lausunto, annettu 17 päivänä joulukuuta 2007, Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä koskien ehdotusta neuvoston asetukseksi euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001 muuttamisesta (CON/2007/42)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDONANNOT

 

Euroopan parlamentti

2008/C 027/02

Euroopan unionin kansanedustuslaitosten yhteisö- ja Eurooppa-asioiden valiokuntien konferenssin työjärjestys

6


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ANTAMAT TIEDOTTEET

 

Komissio

2008/C 027/03

Euron kurssi

12

2008/C 027/04

Siirtotyöläisten sosiaaliturvan hallintotoimikunta

13

2008/C 027/05

Komission tiedonanto maito- ja maitotuotealan sekä sokerialan viimeaikaisten uudistusten sisällyttämisestä neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)

16

 

JÄSENVALTIOIDEN ANTAMAT TIEDOTTEET

2008/C 027/06

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen komission asetuksen (EY) N:o 1628/2006 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

17

2008/C 027/07

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

20

2008/C 027/08

Tiedot, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annetun komission asetuksen (EY) N:o 70/2001 nojalla myönnetystä valtiontuesta (1)

26

 

EUROOPAN TALOUSALUEESEEN LIITTYVÄT TIEDOTTEET

 

EFTAn valvontaviranomainen

2008/C 027/09

ETA-sopimuksen liitteessä VII olevassa 18 kohdassa tarkoitetun säädöksen (neuvoston direktiivi 85/384/ETY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 1985, tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottamiseksi) 7 artiklan mukainen EFTAn valvontaviranomaisen tiedonanto

30


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOIMEENPANOON LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Komissio

2008/C 027/10

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.4972 — Permira/Arysta) (1)

31


 

Oikaisuja

2008/C 027/11

Oikaistaan tiedot, jotka EFTAn jäsenvaltiot ovat toimittaneet ETA-sopimuksen liitteessä XV olevassa 1 d kohdassa tarkoitetun säädöksen (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta koulutustukeen annettu komission asetus (EY) N:o 68/2001) nojalla myönnetystä valtiontuesta (EUVL C 38, 22.2.2007, ja ETA-täydennysosan numero 8, 22. helmikuuta 2007)

32


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

 

Top