EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_06_001_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
06 Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster
Volym 01

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

SV

 

06 Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster - Volym 01

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1963 P 062 1323
 

31963L0261

 

Rådets direktiv 63/261/EEG av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruksområdet inom en medlemsstats territorium för medborgare i andra medlemsstater som har varit anställda som lantarbetare i den medlemsstaten under en sammanhängande period av två år (63/261/EEG)

3

 
1963 P 062 1326
 

31963L0262

 

Rådets direktiv 63/262/EEG av den 2 april 1963 med detaljbestämmelser för etableringsfrihet på jordbruk som legat öde eller vars mark inte varit uppodlad på mer än två år (63/262/EEG)

6

 
1963 P 159 2661
 

31963L0607

 

Rådets direktiv 63/607/EEG av den 15 oktober 1963 om genomförande av Allmänna handlingsprogrammet för upphävande av begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster inom filmindustrin (63/607/EEG)

8

 
1964 P 056 0857
 

31964L0222

 

Rådets direktiv 64/222/EEG av den 25 februari 1964 med detaljbestämmelser för övergångsåtgärder inom följande näringsområden : partihandel samt agenturverksamhet inom handel, industri och hantverk (64/222/EEG)

11

 
1964 P 056 0863
 

31964L0223

 

Rådets direktiv 64/223/EEG av den 25 februari 1964 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster för verksamhet inom partihandel (64/223/EEG)

13

 
1964 P 056 0869
 

31964L0224

 

Rådets direktiv 64/224/EEG av den 25 februari 1964 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som agent vid affärstransaktioner i handel, industri och hantverk (64/224/EEG)

16

 
1964 P 056 0878
 

31964L0225

 

Rådets direktiv 64/225/EEG av den 25 februari 1964 om avskaffande av inskränkningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster avseende återförsäkring och retrocession (64/225/EEG)

20

 
1964 P 117 1863
 

31964L0427

 

Rådets direktiv 64/427/EEG av den 7 juli 1964 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för egenföretagare inom tillverknings- och processindustrin tillhörande ISIC-huvudgrupperna 23 - 40 (industri och hantverk) (64/427/EEG)

22

 
1964 P 117 1871
 

31964L0428

 

Rådets direktiv 64/428/EEG av den 7 juli 1964 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom gruv- och mineralnäringen (ISIC-huvudgrupperna 11 - 19) (64/428/EEG)

25

 
1964 P 117 1880
 

31964L0429

 

Rådets direktiv 64/429/EEG av den 7 juli 1964 om genomförande av etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster för egenföretagare i tillverknings- och processindustrin inom ISIC-huvudgrupperna 23 - 40 (industri och hantverk) (64/429/EEG)

29

 
1965 P 001 0001
 

31965L0001

 

Rådets direktiv 65/1/EEG av den 14 december 1964 med detaljbestämmelser för friheten att tillhandahålla tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling (65/1/EEG)

35

 
1965 P 085 1437
 

31965L0264

 

Rådets andra direktiv 65/264/EEG av den 13 maj 1965 för genomförande av bestämmelserna i de allmänna handlingsprogrammen för upphävande av begränsningar av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster inom filmindustrin (65/264/EEG)

41

 
1966 P 042 0584
 

31966L0162

 

Rådets direktiv 66/162/EEG av den 28 februari 1966 om etableringsfriheten och friheten att etablera sig som egenföretagare inom sektorerna el-, gas-, vatten- och sanitära tjänster (ISIC del 5) (66/162/EEG)

43

 
1967 P 010 0140
 

31967L0043

 

Rådets direktiv 67/43/EEG av den 12 januari 1967 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom 1. handel med och förvaltning av fast egendom (exklusive 6401) (ur ISIC-grupp 640) 2. vissa tjänster som inte finns klassificerade på annat håll (ISIC-grupp 839) (67/43/EEG)

47

 
1967 P 190 0001
 

31967L0530

 

