EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:027:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 27, 31 januari 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2504

Europeiska unionens

officiella tidning

C 27

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

51 årgången
31 januari 2008


Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

YTTRANDEN

 

Europeiska centralbanken

2008/C 027/01

Europeiska centralbankens yttrande av den 17 december 2007 på begäran av Europeiska unionens råd över ett förslag av rådet om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning (CON/2007/42)

1


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

2008/C 027/02

Arbetsordning för Konferensen mellan organen för Gemenskaps- och EU-frågor vid Europeiska unionens parlament

6


 

IV   Upplysningar

 

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER OCH ORGAN

 

Kommissionen

2008/C 027/03

Eurons växelkurs

12

2008/C 027/04

Administrativa kommissionen för social trygghet för migrerande arbetare

13

2008/C 027/05

Meddelande från kommissionen om införande av de senaste politiska reformerna inom sektorerna för mjölk och mjölkprodukter och socker i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”)

16

 

UPPLYSNINGAR FRÅN MEDLEMSSTATERNA

2008/C 027/06

Medlemsstaternas uppgifter om statligt stöd som beviljats med stöd av kommissionens förordning (EG) nr 1628/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till statligt regionalt investeringsstöd (1)

17

2008/C 027/07

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (1)

20

2008/C 027/08

Uppgifter från medlemsstaterna om statligt stöd som beviljats enligt kommissionens förordning (EG) nr 70/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag (1)

26

 

UPPLYSNINGAR OM EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

Eftas övervakningsmyndighet

2008/C 027/09

Meddelande från Eftas övervakningsmyndighet enligt artikel 7 i den rättsakt som det hänvisas till i punkt 18 i bilaga VII till EES-avtalet (rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster)

30


 

V   Yttranden

 

FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV KONKURRENSPOLITIKEN

 

Kommissionen

2008/C 027/10

Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.4972 – Permira/Arysta) (1)

31


 

Rättelser

2008/C 027/11

Rättelse till uppgifter från Eftastaterna om statligt stöd som beviljats enligt den rättsakt som det hänvisas till i punkt 1d i bilaga XV till EES-avtalet (kommissionens förordning (EG) nr 68/2001 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd till utbildning) (EUT C 38, 22.2.2007 och EES-supplement nr 8 av den 22 februari 2007)

32


 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

 

Top