EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2008:027:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 27, 31 ta' Jannar 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5198

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

C 27

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 51
31ta' Jannar 2008


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, Rakkomandazzjonijiet u Opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Bank Ċentrali Ewropew

2008/C 027/01

Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tas-17 ta' Diċembru 2007 fuq it-talba tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1338/2001 li jistabbilixxi miżuri meħtieġa għall-protezzjoni ta' l-euro kontra l-iffalsifikar (CON/2007/42)

1


 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Parlament Ewropew

2008/C 027/02

Regoli ta' Proċedura tal-Konferenza tal-Kumitati dwar l-affarijiet Komunitarji u Ewropej tal-Parlamenti ta' l-Unjoni Ewropea

6


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET U KORPI TA' L-UNJONI EWROPEA

 

Kummissjoni

2008/C 027/03

Rata tal-kambju ta' l-euro

12

2008/C 027/04

Kummissjoni Amministrattiva dwar is-Sigurtà Soċjali tal-Ħaddiema Migranti

13

2008/C 027/05

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-inkorporazzjoni fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 (ir-Regolament Waħdieni dwar l-OKS) tar-riformi riċenti fil-politika tas-setturi tal-ħalib u l-prodotti tal-ħalib u taz-zokkor

16

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2008/C 027/06

Informazzjoni kkomunikata mill-Istati Membri fir-rigward ta' għajnuna mill-Istat mogħtija taħt ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1628/2006, dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE dwar għajnuna ta' investiment nazzjonali reġjonali (1)

17

2008/C 027/07

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju (1)

20

2008/C 027/08

Informazzjoni mogħtija mill-Istati Membri dwar l-għajnuna mill-Istat mogħtija skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 70/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna mill-Istat lil impriżi żgħar u ta' daqs medju (1)

26

 

INFORMAZZJONI DWAR L-ISPAZJU EKONOMIKU EWROPEW

 

Awtorità ta' Sorveljanza EFTA

2008/C 027/09

Komunikazzjoni mill-Awtorità ta' Sorveljanza ta' l-EFTA skond Artikolu 7 ta' l-Att imsemmi fil-punt 18 ta' l-Anness VII tal-Ftehim taż-ŻEE (Direttiva tal-Kunsill 85/384/KEE ta' l-10 ta' Ġunju 1985 dwar ir-rikonoxximent reċiproku tad-diplomi, ċertifikati u provi ta' kwalifiki professjonali fl-arkitettura, inkluż miżuri biex ikun iffaċilitat l-eżerċiżżju effettiv tad-dritt ta' stabbiliment u l-libertà ta' forniment ta' servizzi)

30


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI GĦALL-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Kummissjoni

2008/C 027/10

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.4972 — Permira/Arysta) (1)

31


 

Rettifikazzjonijiet

2008/C 027/11

Rettifika għall-informazzjoni komunikata mill-Istati ta' l-EFTA rigward l-għajnuna mill-Istat mogħtija taħt l-Att imsemmi f'punt 1 d ta' l-Anness XV tal-Ftehim taż-ŻEE [Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 68/2001 dwar l-applikazzjoni ta' l-Artikoli 87 u 88 tat-Trattat tal-KE għall-għajnuna għat-taħriġ] (ĠU C 38, 22.2.2007 u s-Suppliment taż-ŻEE Nru 8 tat-22 ta' Frar 2007)

32


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

 

Top