Rådets direktiv 67/530/EEG av den 25 juli 1967 om frihet för de medborgare i en medlemsstat som har etablerat sig i en annan medlemsstat som jordbrukare att flytta från ett jordbruk till ett annat (67/530/EEG)

51

 
1967 P 190 0003
 

31967L0531

 

Rådets direktiv 67/531/EEG av den 25 juli 1967 om tillämpning av medlemsstaternas lagar om jordbruksarrenden på jordbrukare som är medborgare i andra medlemsstater (67/531/EEG)

53

 
1967 P 190 0005
 

31967L0532

 

Rådets direktiv 67/532/EEG av den 25 juli 1967 om friheten att bli medlem av jordbrukskooperativ för medborgare i en medlemsstat som etablerat sig i en annan medlemsstat (67/532/EEG)

55

 
1967 P 263 0006
 

31967L0654

 

Rådets direktiv 67/654/EEG av den 24 oktober 1967 med detaljbestämmelser för att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom skogsbruk och skogsavverkning (67/654/EEG)

57

 
1968 L 093 0013
 

31968L0192

 

Rådets direktiv 68/192/EEG av den 5 april 1968 om friheten för jordbrukare som är medborgare i en medlemsstat och har etablerat sig i en annan medlemsstat att erhålla olika former av kredit (68/192/EEG)

62

 
1968 L 260 0001
 

31968L0363

 

Rådets direktiv 68/363/EEG av den 15 oktober 1968 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom detaljhandel (ur ISIC-grupp 612) (68/363/EEG)

64

 
1968 L 260 0006
 

31968L0364

 

Rådets direktiv 68/364/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för egenföretagare inom detaljhandeln (ur ISIC-grupp 612) (68/364/EEG)

69

 
1968 L 260 0009
 

31968L0365

 

Rådets direktiv 68/365/EEG av den 15 oktober 1968 om etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom livsmedels- och dryckesvaruindustrin (ISIC-huvudgrupperna 20 och 21) (68/365/EEG)

72

 
1968 L 260 0012
 

31968L0366

 

Rådets direktiv 68/366/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för egenföretagare inom livsmedels- och dryckesvaruindustrin (ISIC-huvudgrupperna 20 och 21) (68/366/EEG)

76

 
1968 L 260 0016
 

31968L0367

 

Rådets direktiv 68/367/EEG av den 15 oktober 1968 om genomförande av etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom servicesektorn (ur ISIC-huvudgrupp 85); 1. Restauranger, kaféer, krogar och andra ställen där man äter och dricker (ISIC-grupp 852) 2. Hotell, pensionat, campingplatser och andra slag av husrum (ISIC-grupp 853) (68/367/EEG)

80

 
1968 L 260 0019
 

31968L0368

 

Rådets direktiv 68/368/EEG av den 15 oktober 1968 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för egenföretagare inom servicesektorn (ur ISIC-huvudgrupp 85) ; 1. Restauranger, kaféer, krogar och andra ställen där man äter och dricker (ISIC-grupp 852) 2. Hotell, pensionat, campingplatser och andra slag av husrum (ISIC-grupp 853) (68/368/EEG)

83

 
1968 L 260 0022
 

31968L0369

 

Rådets direktiv 68/369/EEG av den 15 oktober 1968 om att uppnå etableringsfrihet som egenföretagare inom filmdistribution (68/369/EEG)

86

 
1968 L 308 0017
 

31968L0415

 

Rådets direktiv 68/415/EEG av den 20 december 1968 om frihet för jordbrukare som är medborgare i en medlemsstat och har etablerat sig i en annan medlemsstat att erhålla olika former av stöd (68/415/EEG)

88

 
1969 L 059 0008
 

31969L0077

 

Rådets direktiv 69/77/EEG av den 4 mars 1969 om ändring av rådsdirektivet av den 7 juli 1964 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för de former av verksamhet som egenföretagare inom tillverknings- och processindustrin som omfattas av ISIC-huvudgrupperna 23-40 (industri och hantverk) (69/77/EEG)

