EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_13_016_FI_TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti
Erityispainos 1994
13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat
Nide 16

  The document is unavailable in your User interface language.

FI

 

13 Teollisuuspolitiikka ja sisämarkkinat - Nide 16

   ISSN 1022-9248  

Suomenkielinen laitos

 

Erityispainos 1994

   

Viitteet
Vuosi EYVL N:o Sivu
  Sisältö  
 
   

Alkuhuomautus

1

 
1986 L 247 0001
 

31986L0431

 

Seitsemäs komission direktiivi 86/431/ETY, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1986, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (86/431/ETY)

3

 
1986 L 295 0031
 

31986L0508

 

Komission direktiivi 86/508/ETY, annettu 7 päivänä lokakuuta 1986, maalien, lakkojen, painomusteiden, liimojen ja sen kaltaisten tuotteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/728/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen toisen kerran (86/508/ETY)

44

 
1986 L 327 0049
 

31986L0562

 

Komission direktiivi 86/562/ETY, annettu 6 päivänä marraskuuta 1986, moottoriajoneuvojen taustapeilejä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 71/127/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (86/562/ETY)

46

 
1986 L 352 0045
 

31986L0604

 

Neuvoston direktiivi 86/604/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, elintarvikkeissa sallittujen säilöntäaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista annetun direktiivin 65/66/ETY muuttamisesta (86/604/ETY)

47

 
1986 L 384 0012
 

31986L0663

 

Neuvoston direktiivi 86/663/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, itseliikkuvia teollisuustrukkeja koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (86/663/ETY)

48

 
1987 L 015 0031
 

31987L0019

 

Neuvoston direktiivi 87/19/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, lääkevalmisteiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 75/318/ETY muuttamisesta (87/19/ETY)

88

 
1987 L 015 0034
 

31987L0020

 

Neuvoston direktiivi 87/20/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, eläinlääkkeiden tutkimiseen liittyviä analyyttisiä, farmakologis-toksikologisia ja kliinisiä standardeja ja tutkimussuunnitelmia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 81/852/ETY muuttamisesta (87/20/ETY)

91

 
1987 L 015 0036
 

31987L0021

 

Neuvoston direktiivi 87/21/ETY, annettu 22 päivänä joulukuuta 1986, lääkevalmisteita koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin 65/65/ETY muuttamisesta (87/21/ETY)

93

 
1987 L 024 0036
 

31987L0054

 

Neuvoston direktiivi 87/54/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 1986, puolijohdetuotteiden piirimallien oikeudellisesta suojasta (87/54/ETY)

95

 
1987 L 024 0041
 

31987L0055

 

Neuvoston direktiivi 87/55/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, elintarvikkeissa sallittuja hapettumisenestoaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/357/ETY muuttamisesta neljännen kerran (87/55/ETY)

100

 
1987 L 024 0042
 

31987L0056

 

Neuvoston direktiivi 87/56/ETY, annettu 18 päivänä joulukuuta 1986, moottoripyörien sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 78/1015/ETY muuttamisesta (87/56/ETY)

101

 
1987 L 036 0031
 

31987D0095

 

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 1986, standardoinnista tietotekniikassa ja televiestinnässä (87/95/ETY:)

105

 
1987 L 038 0001
 

31987L0094

 

Komission direktiivi 87/94/ETY, annettu 8 päivänä joulukuuta 1986, runsastyppisten yksiravinteisten ammoniumnitraattilannoitteiden ominaisuuksien, raja-arvojen ja räjähtämättömyyden valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (87/94/ETY)

112

 
1987 L 056 0020
 

31987L0137

 

Yhdeksäs komission direktiivi 87/137/ETY, annettu 2 päivänä helmikuuta 1987, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II, III, IV, V ja VI mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (87/137/ETY)

135

 
1987 L 057 0056
 

31987L0143

 

Komission direktiivi 87/143/ETY, annettu 10 päivänä helmikuuta 1987, kosmeettisten valmisteiden koostumuksen tarkastamisessa tarvittavia analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen komission direktiiviin 80/1335/ETY muuttamisesta (87/143/ETY)

137

 
1987 L 075 0021
 

31987L0184

 

Komission direktiivi 87/184/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1987, kahden tekstiilikuidun sekoitteisiin sovellettavia tiettyjä kvantitatiivisiä analyysimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 72/276/ETY liitteen II muuttamisesta (87/184/ETY)

138

 
1987 L 192 0046
 

31987L0355

 

Neuvoston direktiivi 87/355/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, mittauslaitteita ja metrologisia tarkastusmenetelmiä koskeviin yleisiin säännöksiin liittyvän jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 71/316/ETY muuttamisesta (87/355/ETY)

145

 
1987 L 192 0051
 

31987L0358

 

Neuvoston direktiivi 87/358/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta (87/358/ETY)

147

 
1987 L 196 0085
 

31987L0372

 

Neuvoston direktiivi 87/372/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, taajuusalueista, jotka varataan yleiseurooppalaisen yleisen solukkojärjestelmäisen digitaalisen maanpäällisen matkaviestinliikenteen yhteen sovitettuun käyttöönottoon yhteisössä (87/372/ETY)

151

 
1987 L 220 0001
 

31987L0402

 

Neuvoston direktiivi 87/402/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, kapearaiteisiin pyörillä varustettuihin maatalous- ja metsätraktoreihin kuljettajan istuimen eteen kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista (87/402/ETY)

153

 
1987 L 220 0044
 

31987L0403

 

Neuvoston direktiivi 87/403/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 70/156/ETY liitteen I täydentämisestä (87/403/ETY)

196

 
1987 L 220 0048
 

31987L0404

 

Neuvoston direktiivi 87/404/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, yksinkertaisia paineastioita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (87/404/ETY)

200

 
1987 L 306 0024
 

31987L0524

 

Ensimmäinen komission direktiivi 87/524/ETY, annettu 6 päivänä lokakuuta 1987, yhteisön näytteenottomenetelmistä maitosäilykkeiden tarkastamisessa tarvittavia kemiallisia analyysejä varten (87/524/ETY)

212

 
1987 L 342 0032
 

31987L0566

 

Komission direktiivi 87/566/ETY, annettu 24 päivänä marraskuuta 1987, lannoitteiden näytteenotto- ja analysointimenetelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 77/535/ETY muuttamisesta (87/566/ETY)

220

 
1988 L 015 0013
 

31988K0027

 

Komission suositus, annettu 22 päivänä joulukuuta 1987, rauta- ja terästeollisuuden tuotteiden suojatullin korottamista yhteisön ulkorajoilla koskevan korkean viranomaisen jäsenvaltioiden hallituksille 15 päivänä tammikuuta 1964 osoittaman suosituksen N:o 1-64 muuttamisesta (88/27/ETY:)

223

 
1988 L 020 0028
 

31988L0035

 

Komission direktiivi 88/35/ETY, annettu 2 päivänä joulukuuta 1987, räjähdysvaarallisissa tiloissa kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettäviä sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 82/130/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (88/35/ETY)

238

 
1988 L 024 0066
 

31988D0046

 

Komission päätös, tehty 13 päivänä tammikuuta 1988, teollisuuden tutkimuksen ja kehityksen neuvoa-antavan komitean (IRDAC) perustamisesta tehdyn päätöksen 84/128/ETY muuttamisesta (88/46/ETY:)

243

Top