EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972L0430

Neuvoston direktiivi 72/430/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä huhtikuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY muuttamisesta

OJ L 291, 28.12.1972, p. 162–162 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(31.12)L291 P. 23 - 23
English special edition: Series I Volume 1972(28-30.12) P. 77 - 77
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 143 - 143
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 179 - 179
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 179 - 179
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 114
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 114 - 114
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 001 P. 13 - 13

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2009; Implisiittinen kumoaja 32009L0103

?: http://data.europa.eu/eli/dir/1972/430/oj

31972L0430

Neuvoston direktiivi 72/430/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 1972, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä huhtikuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 291 , 28/12/1972 s. 0162 - 0162
Suomenk. erityispainos Alue 6 Nide 1 s. 0114
Tanskank. erityispainos: Sarja I Alue 1972(31.12)L291 s. 0023
Ruotsink. erityispainos Alue 6 Nide 1 s. 0114
Englannink. erityispainos: Sarja I Alue 1972(28-30.12) s. 0077
Kreikank. erityispainos: Luku 06 Nide 1 s. 0143
Espanjank. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0179
Portugalink. erityispainos: Luku 13 Nide 2 s. 0179


NEUVOSTON DIREKTIIVI,

annettu 19 päivänä joulukuuta 1972,

moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä huhtikuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/166/ETY muuttamisesta (72/430/ETY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon uusien jäsenvaltioiden liittymisestä Euroopan talousyhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön (Euratom) Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 1972 allekirjoitetun sopimuksen (1) ja erityisesti siihen liitetyn asiakirjan 153 artiklan, ja

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo, että

yhteisön laajenemisen vuoksi niiden kansallisten toimistojen lukumäärä, jotka otetaan huomioon moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 24 päivänä huhtikuuta 1972 annetussa neuvoston direktiivissä 72/166 (2), kasvaa kuudesta yhdeksään, minkä vuoksi kyseisen direktiivin muuttaminen käy välttämättömäksi,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan neuvoston direktiiviä 72/166/ETY (3) seuraavasti:

- Korvataan 2 artiklan 2 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

"sen jälkeen, kun yhdeksän kansallisen vakuutuksenantajien toimiston kesken on tehty sopimus, jonka ehtojen mukaan kukin kansallinen toimisto takaa korvausvaatimusten käsittelyn liikennevakuutusta koskevien kansallisten lakiensa mukaisesti vahinkotapauksissa, jotka sen alueella on aiheuttanut ajoneuvo, jolla on pysyvä kotipaikka toisen jäsenvaltion alueella, riippumatta siitä, onko tämä ajoneuvo vakuutettu vai ei;".

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan uusien jäsenvaltioiden liittyessä Euroopan yhteisöihin.

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 1972.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. WESTERTERP

(1) EYVL N:o L 73, 27.3.1972, s. 1

(2) EYVL N:o L 103, 2.5.1972, s. 1

Top