90

 
1969 L 068 0004
 

31969L0082

 

Rådets direktiv 69/82/EEG av den 13 mars 1969 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare i fråga om letande (prospektering och borrning) efter olja och naturgas (ur ISIC-huvudgrupp 13) (69/82/EEG)

92

 
1970 L 218 0037
 

31970L0451

 

Rådets direktiv 70/451/EEG av den 29 september 1970 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom filmproduktionen (70/451/EEG)

95

 
1970 L 267 0014
 

31970L0522

 

Rådets direktiv 70/522/EEG av den 30 november 1970 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare inom partihandel med kol och agenturverksamhet inom kolhandel (ur ISIC-grupp 6112) (70/522/EEG)

97

 
1970 L 267 0018
 

31970L0523

 

Rådets direktiv 70/523/EEG av den 30 november 1970 om detaljerade övergångsbestämmelser för egenföretagare inom partihandeln med kol och agenturverksamhet inom kolhandeln (ur ISIC-grupp 6112) (70/523/EEG)

100

 
1971 L 008 0024
 

31971L0018

 

Rådets direktiv 71/18/EEG av den 16 december 1970 med detaljbestämmelser för att uppnå etableringsfrihet för egenföretagare som tillhandahåller tjänster inom jordbruk och trädgårdsodling (71/18/EEG)

102

 
1971 L 185 0001
 

31971L0304

 

Rådets direktiv 71/304/EEG av den 26 juli 1971 om att upphäva begränsningar av friheten att tillhandahålla tjänster inom sektorn offentliga bygg- och anläggningsarbeten och vid tilldelningen av offentliga bygg- och anläggningskontrakt till entreprenörer verksamma genom agenturer eller filialer (71/304/EEG)

107

 
1971 L 185 0015
 

31971D0306

 

Rådets beslut av den 26 juli 1971 om inrättande av en rådgivande kommitté för offentliga bygg- och anläggningskontrakt (71/306/EEG:)

110

 
1972 L 103 0001
 

31972L0166

 

Rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (72/166/EEG)

111

 
1972 L 291 0162
 

31972L0430

 

Rådets direktiv 72/430/EEG av den 19 december 1972 om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG av den 24 april 1972 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar rörande ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (72/430/EEG)

114

 
1973 L 002 0001
 

31973D0101(01)

 

Beslut av Europeiska gemenskapernas råd av den 1 januari 1973 om anpassning av dokumenten om nya medlemsstaters anslutning till Europeiska gemenskaperna

115

 
1973 L 172 0014
 

31973L0148

 

Rådets direktiv 73/148/EEG av den 21 maj 1973 om avskaffande av restriktioner för rörlighet och bosättning inom gemenskapen för medborgare i medlemsstaterna i fråga om etablering och tillhandahållande av tjänster (73/148/EEG)

135

 
1973 L 194 0001
 

31973L0183

 

Rådets direktiv 73/183/EEG av den 28 juni 1973 om upphävande av begränsningar i etableringsfriheten och i friheten att tillhandahålla tjänster vid självständig verksamhet hos banker och andra finansiella institut (73/183/EEG)

138

 
1973 L 228 0003
 

31973L0239

 

Rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (73/239/EEG)

146

 
1973 L 228 0020
 

31973L0240

 

Rådets direktiv 73/240/EEG av den 24 juli 1973 om avskaffande av inskränkningar i etableringsfriheten för verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (73/240/EEG)

160

 
1974 L 307 0001
 

31974L0556

 

Rådets direktiv 74/556/EEG av den 4 juni 1974 med detaljbestämmelser om övergångsåtgärder för olika former av verksamhet inom handel med och distribution av giftiga ämnen och verksamhet som medför yrkesmässig användning av dessa produkter inklusive verksamhet som agent (74/556/EEG)

163

 
1974 L 307 0005
 

31974L0557

 

