EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – globaalistrategia

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia

Sopimus Euroopan unionista – 25 artikla

Sopimus Euroopan unionista – 28 artikla

Sopimus Euroopan unionista – 29 artikla

Sopimus Euroopan unionista – 30 artikla

Sopimus Euroopan unionista – 31 artikla

Sopimus Euroopan unionista – 37 artikla

Sopimus Euroopan unionista – 41 artikla

STRATEGIAN JA SOPIMUKSEN ARTIKLOJEN TARKOITUS

 • Globaalistrategiassa määritellään EU:n keskeiset edut ja periaatteet, jotka liittyvät yhteistyön tekemiseen muun maailman kanssa, ja sen tarkoituksena on tarjota EU:lle jaettu näkemys ja yhteinen suunta.
 • Sopimuksen artikloissa vahvistetaan EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) toteuttamista koskevat periaatteet, mekanismit ja menettelyt.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Globaalistrategialla pyritään siihen, että EU pystyisi vastaamaan tehokkaammin erilaisiin haasteisiin, joita ovat muun muassa

 • energiaturvallisuus
 • muuttoliike
 • ilmastonmuutos
 • väkivaltaiset ääriliikkeet ja
 • hybridiuhat*.

Globaalistrategiassa määritellään viisi yleistä prioriteettia, jotka neuvosto hyväksyi lokakuussa 2016.

 • 1.

  Turvallisuutta ja puolustusta koskevan prioriteetin tarkoituksena on parantaa EU:n ja sen kansalaisten suojelua, auttaa hallituksia rakentamaan yhdessä sotilaallisia valmiuksia ja kehittää kykyä vastata kriiseihin.

 • 2.

  Kehitetään valtioiden ja yhteiskuntien selviytymiskykyä tukemalla hyvää hallintotapaa ja vastuullisia instituutioita sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tuki keskitetään EU:n naapurialueisiin etelässä ja idässä.

 • 3.

  Sovelletaan yhdennettyä lähestymistapaa konflikteihin ja kriiseihin toimimalla täysimääräisesti konfliktien kaikissa vaiheissa ja hyödyntämällä johdonmukaisesti EU:n kaikkia käytettävissä olevia politiikoita hallinnon eri tasoilla.

 • 4.

  Yhteistyössä toimivilla alueellisilla järjestelmillä tuetaan maailmanlaajuisesti vapaaehtoisia aluehallinnon muotoja, jotka tarjoavat valtioille ja ihmisille mahdollisuuden

  • hallinnoida paremmin turvallisuuskysymyksiä
  • koota globalisaation taloudellisia hyötyjä
  • ilmaista rikkaammin kulttuureita ja identiteettejä sekä
  • heijastaa vaikutuksensa maailmanpolitiikkaan.
 • 5.

  Sääntöpohjainen globaali hallinta: EU pyrkii sääntöpohjaista monenvälistä kansainvälistä järjestystä koskevan sitoumuksensa mukaisesti uudistamaan, muuttamaan ja laajentamaan kyseistä järjestelmää.

  • Noudattaessaan olemassa oleviin aloitteisiin, kuten Pariisin sopimukseen ja kestävän kehityksen tavoitteisiin, liittyviä velvoitteitaan EU tukee niiden jäsenyyden laajentamista sekä niiden maailmanlaajuista soveltamista, täysimääräistä täytäntöönpanoa ja voimaansaattamista.

TAUSTAA

KESKEISET TERMIT

Hybridiuhat: monenlaiset vihamielisten valtiollisten tai valtioista riippumattomien toimijoiden koordinoidusti käyttämät menetelmät ja toimet, jotka suunnataan demokraattisten valtioiden ja instituutioiden haavoittuviin kohtiin kuitenkin ilman virallista sodanjulistusta.

ASIAKIRJAT

Jaettu näkemys, yhteinen toiminta: vahvempi Eurooppa – Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspoliittinen globaalistrategia, 28. kesäkuuta 2016

Euroopan unionin globaalistrategia – Kolme vuotta takana, katse tulevaan, 13. kesäkuuta 2019

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – V osasto – Yleiset määräykset unionin ulkoisesta toiminnasta ja erityismääräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta – 2 luku – Erityismääräykset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta – 1 jakso – Yhteiset määräykset:

25 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 12 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 31)

28 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 14 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 32)

29 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 15 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 33)

30 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 22 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 33)

31 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 23 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 33–34)

37 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 24 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 36)

41 artikla (aiempi SEU-sopimuksen 28 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 37–38)

Viimeisin päivitys: 08.09.2020

Top