EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987L0566

Komission direktiivi 87/566/ETY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1987, lannoitteiden näytteenotto- ja analysointimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/535/ETY muuttamisesta

OJ L 342, 4.12.1987, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 016 P. 220 - 222
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 016 P. 220 - 222
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 315 - 317

No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1987/566/oj

31987L0566

Komission direktiivi 87/566/ETY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1987, lannoitteiden näytteenotto- ja analysointimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/535/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 342 , 04/12/1987 s. 0032 - 0034
Suomenk. erityispainos Alue 13 Nide 16 s. 0220
Ruotsink. erityispainos Alue 13 Nide 16 s. 0220


KOMISSION DIREKTIIVI,

annettu 24 päivänä marraskuuta 1987,

lannoitteiden näytteenotto- ja analysointimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/535/ETY muuttamisesta (87/566/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, ottaa huomioon lannoitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 18 päivänä joulukuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 76/116/ETY(1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo, että

komission direktiivissä 77/535/ETY(2) säädetään ETY-lannoitteiden virallisesta valvonnasta sen tarkastamiseksi, onko lannoitteiden laatua ja koostumusta koskevissa yhteisön säännöksissä vahvistettuja vaatimuksia noudatettu; direktiiviä tulisi muuttaa muuttamalla liitettä I "Lannoitteiden tarkastuksessa käytettävä näytteenottomenetelmä" niin, että nestemäisiä lannoitteita voidaan myös tarkastaa sen jälkeen, kun direktiivi 76/116/ETY on laajennettu kattamaan nestemäiset lannoitteet; muutos on osoittautunut välttämättömäksi myös ammoniumnitraatin valvomiseksi(3)(4), ja

tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat lannoitteita koskevien kaupan teknisten esteiden poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Lisätään tämän direktiivin liitteen kohdat direktiivin 77/535/ETY liitteeseen I tai niillä korvataan kyseisen liitteen I samoin numeroidut kohdat.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 31 päivänä lokakuuta 1988 ja ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä marraskuuta 1987.

Komission puolesta

COCKFIELD

Varapuheenjohtaja

(1) EYVL N:o L 24, 30.1.1976, s. 21

(2) EYVL N:o L 213, 22.8.1977, s. 1

(3) EYVL N:o L 250, 23.9.1980, s. 7

(4) EYVL N:o L 38, 7.2.1987, s. 1

LIITE

". . .

4.2.3 Näytteenjakolaite

Osanäytteiden ottamiseen sekä supistettujen ja lopullisten näytteiden valmistamiseen voidaan käyttää laitetta, joka on suunniteltu jakamaan näyte yhtä suuriin osiin.

4.3 Nestemäisten lannoitteiden näytteenottoon suositeltavat välineet.

4.3.1 Käsinäytteenotto

Avonainen putki, koetin, pullo tai joku muu tarkoitukseen sopiva väline satunnaisen näytteen ottamiseksi tutkittavasta erästä.

4.3.2 Koneellinen näytteenotto

Liikkuvien nestemäisten lannoitteiden näytteenottoon voidaan käyttää hyväksyttyä koneellista laitetta.

. . .

5.2.1 Kiinteät irtolannoitteet tai nestemäiset lannoitteet yli 100 kg:n vetoisissa astioissa

. . .

>TAULUKON PAIKKA>

6.1 Yleistä

. . .

Nestemäisen lannoitteen ollessa kyseessä tutkittava erä olisi mahdollisuuksien mukaan sekoitettava ennen näytteenottoa.

. . .

6.2.1 Kiinteät irtolannoitteet tai nestemäiset lannoitteet yli 100 kg:n vetoisissa astioissa

. . .

Milloin yli 100 kg:n vetoisissa astioissa olevien irtolannoitteiden tai nestemäisten lannoitteiden näytteenotossa ei voida noudattaa kohdan 5.1 vaatimuksia, näytteenotto tulisi suorittaa tutkittavaa erää siirrettäessä (lastauksen tai purkamisen yhteydessä) .

6.2.2 Pakatut kiinteät lannoitteet tai enintään 100 kg:n vetoisissa astioissa (= pakkauksissa) olevat nestemäiset lannoitteet

. . .

6.4 Lopullisen näytteen valmistaminen

. . .

Direktiivin 80/876/ETY mukaisiin kokeisiin tarkoitettuja lopullisia näytteitä on säilytettävä 0-25 °C lämpötilassa.

. . .

9. NÄYTTEIDEN LÄHETTÄMINEN

Jokaisesta tutkittavasta erästä lähetetään vähintään yksi lopullinen näyte mahdollisimman nopeasti viralliseen laboratorioon tai koelaitokseen; mukaan liitetään analysoinnissa tai kokeessa tarvittavat tiedot."

Top