Rådets direktiv 74/557/EEG av den 4 juni 1974 om att uppnå etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster som egenföretagare och agent inom handel med och distribution av giftiga ämnen (74/557/EEG)

167

 
1975 L 014 0010
 

31975L0034

 

Rådets direktiv 75/34/EEG av den 17 december 1974 om rätten för medborgare i en medlemsstat att stanna kvar inom en annan medlemsstats territorium efter att där ha drivit egen rörelse (75/34/EEG)

172

 
1975 L 014 0014
 

31975L0035

 

Rådets direktiv 75/35/EEG av den 17 december 1974 om utvidgande av tillämpningsområdet för direktiv nr 64/221/EEG om samordningen av särskilda åtgärder som gäller utländska medborgares rörlighet och bosättning och som är berättigade med hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa till att även omfatta medborgare i en medlemsstat som begagnar sig av rätten att stanna kvar inom en annan medlemsstats territorium efter att ha verkat där som egna företagare (75/35/EEG)

175

 
1975 L 167 0019
 

31975D0365

 

Rådets beslut av den 16 juni 1975 om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (75/365/EEG:)

176

 
1975 L 167 0022
 

31975L0368

 

Rådets direktiv 75/368/EEG av den 16 juni 1975 om åtgärder för att främja det effektiva utövandet av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster inom diverse branscher (ur ISIC-huvudgrupperna 01-85), särskilt övergångsåtgärder för dessa verksamhetsformer (75/368/EEG)

177

 
1975 L 167 0029
 

31975L0369

 

Rådets direktiv 75/369/EEG av den 16 juni 1975 om åtgärder för att främja den faktiska etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster som handelsresande och hemförsäljare, särskilt övergångsåtgärder för dessa former av verksamhetL (75/369/EEG)

184

 
1976 L 189 0013
 

31976L0580

 

Rådets direktiv 76/580/EEG av den 29 juni 1976 om ändring av direktiv 73/239/EEG om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (76/580/EEG)

188

 
1977 L 013 0015
 

31977D0063

 

Rådets beslut av den 21 december 1976 om ändring av beslut 71/306 om inrättande av en rådgivande kommitté för offentliga bygg- och anläggningskontrakt (77/63/EEG:)

190

 
1977 L 026 0014
 

31977L0092

 

Rådets direktiv 77/92/EEG av den 13 december 1976 om åtgärder för att underlätta det effektiva utövandet av etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster vid verksamhet som försäkringsagent eller försäkringsmäklare (ur grupp 630 ISIC) och särskilt om övergångsbestämmelser för sådan verksamhet (77/92/EEG)

191

 
1977 L 078 0017
 

31977L0249

 

Rådets direktiv 77/249/EEG av den 22 mars 1977 om underlättande för advokater att effektivt begagna sig av friheten att tillhandahålla tjänster (77/249/EEG)

196

 
1977 L 176 0001
 

31977L0452

 

Rådets direktiv 77/452/EEG av den 27 juni 1977 om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård samt åtgärder för att underlätta det faktiska utövandet av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (77/452/EEG)

198

 
1977 L 176 0008
 

31977L0453

 

Rådets direktiv 77/453/EEG av den 27 juni 1977 om samordning av bestämmelserna i lagar och andra författningar om verksamhet som sjuksköterska med ansvar för allmän hälso- och sjukvård (77/453/EEG)

204

 
1977 L 176 0011
 

31977D0454

 

Rådets beslut av den 27 juni 1977 om inrättande av en rådgivande kommitté för utbildning för sjuksköterskor (77/454/EEG:)

207

 
1977 L 176 0013
 

31977D0455

 

Rådets beslut av den 27 juni 1977 om ändring av beslut 75/365/EEG om inrättande av en kommitté bestående av högre tjänstemän med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor (77/455/EEG:)

209

 
1977 L 322 0030
 

31977L0780

 

Rådets första direktiv 77/780/EEG av den 12 december 1977 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (77/780/EEG)

210

Top